New items
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Modes & manners Supplementary volume
Aukcja 100 zapraszamy na aukcję malarstwa grafiki rzemiosła 2 października 2010 r w Krakowie ul Floriańska 13 I p o godz 16 00
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce