New items
Ivo Koran texty
Spektroskopia oscylacyjna od teorii do praktyki praca zbiorowa
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł
Dla przyjemności / z konieczności na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku katalog wystawy
Nigdy więcej sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku