New items
Monetary circulation in Central Europe at the beginning of the early modern age attempts to establish a shared currency as an aspect of the political culture of the 16th century 1524 1573
Sztuka w afekcie romantyczne i burzliwe historie najsłynniejszych artystycznych par
Pracujemy dla Polski listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863 1887
Architektura polska lat 1961 1975 na obszarze Pomorza Zachodniego
Rekonstrukcje we współczesnej kulturze ludowej