Nowości
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries