New items
Medieval wall paintings in English & Welsh churches
Przekroje Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku Sections Gallery of Polish Architecture of the 20th and 21st centuries
Courbet und Deutschland Hamburger Kunsthalle 19 Oktober 17 Dezember 1978 Stadtische Galerie im Stadelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main 17 Januar 18 Marz 1979
Pańszczyzna prawdziwa historia polskiego niewolnictwa
XX + XXI rzeźba przewodnik 20 + 21 sculpture guide