Forma i typ
Rękopisy
(4)
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Czytelnia - zbiory z magazynu
(5)
Autor
Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
(1)
Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861).
(1)
Feldman Józef (1899-1946).
(1)
Rok wydania
1930 - 1939
(1)
1840 - 1849
(1)
1800 - 1809
(2)
1790 - 1799
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
wiele języków
(3)
nieznany (pl)
(1)
polski
(1)
Temat
Kwestia polska (1795-1918)
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Gatunek
Rękopisy
(4)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Feldman Józef (1899-1946).
Tytuł: Sprawa polska w roku 1848.
Adres wydawniczy: Kraków : PAU, 1933.
Opis fizyczny: 350 stron ; 20 cm
Proweniencja: "Kukiel M."[podpis]
Temat: Kwestia polska (1795-1918).
Temat: Europa - 1848-1849 (Wiosna Ludów).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Umiejętności (1919-1952).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 85667 II
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Tytuł: "Emigracja. Pisma Polityczne. Tom V" : Materiały dotyczące sprawy polskiej na emigracji oraz sytuacji międzynarodowej z lat 1844-1848. Rabacja w Galicji. Rewolucja węgierska.
Adres wydawniczy: 1844-1848.
Opis fizyczny: S. 392, 14 kart, stron niezapisanych 71 : pismo wielu rąk ; 36 x 22 cm.
Uwaga: Widoczne szycia. Brzegi kart poszarpane.
Uwaga: Luźne s. 259-262.
Uwaga: Na grzbiecie wytłoczono: ,,X. C. A. Emigracya. Pisma Polityczne. 1844-1848. Tom V".
Uwaga: Pieczątka podłużna: ,,Z Archiwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego": 1, 3, 5, 7, 23, 25, 33, 35, 39, 41, 57, 59, 69, 71, 93, 104, 105, 107, 115, 117, 119, 217, 219, 242, 245, 247, 249, 272, 275, 277, 283, 285, 287, 297.
Proweniencja: Pieczątka podłużna: ,,Z Archiwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego": 1, 3, 5, 7, 23, 25, 33, 35, 39, 41, 57, 59, 69, 71, 93, 104, 105, 107, 115, 117, 119, 217, 219, 242, 245, 247, 249, 272, 275, 277, 283, 285, 287, 297.
Oprawa: Na wewnętrznej stronie okładki przedniej naklejka introligatora: A. Binant. 5 et 7 rue de Clèry. PARIS.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5326 IV Rkps MF 208, 5326 IV Rkps (2 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Tytuł: Adam Jerzy czartoryski. Korespondencja.
Adres wydawniczy: [Około 1806-1853].
Opis fizyczny: 922 stron, 6 kart ochronnych, 2 karty nieliczbowane : pismo wielu rąk ; 38 x 27 cm i mniej.
Uwaga: Dodatkowe s. 21a-22a, 61a-62a, 89a-90a, 93a-94a, 183a-184a, 303a-304a, 553a-554a, 729a-730a, 735a-736a, 911a-912a.
Uwaga: Na s. 134 rysunek piórkiem.
Uwaga: 1. Listy od następujących osób: – Caussade Antoine [?] de [1834], s. 161–164. – Tarnowska Zuzanna z Jełowickich, b.d., s. 9-10. – Tarnowski Jan Feliks, 1817-1821, b.d., (5), s. 7–8, 13–20, 21a–26, w tym brulion listu N.N. – Tarnowski Władysław 1811, s. 1–2 – Tarnowski Walerian [?], b.d. (2), s. 3–6, w tym nota N.N. w jęz. włoskim. – Tęgoborska Anna z Wyganowskich 1815, s. 51–52. – Tęgoborski Ignacy 1815 s. 29-32, oryg., tłumaczenie na jęz. franc. – Tęgoborski Walerian, 1815 (4) s. 27-28, 33-50, 43- w tym kopia depeszy Adama Jerzego Czartoryskiego do Andrieja Razumowskiego z 1806; kopia dekretu Aleksandra I w sprawie dóbr Łomazy i Krzywowierzba z uwagami Ignacego Tęgoborskiego, nota Waleriana Tegoborskiego „Observations sur le rapport à faire à Sa Majesté dans affaire de Łomazy”. – Thayer Hortense z d. Bertrand 1836-1852, b.d. (11), s. 61a–88. – Tyszkiewicz Maria Teresa z Poniatowskich 1824-1834 (17), s. 95–160. – Tyszkiewicz Józef 1847 (2), s. 167-172 – Tyszkiewicz Tadeusz gen. 1816-1823 (3), s. 89a-94a – Urbanowicz Józef 1839-1842 (5), s. 185-202, 217–218, w tym „Memorandum”. – Urquhart David 1832-1843, b.d. (11), s. 317–366. – Wiszniewski [Wiśniewski] Zenon, 1840, b.d. (2), s. 555–558, 563–566. – Wołkoński Piotr M. 1815 (2), s. 729a-734, nadruk: „Etat Major Imperial”. – Wołowski Franciszek 1835-1841, b.d. (13), s. 735a–754, 757–766, 771–794, w tym „Quelques Mots sur la Question polonaise adressés a Messieurs les Députes de France”, druk. – Wołowski Ludwik 1849, s. 801-804 – Woronicz Jan Paweł bp krakowski 1817, s. 917-918. – Woronicz Janusz 1837-1853 (11), s. 815-852, oryg., bruliony. – NN 1844-1847, b.d. (4), s. 645–652, 657–668, część listów szyfrowanych.
Uwaga: 2. Bruliony i kopie listów do następujących osób: – Caussade Antoine [?] de 1834, s. 165-166. – Morawski Teodor 1840, s. 769-770. – Plater Ludwik 1840, s. 769-770. – Urbanowicz Józef 1839, s. 203–206. – Urquhart David 1836 (9), s. 307-316, 373–385, 389-396, w tym kopia zaświadczenia Adama Jerzego Czartoryskiego dla Mariana Brzozowskiego wysłanego na Kaukaz. – Walewski Antoni 1848-1849, b.d. (3), s. 493-508. – Wiszniowski [Wisniowski] Michał 1835, s. 559–562. – Wołowski Franciszek, 1840, b.d. (2), s. 767-770. – Wołowski Ludwik 1840, s. 797–800. – NN 1846 (2), s. 703-706.
Uwaga: 3. Woronicz Janusz, Korespondencja. Listy od następujących: – Brzeziński Stanisław Poncjan ks. 1847, s. 903–910. – Dachowski Daniel, 1847, s. 893-898, w tym świadectwo pracy wystawione przez Louis Laborié, nadruk: „Algérie Ponts-et-Chaussées Constantine. Bureau de l’Ingénieur ordinaire”. – Falkenhagen Zaleski Piotr 1835-1837 (4), s. 811–813 kopie, s. 899–902 oryg. – NN, b.d., s. 653–656, list szyfrowany. Listy do następujących: – Czartoryski Władysław 1850, s. 845–848. – Jędrzejewicz Edward, b.d., s. 449–452, brulion. – Walewski Antoni 1848-1850 (7), s. 435–448, 483-492, 541-552, bruliony. – Zamoyski Władysław, 1842-1852 b.d. (10), s. 853–892, oryg., kopie, w tym listy szyfrowane.
Uwaga: 4. Korespondencja różna: – Błotnicki Hipolit do Franciszka Wołowskiego 1837, s. 755-756 brulion. – Budzyński Michał do Antoniego Walewskiego 1849, s. 489–492, kopia. – Falkenhagen Zaleski Piotr do Józefa Urbanowicza 1839 (2), s. 207–216. – Jędrzejewicz Edward do Hipolita Błotnickiego, 1848, s. 431–434. – Morawski Franciszek do bpa Jana Pawła Woronicza, b.d., s. 921-922. – Przybysławski Andrzej do Michała Czaykowskiego 1848, s. 427–430. – Tarnowska Zuzanna z Jełowickich do Franciszka Wiczkiewicza, b.d., s. 11–12. – Tyszkiewicz Józef do Hipolita Błotnickiego 1847 (2), s. 173–180, w tym kopia listu Amelii z d. Seroka Tyszkiewiczowej do Benjamina Dejean dyr. gen. Poczt. – Tyszkiewicz Tadeusz [?] do Juliana Ursyna Niemcewicza 1832, s. 181–182, kopia. – Urbanowicz Józef do Marthe Camille Montaliveta min. spraw wewn. Francji, 1839, s. 183a–184a – Urquhart David do Karola Sienkiewicza 1836, s. 371–372, 387-388. – Urquhart David do Władysława Zamoyskiego 1835, s. 367–370, kopia. – Wiszniewski Zenon do Władysława Zamoyskiego 1840, s. 567–570, w tym klucz do korespondencji. – Woronicz Jan Paweł bp krakowski do Franciszka Morawskiego, 1825, s. 919-920, kopia.
Uwaga: 5. Materiały z związane z działalnością dyplomatyczną i wywiadowczą Hotelu Lambert. – Walewski Antoni, Raporty ze Śląska i Galicji, 1848-1849 (14), s. 397-426, 453-482, 509–540, oryg., kopie., w tym „Spis posłów z Królestwa Galicji na Sejm Walny do Wiednia”. – Węgierski Wege Feliks „Życiorys …”, 1846, s. 697–698. – Instrukcje dla Feliksa Węgierskiego agenta w Prusach, 1846 (4), s. 575-590, 707-710 bruliony, kopie w jęz. pol.; s. 591-608, 699-702, 715-728 bruliony, kopie w jęz. franc., w tym „Pro memoria” z wyszczególnieniem poleceń i spraw do załatwienia. – Węgierski Wege Feliks, Uwagi do otrzymanej instrukcji, b.d., s. 711-714 – Węgierski Wege Feliks [?], Raport w sprawie sytuacji na ziemiach polskich po rewolucji i powstania 1848 roku…, b.d., s. 669–696. – N.N., „Stan sprawy czeskiej”, b.d., s. 609–624. – N.N., „Stan teraźniejszy Polski i kwestia przyszłego jej powstania”, b.d., s. 625–644. – Instrukcja dla Zenona Wiszniewskiego przekazana mu przez Michała Czaykowskiego b.d., s. 553a-554a.
Uwaga: 6. Varia: – Urbanowicz Józef, „Korzyści z niektórych zmian stawiania podoficerów w szeregi” z tablicami (10), 1842, s. 219-256, 295-302, 303a-306; wersja skrócona w jęz. franc., s. 261-294, dołączona nota Władysława Podczaskiego „Uwagi nad przedsatwienemi zmianami przez majora [Józefa] Urbanowicza w służbie pieszej”, 1842 , s. 257-260. – Woronicz Jan Paweł bp krakowski: „Przełożenie interessu biskupstwa krakowskiego” 1816, s. 911a–916, kopia.
Proweniencja: Na s. 21, 27, 29, , 31, 33, 35, 39, 43, 47, 60, 61, 61a, 89, 89a, 183, 183a, 303, 307, 311, 553, 554a, 555, 562, 729, 729a, 733, 735, 735a, 739, 911, 911a, 917, 919, 921 odciśnięta piecz.: „Z Archiwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego”.
Oprawa: Na grzbiecie tytuł: „X. A. C. Correspondance XIX. T-V”.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5468 IV Rkps (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Tytuł: [Felicjan Biernacki. Korespondencja].
Adres wydawniczy: [około 1804-1848].
Opis fizyczny: 1074 karty, 2 karty ochronne, 2 karty dodatkowe ; 37,5 x 21,5 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygn. A.D. 277; Ew. 3715.
Uwaga: Oddane przez rodzinę Czartoryskich w końcu lat 90. XX w.
Uwaga: Na s. 1 spisy zawartości ręką Antoniego Rutkowskiego, przy wielu listach i dokumentach także uwagi Antoniego Rutkowskiego.
Uwaga: 1. Listy od następujących osób: – Arbib Léon bankier w Livorno, 1836-1847 (5), s. 765-766, 775-778, 783-791, 793-796. – Bandtkie Jan Wincenty, 1832, b.d. (3), s. 503-504, 631-638. – Berger Daniel, 1804, s. 707-710, podp. także Litzmann, Lazarus Bendavid. – Beydale Cecylia, 1810-1821, b.d. (22), s. 373-456. – Biernacki Alojzy, 1819-1820, b.d. (6), s. 515-522, 595-602, 607-622. – Biernacki Dionizy, 1819-1827 (3), s. 591-594, 623-630, w tym dopisek Julii Biernackiej. – Biernacki Roch, 1820, b.d. (2), s. 511-514, 603-606. – Bronic Adam, b.d. (2), s. 525-530. – Casa Va…, b.d., s. 687-690. – Chodakowski Zorian Dołęga (wł. Adam Czarnocki), 1817, s. 559-562. – Comneno M., b.d., s. 691-694. – Czartoryska Izabela z Flemingów, b.d., s. 279-281. – Czartoryski Adam Jerzy, 1810-1848, b.d. (47), s. 5-194, 813-820, oryg, kopie. – Czartoryski Adam Kazimierz, 1812-1814, b.d. (4), s. 287-300. – Dembińska, 1818 (2), s. 571-576. – Dobrowolski Adolf, [1834], s. 531-534. – Dembowska Konstancja z Narbuttów, b.d., s. 283-286, w tym nota Feliksa Biernackiego. – Fiszer Wirydiana z Radolińskich, b.d., s. 699-702. – Fraenkel Samuel Leopold, 1818, s. 749-752. – Friedlein Daniel Edward, 1834-1835 (2), s. 663-672, w tym kopia listu Daniela Edwarda Friedleina do Jakuba Reichela. – F… Emm., 1837 (2), 771-774, 779-782. – Garbiński Kajetan, 1833, s. 639-642. – Kluczewski Piotr, 1818 (2), s. 567-570, 577-580. – Krukowiecki Jan, b.d. (2), s. 505-510. – Lanckorońska Józefa z Biernackich, 1819-1834 (6), s. 587-590, 643-662. – Linowski Aleksander, 1815, s. 547-550, w tym nota Felicjana Biernackiego z 1836 o Aleksandrze Linowskim. – Magnus Friedrich Martin, 1834-1848 (3), s. 761-764, 801-802. – Matuszewiczówna Zofia, b.d., s. 485-488. – Niemcewicz Julian Ursyn, b.d. (2), s. 677-684. – Nowosilcow Nikołaj, b.d., s. 807-810. – Paszkowska Tekla, 1818, s. 565-568. – Paszkowski, 1818, s. 585-586. – Pawłowska Agnieszka, 1818, s. 563-564. – Radziwiłł, b.d., s. 499-502, w tym nota Felicjana Biernackiego. – Scholtz Karol, 1836, s. 767-770. – Sobolewski Ignacy, 1817, s. 555-558. – Sokołowski Stefan, b.d., s. 491-494. – Stametz H., 1848, s. 803-806. – Staszic Stanisław, 1817, s. 459-460. – Türke Friedrich Gottlieb 1817-1818 (11), s. 711-740, 745-748, 753-760, – Ville de ks., 1818, s. 741-744. – Viollier A. J., 1838, b.d. (2), s. 695-698, 791-792. – Wawrzecki Tomasz, 1813, b.d. (3) s. 535-546. – Wirtemberska Maria z Czartoryskich, b.d., s. 489-490. – Wiszniewski Michał, 1835, s. 673-676. – Włodek Michał gen. ros., 1819-1834, b.d. (7), s. 303-320, 341-344, 347-354, w tym kopia oświadczenia Adolfa Dobrowolskiego o złożonych wekslach w Kasie Generalnej ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego. – Zamoyska Zofia z Czartoryskich, 1816, b.d. (6), s. 243-266. – Zamoyski Stanisław Kostka, 1835 (3), s. 267-276. – NN, 1817-1836, b.d. (6), s. 481-484, 495-498, 551-554, 581-584, 703-706.
Uwaga: Kopie i bruliony listów do następujących: – Arbib Léon, 1847, s. 1071-1072. – Bandtkie Jan Wincenty, 1832 (2), s. 333-334. – Czartoryski Adam Jerzy, 1834-1835 (4), s. 905-921, 928-929, 934-935, 936, 938. – Czartoryski Konstanty, 1834, s. 904. – Dobrowolski Adolf, 1832-1833 (2), s. 879-886, 895. – Evans Thomas, 1834-1835 (5), s. 921, 930-932, 935, 957-960, oryg., kopie. – Fossombroni Vittorio premier Sardynii, 1838, s. 973-978, oryg., kopia. – Fraenkel Samuel Leopold, 1832-1834 (2), s. 893-894, 901. – Friedlein Daniel Edward, 1834 (2), s. 901-903, 922-925. – Łaski Aleksander, 1829, s. 937 – Magnus Friedrich Martin, 1834-1835 (2), s. 891, 904. – Reichel Jakub, 1834, s. 922. – Scholtz Karol, [1835]-1836 (2), s. 935, 951-954, oryg., kopia. – Szymański, 1832, s. 887-888. – Viollier A. J., 1835, s. 928. – Włodek Michał gen. ros., 1832-1835 (11), s. 321-333, 345-346, 355-358, 899-900, 926-927, 933. – Zamoyski Jan Kanty, 1833, s. 895-898. – NN, 1835-1847 (8), s. 892, 929-930, 955-956, 961-972, 993-1007, 1011-1024, 1043-1066, 1073-1074.
Uwaga: 2. Czartoryski Adam Jerzy, listy od następujących: – Ciesielski Stanisław, 1817, s. 461-464. – Czacki Tadeusz, 1810, s. 469-470. – Dupont de Nemours Pierre Samuel, 1811, s. 471-474. – Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie, 1817, s. 475-478, podp. Julian Ursyn Niemcewicz.
Uwaga: 3. Korespondencja różna: – Biernacki Jan Chryzostom, list do Fünke komisarza sprawiedliwości, 1804, s. 465-468. – Fraenkel Samuel Antoni, list do François Borri, 1848, s. 797-800, kopia. – Teignmouth John Shore prezydent Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, list do Adama Jerzego Czartoryskiego, 1817, s. 855-858, kopia.
Uwaga: 4. Czartoryski Adam Jerzy, Listy z rekomendacjami i poleceniem Feliksa Biernackiego kierowane do następujących: – Potocki Stanisław Kostka, b.d., s. 195-196, kopia. – Razumowski Aleksiej Kiryłłowicz min. oświecenia Rosji, 1813 (2), s. 197-204, w tym nota Feliksa Biernackiego z 1836 r.
Uwaga: Ponadto: 5. Czartoryski Adam Jerzy, Uwagi do instrukcji dla Feliksa Drzewińskiego, Ludwika Sobolewskiego Karola Podczaszyńskiego wysłanych za granicę na kontynuowanie nauki, b.d., s. 205-206. 6. Czartoryski Adam Jerzy, "Mowa o zajęciu się historią narodową", b.d., s. 207-216. 7. Czartoryski Adam Jerzy, Mowa przy otwarciu Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie, [1814], s. 217-220, brulion. 8. Czartoryski Adam Jerzy, Mowa na posiedzeniu Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie, b.d., s. 221-228, brulion. 9. Czartoryski Adam Jerzy, Mowa przy ogłoszeniu Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego, [1815], s. 229-232, brulion. 10. Czartoryski Adam Jerzy, Uwagi o sądach i środkach nadzwyczajnych, 1817, s. , s. 233-236, brulion. 11. Czartoryski Adam Jerzy, Uwagi o kapitałach polskich zdeponowanych w Banku Prus, 1817, s. 237-240, brulion. 12. Biernacki Felicjan, Nota o propozycjach Piotra Osieckiego zakupu Woli i Czystego z powodami odmowy jej przyjęcia, 1837, s. 335-340. 13. Biernacki Felicjan, "Pro memoria do interesu z Panem Gen[erałem Michałem] Włodkiem", 1832, s. 359-370. 14. Biernacki Felicjan, Pisma kierowane do rodziny Czartoryskich z przedstawieniem swego życia i próśb o pomoc na starość, 1832, b.d. (5), s. 825-854, 859-878. 15. NN, Pismo w sprawach rodzinnych, b.d., s. 821-824. 16. Biernacki Felicjan, "Pro memoria. Nota próźb które zanosiłem w czasie bytności mojej w Warszawie do osób które mnnie zaszczycały swoja protekcją, zrobiona w celu zostawienia sladu że nie własnej korzyści szukałem", 1836, s. 939-948. 17. Biernacki Felicjan, Wypisy i uwagi, b.d., s. 981-984. 18. Biernacki Felicjan, Rozliczenie poniesionych kosztów i wydatków od 5 IX 1837 do 2 V 1838, s. 985-992, 1027-1036.
Proweniencja: Na s. 1 odciśnięta piecz. : „Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich”.
Oprawa: na grzbiecie wytłoczony tytuł : „Listy Biernackiego”.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Hasło dodatkowe: Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6065 III T.4 Rkps (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Tytuł: „Miscellanea historyczne XIX w.”
Adres wydawniczy: [Około 1799-1889].
Opis fizyczny: 454 strony, 6 kart ochronnych : pismo wielu rąk ; 39 x 27 cm i mniej.
Uwaga: Dodatkowe strony: 381a-382a.
Zawiera: 1.Staszic Stanisław, list do Samuela Bogumiła Lindego, 1803, s. 3-6, ślad po piecz. 2.Czacki Tadeusz, list do [Józefa Maksymiliana?] Ossolińskiego, 1803, s. 11-12. 3.Radziwiłł Michał Hieronim książę wojewoda wileński powierza opiekę nad archiwum księcia Dominika Radziwiłła podkomorzyca Stanisławowi Górskiemu, Nieborów 10 VII 1803, s. 15-18, piecz. lakowa, papier stemplowy. U dołu strony dopisek: "Z daru J. Wąsowiczowej z d. Raabe". 4.Gołaszewski Sebastian kpt, list do gen. Jean-Louis Ferranda, 1804, s. 21-22. 5.Potwierdzenie otrzymania pieniędzy na zakup paszy, Paryż 21 V 1810, s. 23-24, formularz, podp. gen. Mikołaj Oppeln-Bronikowski. 6.Dzwonkowski Józef, listy do ministra wojny Henri-Jacques-Guillaume Clarke’a diuka de Feltre, 1813 (2), s. 25-30, kopie. 7.Rada Administracyjna Legii Nadwiślańskiej, pismo do ministra administracji wojennej Jeana-Gérarda Lacuée, Sedan 3 X 1813, s. 31-34, nadruk: "Empire Français 2me Bureau. Le Conseil d’Administration [skreślone: de la Legion, dopisane: du Regminent] de la Vistule", podp. kpt Zarzycki [Ignacy], Baran [?], mjr Kosiński, NN. 8.Zajączek Józef gen., list do gen. Jana Henryka Wołodkowicza, 1807 (2), s. 39-46. 9.Rozkaz transportu rekwizytów dla wojska (dot. dominium Sieniawa), Jarosław 24 V 1809, s. 49-50, podp. Franciszek Telatycki adiutant Generalnej Inspekcji Jazdy Polskiej. 10.Rada Gospodarcza Pułku VIgo Piechoty, Zaświadczenie wydane dla kpt Leona Czepowskiego, 25 III 1810, s. 51-52, nadruk, podp.: podoficer Staśkiewicz, kpt Jarociński, ppłk Garwid[?], ppłk Klseicht[?], płk Julian Sierawski. 11.Łubieński Feliks minister sprawiedliwości, nominacja ks. Franciszka Przonakiewicza na Urzędnika Stanu Cywilnego w parafii Leszczyny, Warszawa 1 XI 1810, s. 53-56, formularz, podp. 12.Grabowski Michał gen., list do Izabeli z Grabowskich Sobolewskiej, 1810, s. 57-60, ślad po piecz. 13.Dąbrowski Jan Henryk gen., list do płka Feliksa Przyszychowskiego, 1812, s. 61-64, nadruk: "Jan Henryk Dąbrowski Generał Dywizyi". 14."Podziękowanie … [Walentego] Sobolewskiego Senatora Woiewody … miane w Senacie dnia 23 Grudnia 1811", b. d,. s. 65-68. 15.Orłowski Sebastian przesyła raport Kłopotowskiego do Orłowskiego księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, 1812, s. 69-70, kopia. 16.Kłopotowski, "Rapport od Ekonoma z Włodawy", 1812, s. 71-72, kopia. 17.Giersz Fryderyk, notariusz Departamentu Poznańskiego poświadcza oświadczenie Józefa Wybickiego w sprawie jego pretensji do skarbu francuskiego, Poznań 11 II 1813, s. 73-76, papier stemplowy, podp.: Józef Wybicki, Bernard Rose prezydent Poznania, Michel Neyman, Fryderyk Giersz, Józef Adam Poniński prefekt departamentu poznańskiego, Stanisław Breza minister-sekretarz stanu, baron Jean-Charles de Serra minister pełnomocny Francji w Dreźnie, NN, odciśnięte pieczęcie: w laku (2) i w tuszu (3). 18.Sokolnicki Michał gen., list do siostry Józefiny, 1813, s. 77-82, dołączony list Aleksandra Rypińskiego o przekazaniu do Muzeum Książąt Czartoryskich kartki gen. Michała Sokolnickiego, 1884. 19.Poniatowski Józef książę, list do siostry Marii Teresy Antoniny Józefiny z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, 1813, 83-84, litografia. 20.Gronkowski Michał rządca klucza stołpeckiego do Dominika Worońca pisarza ziemi powiatu mińskiego w sprawie konfiskaty majątku Stołpce z dołączoną kopią ukazu cara Aleksandra I o konfiskacie dóbr Adama Kazimierza Czartoryskiego, 1813, s. 85-88, kopia. 21.Moszyńska Maria do Filippo Paulucciego, list generała-gubernatora inflanckiego w tym fragment listu Marii Moszyńskiej do Filippo Paulucciego i Duhamela, oraz do Wilhelminy Franziski Paulucci z d. von Koskull, 1814, s. 89-92, kopia. 22.Manteuffel baron, list do cesarza [?], 1814, s. 95-96. 23.Mostowski Józef, list do księcia feldmarszałka Adama Kazimierza Czartoryskiego, 1814, s. 99-102. 24.Sułkowski Antoni Paweł książę gen., list do Kajetana Stokowskiego, 1815, s. 105-108. 25.Godebski [?] płk, list do Kajetana Stokowskiego, 1815, s. 113-114. 26.Mniszek Stanisław, list do Drohojewskiej, 1816, s. 119-124. 27.Sumariusz dokumentów - sprawy majątkowe Czackich i Krasińskich, 1817, s. 127-130, kopia uwierzytelniona przez gen. Wincentego Krasińskiego . 28.Członkowie Towarzystwa Szubrawców do Franciszka Zabłockiego księdza proboszcza w Końskowoli, 1818, s. 131-134, podpisy-pseudonimy. 29.Pisma w dotyczące sporu pomiędzy Wincentym Krasińskim i Izydorem Krasińskim w sprawach majątkowych oraz sprawa znieważenia komornika sądowego Dydyńskiego, 1819, kopie. -Zajączek Józef gen. namiestnik, s. 135-136, kopia uwierzytelniona przez Młodzianowskiego, dopisek: "z pap. min. W. Sobolewskiego". -Komisja Rządowa Sprawiedliwości, Sobolewski Walenty minister prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, s. 137-138, tłumaczenie uwierzytelnione przez Młodzianowskiego. -Komisja Rządowa Sprawiedliwości, Sobolewski Walenty minister prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości do gen. namiestnika Józefa Zajączka, s. 139-142, tłumaczenie uwierzytelnione przez Młodzianowskiego. -Konstanty wielki książę do Walentego Sobolewskiego ministra prezydującego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, s.143-146, w tym: Wincenty Krasiński do Walentego Sobolewskiego, Walenty Sobolewski do w. ks. Konstantego. -Komisja Rządowa Sprawiedliwości do gen. namiestnika Józefa Zajączka, s. 147-150. -Komisja Rządowa Sprawiedliwości do gen. namiestnika Józefa Zajączka, s. 151-156. 30.Turski Albert Stanisław [Wojciech], szambelan królewski list do cara Aleksandra I z prośbą o odszkodowanie, z odpisem odpowiedzi namiestnika gen. Józefa Zajączka, b. d. s. 159-164, w tym kopia pisma ministerstwa spraw wewnętrznych Francji do Alberta Turskiego z 14 VI 1819. 31. Pismo dawnych wychowanków Szkoły Rycerskiej: Michał Kochanowski senator kasztelan, gen. Aleksander Rożniecki, Rajmund Rembieliński radca stanu, w sprawie budowy pomnika ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego adresowane do Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, 1823, s. 165-166, litografia, ślad po pieczęci lakowej. 32.Molski Marcin, list do NN, 1820, s. 167-168. 33.Prażmowski Adam Michał bp płocki, list do Sebastiano Ciampi księdza kanonika kapituły sandomierskiej i profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 1822, s. 169-172, ślad po pieczęci lakowej. 34. Müller Iwan, list do Augusta Alexandra Klengla, 1824, s. 173-176. Dopisek inną ręką: "Müller ieden ze znakomitszych Kompozytorów muzycznych w Petersburgu w interessie Antoniego Oleszcz[yńskiego]". 35.Sołtyk Stanisław hrabia, list do Walentego Zwierkowskiego, z notatką Walentego Zwierkowskiego, 1825, s. 179-182. 36.Lessel [Józef?], list do Antoniego Oleszczyńskiego, 1827, s. 187-188, ślad po pieczęci. 37.Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk, list do Władysława Ostrowskiego, 1830, s. 191-194, podpisy: Julian Ursyn Niemcewicz prezes, Łukasz Gołębiowski sekretarz, nadruk: "Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk". Nota na s. 193 Władysława Ostrowskiego o przekazaniu listu Józefowi Władysławowi Niedziałkowskiemu. 38.Niemcewicz Julian Ursyn, list do NN , 1831, s. 195-198. 39.Krukowiecki Jan gen., list do [Michała?] Mycielskiego, 1831, b. d. (2) s. 201-206, ślad po pieczęci lakowej. 40.Izba Senatorska i Izba Poselska, Pochwała dla Stefana Hrynkiewicza za zasługi w walkach na Litwie, Warszawa 5 VIII 1831, s. 211-214, podp. Wężyk Franciszek, Wodzicki Stanisław, Władysław Ostrowski, Walenty Zwierkowski, formularz, odciśnięta pieczęć Sejmu Polskiego. 41.Akt insurekcji powiatu trockiego, 21 IV 1831, s. 219-222, podpisy obywateli powiatu trockiego. 42.Niemojowski Bonawentura, Manifesty Rządu Narodowego, 1831 (2), s. 227-230, s. 233-236. Nota na s. 230 o przekazaniu Manifestu z 26 IX 1831 Adolfowi Cichowskiemu. 43.Niemojowski Bonawentura, polecenie dla NN, b. d., s. 231-232. 44.Niemojowski Bonawentura, Upoważnienie dla ministra przychodu i skarbu Alojzego Biernackiego na wypłacenie gen. Janowi Umińskiemu 6 tys. złp, 1831 s. 237-240, podp.: Alojzy Biernacki, Andrzej Plichta. 45.Niemojowski Bonawentura, Przekazanie kasy skarbu publicznego Komisji Wojewódzkiej w Płocku, 1831, s. 241-244. Nadruk: "Prezes Rządu Narodowego w Radzie Ministrów". 46.Ostrowski Józefat Bolesław, list do [Władysława Ostrowskiego?], b. d., s. 247-250. 47.Chodźko Leonard, list do Władysława Ostrowskiego, 1831, s. 251-254, nadruk Komitetu Francusko-Polskiego. 48.Magnuszewski Dominik i Woycicki [Kazimierz Władysław], list do Konstantego N, 1831, s. 257-260. 49.Biernacki Alojzy minister skarbu, pismo dot. zapłaty za produkty asygnacjami skarbowymi, 1831, s. 263-266, podpis Miaskowski. 50.Biernacki Alojzy minister skarbu, list do NN intendenta generalnego armii, 1831, s. 267-270. 51.NN, "Wypis z dziennika podróżującego w końcu Lutego 1832 r. z Wiatki aż za Bobruysk…", b. d., s. 271-278, nota ręką M. Kukiela na s. 271: "Z papierów Oleszczyńskiego". 52.Bonaparte Józef hr. de Survilliers, zaproszenie dla Juliana Ursyna Niemcewicza, 1832, s. 281-284, ślad po pieczęci. 53.Małachowski Gustaw, list do płka Feliksa Breańskiego, 1833, s. 287-290. 54.Fergusson Robert Cutlar, zaproszenie dla gen. Ludwika Paca, 1833, s. 293-296. 55.Montalembert Charles de, list do NN, 1834, s. 299- 308, ślad po pieczęci lakowej. Nota na s. 299: "List Karola Montalembert do przeczytania przesyłam; jest ich kilkanaście". 56."Szczegółowe wiadomości o JW. Wincentym Niemojowskim z Mca Listopada r:b: przez krewną Jego z Warszawy udzielone (Pani Węgierskiej)", b. d., s. 309-312. 57.Niemojowski Bonawentura, Nota biograficzna brata Wincentego, b. d., s. 313-324. 58.Morawski Teodor, Uwagi do życiorysu Wincentego Niemojowskiego, b. d., s. 325-328. 59. "Pisma Szymona Konarskiego straconego w Wilnie". -Konarski Szymon do Stanisława Kunatta, 1832, s. 331-334. Na s. 333 uszkodzona pieczęć. -Konarski Szymon do Erazma Wróblewskiego, 1835, s. 335-336. 60.Bem Józef gen. prezes Towarzystwa Politechnicznego Polskiego, list do Fryderyka Chopina, 1835, s. 339-342. Nadruk: "Towarzystwo Politechniczne Polskie". 61.Odyniec Antoni Edward, list do Adolfa Cichowskiego, 1835, s. 343-346. 62.Brodziński Kazimierz, list do [Adolfa Cichowskiego?], b. d. (2), s. 347-350. Na s. 347 dopisek ręką Antoniego Edwarda Odyńca: "ostatnie pismo które skreślił przed skonem Kazimierz Brodzińs[ki] w Dreźnie". 63.Raczyński Edward, list do Władysława Ostrowskiego, 1837, s. 351-354. 64.Zamoyski Władysław, list do Anny z Sapiehów Czartoryskiej, 1839, s. 357-360. 65.Kościuszko Tadeusz gen., list do gen. [Jana Henryka Dąbrowskiego?], 1799, s. 365-366, kopia uwierzytelniona przez gen. Karola Ottona Kniaziewicza. Nota na dole strony: "1841 dano Adolfowi Cichowskiemu". 66.Notatki NN, b. d., s. 367-368. 67.Zwierkowski Walenty, Poświadczenie odebrania z depozytu od dra Bronisława Trentowskiego aktu przystąpienia Litwinów do powstania 1830 i detronizacji Mikołaja I, 1841, s. 369-370. 68.Wołowski Franciszek, Nota pośmiertna o Louisie Pierre Édouardzie, baronie Bignon, 1841, s. 373-376. 69.Pismo do urzędów gromadzkich i gromad polecające szukać i odstawiać powstańców pod sąd za nagrodą, 1846, s. 379-380, zatarta pieczęć. Na odwrocie dopisek: "Gromadzie Pieniąszkowice [Pieniążkowice], Dzial [Dział], Odrowąz [Odrowąż], Długopole i Zaluczne [Załuczne]. Dom. Klikuszow. [Klikuszowa]". Na s. 379 podpis starosty cyrkularnego sądeckiego Karola Bochyńskiego. 70.Andrusikiewicz Jan Kanty, list do brata i rodziców, 1846 (2), s. 381-388. Nota ręką Mariana Kukiela: "Listy Jana Kantego Andrusikiewicza do brata i rodziców z więzienia, 1846 Od wnuka, Zygmunta A[ndrusikiewicza] 1933", s. 381-382. 71.Polacy z Montpellier, list do Redakcji "Trzeciego Maja", 1846, s. 389-392, podp. Rybiński Albert, Adolf Wiktor Sągajło, Anotni Erazm Łazowski. 72.Chrzanowski Wojciech gen., Pokwitowanie, 1847, s. 395-396. 73."Polacy z prowincyji do Polaków w Paryżu", 1848, s. 399-402. Podpisy emigrantów z Bourges. 74.Dembiński Henryk gen., list do Jana Sawickiego, 1849, s. 403-406. Na s. 406 noty Jana Sawickiego i Stanisława Barzykowskiego. 75.Tabaczyński Józef mjr, list do Julii Kruszelnickiej o śmierci gen. Józefa Bema, 1850 s. 409-412, ślad po pieczęci. 76.Chłapowski Dezydery gen., list do Anny z Sapiehów Czartoryskiej, 1851 s. 417-420, ślad po pieczęci. 77."Wiersz Aleksandra Rypińskiego wygłoszony w Anglii, przy Obiedzie danym w Londynie przez ziomków, w cześć partyotycznych zasług Księcia Adama Czartoryskiego", 1853, s. 423-426, autograf. 78.Przyjemski Julian [?] płk, list do Aleksandra Rypińskiego, 1853, s. 427-434, zatarta pieczęć, dołączony list Aleksandra Rypińskiego do Muzeum Książąt Czartoryskich. 79.Czajkowski Michał (Sadyk Pasza), list do gen. Feliksa Breańskiego, 1856, s. 435-438. 80.Wielopolski Aleksander, list do abpa warszawskiego Antoniego Melchiora Fiałkowskiego o śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, 1861, s. 441-444. 81.Kalinka Walerian ksiądz, list do Karola Druziewicza, 1876, s. 447-450. 82.Franciszek Józef I cesarz, list do ks. Władysława Czartoryskiego, 1889, s. 451-454.
Oprawa: Na grzbiecie wytłoczony tytuł.
Oprawa: Pieczątka podłużna: „Z ARCHIWUM X. WDY AD. J. CZARTORYSKIEGO” na s. 19, 21, 24, 25, 29, 31.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18-19 w.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3639 IV Rkps (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej