Form of Work
Czasopisma
(2)
Author
Piller Piotr (1801-1874).
(1)
Poremba Michał Franciszek (1813?-1880).
(1)
Winiarz Edward Józef (1812-1892).
(1)
Year
1890 - 1899
(1)
1880 - 1889
(1)
Country
Poland
(1)
Ukraine
(1)
Language
Latin
(2)
Subject
Czasopisma religijne polskie
(1)
Genre/Form
Prasa katolicka
(1)
2 results Filter
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae Anno Christi...
Inny tyt.: Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae sub titulo Immaculatae Conceptionis B[eati]ss[i]mae Virg[inis] Mariae Anno Christi... 1853-1895
Inny tyt.: Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae sub titulo Immaculatae Conceptionis B[eati]ss[i]mae Virg[inis] Mariae ad Annum Christi... 1861
Inny tyt.: Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] N[ostri] Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae sub titulo Immaculatae Conceptionis B[eati]ss[i]mae Virg[inis] Mariae ad Annum Christi... 1863-1895
Adres wydawniczy: Leopoli : typis Petri Piller, -1894.
Opis fizyczny: 19 cm.
Częstotliwość: Rocznik
Uwaga: Opis na podstawie: 1839.
Uwaga: W latach 1874-1883 format: 22 cm.
Uwaga: W 1852-1853 miejsce wydania i wydawca : Vadoviciis : Typographia Joannae Pokorny. W 1861-1883 : Leopoli : Typis Michaelis F. Poremba (zw. później Typis A. Wajdowicz). W 1885: Wieliczka : E Typographia J. Litwiński & Comp. W l. 1886-1890 : Cracoviae : Typographia Ephemeridum "casa" Fr. Kluczycki & Soc. W 1892 : Cracoviae : Typographia "L.L. Anczyc et Sociorum". W 1874 : Leopoli : Typis "Przegląd Lwowski" & "Chata". W 1895 : Leopoli : Typis E. Winiarz.
Cytata bibliogr.: Estr. XIX, t. 37, s. 123
Cytata bibliogr.: NUKAT
Hasło dodatkowe: Piller Piotr (1801-1874).
Hasło dodatkowe: Poremba Michał Franciszek (1813?-1880).
Hasło dodatkowe: Winiarz Edward Józef (1812-1892).
Hasło dodatkowe: Ordo Fratrum Minorum de Observantia vulgo Bernardinorum. Prowincja Galicyjska.
Hasło dodatkowe: Drukarnia "Czasu" (Kraków).
Hasło dodatkowe: W. L. Anczyc i Spółka.
Tytuł następny: Historia et Catalogus Observantis Provinciae Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] N[ostri] Francisci vulgo Bernardinorum olim Provinciae Russiae modo Galicianae Vocitatae sub titulo Immaculatae Conceptionis B[eatissimae] V[irginis] Mariae ad Annum... 1896-1898
Zawartość zasobu 281 I K
1839 [1839]
1877 [1877]
1881 . wyd. 1880 [1881]
1883 [1883]
1885 . wyd.1884 [1885]
1886 [1886]
1887 [1887]
1888 [1888]
1889 [1889]
1890 [1890]
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Ordo Divini Officii Sacriq Celebrandi in Provincia FF. Minorum de Observantia Vulgo Bernardinorum per Galiciam et M. D. Cracoviensem Degentium pro Anno ...
Wariant tytułu: Ordo Divini Officii Sacrique pergendi ad usum FFR. Minorum regularis observantiae vulgo Bernardinorum per Galiciam et M. D. Cracoviensem Degentium pro Anno ...
Adres wydawniczy: Cracoviae : E Typographia Ephemeridum "Czas" Fr. Kluczycki & Soc Provisore Josepho Łakociński, 1885-.
Opis fizyczny: 16˚.
Częstotliwość: Rocznik
Uwaga: Opis na podstawie: 1886, 1890, 1893.
Uwaga: 1893 [wydane 1892]: Leopoli, typis Instituti Ossolinsciani.
Zawiera: Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S[eraphici] P[atris] Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae sub titulo Immaculatae Conceptionis B[eati]ss[i]mae Virg[inis] Mariae Anno Christi... 1892
Cytata bibliogr.: Estr. XIX, t. 3, s. 304-305
Cytata bibliogr.: NUKAT
Temat: Czasopisma religijne polskie - 19 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Prasa katolicka - Polska - 19 w.
Hasło dodatkowe: Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae.
Hasło dodatkowe: Drukarnia "Czasu" (Kraków).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.
Hasło dodatkowe - tytuł: Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Minorum Seraphici Patris Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Anno Christi
Tytuł poprzedni: Directorium Officii Divini Patrum Patrum ac Fratrum Ordinis Minorum S. P. Francisci Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum Provinciae Galicianae anno Christi ...
Zawartość zasobu 280 I K
1886 [1886]
1890 [1890]
1893 . wyd. 1892 [1893]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again