Nowości
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Kraków 1900
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog