New items
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
 
Most often loaned books in the library