New items
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Kraków 1900
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
 
Most often loaned books in the library