Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(3)
unknown
(3)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(6)
Author
Szarfenberger Mikołaj (1519-1606).
(3)
Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
(2)
Trzecieski Andrzej (około 1525-około 1584).
(2)
Firlej Henryk (1574-1626).
(1)
Firlej Jan (16..-16..).
(1)
Firlej Jędrzej.
(1)
Firlej Mikołaj (15..-1588).
(1)
Firlej Piotr ( -1650).
(1)
Herburt Jan (po 1524-1577).
(1)
Januszowski Jan (1550-1613).
(1)
Piotrkowczyk Andrzej (ca 1585-1645)
(1)
Piotrkowczyk Andrzej (około 1585-1645).
(1)
Zamoyski Jan (1542-1605).
(1)
Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572).
(1)
Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji ; 1566-1632).
(1)
Year
1630 - 1639
(1)
1620 - 1629
(1)
1600 - 1609
(1)
1580 - 1589
(1)
1570 - 1579
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Herburt, Jan
(1)
Legislacja
(1)
Parlamenty
(1)
Prawo
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Sejmy 1550-1581 r. koronne walne
(1)
Stefan Batory
(1)
Zygmunt
(1)
Łaski, Jan
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Akta i dekrety królewskie
(1)
Akta prawne
(1)
Druki urzędowe
(1)
Przywileje drukarskie
(1)
Stare druki
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Autor: Herburt Jan (po 1524-1577).
Tytuł ujednolicony: Statuta i przywileje koronne pol
Tytuł: Statuta y przywileie koronne / z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane y spisane przez [...] Jana Herborta z Fulstyna [...]
Wariant tytułu: Statuta i przywileje koronne
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Drukarni Mikolaia Szarffenberga, [po 20 IV] 1570.
Opis fizyczny: [8] kart, tablica 1, 1-797 stron, [7] kart, sygnowanie A*-B*⁴, A-Z⁶, Aa-Zz⁶, Aaa-Xxx⁶, Yyy⁴ : ilustracje ; 2°.
Uwaga: Data druku w kolofonie.
Uwaga: Dedykację królowi datowano "Dwudziestego dnia Miesiąca Kwietnia Roku Pańskiego 1570".
Uwaga: Inicjały figuralne.
Uwaga: Strona tytułowa czerwono-czarna.
Uwaga: Strona tytułowa w ramce z herbem Polski oraz portretami królów: Aleksandra, Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta.
Uwaga: Na stronie tytułowej verso portret Zygmunta II Augusta sygnowany C[ryspis] S[zarffenberg].
Uwaga: Na karcie B*₁ verso herb Herburt.
Uwaga: Na karcie B*₁ recto herb Zygmunta II Augusta.
Uwaga: Na tablicy rycina przedstawiająca posiedzenie sejmowe z królem Zygmuntem II Augustem.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 18, 133
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 1085
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 1064
Proweniencja: "Iacobvs Low[?]nczyk" [tłoczenie oraz herb Nałęcz na okładce dolnej].
Oprawa: Deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe i złocone, radełko, plakieta, superekslibris, resztki klamer - 1570.
Temat: Prawo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572).
Hasło dodatkowe: Szarfenberger Mikołaj (1519-1606).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Wersja elektroniczna: https://cyfrowe.mnk.pl/publication/25372 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 2 III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymiech Koronnych od Roku Pańskiego 1550. aż do Roku 1578. uchwalone etc.
Wariant tytułu: Konstytucje, statuta i przywileje na walnych sejmiech koronnych od roku 1550 aż do roku 1597 uchwalone
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Drukarni Mikołaia Szarffenbergera [...], 1579 [i.e. po 4 I 1580].
Opis fizyczny: [2], 18, [3], 18-153, [2], 155-201, [7] kart, sygnowanie [ ]2, A-D4, E4, E4, F-Z4, Aa-Ee4, Ff6, Gg-Pp4, AAa-MMm4, A-C4, #4, ##4 : ilustracje drzeworytowe ; 2°.
Uwaga: Strona tytułowa czarno-czerwona z drzeworytowy herbem z czasów Zygmunta Augusta - Orzeł z monogramem S A na piersi.
Uwaga: Na verso głównej karcie tytułowej drzeworytowy herb Stefana Batorego (Orzeł z Wilczymi Zębami na piersiach), poniżej wiersz podp. "Andr. Tri.", na verso karty tytułowej "Constitucie" drzeworytowy herb Jelita Jana Zamoyskiego, poniżej wiersz również podp. "Andr. Tricesius".
Uwaga: Strona tytułowa "Constitucie" czerwona z drzeworytowy herbem z czasów Stefana Batorego - Orzeł z Pogonią w sercu pola Wilcze Zęby (Batorych).
Uwaga: Data dzienna na podstawie uniwersału poborowego z 1580 (karta 213 v.): Dan w Warszawie w Poniedziałek przed trzema Krolami [...] Roku Bozego Tysiąc pięćset os[ie]mdziesiątego [...].
Uwaga: Indeks: Regestr Constituciy y Praw Koronnych.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 20, 38-39 (bez rozróż. war.)
Cytata bibliogr.: Cytowska, 15
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 509
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 459
Cytata bibliogr.: BUW XVI, 2637
Oprawa: Papier introligatorski brązowy marmoryzowany, na grzbiecie tytuł, miejsce i rok wydania.
Temat: Parlamenty - Polska - 16 w.
Temat: Polska - konstytucje - źródła.
Gatunek, rodzaj, forma: Stare druki - 16 w.
Hasło dodatkowe: Szarfenberger Mikołaj (1519-1606).
Hasło dodatkowe: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
Hasło dodatkowe: Trzecieski Andrzej (około 1525-około 1584).
Hasło dodatkowe: Polska. Sejm (1550-1578).
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje Sejm 1550 1578
Hasło dodatkowe - tytuł: Constitucie y przywileie seymowe za panowania Jego Kro Miłości Krola Stephana
Hasło dodatkowe - tytuł: Uniwersał poborowy Roku Bożego 1580
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Defekty: Brak k. 5 - B1Brak k. 154 - Pp4 - czystej Brak końcowych kart - A-C4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 92 III Cim
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Konstytucje Sejm 1550 1581
Tytuł: Constitucie statuta y przywileie, na walnych seymiech koronnych od roku Pańskiego 1550 aż do roku 1581 uchwalone.
Wariant tytułu: Konstytucje, statuta i przywileje na walnych sejmiech koronnych od roku 1550 aż do roku 1581 uchwalone
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Drukarni Mikołaia Scharffenbergera, [po 6 III] 1581.
Opis fizyczny: 244 kart (k. [1-10], [1]2-7, [8], 9-18, [1-3], 18-153, [1 czysta], [154], 155-217, 219-228, 226, 230), sygnowanie []², *⁴, **⁴, A-D⁴, E⁸, F-Z⁴, Aa-Ee⁴, Ff⁶, Gg-Pp⁴, AAa-TTt⁴ ; 2°.
Uwaga: Na stronie tytułowej zygmuntowski orzeł na ukoronowanej tarczy podtrzymywanej z obu stron przez dwa lwy (drzeworyt B - wg Cytowskiej).
Uwaga: Wiersze A. Trzecieskiego dedykowane Stefanowi Batoremu i Janowi Zamoyskiemu.
Uwaga: Na karcie tytułowej v oraz na k. AAa₁ herb Stefana Batorego, króla Polski.
Uwaga: Na k. AAa₁v. herb Zamoyskich Jelita.
Uwaga: Na k. 213 widok Warszawy.
Uwaga: Na k. 158 widok Krakowa.
Uwaga: Sygnet Mikołaja Szarfenbergera.
Uwaga: S.tyt. czarno-czerwona.
Uwaga: Na k. 144 r. w wierszu ostatnim występuje Martinus Berzeuiceius Procanccel.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 20, 39.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 510.
Cytata bibliogr.: Cytowska, 16.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 460.
Oprawa: Pergamin, wiązania - 17 w.
Temat: Sejmy 1550-1581 r. koronne walne.
Hasło dodatkowe: Trzecieski Andrzej (około 1525-około 1584).
Hasło dodatkowe: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
Hasło dodatkowe: Zamoyski Jan (1542-1605).
Hasło dodatkowe: Szarfenberger Mikołaj (1519-1606).
Hasło dodatkowe: Polska. Sejm (1550-1581).
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje Sejm 1550 1581
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Marginalia i zapiski: Zapiski na s.tyt. oraz k. ostatniej.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/19487 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 24 III A Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Januszowski Jan (1550-1613).
Tytuł: Statvta prawa y constitvcie koronne łacinskie y polskie, z Statutow Łaskiego y Herborta y z constitvciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa, y paragraphy, Za powodem Iasnie Wielmożnego świętej pamięci Pana Mikolaia Firleia z Dąbrowice Woiwody Krakowskiego etc [...] [Cz.1]: / Spisane, sporządzone y wydane przez Jana Januszowskiego. [Cz.2]: , Przywileie koronne ktoremi sie potwierdzaio prawa wszystkie pospolite y ossobne [...] / Spisane, sporządzone y wydane przez Jana Januszowskiego.
Wariant tytułu: Statuta, prawa, konstytucje i przywileje koronne łacińskie i polskie
Wydanie: War.
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Architypographiiey Kró: I.M. Łazarzowey, 1600.
Opis fizyczny: [Część1]: [21] kart, 1-1369 [1370] stron, [3] karty (liczne pomyłki w paginacji), sygnowanie **¹², ***-****⁴, [a]₁, A-P⁶, Q⁴, R-Y⁶, Z⁴, Aa-Zz⁶, Aaa-Zzz⁶, Aaaa-Zzzz⁶, Aaaaa-Bbbbb⁶, Ccccc⁸, Ddddd-Vvvvv⁶, Wwwww⁶, Xxxxx-Zzzzz⁴ ; [Czesc 2:] [1-2] 3-133 [134] srony, [1] karta czysta, sygnowanie AA-KK⁶, LL⁸; 2°.
Uwaga: Data druku na stronie tytułowej: "M.DC".
Uwaga: Inicjał wstępny figuralny.
Uwaga: Na karcie tytułowej verso herb Zygmunta III Wazy z herbami ziem polskich.
Uwaga: Na karcie [a]₁ herb Mikołaja Firleja.
Uwaga: Na karcie tytułowej czesci 2 herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 18, 479-480
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 1267
Cytata bibliogr.: Ossol XVI, 1172
Proweniencja: Jezuici - Kraków, dom profesów przy kościele św. Barbary: "Inscrip: Catal: domus professae Craco: Soci: Jesu ad S. Barbar." [strona tytułowa]; "Domus Professae Crac: S.J. ad S. Barb." [karta **₂, karta A₁, karta Ttt, karta LL₆]
Oprawa: Skóra brązowa, tłoczenia ślepe, resztki klamer, brzegi kart barwione niebiesko - 17 w.
Temat: Łaski Jan (1456-1531).
Temat: Herburt Jan (1524-1577).
Hasło dodatkowe: Firlej Jan (16..-16..).
Hasło dodatkowe: Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji ; 1566-1632).
Hasło dodatkowe: Firlej Mikołaj (15..-1588).
Hasło dodatkowe: Firlej Jędrzej.
Hasło dodatkowe: Firlej Piotr ( -1650).
Hasło dodatkowe: Firlej Henryk (1574-1626).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 2340 III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Constitvcie Statvta Y Przywileie, Na Walnych Seymiech Koronnych Od Roku Pańskie[g]o 1550 aż do Roku 1637 vchwalone.
Wariant tytułu: Konstytucje, statuta i przywileje na walnych sejmiech koronnych od roku 1550 aż do roku 1637 uchwalone
Wariant tytułu: Konstytucje, statuta i przywileje 1550-1637
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka [...], 1637 [- non ante 1641].
Opis fizyczny: [4] kart, 940 [właściwie 930] stron, [9] kart : [4] il. ; 2°.
Uwaga: Strona tytułowa drukowana czarno i czerwono z drzeworytowym herbem królewskim Wazów.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 20, 48-52 (Konstytucye, bez rozróż. war.)
Temat: Legislacja - Polska - 1500-1800 - źródła.
Temat: Prawo konstytucyjne - Polska - źródła - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Piotrkowczyk Andrzej (około 1585-1645).
Hasło dodatkowe: Polska. Sejm (1550-1637).
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje Sejm 1550 1637
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje i przywileje sejmowe za panowania Stefana Batorego
Hasło dodatkowe - tytuł: Przywileje i konstytucje sejmowe za panowania Zygmunta III
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 29568 III (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Konstytucje Sejm 1550 1609
Tytuł: Constitvcie Statvta Y Przywileie, Na Walnych Seymiech Koronnych Od Roku Pańskiego 1550. aż do Roku 1625. [i.e. 1609] vchwalone.
Wariant tytułu: Konstytucje, statuta i przywileje na walnych sejmach koronnych od 1550 aż do roku 1625 [i.e. 1609] uchwalone.
Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka [...] 1625.
Opis fizyczny: [3] k., 938 [i.e. 928] stron, [9] k. [1] ilustracja 2°.
Uwaga: S. tyt. czarno-czerwona z drzeworytowy herbem królewskim Zygmunta III Wazy.
Uwaga: Błąd w paginacji: po s. 280 następuje 291.
Uwaga: Zawiera konstytucje sejmowe, uniwersały poborowe etc. do roku 1609.
Współwydane: Współwyd. z własną s. tyt.: Przywileie, Y Constitvcie Seymowe, Za Panowania Ie Krolew. Miłości Zygmunta trzeciego. Roku Pańskiego, M.D.LXXXVIII. (s. [443]-938).
Współwydane: Współwyd. z własną s. tyt.: Constitvcie Y Przywileie Seymowe, za panowania Ie K.M. Krola Stephana (s. [265]-442).
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Zawiera też: Przywilej królewski Zygmunta III dla Andrzeja Piotrkowczyka na druk konstytucji wydany w Warszawie 6 III 1625 r.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 20, 43.
Cytata bibliogr.: Budzyk, Konst.,I, 3.
Cytata bibliogr.: BPW XVII, 823.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 3288.
Cytata bibliogr.: Triller, Konst., 1, 4.
Oprawa: Skóra, tłoczenia, brzegi kart barwione niebiesko - 17 w.
Temat: Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632).
Temat: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
Gatunek, rodzaj, forma: Akta i dekrety królewskie - 1609-1612.
Gatunek, rodzaj, forma: Akta prawne - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Ustawy sejmowe - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Druki urzędowe - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Przywileje drukarskie - 17 w.
Hasło dodatkowe: Piotrkowczyk Andrzej (ca 1585-1645)
Hasło dodatkowe: Polska Sejm (1550-1609).
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje Sejm 1550 1609
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje i przywileje sejmowe za panowania Stefana Batorego
Hasło dodatkowe - tytuł: Przywileje i konstytucje sejmowe za panowania Zygmunta III
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Marginalia i zapiski: Marginalia i zapiski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 29567 III
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again