Forma i typ
Książki
(1)
Rękopisy
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Czytelnia - zbiory z magazynu
(2)
Autor
Śliwiński Błażej (1954- ).
(1)
Rok wydania
1990 - 1999
(1)
1780 - 1789
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
łaciński
(1)
polski
(1)
Temat
Czacki, Tadeusz
(1)
Klasy rządzące
(1)
Kościół katolicki
(1)
Naruszewicz, Adam
(1)
Rycerze
(1)
Teka Naruszewicza
(1)
Temat: dzieło
Acta regum et populi Poloni
(1)
Temat: czas
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Gatunek
Rękopisy
(1)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Władcy, mnisi, rycerze / pod redakcją Błażeja Śliwińskiego.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996.
Opis fizyczny: 410 stron ; 21 cm.
Seria: Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza Nr 3
Cytata bibliogr.: NUKAT online.
Temat: Kościół katolicki - Polska - Gdańsk (region) - duchowieństwo - 600-1500 (Średniowiecze).
Temat: Rycerze - Polska - Gdańsk (region) - średniowiecze.
Temat: Klasy rządzące - Polska.
Hasło dodatkowe: Śliwiński Błażej (1954- ).
ISBN: 83-7017-662-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 95028 II
Rękopis
W koszyku
Tytuł: Teka Naruszewicza nr 2.
Wariant tytułu: Odpisy 272 dokumentów z l. 1227-1255.
Adres wydawniczy: [Około 1781-1792].
Opis fizyczny: 778 stron ; 39,5 x 24,5 cm.
Uwaga: 1. s.15-16: Michał bp kujawski (włocławski) potwierdza, że Świętopełk ks. pomorski darował dominikanom kościół św. Mikołaja w Gdańsku. J. łac. Na synodzie w Buchkowie (zapewne Buchowo Kikolskie k/Lipna) 8 V 1227. In octavis apostolorum Philippi et Iacobi. "Ex Orig. Arch. Reg.". Zob. Perlbach, Pommerellisches UB s.32 nr 36 (ed., synod w Buchkow, inne ed.); Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus pauper a Georgio Schwengel cartusiae priore 1749, curavit B. Czapla [w:] Tow. Naukowe w Toruniu. Fontes XVI (1912) s.373 na http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=24200 (ed.); PSB XX s.612 (wzmianka); Jasiński, Dok. bpa Michała s.109-118. /brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. ale jest o dominikanach w Gdańsku z tego samego roku; brak CD ; nic o tym dok. pod Buchowo i pod Kikół w Sł. geogr. / Michaelis episcopi Cuiaviensis confirmatio donationis a Sventopelko duce Pomeraniae fratribus regulae Sancti Dominici Praedicatorum ecclesiae S. Nicolai concessae. 2. s.17-19: B[aldwin] z Alny poseł i penitencjariusz kard. Ottona legata za zgodą kościoła ryskiego i ryżan zawiera układ z królem Lammechinusem i częścią Kuronów z ziem Esestua, Durpis, Saggara i Kiligundis, którzy obiecują przyjąć wiarę chrześcijańską i poddać się władzy papieża. J. łac. Rieti actum 28 XII 1230 z potwierdzeniem Grzegorza IX z 11 II 1231. Actum in die Innocentium, datum 3 id. Februarii a.5. "Ex Hist. Eccl. Raynaldi". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.50 nr 3-4 (ed., pod r.1232); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.134-136 nr 103 (ed. z datą 28 XII 1229), Reg. s.28 nr 117 (data: już w r.1229); http://de.wikipedia.org/wiki/Kuren [dostęp 25 XI 2011]; http://lv.wikipedia.org/wiki/Baldu%C4%ABns_no_Alnas [dostęp 14 VII 2014] (niem. Baldwin von Alna; fr. Baudoin d’Aulne); https://en.wikipedia.org/wiki/Piemare; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD [dostęp 5 IV 2018]. /brak CD ; coś chyba też P. Schwartz, Kurland im dreizehnten Jahrhundert, Leipzig 1875 s.22-23 ; Baldwin z Alny za Bunge, Die Stadt Riga..., Leipzig 1878 s.15 i Bunge, Livland..., Leipzig 1875 s.39-40 oraz w Richard Barber, Rycerstwo i zakony rycerskie. Status, turnieje, rycerstwo na polu bitwy s.68 jest Baldwin z Aulne legat papieski ok. 1226 r. / Curoni aliaeque gentes paganicae Christianam fidem amplectuntur et multa privilegia a Sede Apostolica obtinent. s.20 nie zapisana 3. s.21-24: Henryk opat Lugny i Jan opat Lendy (Lindy) poświadczają, że Chrystian bp Prus przekazał dobra jakie posiadał w ziemi chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu pod pewnymi warunkami. J. łac. Włocławek (bez dnia) I 1230. "Ex tomo 1. actorum Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. Acta Boruss. I s.406-409 [komp.s.215-] (ed.); Orgelbrand 7 s.187 (dobrzyńcy, dobrzyńscy bracia); Kochanowski, Cod. Maz. s.309-312 nr 282 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.37 nr 43 (regest); inne ed. /brak CD / Frater Henricus abbas de Lugna et frater Ioannes abbas de Linda notum faciunt quod cum Christianus Prusiae episcopus operam daret ut pagani in partibus Prussiae extirparentur, terram quam in Culmensi territorio fuerat adeptus fratribus domus Theutonicae contulit sub conditionibus. 4. s.25-27: V. przeor dominikanów w Chełmnie i B. gwardian franciszkanów w Toruniu poświadczają, że widzieli dok. bpa płockiego G[untera] i W. dziekana płockiego dla zakonu krzyżackiego, który transumują. Bp nadaje zakonowi dobra biskupie w ziemi chełmińskiej wraz z prawem patronatu i dziesięcinami. J. łac. Płock 17 III 1230 (recte: z l. 1235-1257). 16 kal. Aprilis. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 22 X 1782. Wzmianka o 3 piecz.: dwóch zniszczonych, trzecia ze Zwiastowaniem i napisem: sigillum fratrum minorum in thorun. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.314-316 nr 284 (ed. dok. Guntera); Pruss. UB 1,1 s.57-58 nr 77 (ed. dok. Guntera); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten (r.1230) na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1230.html (PrUB 1.1.77 - 1230 März 17. Plock. - Bischof Günther von Plock und das Domkapitel von Plock treten dem Deutschorden ihre Besitzungen im Kulmerland zu freiem Eigentum ab, behalten sich nur die Ausübung der Pontificalakte vor). /brak CD / Prior fratrum praedicatorum et guardianus fratrum minorum in Thorun testantur se videre litteras donationis per G. episcopum Plocensem cruciferis factae. s.28 nie zapisana 5. s.29-32: Świętopełk ks. Pomorzan (gdański) potwierdza przywileje swych przodków dla kościoła Św. Wojciecha w Dębie, Dębicy czy Dębnie (ad quercum, dziś dzielnica Gdańska, a może Dębek k/Pucka) nadane za czasów Paulina opata benedyktynów w Mogilnie, odnoszące się do wsi należących do kościoła Św. Wojciecha: Góra, Pieleszewo (wg Perlbach wątpliwe: Pelassow an Pelzau Kreis Neustadt), Trubki (Trąbki k/Pruszcza Gdańskiego i Skarszew), Kiemladki (wg Perlbach Kemnathi czyli Kemnade k/Św. Wojciecha, wg Sł. geogr. nie istnieje; a może Koźmin) i dla kościoła w Slona (wg Perlbach wątpliwe: Slona an Slonnen Kr. Berent =dziś Słone k/Kościerzyny) oraz nadaje mieszkańcom tych wsi wolność sądu i zakonnikom dochody z tabern w Gdańsku i prawo połowu ryb oraz zwalnia mieszkańców od niektórych ciężarów. J. łac. Gdańsk [TN: 10 V 1230] recte: 15 V 1236. 6 id. Maii, recte id Maii. "Ex Processu Judiciario Originali inter Vlad. Jagell. et Cruciferos in Arch. Regni". Opis piecz. księcia. Zob. Perlbach, Pommerellisches UB s.48-49 nr 56 (ed., z 15 V 1236), s.46 (o identyfikacji wsi); Lites II s.70-71 (ed.); poz.75 (idem); CD (Świętopełk ks. pomorski nadaje immunitet sądowy i ekonomiczny kościołowi w Dębku (ad quercum) pod wezwaniem Św. Wojciecha, należącemu do klasztoru w Mogilnie, z błędnym nr Perlbacha 50 zam. 56); Szelińska, Tomaszewicz s.9 nr 21 perg.13 vol.II/1; Encykl. KUL II kol.239; http://przewodnicygdanscy.naszemiasto.pl/artykul/3343.html [dostęp 28 XI 2011, w 2018 brak] (o św. Wojciechu k/Gdańska); Labuda, Hist. Pomorza I,1 s.401 (o dok. z r.1236 o ludziach benedyktynów przy kościele Św. Wojciecha k/Gdańska); Lalik, Studia Średniowieczne s.284-285; Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis XIV s.35 nr 302 (praepositura S. Adalberti circa Gedanum), XXV s.31-32 nr 273; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/451 (Trąbki, brak Koźmina ale wspomniany przy Trąbkach), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/673 (o tym dok., wymienione: Góra na zach. od Wejherowa, Słone (Slonnen) w tejże ? okolicy, Trąbki między Gdańskiem a Skarszewami, i nieistniejący już Koźmin). /brak Librowski / Sventopelcus dux Pomeraniae approbat privilegia et donationes. 6. s.33: Bolesław (Konradowic) ks. sandomierski przywraca zależność Chyrny i jego braci od kościoła Najświętszej Maryi Panny w Łagowie i Michała bpa kujawskiego (włocławskiego) i jego spadkobierców. J. łac. Gąbin (bez dokł. daty) 1230. "Ex Arch. Cap. Vlad.". Błędne streszczenie łac. Na dole uwaga o osobie ks. Bolesława. Zob. KMP II s.45 nr 399 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.307-308 nr 280 (ed.); KDP II/1 s.9-10 nr 9 (ed.); CD (błędnie jako Bolesław Wstydliwy); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . Boleslaus Conradi Masoviae ducis filius dux Sandomiriae quemdam rusticum Chyrnam cum fratribus ecclesiae BV Mariae in villa Łagów et Michaeli episcopo Wladislaviensi restituit. s.34 nie zapisana 7. s.35-38: Konrad ks. mazowiecki i kujawski daruje ziemię chełmińską zakonowi krzyżackiemu (tzw. falsyfikat kruszwicki). J. łac. Kruszwica (bez dnia) VI 1230. "Ex T.I Cod. Dipl. Dumont fol. 167. Est in actis Borussicis in 4to". Przepisał Jasieński. Zob. Dumont I s.167-168 nr 318 (ed.); spr Acta Boruss. II , jakby brak w I i III ; Kochanowski, Cod. Maz. s.331-335 nr 295 (ed., jako fals, z l. 1230-1235 ?); poz.11 (podobne nadanie); M. Biskup red., Hist. dyplomacji polskiej I s.173; Kucharski G., Przywilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego dla Zakonu krzyżackiego z 1230 roku [w:] Zapiski historyczne 65 (2000) z.3-4 s.7-43 oraz spr M. Löwener, z.1 s.11-12 ; spr Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens Bd 63: Jasiński Tomasz. Kruschwitz, Rimini und die Grundlagen des preußischen Ordenslandes. Urkundenstudien zur Frühzeit des Deutschen Ordens im Ostseeraum. Marburg 2008 ; inne ed. /brak CD / Conradus I dux Masoviae et Cuiaviae terram Culmensem ordini S. Mariae Teutonicorum donat. 8. s.39-40: Grzegorz IX papież na prośbę [Konrada] ks. mazowieckiego zatwierdza jego nadanie ziemi chełmińskiej oraz przyszłych zdobyczy na poganach zakonowi krzyżackiemu. J. łac. Anagni 12 IX 1230. 2 id. Septembris. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 18 X 1782. Opis bulli Grzegorza IX. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.55 nr 254; Kochanowski, Cod. Maz. s.320-322 nr 288 (ed.); CD; Potthast, Regesta I s.738 nr 8602; inne ed. Gregorius IX papa donationem terrae Culmensis per Conradum ducem Masoviae ordini Cruciferorum factam confirmat. 9. s.41-42: Grzegorz IX papież potwierdza darowizny Konrada ks. mazowieckiego i [Chrystiana] bpa Prus dla zakonu braci dobrzyńskich. J. łac. Anagni 27 VIII 1230. 6 kal. Septembris. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 18 X 1782. Opis bulli Grzegorza IX. Zob. Dogiel IV s.10 nr 14 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.55 nr 253; Kochanowski, Cod. Maz. s.318-320 nr 287 (ed.); inne ed.; PSB XX s.612 (darowizny ziemi dobrzyńskiej dla Zakonu Rycerzy Chrystusowych); poz.26 (idem), poz.30 (idem). /brak CD / Gregorius IX papa donationes Christiani episcopi Prussiae et Conradi ducis Masoviae fratribus ordinis Militum Christi factas confirmat. 10. s.43-44: Grzegorz IX papież poleca zakonowi dominikanów, aby swymi kazaniami wspomogli zakon krzyżacki w walce z pogańskimi Prusami. J. łac. Anagni 13 IX 1230. Id. Septembris. "Ex Tom.1 Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.32-33 nr 40 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.56 nr 256; Kochanowski, Cod. Maz. s.325-327 nr 290 (ed., adresowane do dominikanów z błędną chyba datą 17 IX), też s.322-323 nr 289 (ed. części, do wiernych z 13 IX); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.416-418 nr 182; inne ed. /brak CD / Gregorius IX fratres Praedicatores ut bellum pro religione adversus Pruthenos catholicis suadeant mittit. 11. s.45-46: Konrad ks. mazowiecki i kujawski nadaje zakonowi krzyżackiemu ziemię chełmińską. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1230. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.137-138 nr 79 (ed.); Dogiel IV s.9-10 nr 12 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.335-338 nr 296 (ed.); CD; po polsku zob. http://pl.wikisource.org/wiki/Akt_nadania_ziem_Zakonowi_Krzy%C5%BCackiemu [dostęp w r.2007, ale w 2011 już brak]; Labuda, Hist. Pomorza I,1 s.438; poz.7 (podobne nadanie). Donatio Conradi ducis Masoviae et Cuiaviae terrae Chelmensis beatae Mariae et fratribus de domo Teutonica. 12. s.47: Chrystian bp Prus przekazuje zakonowi krzyżackiemu pod pewnymi warunkami to co posiadał w ziemi chełmińskiej, a co darowali mu ks. Konrad i kościół płocki lub co sam kupił. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1230. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae s.142 nr 81 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.305-307 nr 279 (ed.); Dumont I s.167 nr 316 (ed.); CD; poz.3 (podobna sprawa); poz.16 (idem), poz.17 (idem). /brak raczej Kętrzyński, O dok. Mendoga / Christiani episcopi Prussiae donatio fratribus de domo Teutonica totius quaequid habuit dati sibi a duce Conrado vel ab ecclesia Plocensi vel empti ut sint parati contra paganos pugnaturi sub conditionibus. s.48 nie zapisana 13. s.49-57: Grzegorz XII papież potwierdza, że Jan [Kropidło] bp włocławski przekazał tymczasowo m. Wolbórz z należącymi doń wsiami kapitule włocławskiej, do czasu aż będzie dana kanonikom prepozytura św. Michała w Krakowie, wtedy Wolbórz będzie oddany biskupowi i jego spadkobiercom. Inserowany [s.51-56] dok. notarialny donacji bpa Jana z Sobków 29 VIII 1406, ratyfikowany w Siena 16 I 1408. 17 kal. Februarii pontificatus a.2. "Ex Arch. Capituli Wladislaviensis". Zob. Kurasiowie, Bullarium III s.191 nr 1165; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/948 (może Sobków nad Nidą k/Jędrzejowa ?, dobra biskupie); Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis XXV s.63 nr 566; spr Registres de Gregoire IX ale to Grzegorz XII a wg Kurasiowie nr 131 f.27-28. /brak KKK ; brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. ; brak raczej Ptaśnik ; KMP raczej brak ; CD brak ; brak ZDM i ZDKDK pod datami ; brak raczej KDP ; brak na ww Registres de Gregoire XII / Confirmatio Gregorii papae donationis per episcopum Vladislaviensem Ioannem clavis Wolboriensis capitulo Vladislaviensi, quae donatio tam diu duratura erat quousque praepositura Sancti Michaelis Cracoviensis fuisset pro eodem capitulo expedita. s.58 nie zapisana 14. s.59-64: Konrad ks. mazowiecki i kujawski nadaje ziemię chełmińską zakonowi krzyżackiemu. J. łac. Christburg (dziś Dzierzgoń k/Sztumu) VI 1230. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae s.138-142 nr 80 (ed.); poz.7 (prawie idem), poz.11 (podobne nadanie). Conradi ducis Masoviae donatio territorii Culmensis cum omnibus suis attinentiis fratribus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum. s.65-66 nie zapisane 15. s.67-68: Grzymisława księżna [sandomierska] z synem ks. Bolesławem i wda Wojciech (Albert) poświadczają, że rycerz Jakub wraz z żoną darował cz. wsi Dzirschow (dziś Dzierzkówek) bożogrobcom w Miechowie. J. łac. Skaryszew 18 XI 1230. In octava beati Martini. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.152-153 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.328-329 nr 291 (ed.); KMP II s.46-47 nr 401 (ed.); inne ed.; Urzędnicy małopolscy s.252 nr 1115; Sł. hist.geogr. ziem (sv. Miechów cz.IV s.343) na http://www.man.poznan.pl/~shgzpws/search.php?q=Dzierzk%C3%B3wek&d=0&t=0#m2 (rycerz darował swoją cz. wsi). Ducissa Grzymisława cum filio duce Boleslao et Albertus palatinus in argumentum fidei veritati testimonium perhibent quod Iacobus vir nobilis villam dictam Dzirschow una cum haereditate villae integraliter pertinenti ecclesiae Miechoviensi nomine Sancti Sepulchri fundatae haereditario iure contulit possidendam. 16. s.69: Chrystian bp Prus przekazuje zakonowi krzyżackiemu za określony czynsz to co posiadał na ziemi chełmińskiej, a co darowali mu ks. Konrad i kościół płocki lub co sam kupił. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1230. "Ex T.I Cod. Dipl. Dumont fol.167". Przepisał Jasieński. Zob. Dumont I s.167 nr 316 (ed.); poz.12 (idem, bibliogr.). Christianus episcopus Prussiae transfert in fratres ordinis Teutonici omnes donationes sibi a Conrado duce Masoviae et ab ecclesia Plocensi factas. s.70 nie zapisana 17. s.71-72: Chrystian bp Prus przekazuje zakonowi krzyżackiemu pod pewnymi warunkami to co posiadał na ziemi chełmińskiej, a co darowali mu ks. Konrad i kościół płocki lub co sam kupił. J. łac. (bez dokł. daty) 1230. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 24 X 1782. Wzmianka o śladzie po piecz. Zob. poz.12 (idem, bibliogr.). Christianus episcopus Prussiae transfert in fratres ordinis Teutonici omnes donationes sibi a Conrado duce Masoviae et ab ecclesia Plocensi factas. 18. s.73: Bolesław ks. mazowiecki w piśmie do wójtów krakowskiego i sandomierskiego zapewnia wolność handlu na swojej ziemi mieszczanom Krakowa i Sandomierza. J. łac. [bez daty, tylko data w głowie: 1230]. "Ex minime suspecto originali subscripto... sub sigillo officii Consularis Cracoviensis Extraditum. L.S. Ex Actis Civitatis Sandomiriae". Zob. spr NKDMaz. . /brak KDmK ; brak raczej KDP ; brak CD Katal.e. średn. ZNPHiA , KMP brak, Kochanowski brak ; brak Lubomirski, KDM ; brak w PSB II ; brak Ulanowski ; brak M. Łodyński, Stosunki w Sandomierskiem w l. 1234-1239 [w:] Kwartalnik Hist. XXV (1911) s.1-34 na https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21517/edition/18845/content?ref=desc ; brak KDWP / Boleslaus dux Masoviae universis civibus undecunque veniant cuiuscunque generis et conditionis existant in terra sua concedit omnimodem securitatem veniendi, recedendi, ambulandi, mercandi et omnium mercium genera deferendi. s.74 nie zapisana 19. s.75: Marek wda i Klemens kasztelan krakowski poświadczają, że rycerz Wit syn Zdzisława z Jaksic darował wieś Jaksice bożogrobcom z Miechowa. J. łac. Novum Castrum (Korczyn ?, raczej nie Szaflary bo te dopiero od r.1251 ) 23 X 1230. In die b. Severini. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.153 (ed.); KMP II s.45-46 nr 400 (ed.); CD; Urzędnicy małopolscy s.122 nr 437 (Marek wda), s.59 nr 114 (Klemens kasztelan); Sł. hist.geogr. ziem (Kraków cz.II s.198) na http://www.man.poznan.pl/~shgzpws/search.php?id=6623&q=Jaksice&d=0&t=0 . Marcus palatinus et Clemens castellanus Cracoviensis testimonium veritatis ferunt quod Vitus miles filius Zdislavi de Jaksice ecclesiae Miechoviensi sancto sepulchro pertinenti haereditatem suam de Jaksice in eleemosynam contulit iure haereditario. s.76 nie zapisana 20. s.77-78: Konrad ks. mazowiecki i kujawski daruje m. Nieszawę z czterema wsiami zakonowi krzyżackiemu. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1230. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 20 X 1782. Wzmianka o pieczęciach. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.338-340 nr 297 (ed. z datacją: 1230-1235?); inne ed.; CD. Conradus dux Masoviae et Cuiaviae castrum Nieszawa cum quattuor villis ordini Cruciferorum donat ut eum contra quoslibet paganos iuvent. 21. s.79-80: Konrad ks. mazowiecki i kujawski wraz z żoną i synami daruje ziemię chełmińską zakonowi krzyżackiemu. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1230. "Ex Orig. Arch. Reg.". Kopia z 2 X 1782. Opis piecz. Guntera bpa płockiego, podpis Naruszewicza. Zob. poz.11 (idem). Culmense territorium Conradus dux Masoviae et Cuiaviae consentientibus uxore et Boleslao, Casimiro, Semovito ac Zemomyslo, filiis donat Cruciferis. 22. s.81-82: Konrad ks. mazowiecki i kujawski nadaje ziemię chełmińską zakonowi krzyżackiemu. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1230. "Ex tomo 1. autorum Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. poz.11 (idem); Acta Boruss. I s.401-404 nr 6 (ed.). Conradus dux Masoviae et Cuiaviae donat territorium Culmense Beatae Mariae et fratribus de domo Teutonica. 23. s.83-84: Chrystian bp Prus przekazuje zakonowi krzyżackiemu to, co otrzymał na ziemi chełmińskiej od kościoła płockiego i Konrada ks. mazowieckiego. J. łac. [bez miejsca przed 21 III] 1231. "Ex Codice Dipl. Dregeri". W nagłówku data której nie ma w dok.: 12 Mar. Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.144 nr 83 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.350-351 nr 304 (ed.); Acta Boruss. I s.410-412 [komp.s.217-218] (ed.); CD; poz.31 (idem), poz.12 (podobne). Christianus primus Prussiae episcopus donat cruciferis totum quod ab episcopatu Plocensi habuit et omnem donationem Conradi ducis Masoviae. 24. s.85-86: Grzegorz IX papież poleca mieszkańcom Pomezanii i ziemi Pozolucensis, aby byli posłuszni dominikanom, którzy pracują nad ich nawróceniem. J. łac. Rieti 9 VII 1231. 7 id. Iulii. "Ex Tom.I. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.34-35 nr 45 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.56 nr 259; Theiner I s.21-22 nr 43 (ed.); inne ed. Gregorius IX fratres ordinis praedicatorum Pomezanis et Pozolucensibus quos ad perseverantiam adhortatur commendat. 25. s.87-88: Grzegorz IX papież zachęca rozważającego odstąpienie od greckiej schizmy [Daniela] króla Rusi, aby przystąpił do kościoła rzymskiego. J. łac. Rieti 18 VII 1231. 15 kal. Augusti a.5. "Ex Odor. Raynal. Hist. Eccl.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.44 nr 43 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.57 nr 261; http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Halicki [dostęp 2 XII 2011]; Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. III s.15-16 nr 31 (ed., różnica na początku); inne ed. /brak Daniłowicz, Skarbiec / Gregorius IX papa regem Russiae a Graecorum schismate discedere meditantem laudat hortaturque ut se ecclesiae Romanae uniret. 26. s.89: Grzegorz IX papież potwierdza darowizny Konrada ks. mazowieckiego i kujawskiego i bpa Prus Chrystiana dla zakonu braci dobrzyńskich. J. łac. Anagni 27 VIII 1230. 6 kal. Septembris. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. poz.9 (idem, bibliogr.). Gregorius papa donationes episcopi Prussiae et Conradi ducis Masoviae factas Cruciferis confirmat. s.90 nie zapisana 27. s.91-92: Grzegorz (IX) papież potwierdza zakonowi krzyżackiemu darowiznę m. Chełmna z przyległościami przez [Konrada] ks. mazowieckiego i przyszłe zdobycze na poganach. J. łac. Anagni 12 IX 1230. 2 id. Septembris. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae s.145-146 nr 85 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.55 nr 254; Kochanowski, Cod. Maz. s.320-322 nr 288 (ed.); CD; inne ed. Gregorius IX papa fratribus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum confirmat donationem terrae Culmensis a Conrado duce Masoviae. 28. s.93-94: Konrad ks. krakowski, mazowiecki, sandomierski i łęczycki przyrzeka, że zachowa wszystkie dawne i przyszłe przywileje nadane bpowi G[unterowi] i klerowi płockiemu zwalniające poddanych kościoła płockiego od ciężarów i powinności książęcych. J. łac. Warka 7 XI 1231. 7 id. Novembris. "Ex MS. Arch. Cap. Plocensis". Zob. J. Mitkowski, Sprawa interpolacji w dokumencie Konrada Mazowieckiego dla biskupstwa płockiego z roku 1231 [w:] Mediaevalia, w 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960, przygotowali J. Garbacik, R. Grodecki i inni, s.39-51; Kochanowski, Cod. Maz. s.356-361 nr 309-310 (ed.); inne ed.; CD; TN 3 poz.125 (dok. Konrada, idem). Privilegium Conradi ducis Cracoviensis ac Masoviae super libertatibus ecclesiae Plocensis et subditorum eiusdem ab angariis et quibusvis servitiis. 29. s.95-97: Fryderyk II cesarz rzymski król Jerusalem i Sycylii potwierdza Janowi (I) i Ottonowi (III) margrabiom brandenburskim posiadanie jako lenno marchii brandenburskiej z Pomorzem nadane już ich ojcu Albertowi (II). J. łac. Rawenna (bez dnia) XII 1231. "Ex Codice Dipl. Dregeri". inc. Requirit imperii celsitudo et dignitas... Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.149-151 nr 87 (ed. Friedrich II. Römischer Kayser, belehnet Jobannem und seinen Bruder Ottonem, seel. Marggraffen Alberti Söhne, mit der Marck Brandenburg und dem Herßogthum Pommern, wie dieses ihrem Vater und vorigen Marggraffen zu Brandenburg von ihm und seinen Vorfahren verliehen wurde); Regesta imperii V nr 1918 #gdzieś na http://regesten.regesta-imperii.de/ [dostęp 5 XII 2011, w 2018 inaczej] (belehnt den markgrafen Johann von Brandenburg und eventuel dessen bruder Otto und deren erben mit der mark Brandenburg und allen andern lehen welche weiland Albert markgraf von Brandenburg deren vater vom reiche trug, und bestätigt ihnen in gleicher weise das herzogthum Pommern wie das derselbe Albert und dessen vorfahren von seinen vorfahren am reiche trugen. Mit goldbulle. Z.: B. patr. v. Aglei, die erzb. v. Magdeburg Ravenna u. B. v. Palermo, die bisch. E. v. Bamberg, S. v. Regensburg kaiserl. hofcanzler, v. Worms, v. Osnabrück, N. v. Reggio, v. Imola u. v. Brixen, die herz. A. v. Sachsen, O. v. Meran u. B. v. Kärnthen, der landgr. v. Thüringen, H(einr.) gr. v. Waldenberg, L. landgr. v. Leuchtenberg, A(dolf) gr. v. Schauenburg, H. gr. v. Ortenburg, L. gr. v. Hallermund, M. gr. v. Mühlberg, G. v. Arnstein reichslegat in Italien, Gunz. truchs., C. schenk v. Clingenberg, Th. gr. v. Acerra, M. markgr. v. Lancea, B. gr. v. Loreto, Rich. cämmrer. Ego Sifridus etc. Gercken Cod. Brand 7,28. Dreger Cod. Pom. 1,149. Hertzberg Recueil 1,353. Ludewig Reliq. 12,627. Huill. 4,270. Riedel Cod. Brand. II 1,12. Cod. Pomeraniae 1,431. Vgl. Klempin Pommersches Urkkb. 1,219. - [Da ich früher, auf die urk. des legaten vom 27 dec., vgl. nr. 1911, noch nicht aufmerksam geworden, und auf die nichtnennung von Apuliern zu grosses gewicht legend, diese wie die meisten der andern urkk. erst nach weihnachten eingereiht hatte, so hielt ich, vgl. Mittheilungen des österr. Instituts 1,33, die zeugenreihe für eine nichteinheitliche. Bei der ietzigen anordnung ergeben sich in ihr keine widersprüche].); Pommersches UB I Abt.1 s.219-220 nr 279 (Cod. nr 190, regest); inne ed. /brak CD / Friderici II Romanorum imperatoris privilegium confirmationis Marchiae Brandeburgensis et Ducatus Pomeraniae Ioanni et Ottoni fratri eius. s.98 nie zapisana 30. s.99: Grzegorz IX papież potwierdza darowizny Konrada ks. mazowieckiego i kujawskiego i bpa Prus [Chrystiana] dla zakonu braci dobrzyńskich. J. łac. Anagni 27 VIII 1230. 6 kal. Septembris. "Ex tomo 1. Actorum Borussicorum. Impressor. Regiomon. et Lips.". incipit: Iustis petentium desideriis dignum est... Zob. Acta Boruss. I s.414-415 nr 11 (ed.); poz.9, poz.26 (idem). Gregorius IX papa confirmat donationes episcopi Prussiensis et ducis Masoviae Cruciferis factas. s.100 nie zapisana 31. s.101-102: Chrystian bp Prus daruje zakonowi krzyżackiemu to co otrzymał na ziemi chełmińskiej od kościoła płockiego i Konrada ks. mazowieckiego. J. łac. [przed 21 III] 1231. "Ex tomo 1. Actorum Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. Acta Boruss. I s.410-412 [komp.s.217-218] nr 9 (ed.); poz.23 (idem, bibliogr.). Christiani Prussiae episcopi donatio fratribus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum totius quod ab episcopatu Plocensi et a Conrado duce Masoviae possidet. 32. s.103-105: Opizo opat klasztoru św. Pawła w Mezzano legat papieski na prośbę Gotfryda ojca z zakonu krzyżackiego potwierdza (tzw. vidimus) i transumuje falsyfikat Kazimierza ks. kujawskiego z potwierdzający darowiznę ziemi chełmińskiej i wsi Rogowo tuż pod Inowrocławiem przez jego ojca Konrada ks. mazowieckiego, z Serock z 6 I 1233-1247. J. łac. Włocławek, wg Kochanowski 28 IX 1253. Kal. Octobris pontificatus Innocentii papae IV a.11. "Ex tomo 1. Actorum Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. Acta Boruss. I s.420-422 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.385-387 nr 338 (tylko dok. Kazimierza, wzmianka o potwierdzeniu Opizona z Włocławek 28 IX 1253); Reg.imp. nr 10440 na http://regesta-imperii.digitale-sammlungen.de/seite/ri05_fiw1892_0518 (daty: 6 I 1233 i 28 IX 1253); inne ed.; Dzieje Inowrocławia s.149 (o Rogowie); poz.45 (idem z dodatkami). Frater Opizo monasterii Sancti Pauli de Mezano abbas Innocentii IV legatus fecit apponi sigillum in privilegio Casimiri ducis Cuiaviae ad instantiam patris Gotfridi de domo Theutonicorum. Ni fallor 1231. s.106 nie zapisana 33. s.107-108: Grzegorz IX papież chwali Konrada ks. mazowieckiego za dobrodziejstwa dla zakonu krzyżackiego i ogłasza, że to co zakon zdobędzie w Prusach przejdzie na własność św. Piotra. J. łac. [Spoleto 9 IX 1234] (TN: r.1231). "Ex tomo 1. Actorum Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. Acta Boruss. I s.416-418 [komp.s.220-221] (ed.); Kurasiowie, Bullarium s.67 nr 320; Kochanowski, Cod. Maz. s.395-397 nr 348 (ed.); inne ed. Gregorius IX papa Conrado duci Masoviae gratulatur de favoribus Cruciferis datis, et quidquid ipsi fratres in Prussia expugnati eant, in proprietatem s. Petri suscipere annuntiat. 1234 34. s.109-110: Grzegorz IX papież potwierdza nadanie dla zakonu krzyżackiego m. Chełmna z przyległościami przez [Konrada] ks. mazowieckiego. J. łac. Anagni 12 IX [1230] (w TN r.1231). 2 id. Septembris. "Ex tomo primo Actor. Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. Acta Boruss. I s.415-416 [komp.s.219-] (ed.); Kurasiowie, Bullarium s.55 nr 254; Kochanowski, Cod. Maz. s.320-322 nr 288 (ed.), s.362 nr 311; inne ed. Gregorius IX papa magistro et fratribus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum concessionem Colmen/Chełmno a Conrado duce Masoviae confirmat. 35. s.111-112: Grzegorz IX papież na prośbę Hermana [von Salza] w. mistrza zakonu krzyżackiego potwierdza darowiznę m. Chełmna z przyległościami i innych miast w Prusach przez Konrada ks. mazowieckiego dla zakonu. J. łac. [Perugia 18 I 1230] (w TN r.1231 ?). "Ex tomo 1. Actorum Borussicor. Impressor. Regiomon. et Lips.". Zob. Acta Boruss. I s.418-419 [komp.s.221] (ed.); Kurasiowie, Bullarium s.54 nr 248; Kochanowski, Cod. Maz. s.312-314 nr 283 (ed.); inne ed. Gregorius papa monet et hortatur fratres Theutonicos ut a dextris et a sinistris Dei armaturas muniti viriliter procedant et favente divina gratia sacrosancta Ecclesia dilatetur in partibus illis, donationem Conradi ducis Masoviae confirmans. 36. s.113: Regesty dwóch dok. kapituły poznańskiej. J. łac. 1231. "Summar Cap. Posnanien.". 1. Konrad ks. mazowiecki mieszkańców wsi należących do kościoła poznańskiego pod Sochaczewem, Czerskiem i Skrzynnem uwalnia od ciężarów książęcych. J. łac. 1231. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.349 nr 303 (ed. całości); KDWP I s.118-119 nr 132 (ed. całości); inne ed.; M. Łodyński, Stosunki w Sandomierskiem w l. 1234-1239 [w:] Kwartalnik Hist. XXV (1911) s.19 na https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21517/edition/18845/content?ref=desc . Privilegium Conradi ducis Masoviae virtute cuius villas ecclesiae Posnaniensis per Sochaczew, Czersk et Skrzynno constitutas libertati condonat. 2. Konrad ks. mazowiecki nadaje w. Ślesin kościołowi poznańskiemu. J. łac. 23 ? III 1231. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.352 nr 305 (ed. całości); KDWP I s.119-120 nr 134 (ed. całości); inne ed.; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/761 (Ślesin); https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alesin [dostęp 22 II 2018]. Privilegium Conradi ducis Masoviae virtute cuius villam suam Ślesin episcopo Posnaniensi et ecclesiae suae confert et donat. s.114 nie zapisana 37. s.115-119: Gregorz IX papież potwierdza biskupowi [Gunter h. Prus] i kapitule płockiej liczne drobne przywileje Konrada ks. mazowieckiego. Transumuje dok. ks. z 1230 i z ok. 1231. J. łac. Rieti 24 I 1232. 9 kal. Februarii. "Ex Ms. Arch. Cap. Plocen". Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.57 nr 264; Kochanowski, Cod. Maz. s.368-369 nr 320, s.302-304 nr 278, s.341 nr 299 (ed.); inne ed. Bulla Gregorii IX papae confirmationis privilegii libertatum Conradi ducis Masoviae et Cuiaviae in quo multae continentur immunitates. s.120 nie zapisana 38. s.121-123: Grzegorz (IX) papież nakłania Belę syna Andrzeja króla Węgier aby zwrócił zakonowi krzyżackiemu ziemię Borza w Siedmiogrodzie nadaną im wcześniej przez Andrzeja. J. łac. Rzym na Lateranie 26 IV 1232. 6 kal. Maii a.5. "Ex cod. Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.154-156 nr 90 (ed., Pabst Gregorius IX. schrebet an des Königs in Ungarn Andreae II. ältesten Sohn Belam, daß er und sein Vater das Land Burtza, so sie dem teutschen Orden weggenommen, wieder restituiren mögen); Registres de Gregoire IX (Liber reg. a.5) kol.408 nr 643; Felczak, Hist. Węgier s.43-44 (wzmianka); Labuda, Hist. Pomorza I,1 s.435. /brak CD ; brak Kurasiowie, Bullarium ; brak Pray, Historia regum Hungariae i Annales reg. Hung. ; raczej brak Baronius, Raynaldus, Annales XXI ok.s.53 pod r.1231 i 1232 / Gregorius papa Belae primogenito Andreae regis Ungariae. Rogat, monet et hortatur ut restituetur fratribus hospitalis sanctae Mariae domus Theutonicorum terra Borca quae eis donata fuerit ab Andrea rege. s.124 nie zapisana 39. s.125: Grzegorz IX papież nakłania króla Rusi Daniela, aby przyjął ryt i zwyczaje chrześcijan obrządku łacińskiego. J. łac. Rieti 18 VII [1231]. 15 kal. Augusti, (błędnie r. 1232). "Ex Codice Vaticano inter Vaticanos 6198". Edita a Rainaldo (Raynald, Hist. Eccl.) pod rok 1231 nr 43, w TN wypisany tylko fragm. początkowy. Zob. spr Rainaldus, Hist. Eccles. nr 43 (r.1232); Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.44 nr 43 (tylko końcowy fragm. tekstu z TN, pod r.1231); Kurasiowie, Bullarium s.57 nr 261; http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Halicki [dostęp 12 XII 2011]; Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. III s.15 nr 31 (ed.). /brak Daniłowicz, Skarbiec / Epistola Gregorii IX ad regem Russiae. s.126-128 nie zapisane 40. s.129-130: Pakosław Starszy (Senior) syn Lasoty udając się do Ziemi Świętej daruje wieś Udórz [Michałowi] prepozytowi i bożogrobcom w Miechowie, przy czym był obecny ks. Konrad [Mazowiecki] wraz z synami. J. łac. pod Sandomierzem 9 IX 1232. In die s. Gorgonii. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.155 (ed., Michał prepozyt); KMP II s.50-51 nr 404 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.371-372 nr 323 (ed.); Sł. geogr. Królestwa XII s.743 (Udorz); Lalik, Studia Średniowieczne s.523; poz.41 (podobna sprawa). Pacoslaus dictus senior dedit villam Udórz in subsidium Sanctae Terrae et praepositum de Miechów instituit haeredem. 41. s.131: Henryk ks. śląski i krakowski poświadcza, że komes Pakosław Starszy (Senior) syn Lasoty darował wieś Udórz bożogrobcom w Miechowie. J. łac. pod Skaryszewem, gdy ks. jechał na spotkanie z Konradem ks. mazowieckim 31 X 1232. Pridie kal. Novembris. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.156 (ed.); KMP II s.51-52 nr 406 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.372 nr 324 (ed.); Sł. geogr. Królestwa XII s.743 (Udorz); poz.40 (podobna sprawa). Henricus dux Silesiae et Cracoviae notum facit quod comes Pacoslaus senior filius Lassotae villam suam Udórz contulit domui sepulchri in Miechovia. s.132 nie zapisana 42. s.133: Michał bp kujawski (włocławski) za zgodą Świętopełka ks. Pomorza zatwierdza ugodę, na mocy której zakon krzyżacki za dziesięciny ze wsi Orłów (dziś Orłowo) ma wypłacać corocznie 3 grzywny srebra kościołowi wyszogrodzkiemu. J. łac. Wyszogród 25 XI 1232. In festo b. Catharinae 7 kal. Decembris. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.156-157 nr 92 (ed. Michael Cujavischer Bischoff bezeuget, daß der teutsche Orden für den Zehenden zu Orlow versprochen und angenommen habe, der Kirche zu Wisegrad in Pommerellen jährlich 3. Marck zu entrichten, welches Hertzog Suantopolk zu Pommern, als derselben Patronus annimmet und consentiret); Perlbach, Pommerellisches UB s.38 nr 45 (ed.); inne ed.; CD; Sł. geogr. Królestwa VII s.590 (Orłów), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/155 (Wyszogród, Fordon). Michael episcopus Cuiaviensis notum facit quod fratres hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum pro decimis villae Orłów, compromiserunt ecclesiae Wisegradensi se soluturos tres marcas annuatim usque in perpetuum. s.134 nie zapisana 43. s.135-136: Henryk [Brodaty] ks. krakowski i śląski potwierdza bożogrobcom w Miechowie przywileje swoich poprzedników szczególnie dotyczące wsi Miechów i Chełm. J. łac. Opole 2 X 1232. 6 non. Octobris. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.154-155 (ed.); KMP II s.51 nr 405 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/302 (Chełm). /brak Sł. hist.geogr. ziem / Henricus dux Cracoviae et Silesiae notum facit quod dedit et concessit ac praesenti pagina confirmavit ecclesiae Sancti Sepulchri in Miechow omnia iura et libertates universas quas in privilegiis antecessorum reperit confirmatas. 44. s.137: Regest dok. kapituły poznańskiej. [Kazimierz ?] ks. kujawski uwalnia należące do joannitów wsie Soblacz (pewnie Soblag =Zbląg k/Brześcia Kujawskiego) i Niemojewo [Niemojewko ?] od ciężarów książęcych. J. łac. Włocławek (bez dokł. daty) 1232. "Summar. Cap. Posnanien.". W tej kopii bez imienia księcia, Kochanowski proponuje Kazimierza s. Konrada Mazowieckiego. Zob. KDWP I s.123-124 nr 140 (ed. całości); Kochanowski, Cod. Maz. s.363-364 nr 316 (ed. całości, proponuje Kazimierza s. Konrada Mazowieckiego); http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemojewko [dostęp 12 IV 2018]. /brak CD / Privilegium ducis Cuiaviae quo mediante villis Soblag (=Zbląg) et Niemojewo domus Beati Ioannis Ierosolimitani concedit libertatem. s.138 nie zapisana 45. s.139-141: Kazimierz ks. kujawski potwierdza darowiznę ziemi chełmińskiej i wsi Rogowo przez swego ojca Konrada ks. mazowieckiego dla zakonu krzyżackiego. J. łac. Strelz =Serock 6 I 1233. In Epiphania Domini. "Ex cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.157-158 nr 93 (ed., Hertzog Casimir von Cujavien consirmiret dem teutschen Orden in Preussen seines Vater Conradi Ducis Masoviae Schenkung des Landes Culm, und giebet ihm das Dorff Roggow mit seinen Grentzen bis an den Graben der Stadt jungen Leslau oder neu Wladislav); poz.32 (idem z dodatkami); Kochanowski, Cod. Maz. s.385-387 nr 338 (ed., datuje na l. 1233-1247 ?); Dzieje Inowrocławia s.149 (Rogowo); CD; inne ed. /brak raczej Ulanowski, Dok. kuj.maz. ; brak Perlbach, Pommerellisches UB / Casimirus dux Cuiaviae confirmat privilegia patris sui donationis terrae Culmensis fratribus Theutonicis. s.142 nie zapisana 46. s.143: Grzegorz IX papież poleca prowincjałowi dominikanów w Polsce [i archidiakonowi i scholastykowi krakowskiemu], aby nie zgadzali się na małżeństwa między katoliczkami i Rusinami na swoim terenie, gdyż ci zmuszają katoliczki do przyjmowania swej wiary. J. łac. Anagni 24 II 1233. 6 kal. Martii a.6. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.43 nr 63 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.59 nr 274; Theiner I s.22 nr 44 (ed.); inne ed. Gregorius IX Provinciali Poloniae ne catholicae Ruthenis nubant. s.144 nie zapisana 47. s.145-146: Grzegorz IX papież poleca prowincjałowi dominikanów w Polsce, aby przeszkodził książętom polskim ciemiężyć biednych poddanych. J. łac. Anagni 25 II 1233. 5 kal. Martii a.6. "Ex Tom. 1. Bull. Ord. Praedicat.". Zob. Bullarium OP I s.43-44 nr 65 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.59 nr 275; KDWP I s.125-126 nr 143 (ed., inny adresat); inne ed. Gregorius IX papa provinciali ordinis fratrum Praedicatorum ut principes Poloniae molestiam pauperibus exhibentes deterreat. 48. s.147-148: Grzegorz IX papież poleca [Pełce abpowi gnieźnieńskiemu, prepozytowi wrocławskiemu] i prowincjałowi dominikanów w Polsce, aby skłonili książąt polskich do zgody i by przestali korzystać z pomocy pogan. J. łac. Anagni 27 II 1233. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicatorum". Zob. Bullarium OP I s.44 nr 66 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.59-60 nr 276; KDWP I s.126 nr 144 (ed.); inne ed. Gregorius IX ut ad mutuam pacem duces Poloniae incitet et eos ab infidelium subsidiis deposcendis abducat, provincialem Poloniae praeficit. 49. s.149-150: Pakosław Młodszy wda sandomierski potwierdza, że Sulisław kanonik sandomierski sprzedał klasztorowi bożogrobców w Miechowie swój dział we wsi Dzierzkówek. J. łac. Skaryszew II 1233. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.158 (ed.); KMP II s.52 nr 407 (ed.); CD; Urzędnicy małopolscy s.220 nr 961; A. Teterycz-Puzio, Postawa przedstawicieli elity... wobec polityki Konrada Mazowieckiego na http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Slupskie_Studia_Historyczne/Slupskie_Studia_Historyczne-r2003-t10/Slupskie_Studia_Historyczne-r2003-t10-s15-29/Slupskie_Studia_Historyczne-r2003-t10-s15-29.pdf [dostęp 27 II 2018] (s.24); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/464 (Dzierzkówek). /brak tego Sulisława w Wiśniewski, Katal. prałatów i kanoników sandom. też na na s.284 komp.s.291 ; brak tego dok. w PSB XXV i iPSB na http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/pakoslaw-mlodszy-h-awdaniec / Pacoslaus iunior palatinus Sandomiriae confirmat scripto quod Sulislaus canonicus Sandomiriensis vendidit domui sepulchri de Miechow partem haereditatis suae in villa Dzierzkówek. 50. s.151: Grzegorz IX papież poleca dominikanom na Rusi, aby wystąpili przeciwko wędrującym klerykom i duchownym oszukującym maluczkich. J. łac. Anagni 15 III 1233. Id. Martii a.6. "Ex Tom. 1. Bull. Ord. Praedicat.". Zob. Bullarium OP I s.45 nr 69 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.60 nr 278; Theiner I s.23 nr 47 (ed.); inne ed. Gregorius IX fratribus ordinis praedicatorum in Russia constitutis ut clericorum ac religiosorum vagantium immoderatae licentiae fraena iniiciant. s.152 nie zapisana 51. s.153: Grzegorz IX papież poleca Jordanowi generałowi dominikanów, aby zakon zachęcał lud szczególnie w Niemczech do wyprawy krzyżowej przeciw Prusom. J. pol. Anagni 6 X 1233. 2 non. Octobris. "Ex Tom. 1. Bull. Ord. Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.61 nr 96 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.62 nr 289; Preuss. UB I s.73 nr 98 (ed.); inne ed. Gregorius IX fratri Iordano magistro generali Ordinis Praedicatorum ut fratres de bello pro religione adversus Prutenos suscipiendo dicant ad populum. s.154 nie zapisana 52. s.155: Grzegorz IX papież poleca dominikanom w Prusach, aby zachęcali do budowania umocnień przeciw najazdom Prusów, za co przyznaje 20 dni odpustu. J. łac. Anagni 6 X 1233. 2 non. Octobris a.7. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.61 nr 97 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.62 nr 290; Preuss. UB I s.73-74 nr 99 (ed.); inne ed. Gregorius IX fratribus ordinis Praedicatorum in Prussiae partibus constitutis ut exercitui cruce signatorum succurrentibus indulgentiam largiantur. s.156 nie zapisana 53. s.157-159: Grzegorz IX papież poleca dominikanom, po wzięciu do niewoli przez Prusów bpa Chrystiana, aby wystrzegali się ich przebiegłości i umacniali krzyżowców w wytrwaniu i posłuszeństwie wobec zakonu krzyżackiego. J. łac. Anagni 7 X 1233. Non. Octobris a.7. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.62 nr 98 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.62 nr 291; Preuss. UB I s.74-75 nr 100 (ed.); Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.86 nr 58 (o tej sprawie); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1233 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1233.html (Papst Gregor IX. ermahnt die in Preußen predigenden Dominkaner, in der Annahme der heidnischen Preuen zu den Sakramenten, wobei letztere den Bischof von Preußen hinterlistig überfallen hätten, Vorsicht zu üben und das dortige Kreuzheer zur Ausdauer und zum Gehorsam gegen die Brüder des Deutschordens aufzufordern); inne ed. Gregorius IX fratribus ordinis praedicatorum ut caveant a Pruthenorum calliditate et Crucigeros in ipsos concitent. s.160 nie zapisana 54. s.161-162: Grzegorz IX papież poleca dominikanom w Prusach, aby nakłaniali, obiecując odpuszczenie grzechów, tamtejszych wiernych do udzielania pomocy przeciw Prusom. J. łac. Anagni 7 X 1233. Non. Octobris a.7. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.62-63 nr 99 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.62 nr 292; Preuss. UB I s.75 nr 101 (ed.). Gregorius IX fratribus ordinis praedicatorum in Prussiae partibus constitutis ut fideles ad barbarorum feritatem debellandam inducant. 55. s.163: Michał bp kujawski (włocławski) przywraca archidiakonat kościołowi w Kruszwicy. J. łac. Inowrocław na synodzie 6 X 1233. Pridie non. Octobris. "Ex Arch. Cap. Wladis.". Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.177 nr 7 (ed.); Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis I s.6 nr I (ed.); CD; Dzieje Inowrocławia s.137-138 (mimo pomyłki w dacie u dołu dok. synod w Inowrocławiu był 6 X 1233). /brak o tym w Sł. geogr. i hist.geogr. pod Kruszwica / Restitutio archidiaconatus Crusviciensis Ecclesiae eidem per Michaelem episcopum Vladislaviensem. s.164 nie zapisana 56. s.165-167: Kazimierz (I) ks. kujawski restytuuje M[ichałowi] bpowi kujawskiemu (włocławskiemu) kupioną wcześniej od synów Sasina a potem zabraną przez matką księcia księżną Agafią wieś Chełmce. J. łac. Kruszwica (bez dokł. daty) 1233. "Ex Arch. Cap. Wladislavien.". Zob. KDP II/1 s.11-12 nr 14 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.376-377 nr 328 (ed.); CD; Sł. hist.geogr. ziem (Płock s.317) na http://www.man.poznan.pl/~shgzpws/search.php?id=15201&q=Che%C5%82mce&d=0&t=0 ; Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis XIV s.19 nr 129 (privilegium super emptione z r.1236). Casimirus dux Cuiaviae villam Chełmce Michaeli episcopo Vladislaviensi restituit. s.168 nie zapisana 57. s.169-171: Grzegorz IX papież bierze w opiekę należącą do zakonu krzyżackiego ziemię chełmińską wraz z przyszłymi zdobyczami na poganach i potwierdza zakonowi jej darowiznę przez Konrada ks. mazowieckiego. J. łac. Rieti 3 VIII 1234. 3 non. Augusti. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 24 X 1782. Opis piecz. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.66 nr 318; Kochanowski, Cod. Maz. s.392-395 nr 347 (ed.); inne ed.; CD. Gregorius IX papa bona Cruciferorum in Prussia acquisita et acquirenda sub protectionem Sedis apostolicae suscipit. s.172 nie zapisana 58. s.173-174: Grzegorz IX papież na prośbę Henryka ks. śląskiego i krakowskiego potwierdza ugodę między nim a Władysławem [Włodzisław Odonic] ks. polskim. Transumuje list ks. Władysława Odonica z (bez miejsca, die b. Mauritii et sociorum) 22 IX 1234. J. łac. Perugia 26 VI 1235. 7 [recte: 6] kal. Iulii a.9. "Ex Regestro Bull. Greg. PP IX an. IX Epistola IX". Przepisał Jasieński. Władysław ks. Polski [Władysław/Włodzisław Odonic ks. wielkopolski] przy mediacji Pełki abpa gnieźnieńskiego i Pawła bpa poznańskiego zawiera ugodę z bratem ks. Henrykiem (Brodatym) i określa szczegółowe warunki. Zob. Registres de Gregoire IX t.II nr 2661, 2662, 2663 (regesty); Kurasiowie, Bullarium I s.70 nr 338; Szelińska, Tomaszewicz s.19-20 nr 46 perg.34; KDWP I s.157 nr 182 i s.144-145 nr 168 (ed.); inne ed. Transumptum sub nomine Gregorii IX papae litterarum Wladislai Odonic ducis Poloniae. In transumpto: Wladislaus Odonic dux notum facit discordiam inter se et Henricum ducem, Fulcone archiepiscopo Gnesnensi et Paulo episcopo Poznaniensi mediantibus, esse sopitam. 59. s.175-176: Grzegorz IX papież prosi Belę króla Węgier syna [Andrzeja] króla Węgier, aby udzielił pomocy [Teodorykowi] bpowi Kumanów i skłonił Wołochów by przyjęli katolickiego bpa. J. łac. Perugia 14 XI 1234. 18 kal. Decembris a.8. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.70-71 nr 114 (ed.), appendix s.113 (o Teodoryku); Registres de Gregoire IX t.I kol.1179 nr 2198 (regest). /brak Kurasiowie, Bullarium / Gregorius IX Belae regi ut Valachos schismaticos coerceat et episcopo Cumanorum suppetias ferat. 60. s.177-179: Henryk (Brodaty) ks. śląski i krakowski potwierdza nadania dla klasztoru [norbertanek] w Domus Dei (Czarnowąs) wymieniając nadane wsie. J. łac. Czarnowąs (dziś Czarnowąsy, bez dokł. daty) 1234. "Ex Annal. Praemonstraten.". Zob. Hugo, Annales Praemonstr., Probationes primi tomi col.482-484 (ed.); W. Wattenbach, Urkunden des Klosters Czarnowanz [w:] Cod. dipl. Silesiae t.1 s.4-6 nr 5 (ed.); M. Kopka-Jędrychowska, Uposażenie ziemskie klasztoru Norbertanek fundacji rybnickiej i czarnowąskiej [w:] Sanctimoniales s.235-254 oraz A. Tarnas-Tomczyk, Uposażenie fundacyjne śląskich klasztorów żeńskich [w: tymże] s.215 (wzmianki, o wsiach). /brak CD ; KDP II/1 raczej brak; KDWP I raczej brak ; brak Sł. hist.geogr. ; brak o tym Sł. geogr. / Confirmatio Henrici ducis Silesiae et Cracoviae super fundatione Domus Dei (Czarnowąs). s.180 nie zapisana 61. s.181: Henryk ks. śląski i krakowski nadaje klasztorowi [norbertanek] Najświętszej Maryi Panny w Czarnowąsie górny młyn w Oławie. J. łac. Czarnowąs (dziś Czarnowąsy cz. Opola) gdy ks. wracał z Krakowa 1234. "Ex Annal. Praemonstraten.". Zob. Hugo Annales Praemonstr., Probationes primi tomi col.484 (ed.); W. Wattenbach, Urkunden des Klosters Czarnowanz [w:] Cod. dipl. Silesiae t.1 s.6 nr 6 (ed., molendinum superius in Olava, Obermühle in Ohlau); CD (Henryk Brodaty ks. śląski i krak. nadaje klasztorowi norbertanek w Czarnowąsie górny młyn na rz. Oławie); spr SUB II nr 81 . /brak Sł. geogr. i hist.geogr. / Privilegium Henrici ducis Silesiae et Cracoviae super molendinum in Olava. s.182 nie zapisana 62. s.183-184: Walo opat cystersów z Vanche (=Wąchock) i Henryk prepozyt miechowski zamieniają się dziesięcinami, klasztor w Wąchocku przejął dziesięciny z wsi Luchan i Modrenich (dziś Łęczno i Modrzany), a klasztor w Miechowie dziesięciny ze wsi Mechorech i Velice (w. Mikorek i Wielice nie istniejące). Potwierdza to Wisław bp krakowski z kapitułą. J. łac. Kraków 11 V 1234. Infra octavas beati Floriani martiris. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.158-159 (ed.); KMP II s.55-56 nr 410 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/264 (Łęczno). /brak CD ; brak Sł. hist.geogr. pod Łęczno i Modrzany, Modrz. jednak są własnością Tyńca / Frater Valo abbas de Vanche et Henricus praepositus ecclesiae Miechoviensis permutationem decimarum inter se fecerunt quam episcopus Cracoviensis confirmavit. 63. s.185: Regest dok. kapituły poznańskiej. Konrad ks. [mazowiecki i] łęczycki wraz z synem Bolesławem ks. mazowieckim zwalnia poddanych Pawła bpa poznańskiego we wsiach biskupich w okolicy Skrzynna ze wszystkich opłat i służebności. J. łac. Groze (dziś Grójec) 13 XII 1234 (data wg Kochanowskiego). 4 id. Decembris [u Kochanowskiego id. Decembris]. "Summar. Cap. Posnanien.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.398-399 nr 350 (ed.); KDWP I s.149 nr 172 (ed.); inne ed. Privilegium Conradi ducis Lanciciensis cuius contentis Paulo episcopo Posnaniensi indulget omnes solutiones et servitia per districtum de Skrzynno. s.186 nie zapisana 64. s.187-188: G[unter] bp, V. dziekan i kapituła płocka oddają swoje posiadłości w ziemi chełmińskiej wraz z dziesięcinami zakonowi krzyżackiemu. J. łac. Płock 18 III 1230 (Kochanowski: 17 III), fals z l. 1235-1257. 15 kal. Aprilis 1230. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.136-137 nr 78 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.314-316 nr 284 (ed., jako fals z l. 1235-1257); inne ed.; poz.65 (idem, transumpt dok. Guntera w dok. Wisława, bibliogr.). Episcopus et decanus Plocensis cum capitulo conferunt fratribus de domo Theutonica Ierosolimitana omnes possessiones sibi pertinentes in terra Culmensi. 65. s.189-192: Wisław bp włocławski potwierdza wcześniejsze nadanie-fals bpa płockiego Guntera i kapituły, którzy odstępują swoje posiadłości w ziemi chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu. Wisław transumuje dok. Andrzeja (Ciołka) bpa płockiego z Parchań [19 XI 1257] należących do Wolimira bpa włocławskiego z insertem dok. Guntera z Płocka 1235 r. (w Preuss. UB I,1 jest to 17 III 1230). Ta data choć końcowa dot. tylko falsu bpa Guntera i ma być taka jak w poz.64 a potwierdzenie Wisława bez daty może z 1288 r. 10 kal. Aprilis 1235. "Ex Actis Borussicis". Zob. Acta Boruss. III s.261-268 [komp.s.139-] nr 1 (ed.); poz.64 (idem, tylko fals dok. Guntera bpa); TN 3 poz.37 (dok. bpa Andrzeja), TN 3 poz.51 (idem dok. bpa Andrzeja w transumpcie bpa Wisława, do s.168); Preuss. UB I,1 s.57-58 [komp.s.60] nr 77 (ed. dok. bpa Guntera z Płock 17 III 1230), I,2 s.31 [komp.s.43] nr 35 (regest ugody Andrzeja bpa płockiego i Gerharda preceptora zakonu z Parchań 19 XI 1257); Woelky, UB Culm I s.36-37 [komp.s.43-] nr 52 (ed. dok. bpa Andrzeja z Parchań 19 XI 1257); Kochanowski, Cod. Maz. s.314-316 [komp.s.342-] nr 284 (ed. dok. bpa Guntera); Perlbach, Preuss. Regesten s.610-611 nr 568 (regest, bibliogr.); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten (PrUB 1.2.43 - 1258 Februar 17. o.O. - Bischof Wolimir von Leslau vidimiert die Urkunde des Bischofs Andreas von Plock und seines Domkapitels vom 19. November 1257 (Kulmer UB 1.52), in der sie sich mit dem Landmeister und den Brüdern des Deutschordens über die dem letzteren durch Bischof Günther von Plock gewährten Rechte im Kulmer Land vergleichen). Transactio inter Gechonem [recte: Gunterum] episcopum Plocensem et fratres ordinis Theutonici transumpta in seriore documento. 66. s.193-194: Grzegorz IX papież potwierdza za zgodą [Piotra] bpa płockiego wcielenie zakonu braci dobrzyńskich do zakonu krzyżackiego. J. łac. Perugia 19 IV 1235. 13 kal. Maii a.9. "Ex orig. Arch. Reg.". W głowie o pomyłce w streszczeniu dok. Kopia z 19 X 1782. Opis bulli Grzegorza. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.69 nr 334; Kochanowski, Cod. Maz. s.401-402 nr 355 (ed.); inne ed. Gregorii papae confirmatio incorporationis et subordinationis ordinis Dobrzyniensis magistro et ordini Prussiae. 67. s.195-197: Stanisław Wojeński bp kamieniecki, Marcin z Chomętowa i inni komisarze królewscy transumują dok. Żegoty wdy krak. i hetmana, który potwierdza, że Wacław syn Jana i Szafraniec syn Andrzeja dziedzice Wielopola otrzymali od Piotra ze Żmigrodu pieniądze należne im po ciotce Annie z Wielopola. J. łac. Kraków po 1 I czyli jeśli w r.1235 to 8 I 1235 ale to chyba fals. Feria 2 proxima post circumcisionis Domini. "Ex Orig. Arch. Regni". Kopia z 15 IV 1785. Dok. w potwierdzeniu komisarzy wysłanych do archiwum zamku krakowskiego, którzy transumują ten dok. w Krakowie na zamku (feria sexta post festum Visitacionis Beatae Mariae Virginis) 3 VII 1682. Wzmianka o piecz. Zob. spr # ; wg Urzędnicy małopolscy Żegota dopiero w l. 1282-1284 i ten sam? w l. 1293-1296, raczej nie hetman bo w Urzędnicy hetmani są dopiero od XV w. a KMP I ma pod r.1234 i 1236 Teodor palatinus; Niesiecki, Herbarz III s.75 (Marcin Chometowski kasztelan żarnowski, komisarz hiberny w r. 1685). /brak KDP ; brak KMP ; chyba brak tego Wielopola w Sł. hist.geogr. ; brak raczej CD ; brak ZDM pod datą / Żegota palatinus Cracoviensis notum facit quod Wenceslaus Ioannis filius et Szafraniec Andreae filius de Wielopole haeredes receperunt a Petro de Żmigrod 127 marcas pecuniarum quae vigore successionis post nobilem Annam de Wielopole ipsis concernebant. s.198 nie zapisana 68. s.199-200: Grzegorz IX papież prosi K[onrada Mazowieckiego] ks. Polski aby wspierał zakon krzyżacki i przyjmuje pod swoją opiekę zdobyte teraz i w przyszłości ziemie Prus. J. łac. Spoleto 9 IX 1234. 5 id. Septembris. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 25 X 1782. Opis bulli Grzegorza. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.67 nr 320; Kochanowski, Cod. Maz. s.395-397 nr 348 (ed.); inne ed. Gregorius IX papa fratres ordinis Cruciferorum Conrado duci Poloniae commendat. 69. s.201-202: Bolesław ks. sandomierski wraz z matką [Grzymisławą] poświadcza, że Bogusław z Dzierzkówka (de Girsowice) i jego bracia Wojciech i Jan sprzedali klasztorowi bożogrobców w Miechowie wszystko co posiadali we wsi Dzierzkówek. Za nieobecnych Wojciecha i Jana wystąpił ich stryj (wuj ?) Stefan. J. łac. Skała [6 VI] 1235. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Zob. Nakielski, Miechovia s.159 (ed.); KMP II s.57 nr 412 (ed.); poz.15 (podobne). Boleslaus dux Sandomiriensis duxit intimandum quomodo Boguslaus de Girshowice et fratres eius Adalbertus et Ioannes quidquid haereditario iure in dicta villa possidebant domui Miechoviensi ordinis Sancti Sepulchri pro septem marcis argenti vendiderunt. Absentis dictis fratribus Stephanus patruus eorum cautionem exhibuit. 70. s.203: Regesty dwóch dok. kapituły poznańskiej. J. łac. 1235. "Summar. Cap. Posnanien". 1. Władysław [Odonic] ks. Polski [wielkopolski] uwalnia wieś Wehne darowaną kościołowi św. Piotra w Poznaniu przez Juryka ioculatora (błazna, kuglarza czy nazwisko ?) od różnych świadczeń. Gniezno (5 kal. Iunii) 28 V 1235. Zob. KDWP I s.156 nr 180 (ed. całości). /brak Wehne w Sł. hist.geogr. ziem ; brak Sł. Stpol. (Juryk ioculator) / Privilegium Wladislai ducis Poloniae in quo villam Wehne pluribus libertatibus munit. 2. Władysław [Odonic] ks. Polski [wielkopolski] wraz z żoną księżną Jadwigą i synami Przemysławem i Bolesławem nadaje Piotrowi archidiakonowi gnieźnieńskiemu a po jego śmierci kościołowi św. Piotra w Poznaniu wieś Ninkowo z wymienionymi do nich należącymi źrebami. (bez miejsca i dokł. daty) 1235. Zob. KDWP I s.158-159 nr 184 (ed. całości); Sł. hist.geogr. ziem (Ninkowo, Poznań cz.III s.291) na http://www.man.poznan.pl/~shgzpws/search.php?id=20969&q=Ninkowo&d=0&t=0 . Privilegium Wladislai ducis Poloniae quo mediante villam Ninkowo ecclesiae beati Petri in Poznania contulit et donavit in perpetuum. s.204 nie zapisana 71. s.205-206: Grzegorz IX papież zatwierdza ugodę między zakonem krzyżackim a Konradem ks. mazowieckim i kujawskim dotyczącą grodu Dobrzyń. J. łac. Viterbo 12 I 1236. 2 id. Ianuarii. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 25 X 1782. Opis bulli Grzegorza. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.70 nr 340; Kochanowski, Cod. Maz. s.408-409 nr 359 (ed.); inne ed. Gregorius IX papa concordiam inter Conradum ducem Masoviae et Cuiaviae, et Cruciferos factam, approbat. 72. s.207-208: Sambor ks. lubiszewski i Świętopełk ks. gdański książęta pomorscy nadają ziemię Gymeo z całą Wansca (czyli ziemię gniewską) cystersom w Oliwie. J. łac. Lubieszewo 27 XII 1230 /wg Perlbach: 1229/. 6 kal. Ianuarii (w TN 6 kal. Ian. 1236), indictione tertia, epacta quarta, in festo beati Ioannis Evangelistae. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.135 nr 77 (ed.); http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniew_(miasto) [dostęp 20 XII 2011]; Perlbach, Pommerellisches UB s.33-34 nr 39 (ed., data 1229); inne ed.; Monasticon Cisterciense II s.270. Samborius de Lubieszewo et Swantepolcus de Gdańsk principes Pomeraniae terram Gniew cum tota Wansca contulerunt perpetuo possidendam in manu abbatis et conventus in Oliva Cisterciensis ordinis. 73. s.209-211: Grzegorz IX papież poleca dominikanom w Czechach zmienić śluby krzyżowców, aby mogli iść z pomocą zakonowi krzyżackiemu przeciw Prusom. J. łac. Viterbo 23 II 1236. 7 kal. Martii a.9. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.83-84 nr 145 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.71 nr 343; KDWP I s.159-160 nr 185 (ed., do dominikanów w Polsce, z datą 22 II); Preuss. UB I s.93-94 nr 123 (ed., do dominikanów w Polsce). Gregorius IX fratribus ordinis Praedicatorum per Bohemiam constitutis ut crucem contra Pruthenos praedicent. s.212 nie zapisana 74. s.213-215: Grzegorz IX papież [do Wilhelma z Modeny legata] przyznaje odpust za wyprawę krzyżową przeciwko poganom w Inflantach i Kurlandii taki jak pomagającym Ziemi Świętej. J. łac. Viterbo 18 II 1236. 12 kal. Martii a.9. "Ex Odor. Rayn. Hist. Eccl.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.142-143 nr 62-63 (ed.); Gruber, Origines Livoniae s.272-273 nr 52 (ed.). /brak Kurasiowie, Bullarium / Gregorius IX papa populis ad comprimendos barbaros in Livonia, Semigalia etc. sitos, arma correpturis, indulgentias impertitur. s.216 nie zapisana 75. s.217-220: Świętopełk (II) ks. pomorski nadaje klasztorowi św. Wojciecha w Dębku (ad quercum) należącemu do benedyktynów w Mogilnie immunitet sądowy i ekonomiczny we wsiach Góra, Pieleszewo, Trąbki, Kiemladki nadanych klasztorowi przez jego przodków. J. łac. Gdańsk 15 V 1236. Id. Maii. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Zob. poz.5 (idem, bibliogr.), poz.82 (podobna sprawa). Privilegium Swentopelci ducis Pomeranorum super ecclesia sancti Adalberti ad quercum et fratres de Mogilno quo concedit in plenitudine iuris ubertatem in villis et incolas liberat a powoz et custodia castri. 76. s.221-224: Leszek (Czarny) ks. krakowski, sandomierski i sieradzki zezwala Witkowi żupnikowi na lokację Sandomierza na prawie niemieckim ze szczegółowymi warunkami. J. łac. Sandomierz (bez dokł. daty) 1286 (TN błędna data: 10 IX 1236). Na końcu skopiowane noty archiwalne z r.1562, 1617 i 1697. Zob. KDP III s.141-147 nr 63 (ed., notka Albertrandiego i Naruszewicza, że dok. włożony pod r.1236); Giergiel, Jop, Dok. lokacyjny Leszka Czarnego dla Sandomierza s.25, 45-53 (ed.) - na ten temat też Piotr Okniński (Instytut Historii PAN, Warszawa), Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII-XIV wieku [w:] Roczniki Historyczne R. LXXXII (2016) s.79-106 na http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RH/article/view/RH.2016.03/11530 ; http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/atrakcje-i-ciekawostki/ciekawostki-o-miescie/dokument-lokacyjny [dostęp 11 V 2018] (zdj. fragm. oryginału); CD; Sł. stpol. VI s.130 (Witek, Witko). Leszco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiensis, Withconi supario suo dat et titulo perpetuae donationis tradit sub iure theutonico civitatem suam Sandomiriensem. 77. s.225: Wit prepozyt krakowski poświadcza, że sprzedał wieś Smroków z przyległościami Henrykowi prepozytowi miechowskiemu. J. łac. Kraków 15 VIII 1236. 18 kal. Septembris. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.160 (ed.), s.157 (Henryk prepozyt); KDP I s.40-41 nr 26 (ed. wg CD z błędną datą 18 VIII); Mieszkowski, Studia nad dok. katedry krak. s.114 nr 29 (data 15 VIII); CD; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/673 i http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/924 [dostęp 21 XII 2011]. Vitus Cracoviensis praepositus notum facit quod villam suam Smrokow vendidit pro sexaginta marcis Henrico praeposito Miechoviensi. s.226 nie zapisana 78. s.227-228: K[onrad] ks. mazowiecki i kujawski ustala granice między ziemiami swych synów K[azimierza] ks. kujawskiego i B[olesława] ks. mazowieckiego. J. łac. Danków na zjeździe 2 VII 1236. Indictione quinta, litera dominicali e, in die martirum Processi et Martiniani. "Ex Orig. Arch. regni". Zob. KDP II/1 s.15-16 nr 20 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.410-413 nr 361 (ed.). /brak CD pod tą datą/ Limitationis terrae Cuiaviae et Masoviae privilegium Conradi ducis etiam terrae Dobrinensis inter duces Casimirum Cuiaviae et Boleslaum Masoviae. 79. s.229-230: Henryk ks. krakowski, śląski i polski (=wielkopolski) potwierdza darowiznę wsi Zambrisk i Laskowo z przyległościami dla cystersów w Kołbaczu przez Jana Magnusa. J. łac. [2 III] 1236. "Ex cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.175 nr 108 (ed.); KDWP I s.161 nr 186 (ed.); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.521 nr 238 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/101 (Kolbacz); Monasticon Cisterciense II s.138. /brak CD ; brak Perlbach ; brak Baronius, Raynaldus, Annales XXI / Henricus Cracoviae, Slesiae atque Poloniae dux, confirmat donationem qua Ioannes Magnus contulit ecclesiae in Colbas villas Zambrisk et Laskovo. s.231-232 nie zapisane 80. s.233: Władysław (Odonic) ks. (wielko)polski nadaje wieś Warszyn z przyległościami cystersom z Kołbacza. J. łac. (bez dokł. daty) 1236. "Ex cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.175-176 nr 109 (ed.); KDWP I s.167 nr 195 (ed.); Wielkopolski Sł. Biograf. s.830-831 (Władysław Odonic); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/101 (Kolbacz); Monasticon Cisterciense II s.138. Wladislaus dux Poloniae notificat quod villam Warszyn contulit perpetuo possidendam fratribus de Colbas. s.234 nie zapisana 81. s.235-237: Barnim ks. Słowian (szczeciński) poświadcza, że na prośbę Paulina opata Mogilna potwierdził przywileje swej matki Mirosławy i ciotki Ingardy dla klasztoru z r.1222 nadając kościołowi zwolnienie z cła. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1236. Mirosława księżna Slawii (Sławsk ?) żona ks. Bogusława odnawia przywilej swój i Ingardy żony ks. Kazimierza, w którym nadają przywilej dla kościoła Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Kołobrzegu należącego do kościoła w Mogilnie i uwalnia wieś Pretemyn (dziś Przećmino) z młynem od ciężarów książęcych. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.177-179 nr 110 (ed. Hertzog Barnimus I. bestätiget seiner Mutter Miroslavae und seiner Mutter Schwester Ingardis privilegium, so sie dem Kloster St. Albrecht bey Danzig über die Iohannes-Kirche auf der Altstadt bey Kollberg, und das Dorff Pretemin gegeben, ertheilet auch dem Kloster in seinem Lande die Zoll-Freyheit); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.524-525 nr 240 i s.338-341 nr 141 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.51 nr 58 i s.20-21 nr 24 (ed.); inne ed.; poz. 5 (Paulin opat Mogilna); http://parseta.org.pl/uploads/media/Przewodnik_Rowerowy_Po_Nasypie_Kolejki_Waskotorowej.pdf [dostęp 12 IV 2018] (s.76, Pretemin, dziś Przećmino). /brak KDWP I, opaci Mogilna są niektórzy w KDWP t.IV w index pod Mogilno ale tego Paulina tam brak, jest późniejszy z r.1363/ Barnim dux Slavorum notum facit quod ad petitionem Paulini abbatis de Mogilno renovavit eiusdem Mogilnensis ecclesiae privilegium. s.238 nie zapisana 82. s.239-242: Świętopełk (II) ks. pomorski na prośbę Paulina opata benedyktynów w Mogilnie [TN: Suslin] nadaje kościołowi Św. Wojciecha w Dębku czy Dębicy (ad quercum, dziś dzielnica Gdańska) i wsiom Pieleszewo, Trąbki i Koźmino (raczej Kiemladki) i dworowi gdańskiemu i kościołowi w Słonej przywileje z pewnymi zastrzeżeniami. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1236. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Zob. Perlbach, Pommerellisches UB s.46-47 nr 54 (ed., niepewne wiadomości o tych wsiach); poz.75 (podobna sprawa, bibliogr.); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . /brak Ulanowski ; brak KDP / Super praeposituram circa Gedanum ad quercum sancti Adalberti per Swentopelcum ducem Pomeraniae libertas conceditur. 83. s.243-244: Świętopełk (II) ks. pomorski daruje wsie Kruszewo (Kruszyn ?), Mochle i Orzeł (Orle ?) z przyległościami abpowi Pełce i kościołowi gnieźnieńskiemu określając ich granice. J. łac. Słupsk 26 XII 1237. 4 kal. Ianuarii (tak w nagłówku, na końcu dok.:) kal. Ianuarii videlicet die b. Stephani protomartyris, ed. mają: 7 kal. Ianuarii. "Ex Processu Judii. orig. inter Vlad. Jag. et Cruciferos in Arch. Regni". Zob: Perlbach, Pommerellisches UB s.49-51 nr 57 (ed., data 26 XII 1236, na końcu dok. r.1237, wsie Orel=Wordel k/Kamienia i zanikłe: Mochle, Kruszewo); Lites II s.66-67 (ed.); KDWP I s.175-176 nr 206 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/739 (zanikłe Mochle i Kruszewo), VII s.586 (Orle pow. złotowski, Orzełek, chyba ten dok.); TN 3 poz.146 (podobna sprawa). /Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw są takie wsie ale czy te ?/ Privilegium Sventopelci ducis Pomeraniae quo Fulconi archiepiscopo Gnesnensi donat villas Kruszewo, Mohle et Orzel cum lacubus, granitiebus et libertatibus intro specificatis. 84. s.245-246: Barnim ks. Słowian (szczeciński) daruje cystersom w Kołbaczu wsie Treben i Doberpol (dziś Dobropole Gryfińskie) z jeziorem Zovina (dziś Stawin ?) i przyległościami. J. łac. Szczecin 2 II 1237 (wg Hasselbach: 3 II). 4 non. Februarii. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.180-181 nr 112 (ed.); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.534-536 nr 244 (ed., data 3 II); KDP II/2 s.592 nr 438 (podobne nadanie z r.1233 Władysława Odonica); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/672 (sv. Polska wsie i jez.: Sowina, Zovina, Dobropole, Dobberphul, Trzebiny, Treben); TN 3 poz.52. /brak Perlbach, Pommerellisches UB / Barnim dux Slavorum notum facit quod fratribus Cisterciensibus in Colbas contulit proprietates, scilicet Treben et Doberpol cum stagno Zovina et in perpetuum donavit. 85. s.247-249: Piotr bp płocki z kapitułą wspominając na przywileje Konrada ks. mazowieckiego zgadza się na lokację nowego m. Płocka i określa szczegółowo granice miasta, cła i inne. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1237. "Ex Ms. Arch. Cap. Plocensis". Zob. Szacherska, Zb. Dok. ...Płocka s.14-17 nr 9 (ed., inne ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.413-416 nr 362 (ed.); Lubomirski, KDM s.8-9 nr 11 (ed.). Privilegium antiquum Petri episcopi Plocensis et capituli continens consensum super locatione novae civitatis Plocensis Conrado duci Masoviae praestitum, qui etiam ecclesiae Plocensi aream inter ecclesiam Vislavi et ecclesiam S. Dominici cum civitate veteri contulit, et aliquae ordinationes eorum inter se et subditos. s.250 nie zapisana 86. s.251-252: Bolesław ks. mazowiecki poświadcza, że rycerz Bogusza z Błotnicy sprzedał wieś Swiercowichi bożogrobcom w Miechowie. J. łac. [Skaryszew ?] 1237. "Ex Histor. Miechov.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.160 (ed.); KMP II s.59-60 nr 414 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.418-419 nr 364 (ed.). Boleslaus dux Masoviae innotescat quod Bogussa miles de Błotnica vendidit haereditatem quae nominatur Swiercovichi pro sexaginta marcis puri argenti, domui Dominici sepulchri in Miechovia, in perpetuum possidendam. 87. s.253: Regest dok. kapituły poznańskiej. Władysław [Odonic] ks. [wielko]polski uwalnia dobra kościoła poznańskiego od ciężarów. J. łac. Gniezno 3 VII 1237. "Summar. Cap. Posnaniens.". Zob. KDWP I s.172-173 nr 203 (ed. całości, data 3 VII 1237). Privilegium Wladislai Odonic ducis Poloniae quo bona ecclesiae Posnaniensis ab omnibus exactionibus liberat et immunes reddit. s.254 nie zapisana 88. s.255-256: Jan (I) i Otto (III) margrabiowie brandenburscy nadają opatowi i cystersom z Dünamünde (łot. Daugawgrihwa) prawo do 30 włók w Trampiz (dziś chyba Tramnitz w Brandenburgii) i 30 włók w Rogelinie (dziś zapewne Rogalino), które wcześniej posiadali Jan i Gerhard z Plote. J. łac. Rapin (dziś Rąpin ?) 6 I 1238. 8 id. Januarii. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.189-190 nr 118 (ed., Tramp, Rogelin k/Polzin czyli Połczyna) i regesty na http://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/metsresolver?id=PPN724867333 (CXVIII. Die Brandenburgischen Marggrafen Johannes und Otto schencken dem Kloster Dünemünde in Lieffland 30. Hufen in Trampiz, und eben so viel in Rogelin); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.208-209 nr 161 (b. podobne ale różne wsie, z Werbene 17 VII 1238), Reg. s.46 nr 180; file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/850-850-1-PB.pdf [dostęp 12 IV 2018] (s.485, Tramnitz, 1238 Trampiz, *Trabica zu aplb. *trqba, Rohr, Röhre' + Suffix -ica oder *Trqbici zum PN *Traba + Suffix -ici); spr Cod. Brand. brak t.XIX i chyba brak w t.I . /brak Perlbach raczej ; brak Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I ; brak Sł. geogr. Królestwa tylko wzmianki, nic o cystersach/ Ioannes et Otto marchiones de Brandenburg notum esse volunt, quod ius proprietatis eis pertinens super 30 mansis in Trampiz et super 30 mansis in Rogelin, quas Ioannes et Gerhardus fratres de Plote in feodo possidebant, abbati et conventui fratrum de Dünamünde contulerunt cum omni plenitudine potestatis. 89. s.257-259: Władysław (Odonic) ks. [wielko]polski w związku ze skargami zakonu krzyżackiego ustala wysokość opłat celnych i zwalnia od nich uczestników krucjat i poddanych zakonu określając szczegółowo warunki. J. łac. Gniezno 15 II 1238. 15 kal. Martii. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 18 X 1782. Zob. KDWP I s.176 nr 207 (ed.); Dogiel IV s.13 nr 19 (ed.); inne ed. Wladislai Odonic ducis Magnae Poloniae ordinatio a quibus hominibus et quanta thelonea exigi debeant. s.260 nie zapisana 90. s.261: Grzegorz IX papież poleca prowincjałowi dominikanów w Polsce i przeorom dominikanów w Pradze, aby wzięli w opiekę praski szpital św. Franciszka wizytując go raz albo 2 razy w roku i poprawiając to, co uznają, że wymaga poprawy. J. łac. Rzym na Lateranie 22 IV 1238. 10 kal. Maii. "Ex Tom. 1 Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.100 nr 179 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.74-75 nr 364; inne ed. Gregorius IX provinciali Poloniae et Pragensi prioribus ut hospitalis S. Francisci Pragensis curam suscipiant. s.262 nie zapisana 91. s.263-265: Herman Balk landmistrz zakonu niemieckiego w Prusach zawiera ugodę z Waldemarem królem Danii dotyczącą podziału ziem w północnych Inflantach k/Tallina. J. łac. Stensby 9 V 1238. 7 id. Maii. "Ex Histr. Dan. Pontani". Zob. Pontanus, Rerum Dan. I s.318-319 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.205-208 nr 160 (podobne, data 7 VI 1238), Reg. s.45-46 nr 179; http://pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Balk [dostęp 23 XII 2011]. /tylko wzmianka w Bunge, Livland..., Leipzig 1875 s.48 / Hermannus Balkus ordinis Theutonici magister Waldemaro regi Daniae Estoniam restituit. s.266 nie zapisana 92. s.267-269: Grzegorz IX papież upomina Henryka [II Pobożnego] ks. śląskiego i krakowskiego, aby wynagrodził szkody wyrządzone abpowi gnieźnieńskiemu przez jego ojca Henryka [Brodatego] ks. śląskiego i krakowskiego. J. łac. Rzym na Lateranie 25 V 1238. 8 kal. Iunii a.12. "Ex Odorici Raynal. Hist. Eccl.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.184-185 nr 56-58 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.75 nr 365; KDWP I s.554-555 nr 594 (ed., w TN brak początku); Theiner I s.33-34 nr 71 (ed.); inne ed. Gregorius IX papa Henrico Pio filio Barbati duci Slesiae et Cracoviae. Hortatur eum ut damna ecclesiae Gnesnensi a patre illata sarciat. s.270 nie zapisana 93. s.271-273: Kazimierz (I) ks. kujawski zawiera ugodę z zakonem krzyżackim i przyrzeka, że nie będzie wchodzić bez zgody zakonu z nikim czyli poganami w układy. J. łac. Pyszkowo 29 VI 1238. 3 kal. Iulii. "Ex Original. Arch. Reg. Pol.". Kopia z 30 IX 1782, podpis Ad. Naruszewicza. Opis piecz. ks. Kazimierza i Michała bpa włocławskiego. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.433 nr 377 (obszerny regest); Dogiel IV s.13-14 nr 20 (ed.); KDP II/1 s.17 nr 22 (regest); inne regesty. Casimirus dux Cuiaviae obligat se promissis fratribus Theutonicis in Culmensi terra, honorem eorum in terra ipsorum fideliter contuere. s.274 nie zapisana 94. s.275-279: Sędziowie polubowni mazowieccy P[iotr] bp mazowiecki (płocki), Jan opat płocki, Grzegorz i Wojsław dominikanie i inni w sporze między [Michałem] bpem kujawskim (włocławskim) a [Świętopełkiem] ks. gdańskim nakazują księciu aby wypłacił dziesięciny i zadośćuczynił za wyrządzone szkody. J. łac. Inowrocław 30 XI 1238. Pridie kal. Decembris. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.436-438 nr 379 (ed.); inne ed.; spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . Arbitrium inter ecclesiam Vladislaviensem et ducem Swetopelcum occasione damnorum et spoliorum enormiter patratorum. s.280 nie zapisana 95. s.281-285: Engelbert opat klasztoru cystersów w Byszewie poświadcza układ o zamianie wsi i dziesięcin zawarty z Wisławem bpem włocławskim i kapitułą, m.in. oddaje bpowi wsie Dóbrcz i Pircovo (dziś Perkowo) za co dostaje m.in. w. Smech (Smejsze, w ed.: Smesch, dziś Koronowo). Zrzeka się również roszczeń związanych z testamentem Boguszy. J. łac. Włocławek 28 IV 1288 (TN omyłkowo: 1238). In festo b. Vitalis martiris. "Ex Arch. Cap. Wladislaviensis". Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.114-117 [s.222-225] nr 49 (ed.); Maciejewski, Działalność Gerwarda bpa włocławskiego s.141 przyp.146 (Smeysche - Byszewo, późniejsze Koronowo); Kozłowski, Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie s.198, 210; http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrcz; http://pl.wikipedia.org/wiki/Koronowo [dostęp 27 XII 2011]; Śliwiński, Leszek ks. inowrocławski s.23 (w. Smeysche, potem Nowe Byszewo, potem Koronowo); Śliwiński, Pogranicze kujawsko-pomorskie s.71; Monasticon cisterciense II s.45, 46; Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis XXV s.70 nr 634, s.71 nr 636. Privilegium inter ecclesiam nostram Wladislaviensem et Griseos monachos super possessionibus et decimis diversis et super testibus Bogussiae, ex parte Engelberti abbatis cisterciensium in Byszewo. s.286 nie zapisana 96. s.287: Regest dok. kapituły poznańskiej. Władysław Odonic ks. wielkopolski potwierdza przywileje swego dziada ks. Mieszka [Starego] i stryja ks. Władysława [Laskonogiego] dla wsi Objezierze, Wierzchocin, Drożyn (dziś Drużyn) i innych, należących do joannitów w Poznaniu, a sam dodaje nowy dla wsi leżącej na terenie kościoła zakonnego poznańskiego [zwanej Św. Jan]. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1238. "Summar. Cap. Posnaniens.". Zob. KDWP I s.180-181 nr 213 (ed. całości); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/408 (Wierzchocin), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/442 (Drużyn, Drożyn). Privilegium Wladislai ducis Poloniae, Odonis filii, quo mediante libertatem bonorum domus hospitalis in Posnania pronunciat. s.288 nie zapisana 97. s.289: Bolesław ks. mazowiecki poświadcza, że wieś Rozdalowo (dziś Rozdziały) należy do Hartrada i jego syna Jana. J. łac. Troszyn 14 V 1239. "Ex MS. Arch. Cap. Plocensis". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.450-451 nr 389 (ed.); Lubomirski, KDM s.9 nr 12 (ed.); Sł. stpol. II s.270 (Hartrat). /brak o tym Sł. geogr. / Privilegium Boleslai ducis Masoviae super Rosdalowo. s.290 nie zapisana 98. s.291-294: Konrad ks. łęczycki (mazowiecki) nadaje różne przywileje poddanym Michała bpa i kościoła włocławskiego w kasztelanii Wolbórz oraz restytuuje bpowi wieś Bądkowo. J. łac. [Sieradz] 16 VI 1239. 16 kal. Iulii. "Ex Arch. Cap. Vladisl.". Liczne opustki. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.452 nr 390 (ed.); http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%85dkowo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie) [dostęp 27 XII 2011]; KDP II/1 s.20-22 nr 24 (ed., z błędną datą 15 VI); Lalik, Studia Średniowieczne s.265-266; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/95 (Bądkowo); Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw s.34-35 (Bądkowo dek. raciąski, pow. brzeski); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . /brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. / Privilegium Conradi ducis Masoviae et Siradiae super libertatibus episcopo et ecclesiae Vladislaviensi et incolis ac colonis et oppidanis in Wolboriensi clave, et villis ibidem constitutis per eum concessis 1239 cum restitutione villae episcopalis Bantcowo pro illo tempore. 99. s.295-296: Tomasz (I) bp wrocławski oddaje szpital na Śląsku [w Nysie] Henrykowi (KMP: Heidenrykowi) prepozytowi bożogrobców w Miechowie i jego następcom zachowując ius patronatus. J. łac. 1239. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.162 (ed.), s.157 (Henryk, KMP: Heidenryk); KMP II s.60-61 nr 415 (ed., szpital w Nysie). Thomas episcopus Vratislaviensis Hospitale in Silesia per antecessorem fundatum et donatum contulit gubernandum Henrico praeposito Miechoviensi et suis sucessoribus in perpetuum. 100. s.297: Świętopełk ks. pomorski sprzedaje wieś Ryczewo Hermanowi swemu kapelanowi za cenę dwóch koni. J. łac. Słupsk 27 III 1240. Dominice incarnationis. 6 kal. Aprilis. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.204-205 nr 130 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.59-60 nr 70 (ed.); inne ed.; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/644 (Ritzow, Ryczewo). Swantopolcus dux Pomeranorum notum facit, villam Riceno Hermano capellano suo, iure haereditario, duorum equorum praetio comparatam, vendidisse in perpetuum possidendam. s.298 nie zapisana 101. s.299: Bolesław ks. mazowiecki po najazdach pogan uwalnia gród Pułtusk od danin na rzecz księcia i nadaje daniny w krowach, miodzie i baranach Andrzejowi bpowi płockiemu. J. łac. Płock 9 IX 1240. 5 id. Septembris. "Ex MS. Arch. Cap. Plocens.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.478-479 nr 405 (ed.); Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.45 [s.153] nr 5 (ed. z błędną datą 13 IX 1245); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/527 (Pułtusk, z datą 1245). Privilegium Boleslai ducis Masoviae super liberatione castri Polthoviensis ab omnibus solutionibus, vaccis, melle et arietibus, quae pro duce solvebantur. s.300 nie zapisana 102. s.301-302: Waldemar [II] król Duńczyków i Słowian za zgodą [Uffo] abpa Lund wyznacza Torkila na bpa Tallina i daruje także nowemu biskupstwu ziemie w Tallinie i Vironii, z tym że Vironię ma oddać bpowi Vironii, gdy taki będzie. J. łac. Eresborrig (dziś ?) 15 IX 1240. 17 kal. Octobris. "Ex Histor. Dan. Pontani". Zob. Pontanus, Rerum Dan. I s.321-322 (ed.); http://en.wikipedia.org/wiki/Vironians [dostęp 28 XII 2011]; Bunge, Liv Est Curl. UB I col.215-216 nr 166 (ed.), Reg. s.48-49 nr 187; Monumenta Livoniae Antiquae T.1 s.121-122 na http://books.google.pl/books?id=4MYGAAAAYAAJ&pg=RA1-PA124&lpg=RA1-PA124&dq=Eresborrig&source=bl&ots=QgM5rtZYNs&sig=Sb29wXmPC5rM9DWmOfz4OV1VoO0&hl=pl&sa=X&ei=xcH5TrDkJs_ssga34O3fDw&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=Eresborrig&f=false (ed.) [dostęp 27 II 2018]. Valdemarus Danorum Slavorumque rex Torchillum ecclesiae Revaliensi praeficiendum eligit et archiepiscopo Ludensi presentavit, qui electionem confirmavit. Octoginta uncos in Revalia et quadraginta uncos in Vironia pro dotatione ecclesiae concedit. 103. s.303-306: Konrad ks. łęczycki (mazowiecki) wyznając swoją winę za zabójstwo Jana (Czapli) scholastyka włocławskiego i płockiego składa zadośćuczynienie na ręce sędziów Stolicy Apostolskiej Tomasza (I) bpa wrocławskiego i Grzegorza scholastyka krak. włączając w nie także swoich synów. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1240. "Ex Arch. Cap. Wladislav.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.456-459 nr 394 (ed.); Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.69-70 [s.177-178] nr 8 (ed.); inne ed.; Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis XIV s.13-14 nr 70; Kozaczkiewicz 2009 s.107 poz.10 (Grzegorz scholastyk krak.); Łętowski III s.57 (zapewne Grzegorz proboszcz krak. w 1249 r.). /brak Librowski, Archiwum diec. we Włocławku i 13 i 16 / Conradi ducis olim Masoviae et Lanciciae Cuiaviaeque poenitentis pro excessu suo necis olim Ioannis Czaplae, Vladislaviensis et Plocensis scholastici, innocenter suffocati, confessio cum sollicitudine satisfaciendi per se et filios suos, pro venia ecclesiastica obtinenda a domino archiepiscopo et Wratislaviensi episcopo cautio hic data litterarum non extat, verum dux Conradus in conventione generali Lanciciensi poenitentiam cum satisfactione egisse noscitur in cronicis Polonorum veniamque obtinuit. [lepsze Ulanowski s.387] 104. s.307: Regest dok. kapituły poznańskiej. Przemysł ks. wielkopolski daruje kościołowi św. Jana w Gieczu źreb pod grodem. J. łac. Pod Mącznikami 21 VII 1240. 12 kal. Augusti. "Summar. Cap. Posnaniens.". Zob. KDWP I s.189 nr 224 (ed. całości). /brak tego dok. w Sł. geogr. / Privilegium Premislai ducis Poloniae quo mediante sortem decimarum suarum quae sita est iuxta castrum Giecz, ecclesiae B. Ioannis in Giecz contulit et donavit. s.308 nie zapisana 105. s.309-318: Historia opactwa w Hebdowie i katalog opatów w l. 1149-1731. J. łac. "Ex Annal. Praemonstratens.". Zob. Hugo, Annales Praemonstr. t.I col.801-810 (ed.); http://pl.wikipedia.org/wiki/Hebd%C3%B3w [dostęp 29 XII 2011]; spr MPH ? może III ; spr Antoni Kraszowski, druk z r.1752 {brak BCz}; spr Chorązki Wł., Dzieje klasztoru Premonstratensów w Brzesku-Hebdowie i parafii w Nowym i Starym Brzesku [w:] Ziemia Nowobrzeska, Nowe Brzesko 2004 Rajska BgrIR CWKM/NBrzes też wyd. z 2009 r., brak UP ; spr Cz. Deptuła, Abbatia de Bresca w w. XII-XIII i wybrane problemy najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratensów polskich [w:] Roczniki Humanistyczne 42 (1994), z.2 {brak BCz}; spr Derwich M., Der Pramonstratensenorden im mittenalterlichen Polen. Seine Rolle In Kirche und Gesellschaft [w:] Studien zum Pramenstratensenorden, Gottingen 2003 s.311-347. Hebdów sive Brzesko. Descriptio abbatiae et cathalogus abbatum. 106. s.319-320: Bolesław ks. mazowiecki nadaje pewne przywileje sądowe dla wsi należących do biskupstwa mazowieckiego (płockiego) i osób duchownych. J. łac. Piątek 19 I 1241. 14 kal. Februarii. W nagłówku data: 16 Ianuarii. "Ex MS. Arch. Cap. Plocens.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.487-489 nr 410 (ed.); inne ed. Privilegium Boleslai ducis Masoviae libertationis hominum ecclesiasticorum a iudiciis ducalibus, palatinorum et castellanorum et quod homines liberi in villis ecclesiae inhabitent. 107. s.321: Grzegorz IX papież joannitom na Morawach potwierdza darowiznę domów w Lubiszewie i Starogardzie z przyległościami przez Grzymisława ks. pomorskiego (namiestnik świecki i lubiszewsko-tczewski). J. łac. Rzym na Lateranie 21 III 1238. 12 kal. Aprilis a.12, w nagłówku błędnie rok 1241. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.193 nr 121 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.74 nr 360; Perlbach, Pommerellisches UB s.6-8 nr 9 (o darowiźnie Grzymisława, która wg PSB IX s.122 nastąpiła 11 XI 1198); s.54-55 nr 64 (ed.); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.576-578 nr 267 (ed.); Kozłowska-Budkowa, Repertorjum s.131 nr 141 (dok. Grzymisława i jako fals). Gregorius IX papa fratribus hospitalis Jerosolimitani in Moravia, confirmatio donationis Grimislai principis Pomeraniae, de Lubiszewo et de Starogard. s.322 nie zapisana 108. s.323: Konrad ks. [mazowiecki] nadaje komesowi Gotardowi synowi Łukasza za zasługi w walkach z Jaćwingami wieś Służewo uwalniając ją od różnych powinności. J. łac. [Czersk] (TN błędnie: Warszawa, bez dokł. daty) 1241 ? "Ex Herald. Paprocii.". Przepisał Pawłowski. Zob. Paprocki, Herby rycerstwa s.356 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.481-485 nr 407 (ed.); inne ed.; Kochanowski, Cod. Maz. s.517-519 nr 433 (podobna sprawa, w l. 1242 ?-1245 ?); http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCewo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie) [dostęp 29 XII 2011]. Conradus dux notum facit, quod Gothardus comes cum Pruthenis, Lithuanis et Jazvingis viriliter pugnans, septem duces incaptivavit, quapropter villa Służewo perpetuis temporibus ei contulitur. s.324 nie zapisana 109. s.325: Konrad ks. [mazowiecki] za zasługi w walkach z Jaćwingami nadaje komesowi Gotardowi synowi Łukasza wieś Służewo uwalniając ją od różnych powinności. J. łac. [Czersk] (bez dokł. daty) 1241 ? Zob. poz.108 (idem). s.326 nie zapisana 110. s.327-329: Jan (I) i Otto (III) margrabiowie brandenburscy potwierdzają cystersom w Kołbaczu dawne przywileje wymieniając wsie należące do klasztoru i granice. J. łac. Spandoch/Spandow (dziś zapewne Spandau cz. Berlina) 11 VII 1242. 5 id. Iulii. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.224-226 nr 145 (ed., Spandoh); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.665-667 nr 312 (ed., Spandow). Ioannes et Otto marchiones de Brandenborch, abbati et fratribus in Colbas privilegia et possessiones confirmant. s.330 nie zapisana 111. s.331-333: Konrad [Mazowiecki] ks. krakowski i łęczycki nadaje przywilej na sól z Wieliczki i prawo łowienia bobrów opatowi Lutfrydowi i benedyktynom w Tyńcu, aby modlili się za dusze jego rodziców i syna. J. łac. Tyniec 15 VII 1242. In die Divisionis Apostolorum, id. Iulii. "Ex Hist. Tyniec. Szczygielski". Zob. Szczygielski, Tinecia s.151-152 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.510-511 nr 428 (ed., dok. podejrzany); Ulanowski, O założeniu i uposażeniu klasztoru benedyktynek w Staniątkach s.114 (jako fals); K.Tyn. I s.41-43 nr 18 (ed., jako fals). Conradus I dux Masoviae concedit quaedam beneficia monasterio Tinecensi. s.334 nie zapisana 112. s.335-339: Konrad [Mazowiecki] ks. krakowski i łęczycki nadaje liczne przywileje dla wsi należących do Pełki abpa gnieźnieńskiego oraz bpów włocławskiego i płockiego a położonych w księstwie mazowieckim i łęczyckim. Transumpt [Michała] bpa włocławskiego. J. łac. Sieradz 16 VI 1242. 16 kal. Iulii. Opuszczone miejsca nieodczytane. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.507-509 nr 427 (ed., pocz. Notum sit universis... na s.508 w przypisie); KDWP I s.196-197 nr 234 (ed.); KDP II/1 s.32-35 nr 32 (ed.). Rescriptum privilegiorum Vladislaviensis episcopi, quod continet libertates archiepiscopatus Gnesnensis nec non Cuiaviensis et Masoviae episcopatuum a Conrado duce Cracoviae et Lanciciae concessas. s.340 nie zapisana 113. s.341-342: Konrad [Mazowiecki] ks. krakowski i łęczycki potwierdza granice wsi Mszczęcin darowanej bożogrobcom w Miechowie przez ks. Henryka [Brodatego]. J. łac. Kalina 30 VII 1242. 3 kal. Augusti. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.164 (ed.); KMP II s.68-69 nr 421 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/360 (Mszęcin, Mszczęcin). Conradus dux Cracoviae et Lanciciae confirmat donationem domui sancti sepulchri in Miechow villae Mschecinno (Mszczęcin) per ducem Henricum factam. 114. s.343-344: Bolesław [Pobożny] ks. [wielko]polski nadaje komesowi Raczowi (Rakoniowi) za zasługi wojenne w. Raczonowice (dziś Rakoniewice) i uwalnia od ciężarów książęcych. J. łac. Poznań 30 VI -5 VII 1252 (TN w nagłówku r.1242). Fals z XIV w. Infra octavas b. apostolorum Petri et Pauli. "Ex Orig. Arch. Regni". Kopia z 31 VIII 1784. Zob. KDWP I s.271-272 nr 305 (ed.); http://pl.wikipedia.org/wiki/Rakoniewice [dostęp 30 XII 2011]; Sł. hist.geogr. ziem (sv. Rakoniewice, Poznań cz.IV s.34) na http://www.man.poznan.pl/~shgzpws/search.php?id=22314 [dostęp 30 XII 2011]; Sł. stpol. IV s.439 (Rakoń ?); Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie s.268-269 nr B8 (regest); Sikora, Przywileje rycerskie synów Wł. Odonica s.21-25, zdj. dyplomu po s.44. Boleslaus dux Poloniae confert haereditatem super Raczonowice comiti Raczononi et libertates concedit. 115. s.345: Herman bp Dorpatu informuje Torkila bpa Tallina o ilości i rodzaju zaopatrzenia jakie mu dostarczają poddani. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1242. "Ex Hist. Danica Pontani". Zob. Pontanus, Rerum Dan. I s.327 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.227 nr 173 (ed.), Reg. s.51 nr 194. Hermannus Torpatensis episcopus Torchillo Revaliensi episcopo de quantitate et modo synodalium procurationum. s.346 nie zapisana 116. s.347-348: Bolesław [Konradowic] ks. sandomierski zawiadamia, że ludzie Bielejewicy ze wsi Bielowice poddani kościoła Beatae Mariae włocławskiego, w czasach niespokojnych za bpa Ogierza udali się pod opiekę ks. Leszka służąc jako łowcy, i teraz ks. Bolesław przywraca ich zależność wobec kościoła włocławskiego. J. łac. Miedzna (in Meduna ante Sarnow=Żarnów) 5 V 1232. Pomyłka, w nagłówku daty 1222 i 1242, poprawna data wg KMP. Zob. KMP II s.48-50 nr 403 (ed., data 5 V 1232); S. Arnold, Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w wieku XIII, Warszawa 1921 s.9-10; J. Dowiat, Polska państwem średniowiecznej Europy, PWN, Warszawa 1968 s.213-214 (sprawa ludzi z Bielejewicz należących do kościoła w Wolborzu, którzy ok. 1210 r. uciekli pod opiekę Leszka Białego i służyli jako łowcy i dopiero po 20 latach za następcy Leszka zostali rewindykowani przez bpa wrocławskiego); Podwińska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego s.336 (ludzie Bielevici ze wsi Białkowice), s.176; Sł. stpol. I s.144 (Bielejewic, pl. Bielejewicy). /brak Sł. hist.geogr. / Litterae Boleslai ducis Sandomiriae restituentes libertatem Bielewitis subditis episcopi Vladislaviensis ad castellaniamWolborz pertinentibus. [wg KMP:] Boleslaus filius Conradi dux Sandomiriae homines Bielowice dictos ad castellaniam Wolboriensem pertinentes, ecclesiae Wladislaviensi restituit. 117. s.349-350: Warcisław [III ks. pomorski na Dyminie] ks. Słowian sprzedaje w. Treptow (dziś m. Trzebiatów) wraz karczmą i wsie [Ni]stresco i Cricuz opatowi norbertanów w Belboch (Białybuk, dziś Białoboki) zachowując jednak do niego pewne prawa. J. łac. Kamień 24 VII 1242. In vigilia Iacobi apostoli, 9 kal. Augusti. "Ex Annal. Praemonstratens.". Zob. Hugo, Annales Praemonstr., Probationes primi tomi col.197-198 (ed.); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.668-670 nr 314 (ed.); Dreger, Cod. Pomeraniae s.226-227 nr 146 (ed.); http://www.ruegenwalde.com/greifen/war-3/war-3.htm [dostęp 30 XII 2011] (Herzog Wartislaw verkauft 1242 den Flecken Treptow an der Rega, die Dörfer Nistreskow und Cricuz dem Abt zu Belbuk (Kreis Greifenhagen) für 100 Mark Silber). Charta venditionis urbis Treptow (Trzebiatów) abbati Belbogensi (Białoboki) a Wartislao Pomeraniae duce. 118. s.351-352: Eryk Plovpenning król Danii zawiera ugodę z Torkilem bpem Tallina w sprawie dziesięcin w Estonii. J. łac. (bez miejsca i daty) 1242. W głowie data 1242. Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.225-227 nr 172 (ed.), Reg. s.51 nr 193; Pontanus, Rerum Dan. s.327 (ed.). Rex Danorum cum episcopo Revaliensi facit compositionem super decimis in Estonia. 119. s.353-356: Przemysł I ks. [wielko]polski wraz z małoletnim bratem Bolesławem i matką Jadwigą oddają szpital w Gnieźnie Henrykowi (Heidenrykowi) prepozytowi i bożogrobcom w Miechowie oraz jego następcom. J. łac. Gniezno 4 V 1243. In die b. Floriani. "Ex Histor. Miech. Nakiel.". Na s.355-356 wypisek tylko z Nakielskiego (ze s.167). Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.166-167 (ed.); KDWP I s.201-202 nr 238 (ed.); poz. 99 (o szpitalu w Nysie). Przemysł dux Maioris Poloniae notum facit quod Hospitale Gnesnense, sancto sepulchro sub gubernatione Henrici praepositi domus Miechoviensis dedit perpetuo possidendum. 120. s.357-359: Wilhelm bp Modeny legat papieski wyznacza granice trzech diecezji w Prusach i jednej w ziemi chełmińskiej uprzywilejując zakon krzyżacki. J. łac. Anagni 29 VII 1243. Na końcu data potwierdzenia papieża [Innocentego IV] (8 id. Octobris a.1) 8 X 1243. 4 die [instantis] Iulii. Zob. Woelky, UB Culm I s.4 nr 9 (dokł. regest); Scriptores rerum Pruss. Bd.III s.464 (o datowaniu); Kurasiowie, Bullarium I s.78-79 nr 380; Preuss. UB s.108-109 nr 143 (ed.); Dreger, Cod. Pomeraniae s.242-243 nr 158 (ed.); spr Acta Boruss. II 612 ; poz.121 (podobna sprawa), poz.126 (idem). Wilhelmus legatus Sedis Apostolicae limitavit quatuor dioeceses in Prussia et sic divisit terras, ut fratres Ordinis Theutonici duas partes habeant, episcopus vero tertiam. s.360 nie zapisana 121. s.361-363: Innocenty IV papież zatwierdzając podział diecezji w Prusach i ziemi chełmińskiej dokonany przez Wilhelma z Modeny poleca [Chrystianowi] bpowi Prus aby sobie wybrał jedną z nowych 4 diecezji wyznaczonych przez Wilhelma. J. łac. Anagni 30 VII 1243. 3 kal. Augusti a.1. "Est in Oderico Raynaldo". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.267-268 nr 32-33 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.79 nr 381; Woelky, UB Culm I s.4 nr 10 (regest); Theiner I s.36-37 nr 76 (ed.); Preuss. UB I,1 s.109-110 nr 144 (ed.); inne ed. Innocentius IV papa episcopo Prussiae de divisione terrarum. s.364 nie zapisana 122. s.365-368: Innocenty IV papież poleca dominikanom w Polsce [Niemczech i w innych krajach] aby głosili krzyż i zachęcali wiernych w tych krajach do udzielenia pomocy zakonowi krzyżackiemu walczącemu z poganami w Inflantach i Prusach, a krzyżowcom tam działającym przyznaje takie same odpusty jak w Ziemi Świętej. J. łac. Anagni 23 IX 1243. 9 kal. Octobris. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.79 nr 382 (do dominikanów w Polsce); Theiner I s.37-38 nr 77 (ed.); Preuss. UB I s.111-112 nr 146 (ed., dominikanom w Niemczech i sąsiednich krajach); inne ed. Innocentius IV provinciali ordinis Praedicatorum in Alemania ut fratres crucem praedicent ad Livoniae Prussiaeque subsidium. 123. s.369-372: Innocenty IV papież potwierdza Gerhardowi [von Malberg] mistrzowi zakonu krzyżackiego własność ziem przyznanych przez K[onrada Mazowieckiego] ks. Polski i przyjmuje zakon pod opiekę Stolicy Apostolskiej z warunkiem płacenia świętopietrza. J. łac. Anagni 1 X 1243. Kal. Octobris. "Ex Orig. Arch. Regni". Kopia z 27 IX 1782, z podpisem Naruszewicza. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.80 nr 386; Theiner I s.38-39 nr 78 (ed.); Kochanowski, Cod. Maz. s.530-532 nr 443 (ed.); inne ed.; http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_von_Malberg [dostęp 4 I 2012]. Innocentius IV papa acquisita, acquirenda Cruciferis in Prussia confirmat, et de iisdem Gerardum magistrum investit. 124. s.373-374: Michał bp włocławski na prośbę ks. pomorskiego Sambora i joannitów odnawia i potwierdza zjedzony przez myszy przywilej Stefana bpa włocławskiego dla joannitów z Lubiszewa, dotyczący dziesięcin z Lubiszewa i innych ich posiadłości. J. łac. Parchanie 1243. Fals późniejszy sprzed r.1291. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.229 nr 149 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.8 (o datacji), s.67-68 nr 80 (ed., fals); inne ed. Michael episcopus Vladislaviensis privilegium ecclesiae fratrum de Lubesow super decimas, corrigit, emendat et confirmat. 125. s.375: Bolesław ks. krakowski i sandomierski nadaje część wsi Bolechowice bpowi Prandocie i kościołowi krakowskiemu. J. łac. Kraków 13 VII 1243. In festo s. Margarethae. "Ex Libro Privilegior. Cap. Cracovie.". Zob. KKK I s.34 nr 24 (ed., Bolechowice k/Chęcin); http://pl.wikipedia.org/wiki/Bolechowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie) [dostęp 4 I 2012, chyba to a nie następne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bolechowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie) [dostęp 1 XII 2011] (Bolechowice k/Chęcin); Sł. geogr. Królestwa XV cz.1 s.191 (Bolechowice k/Chęcin); Sł. hist.geogr. ziem (Kraków cz.I s.178) na http://www.man.poznan.pl/~shgzpws/search.php?id=2926&q=Bolechowice&d=0&t=0 [dostęp 4 I 2012] (Bolechowice k/Krakowa). Boleslaus dux Cracoviae partem villae Bolechowice donat Prandotae episcopo et ecclesiae Cracoviensi cum plenaria libertate. s.376 nie zapisana 126. s.377-379: Wilhelm z Modeny legat papieski wyznacza granice czterech diecezji w Prusach dzieląc ziemie między bpa Prus i zakon krzyżacki. J. łac. Anagni 29 VII 1243. 4 die instantis Iulii. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. poz.120 (idem). Wilhelmus legatus Sedis Apostolicae limitavit quatuor dioeceses in Prussia et sic divisit terras, ut fratres duas partes habeant, episcopus vero tertiam. s.380 nie zapisana 127. s.381-382: Konrad [Mazowiecki] ks. kujawski i łęczycki nadaje immunitet wsi Siedlce (Siedlec) w pow. łęczyckim, którą kupił od dominikanów z Płocka Michał bp włocławski. J. łac. Radomsko 12 V 1243. In die s. martyrum Nerei et Achillei. "Ex Arch. Cap. Wladis.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.521-523 nr 437 (ed.); KDP II/1 s.37-38 nr 34 (ed.); inne ed.; Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw s.253 (Siedlec), s.173-174 (Sielec); http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie) [dostęp 5 I 2012]. /brak i trudno Sł. geogr. Królestwa i Sł. hist.geogr. ziem / Privilegium ducis Conradi super Siedlce immunitati ecclesiasticae concessio. 128. s.383: Konrad [Mazowiecki] ks. krakowski i łęczycki potwierdza i powiększa przywileje swoich poprzedników książąt krakowskich Mieszka [Starego] i Bolesława [Kędzierzawego] dla bożogrobców w Miechowie. J. łac. 1243. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.166 (ed.); KMP II s.69 nr 422 (ed.); Sł. hist.geogr. ziem (Kraków cz.IV s.343, Miechów - klasztor) na http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=25686&q=Miech%C3%B3w&d=3&t=0&s=2 . Conradi ducis Cracoviae et Lanciciae confirmatio libertatum domui sancti sepulchri de Miechow. s.384 nie zapisana 129. s.385-388: Innocenty IV papież poleca chrześcijanom w Inflantach, Prusach, ziemi chełmińskiej i innych ziemiach legata Wilhelma z Modeny kardynała św. Sabiny, którego wysyła do nich jak i do Gniezna, Pragi, Ołomuńca i Austrii. J. łac. Genua 15 VII 1244. Id. Iulii. "Ex Tomo II. Actor. Boruss. impres. Regiomont. et Lips.". Zob. spr Acta Boruss. II 615 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.81 nr 390; Bunge, Liv Est Curl. UB I col.234-236 nr 179 (ed.), Reg. s.53 nr 201; Preuss. UB I s.118-119 nr 157 (ed.). Litterae Innocentii IV papae de legato qui in Prussiam et alias neophytorum terras mittitur. 130. s.389-390: Innocenty IV papież powiadamia mieszkańców ziemi chełmińskiej i Niemców w Prusach, że wysyła im legata [Wilhelma z Modeny] bpa Sabiny. J. łac. Genua 21 VII 1244. 12 kal. Augusti a.2. "Ex Tomo II. Actor. Boruss. impress. Regiomont. et Lips.". Zob. spr Acta Boruss. II może ok./615 ; spr Registres d’Innocent IV ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_z_Modeny [dostęp 27 II 2018]. /brak Kurasiowie pod tą datą ; brak raczej Baronius, Raynaldus, Annales XXI pod r.1244 / Litterae Innocentii IV ad habitatores terrae Culmensis de mittendo legato. 131. s.391-393: Innocenty IV papież wyznacza Alberta bpa Armagh abpem Prus (Rygi) podporządkowując mu bpów Prus, Inflant i Estonii. J. łac. Lyon 9 I 1246. 5 kal. Ianuarii a.3 (Bunge: 5 id.). Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.246-247 nr 188 (ed.), Reg. s.54-55 nr 211; spr Registres d’Innocent IV ; http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Suerbeer [dostęp 12 XII 2011]. Litterae Innocentii IV ad suffraganeos episcopos Prussiae super translationem Armachani ad Archiepiscopatum Prussiae cum designatione suffraganeorum eius. s.394 nie zapisana 132. s.395: Regest dok. kapituły poznańskiej. Przemysł i Bolesław książęta wielkopolscy na prośbę Bogufała bpa poznańskiego nadają dla wsi Rogusko takie same przywileje jakie mają inne wsie kościoła poznańskiego. J. łac. Gniezno 25 IV 1244. 7 kal. Maii. "Summar. Cap. Posnaniens.". Zob. KDWP I s.205 nr 242 (ed. całości); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/685 (Rogusko); http://www.powiatsredzki.pl/pl/dla-turystow/zabytki/gmina-nowe-miasto-nad-warta.html [dostęp 8 XI 2017] (Rogusko). /brak Sł. hist.geogr. ziem / Privilegium Premislai et Boleslai ducum Poloniae vigore cuius villam Rogusko in Solecz libertatibus donarunt. s.396 nie zapisana 133. s.397-398: Bolesław ks. mazowiecki nadaje Andrzejowi swemu kanclerzowi, prepozytowi płockiemu i Hipolitowi jego bratu źreb trzech swoich sług przynależących do m. Chełmna, we wsi Setropie. J. łac. Płock 15 VIII 1244. Festum Assumptionis B. Mariae Virginis. "Ex MS. Arch. Cap. Plocens.". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.544-545 nr 453 (ed.); Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.44-45 [s.152-153] nr 4 (ed.); inne ed.; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/578 (Setropie). Privilegium Boleslai ducis donationis trium famulorum, Nesebudonis, Saniconis et Crisani in villa Setropie, Andreae praeposito Plocensi cum fratre. 134. s.399: Innocenty IV papież poleca [Pełce] abpowi gnieźnieńskiemu, aby rzucił klątwę na [Świętopełka] ks. pomorskiego, a w razie potrzeby niech się ucieknie do pomocy brachium saeculare. J. łac. Lyon 1 II 1245. Kal. Februarii a.2. "Ex Odor. Raynal. Hist. Eccles.". Tylko połowa tekstu, który jest w ed. Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.315 nr 88 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.81-82 nr 395; Theiner I s.41 nr 83 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.70-71 nr 84 (ed.); inne ed. Innocentius IV archiepiscopo Gnesnensi, ut Swantopelkonem anathemate percelleret, quod si anathematis poenas ludibrio haberet, auxilia principum adversus eum imploraret. s.400 nie zapisana 135. s.401-402: Innocenty IV papież napomina Świętopełka ks. pomorskiego aby powstrzymał nieprzyjacielskie kroki przeciwko zakonowi krzyżackiemu. J. łac. Lyon 1 II 1245. Kal. Februarii a.2. "Ex Odor. Raynal. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales s.314-315 nr 85-86 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.81 nr 394; Theiner I s.39-40 nr 80 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.68-69 nr 81 (ed.); inne ed. Innocentius IV Swantopelko duci Pomeraniae spiritum consilii sanioris ut se reddat affabilem fratribus ordinis S. Mariae. 136. s.403-404: Innocenty IV papież przyznaje Henrykowi dominikaninowi [kapelanowi legata papieskiego] prawo do udzielania 20 dni odpustu tym, którzy na terenie Inflant i Prus przyczyniają się do postępu chrześcijaństwa i prawo do odwołania klątwy legata. J. łac. Lyon 1 II 1245. 8 id. Februarii a.2 (u Kurasiów i Perlbacha jednak kal. Februarii - 1 II). "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.146 nr 79 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.82 nr 397; Perlbach, Pommerellisches UB s.69 nr 82 (częściowa ed., Henryk jako legat); Theiner I s.40 nr 81 (ed., Henryk jako legat); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1245 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1245.html (Papst Innozenz IV. verleiht dem Dominikaner-Bruder Heinrich, der nach dem Kulmer Land und Preußen geht, für diesen Bezirk gewisse geistliche Fakultäten). Innocentius IV fratri Henrico nonnulla concedit privilegia pro Livonia, Prussia et terra Culmensi. 137. s.405: Innocenty IV papież poleca Henrykowi dominikaninowi kapelanowi legata, aby skłonił Chrystiana bpa Prus do wybrania sobie jednej z nowowyznaczonych w Prusach diecezji. Jeśli nie wybierze, ma mu zabronić administrowania w którejkolwiek. J. łac. Lyon 6 II 1245. 8 id. Februarii. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.146 nr 80 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.82 nr 398; Preuss. UB I s.124 nr 166 (ed.); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1245 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1245.html (Papst Innozenz IV. beauftragt den Dominikaner-Bruder Heinrich, den Bischof Christian von Preußen zur Wahl einer Diözese (s. PrUB 1.1.159) anzuhalten, und, wenn er nicht gehorcht, ihn des Amtes zu entheben). Innocentius IV fratri Henrico ut inducat episcopum Prussiae ad eligendam quam maluerit ex dioecesibus limitatis in Prussia alioquin interdicat ipsi cuiuscunque dioecesos administrationem. s.406 nie zapisana 138. s.407: Innocenty IV papież poleca Opizonowi opatowi Mezzano, aby doprowadził do zgody między [Michałem] bpem włocławskim, zakonem krzyżackim w Prusach, książętami polskimi i ks. kamieńskim [=Kazimierz I kujawski] z jednej strony a Świętopełkiem ks. pomorskim i nowonawróconymi z Prus z drugiej. J. łac. Lyon 14 X 1245. 2 id. Octobris a.3. "Ex Odoric. Raynal. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.315-316 nr 90 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.86 nr 420; Perlbach, Pommerellisches UB s.78-79 nr 90 (ed.); inne ed.; spr Registres d’Innocent IV . Innocentius IV abbati Messanensi quem ad conciliandam in Prussia discordiam mittit. s.408 nie zapisana 139. s.409: Innocenty IV papież poleca Henrykowi dominikaninowi, aby do czasu przybycia [Opizona] opata Mezzano zaprzestał działalności misyjnej. J. łac. Lyon 7 X 1245. Non. Octobris a.3. "Ex Tomo I. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.156 nr 116 (ed.); spr Registres d’Innocent IV ; Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.316 (wzmianka o Henryku). /brak Kurasiowie, Bullarium raczej brak ; Perlbach raczej brak ; brak Ptaśnik / Innocentius IV fratri Henrico, ut supersedeat a negotio praedicandae Crucis et ab aliis quacunque auctoritate sibi commissis. s.410 nie zapisana 140. s.411: Innocenty IV papież poleca abpowi Prus, Inflant i Estonii czyli ryskiemu [Albrecht II Suerbeer] aby Guarnera (Wernera) dominikanina konsekrował na bpa Kuronii lub Pomezanii. J. łac. Lyon 8 XI 1245. 6 id. Novembris a.3. "Ex Tom 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.157 nr 121 (ed.), s.257 [komp.s.325] (Guarnerus ep. Pomesaniae); Kurasiowie, Bullarium I s.88 nr 433 (o tym samym Wernerze OP co ma zostać w r.1246 bpem pomorskim albo warmińskim); http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Suerbeer [dostęp 11 I 2012]. /brak raczej Bunge ; brak raczej Perlbach / Innocentius IV archiepiscopo Prussiae ut fratrem Gvarnerum creet episcopum terrae Curonensis seu Pomesaniae. s.412 nie zapisana 141. s.413-414: Innocenty IV papież poleca dostojnikom kościelnym aby pozwolili dominikanom ogłosić wyrok [detronizację] wydany na soborze w Lyonie przeciwko Fryderykowi byłemu cesarzowi w niezmienionej formie. J. łac. Lyon 21 XII 1245. 12 kal. Ianuarii a.3. "Ex Tom 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.158 nr 122 (ed.); spr Registres d’Innocent IV . Innocentius IV ecclesiarum praelatis ut sententiam in Fridericum latam fratres ordinis Praedicatorum qui mori pro Christo diligunt et pati pro iustitia delectantur, libere promulgent. 142. s.415-418: Innocenty IV papież [Albertowi Suerbeer] abpowi Prus, Inflant i Estonii jako legatowi papieskiemu zezwala na wyznaczanie bpów na terenach Rusi. J. łac. [Lyon 3 V 1246]. W głowie błędna data: 1245. Obszerny komentarz historyczny z wielu cytowanych druków na bardzo dużych dolnych marginesach kart i na s.416. Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.248-249 nr 190 (ed.), Reg. s.55 nr 213; Bullarium OP I s.163 nr 142 (ed.); Registres d’Innocent IV t.I s.272 nr 1819 (regest); poz.147 (idem). /brak Kurasiowie, Bullarium ; brak Perlbach / Innocentius IV archiepiscopo Prussiae, Livoniae et Estoniae, concedit in partibus Russiae, facultatem instituendi episcopos latinos, tanquam legatus Sedis apostolicae. 143. s.419-420: Michał bp kujawski (włocławski) i pomorski nadaje dziesięciny ze wsi Żukowo, Gołubiewo (może Gołubie k/Kartuzów i Kościerzyny), Ralmschowo ? (Perlbach: Rambechovo to pewnie Rębiechowo k/Gdańska), Suwimirowo ?, Grabowo (może Grabowo Kościerskie k/Kościerzyny), Karszowo ? i innych klasztorowi [norbertanek] w Żukowie. J. łac. Raciąż (dziś Raciążek, bez dokł. daty) 1245. "Ex Arch. Cap. Vladislavien.". Zob. Perlbach, Pommerellisches UB s.79 nr 91 (ed., inne ed., wymienione te wsie w różnym brzmieniu); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis ; jest też Żukowo k/Gdańska tam norbertanki, coś o tym senator Piotr Boroń na: http://boronpiotr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:norbertanie-premonstratensi&catid=14:moje&Itemid=40 ; Żukowo k/Kartuzów i Gdańska: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBukowo ; /brak Ulanowski ; brak KDP ; brak Librowski ; brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten ; raczej brak w Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw / Privilegium donationis decimarum monasterio Zukoviensi de villis Zukow, Golubiewo, Grabowo, Karszewo etc. per Michaelem episcopum Cuiaviae et Pomeraniae. 144. s.421-422: Innocenty IV papież [Albertowi Suerbeer] wcześniej abpowi Armagh a teraz abpowi Prus, Inflant i Estonii (czyli ryskiemu) poleca kierować także diecezją chełmińską. J. łac. Lyon 30 III 1246. 3 kal. Aprilis a.3. "Ex Tom 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.159-160 nr 130 (ed.); spr Registres d’Innocent IV ; https://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_of_Armagh ; https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Suerbeer [dostęp 13 IV 2018]. /brak Kurasiowie, Bullarium ; brak raczej Bunge ; brak raczej Perlbach ; brak raczej Baronius, Raynaldus, Annales XXI pod r.1246 i 1245 ; brak Woelky, UB Culm / Innocentius IV archiepiscopo Prussiae ut Chiemensem gubernet ecclesiam. 145. s.423: Innocenty IV papież zezwala na to, aby przed [Albertem Suerbeer] i następcami abpami Prus, Inflant i Estonii (abpami ryskimi) noszono znak krzyża. J. łac. Lyon 19 III 1246. 14 kal. Aprilis a.3. "Ex Odorici Raynaldi Historia Ecclesiastica". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.327-328 nr 31 (ed.); spr Potthast nr 12030 ale chyba nie ten nr ; Registres d’Innocent IV s.264 nr 1764 (regest). /brak Kurasiowie, Bullarium ; brak Bunge ; brak Ptaśnik / Innocentius IV Prussiae, Livoniae, Estoniaeque archiepiscopo crucem praeferri concedit. s.424 nie zapisana 146. s.425-426: Innocenty IV papież wyznacza [Alberta Suerbeer] abpa Prus, Inflant i Estonii (ryskiego) legatem Stolicy Apostolskiej na Rusi. J. łac. Lyon 3 V 1246. 5 non. Maii a.3. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.162 nr 139 (ed.); Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. t.III s.26-27 nr 43 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.249-250 nr 191 (ed.), Reg. s.55 nr 213; Registres d’Innocent IV t.I s.271-272 nr 1817 (regest); poz.149 (idem), poz.150 (idem bez początku). /brak Baronius, Raynaldus, Bullarium XXI pod r.1245 i 1246 / Innocentius IV Russis evulsis e schismate fauste precatur ut ipsis archiepiscopum Prussiae, Livoniae et Estoniae S. Sedis apostolicae legatum esse denuntiat. 147. s.427: Innocenty IV papież zezwala Henrykowi [recte: Albertowi Suerbeer] abpowi Prus, Inflant i Estonii (Rygi) i legatowi na wyświęcenie kilku bpów na Rusi, jeśli taka będzie potrzeba. J. łac. Lyon 3 V 1246. 5 non. Maii a.3. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.163 nr 142 (ed.); poz.142 (idem, bibliogr.). /brak Kurasiowie, Bullarium ; brak Perlbach / Innocentius IV Henrico [recte: Alberto] archiepiscopo Prussiae, Livoniae et Estoniae S. Sedis apostolicae legato, ut aliquot episcopos in Russia constituat. s.428 nie zapisana 148. s.429: Innocenty IV papież zezwala Danielowi królowi Rusi, aby zatrzymał przy sobie dominikanów Aleksego i jego towarzysza. J. łac. Lyon 3 V 1246. 5 non. Maii a.3. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.163-164 nr 143 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.86 nr 423; Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. t.III s.27-28 nr 46 (ed.); Registres d’Innocent IV t.I s.272 nr 1821 (regest); inne ed. Innocentius IV Danieli regi Russiae ut possit secum habere Alexium fratrem et socium eius. s.430 nie zapisana 149. s.431-432: Innocenty IV papież wyznacza [Alberta Suerbeer] abpa Prus, Inflant i Estonii (ryskiego) legatem Stolicy Apostolskiej na Rusi. J. łac. Lyon 3 V 1246. 5 non. Maii a.3. "Ex codice Vaticano inter Vaticanos 6198 pag.281. Epistola... Edita quidem a Rainaldo ad A. 1246 n. 219 sed non integra". Spisane na karcie mniejszej niż zwykle. Zob. poz.146 (idem, bibliogr.). Epistola Innocentii IV universis Christi fidelibus in partibus Russiae. 150. s.433-434: Innocenty IV papież wyznacza [Alberta Suerbeer] abpa Prus, Inflant i Estonii (ryskiego) na legata Stolicy Apostolskiej na Rusi. J. łac. Lyon 3 V 1246. 5 non. Maii a.3. "Ex Odorici Raynald. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.326-327 nr 28-29 (ed.); poz.149 (więcej niż w poz.150 w której brak początku), poz.146 (idem jak poz.149, bibliogr.). Innocentius IV Prussiae archiepiscopum ad Russos mittit, redeuntibusque ad ecclesiae coniunctionem gratulatoriis litteris fauste precatur. 151. s.435-436: Henryk von Hohenlohe w. mistrz zakonu krzyżackiego potwierdza dominikanom własność terenu w mieście Elblągu, który już wcześniej został im przekazany przez zakon. J. łac. in Colmine = Chełmno 14 IV 1246. 18 kal. Maii. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.254-255 nr 167 (ed. Der Hochmeister des teutschen Ordens Henricus von Hohenlob giebet den Dominicanern oder Prediger-Ordens-Mönchen die Freyheit in der Stadt Elbing ein steinernes Kloster und Kirche, jedoch ohne Thurm zu bauen, mit etlichen anderen Concessionen); Voigt, Cod. Prus. I s.X (regest). /brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten ; w Preuss. UB tylko: PrUB 1.1.181 - 1246 April 10. Elbing. - Älteste Handfeste der Stadt Elbing. i nie PrUB 1.1.182 - 1246 April 19. Orlow. - Hochmeister Heinrich von Hohenlohe leistet Verzicht auf die dem Bischof Heidenreich von Kulm, in Erfüllung des mit seinem Vorgänger abgeschlossenen Teilungsvertrags über das Kulmer Land (PrUB 1.1.144), überwiesenen Landesteile; brak Perlbach / Henricus de Hohenlohe domus Hospitalis S. Mariae Theutonicorum magister notum facit quod confirmavit fratribus ordinis Praedicatorum aream in Elbing dudum eis collatam in inferiori parte dictae civitatis cum omni libertate in perpetuum possidendam. 152. s.437-438: Innocenty IV papież poleca [Albertowi Suerbeer] abpowi Prus, Inflant i Estonii (ryskiemu) i legatowi, aby dominikanina Wernera uczynił bpem Pomorza albo, jeśli sam chciałby tam mieć siedzibę, Warmii. J. łac. Lyon 6 X 1246. 2 non. Octobris. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.168 nr 163 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.88 nr 433; Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. s.753-755 nr 367 (ed.); Registres d’Innocent IV t.I s.317-318 nr 2133. /brak Perlbach / Innocentius IV legato S. Sedis Apostolicae ut episcopatum Pomesaniae fratri Wernero conferat. 153. s.439: Prandota bp krak. rzucił klątwę na Konrada ks. mazowieckiego za zajęcie dóbr bpa krakowskiego, co potwierdził na synodzie w Łęczycy abp Pełka (Fulko) abp gnieźnieński. Wypisek z Kroniki Macieja Miechowity. J. łac. (bez daty) 1246. "Ex Tom. VII Act. Con. Coll. Harduini". Przepisał Jasieński. Zob. Harduin, Acta conciliorum VII col.405-406 (ed.); Miechowita, Chronica III s.138 cap.40 (ed.). Concilium Lanciciense contra Conradum ducem Masoviae bonorum ecclesiasticorum invasorem. s.440 nie zapisana 154. s.441: Regesty dwóch dok. kapituły poznańskiej. J. łac. 1246. "Summar. Cap. Posnaniens.". 1. Przemysł ks. wielkopolski zezwala Bogufałowi bpowi poznańskiemu na zakładanie wsi biskupstwa na prawie niemieckim. Pobiedziska (7 id. Aprilis) 7 IV 1246. Zob. KDWP I s.212 nr 251 (ed. całości). /brak o tym PSB II s.199-200 (Bogufał) / Privilegium libertatis super omnes villas episcopatus Posnaniensis iure Theutonico locandas a Primislao duce Poloniae emanatum. 2. Bolesław (Pobożny) ks. wielkopolski [i Przemysł jego brat ks. wielkopolski] potwierdza[ją], że Bogufał bp poznański kupił wieś Grodnica od Jana syna Jazona (ed. Dasona) i syna Jana. Seregew (może Strykow lub Strzegowo) 17 VII (in die b. Alexii confessoris) 1246. Zob. KDWP I s.214-215 nr 254 (ed. całości); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/536 (Grodnica). brak Sł. stpol. (Dason/Jazon/Jason, jest I s.460 Dasz i II s.470 Jazd). Privilegium Boleslai ducis Poloniae confirmantis emptionem villae Grodnicza per episcopum Posnaniensem factam. s.442 nie zapisana 155. s.443-444: Innocenty IV papież bierze w opiekę zakon krzyżacki i potwierdza przywileje nadane mu przez swych poprzedników, królów i innych władców. J. łac. Lyon 25 IV 1247. 7 kal. Maii a.4. "Ex Orig. Arch. Reg.". Kopia z 27 IX 1782, opis bulli papieża, z podpisem Naruszewicza. Zob. spr Registres d’Innocent IV ; spr krzyżackie . /brak Kurasiowie, Bullarium ; brak Ptaśnik III ; brak Perlbach ; brak Baronius, Raynaldus, Annales XXI pod r.1246 i 1247 / Innocentius IV possessiones Cruciferorum in protectionem suscipit et eis confirmat immunitates, et exemptiones exactionum a regibus indultas approbat. 156. s.445: Innocenty IV papież zezwala [Albertowi Suerbeer] (TN w głowie: Henrykowi) abpowi Prus, Inflant i Estonii (Rygi) legatowi papieskiemu, aby wyświęcił na bpa nawet kogoś z nienajlepszym pochodzeniem. J. łac. Lyon 28 VIII 1247. 5 kal. Septembris a.5. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.176 nr 182 (ed.); Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. t.III s.31 nr 57 (ed.); Registres d’Innocent I s.485 nr 3225. /brak raczej Baronius, Raynaldus, Annales / Innocentius IV Henrico archiepiscopo Prussiae S. Apostolicae legato, ut unum ad episcopatus dignitatem efferendum a defectu natalium solvere queat. s.446 nie zapisana 157. s.447: Innocenty IV papież zezwala [Albertowi Suerbeer] (TN w głowie: Henrykowi) abpowi Prus, Inflant i Estonii (Rygi) legatowi papieskiemu na wyświęcanie księży z dyspensą dla nieprawidłowego pochodzenia tych osób. J. łac. Lyon 28 VIII 1247. 5 kal. Septembris a.5. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.176 nr 181 (ed.); Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. t.III s.31 nr 56 (ed.); Registres d’Innocent I s.485 nr 3224. Innocentius IV Henrico [recte: Alberto Suerbeer] archiepiscopo Prussiae specialem facultatem concessit. s.448 nie zapisana 158. s.449: Innocenty IV papież na prośbę Daniela króla Rusi zezwala Rusinom na wytwarzanie hostii z zakwaszonego ciasta i na zachowanie innych niesprzecznych z Kościołem rytów. J. łac. Lyon 27 VIII 1247. 6 kal. Septembris a.5. "Ex Odor. Raynal. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.346 nr 29 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.91 nr 451; Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. t.III s.30-31 nr 55 (ed.); inne ed.; Registres d’Innocent IV t.I s.485 nr 3223. Innocentius IV Danieli regi Russiae. Permittit Russis ut in fermentato Christi corpus conficiant. s.450 nie zapisana 159. s.451-452: Innocenty IV papież poleca [Albertowi Suerbeer] abpowi Prus, Inflant i Estonii (Rygi) i legatowi, aby udał się do króla Rusi Daniela i przyjął go i jego królestwo na powrót do Kościoła, jeśli król rzeczywiście odstąpił od błędów schizmy. J. łac. Lyon 7 IX 1247. 7 id. Septembris a.5. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.176-177 nr 183 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.91 nr 455; Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. t.III s.31-32 nr 58 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I kol.254-255 nr 195 (ed., abp Albert), Reg. s.55-56 nr 218; inne ed.; Registres d’Innocent IV t.I s.487 nr 3237; https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Suerbeer [dostęp 9 XI 2017]. Innocentius IV archiepiscopo Prussiae, ut Danielem regem regnumque Russiae in gratiam S. Romanae Ecclesiae restituat. 160. s.453: Regesty dwóch dok. kapituły poznańskiej. J. łac. 1247. "Summar. Cap. Posnaniens.". 1. Bolesław (Pobożny) ks. wielkopolski daruje wsie Jeligowo (TN: Jelitowo) i Wiewierczyn Bogufałowi bpowi i kościołowi poznańskiemu. W klasztorze Św. Wawrzyńca pod Kaliszem 3 VII (5 non. Iulii) 1247. Zob. KDWP I s.220-221 nr 263 (ed. całości); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/17 (Wiewierczyn i Jeligowo), na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/432 (jakiś Wiewiórczyn i Jelitowo). Privilegium Boleslai ducis Poloniae quo mediante villas suas Jelitowo et Weworzyno contulit episcopo Posnaniensi iure haereditario possidendas. 1247. 2. Przemysł (I) ks. wielkopolski potwierdza darowiznę wsi Rogalin przez kanonika Mikołaja kościołowi poznańskiemu. Poznań (in Trono ad s. Mariam die quarto post festum b. Petri) 3 VII 1247. Zob. KDWP I s.221 nr 264 (ed. całości); Sł. geogr. Królestwa V s.659 (Rogalin). Privilegium Primislai ducis Poloniae virtute cuius donationem villae Rogalino approbat. s.454 nie zapisana 161. s.455: Bolesław I ks. mazowiecki potwierdza darowiznę wsi Szelków przez Mikołaja s. Widona kanonika płockiego i jego matkę kościołowi płockiemu. J. łac. Płock (bez dokł. daty) 1247. Indictione secunda. "Ex MS Arch. Cap. Plocens". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.563-565 nr 472 (ed.); inne ed.; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/890 (Szelków). Boleslai ducis Masoviae approbatio donationis praedii Schelkowo per Nicolaum Vidonis canonicum Plocensem cum matre ipsius. s.456 nie zapisana 162. s.457: Bolesław I ks. mazowiecki potwierdza darowiznę wsi Żeromin i Szelków darowanych testamentem kościołowi płockiemu przez Piotra kanonika płockiego. J. łac. Płock (bez dokł. daty) 1247. "Ex MS Arch. Capi. Plocens". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.566-568 nr 474 (ed.); Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.46-47 [s.154-155] nr 7 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/787 (Żeromin). Privilegium Boleslai ducis Masoviae super villas Zeromino et Ceskowo per Petrum canonicum Plocensem, donatas ecclesiae Plocensi. s.458 nie zapisana 163. s.459-460: Bolesław (I) ks. mazowiecki zezwala L[associe] cześnikowi na dworze jego [matki księżnej Agafii] na darowiznę wsi Żukowo (TN: Zuchowo) Piotrowi bpowi płockiemu. J. łac. Płock (bez dokł. daty) 1247. Indictione quinta. "Ex MS Arch. Cap. Plocens". TN: pincerna curie Maiestatis nostre, w ed.: matris nostre. Przepisał Nowakowski. Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.565-566 nr 473 (ed.); Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.46 [s.154] nr 6 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/848 (Żukowo pow. płoński, z wątpliwością czy nie Żochów); Gieysztor, Samsonowicz, Dzieje Mazowsza s.154 (Żukowo w ciechanowskiem k/Wyszogrodu). Privilegium ducis Boleslai super donatione villae Zuchowo ecclesiae Plocensi per Lasotam militem pincernam ducalem. 164. s.461-463: Innocenty IV papież zachęca Aleksandra (Newskiego) ks. suzdalskiego ks. Rusi do posłuszeństwa wobec Kościoła i powiadomieniu o planach Tatarów. J. łac. Lyon 22 I 1248. 10 kal. Februarii a.5. "Ex Odor. Raynal. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.374-375 nr 41-43 (ed., Aleksander ks. suzdalski); Preuss. UB I s.142 nr 204 (ed. tylko końcowego fragm. TN, wymieniony Aleksander Newski ks. suzdalski); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1248 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1248.html (1248 Januar 22. Lyon. - Papst Innozenz IV. bittet Daniel, den "erlauchten König von Reußen", falls die Tataren [Mongolen] ihre Züge nach dem Westen richten, dies den Brüdern vom Deutschen Hause in Preußen anzuzeigen, damit man beizeiten darauf denken könne, Widerstand zu leisten); Voigt, Cod. Prus. I s.69 nr 74 (również ed. tylko końcowego fragm. z TN); Kurasiowie, Bullarium I s.93-94 nr 468 (data 22 I, podają jako ed. Preuss. UB I nr 204); spr Registres d’Innocent IV t.I# {nie s.165 nr 1040 i nie s.620 nr 4088} ; Daniłowicz, Skarbiec s.72-73 (regest w j. pol., z datą 10 II 1248); spr może do tego (za Hist.Dypl. polskiej I s.138): S.M. Kuczyński, Stosunki polsko ruskie do schyłku wieku XII; jego Studia z dziejów Europy Wschodniej; Włodarski, Sąsiedztwo polsko-ruskie [w:] Kwartalnik Historyczny 76 (1969) nr 1 ; Europa-Słowiańszczyzna-Polska ; https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nevsky [dostęp 9 XI 2017]. Innocentius IV Alexandrum Susdaliensem ducem Russiae ad ecclesiae obsequium incitat. s.464 nie zapisana 165. s.465-466: Bolesław (I) ks. mazowiecki daruje Piotrowi bpowi i kościołowi płockiemu wieś Parzeń, połowę wsi Lbowo i połowę Dłużniewa oraz źreb w Cieszkowie wraz z pastwiskami, prawem do polowania, itd. J. łac. Płock 25 II 1248. In die b. Mathiae bisexto et inchoante. W głowie 24 Febr. "Ex ms. Arch. Cap. Plocens.". Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.47 [s.155] nr 8 (ed., Lbowo = Lubiejewo); spr NKDMaz. II nr 1 ; Sł. hist.geogr. ziem (sv. Parzeń, Płock s.225) na http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=14329&q=Parze%C5%84&d=0&t=0 , (sv. Dłużniewo, Płock s.57) http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=12932&q=D%C5%82u%C5%BCniewo&d=0&t=0 , (sv. Cieszkowo, Płock s.44) na http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=12668&q=Cieszkowo&d=0&t=0 ; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/433 (sv. Parzeń, Lbowo); Gieysztor, Samsonowicz, Dzieje Mazowsza s.136 (Parzeń, Lbowo i Dłużnowo); Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw s.157 (Parzym); poz.184 (podobne nadanie). /brak raczej Kochanowski / Privilegium Boleslai ducis donationis villarum Parzim, medietatis Lbowo et Dlusnowo ac sortis in Czieschowo, ecclesiae Plocensi. 166. s.467: Innocenty IV papież poleca dominikaninowi Gotfrydowi (Godfridus) swemu kapelanowi, aby darował piątą część czynszu z jednego roku należnego Stolicy Apostolskiej abpowi gnieźnieńskiemu [Pełce]. J. łac. Lyon 19 III 1248. 14 kal. Aprilis. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.182 nr 198 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.94 nr 469 (data 19 III); KDWP I s.225-226 nr 268 (ed.); Registres d’Innocent IV t.I s.598 nr 3957 (data 18 VI 1248); Ptaśnik. Mon.Pol.Vat. I s.3 nr 5 (ed., data 18 VI 1248); PSB XXV s.576 (zwolnienie z 5 cz. dziesięciny papieskiej). Innocentius IV fratri Gotofrido, ut remittat archiepiscopo Gnesnensi quintam partem pensionis solvendae S. Romanae ecclesiae. s.468 nie zapisana 167. s.469-473: Barnim I ks. szczeciński poświadcza, że zawarł z Konradem bpem Kamienia ugodę za zgodą Warcisława (III ks. na Dyminie) na mocy której za dziesięciny z 1800 łanów we wsi Princelow, Wrowini, Bomgarde (wsie gdzieś na Pomorzu) i innych oddaje bpowi ziemię stargardzką. J. łac. Słupsk 24 IV 1240. Kal. Maii 1248, recte: 8 kal. V 1240. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.205-208 nr 131 (ed., data 24 IV 1240. Hertzog Barnimus I. verträget sich mit Consens seines Vettern, Herßog Wartislai III. mit Bischoff Conrado III. zu Camin, welcher ihm von 1800. Hufen den Bischoffs-Zehenden zu Lehn reichet, wovor ihm das Land Stargard gegeben wird, samt etlichen anderen Vereinbarungen); https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Stargardu [dostęp 16 XI 2017] (ok. 1240 Barnim nadał ziemię bpowi kamieńskiemu. W 1248 ziemia powraca pod władanie książęce). /brak Perlbach, Pommerellisches UB ; brak Perlbach, Preussische Urkunden aus polnischen und englischen ; brak raczej Perlbach, Preuss. Regesten ; brak Pommersches UB / Compositio inter Barnym ducem Slavorum et Conradum episcopum Caminensem sub hac forma: episcopus Conradus de mille et octingentis mansis decimas in villis et vicis duci Barnym contulit; dux autem Barnym terram Stargrod cum omnibus suis pertinentiis episcopo Conrado in perpetuum donavit. s.474 nie zapisana 168. s.475: Świętopełk (II) ks. pomorski nadaje wieś Bonsowe (dziś Boryszewo) cystersom z Dargunia. J. łac. Gdańsk 22 IX 1248. 10 kal. Octobris. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Przepisał Pawłowski. Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.283 nr 188 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.91 nr 108 (ed., wieś Büssow = Boryszewo - kr. Schlave czyli Sławno k/Darłowa); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.793-795 nr 390 (ed.); Monasticon cisterciense II s.35; https://de.wikipedia.org/wiki/Boryszewo [dostęp 1 XII 2017]. /brak Sł. geogr. (Boryszewo/Bonsowe) / Swantopolci ducis Pomeranorum privilegium donationis Bonsowe fratribus et monachis Cisterciensis ordinis de Dargun in perpetuum possidendam. s.476 nie zapisana 169. s.477-479: Barnim (I szczeciński) ks. Slavorum dokonuje zamiany z Wilhelmem bpem Kamienia, ks. oddaje ziemię kołobrzeską, bp zaś daje księciu ziemię stargardzką (terram Stargart). J. łac. Uznam 7 X 1248. Non. Octobris. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.268-269 nr 182 (ed.); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.813-817 nr 397 (ed.); poz.167 (o zamianie ziemi stargardzkiej). /brak Perlbach / Commutatio inter Barnym ducem Slavorum et Wilhelmum episcopum Caminensem in hunc modum, quod dux Barnym terram Colberg cum omnibus attinentiis confert episcopo Wilhelmo in perpetuum possidendam; episcopus vero Wilhelmus terram Stargard cum suis appendiciis contulit in verum feudum duci Barnym. s.480 nie zapisana 170. s.481-488: Jakub z Leodium (Liége) archidiakon i legat papieski w Polsce, Prusach i na Pomorzu doprowadza do ugody między Świętopełkiem ks. pomorskim (II gdański) a [Henrykiem von Hohenstein] vicelandmistrzem i zakonem krzyżackim w Prusach. J. łac. Harena iuxta insulam Fabri (wyspa przy ujściu Wisły pod wsią Tiegenhof, dziś Nowy Dwór Gdański) 24 XI 1248. Feria 3 post festum Clementis, mense Novembris. "Ex Tomo II. Actor. Boruss. impress. Regiomon. et Lips.". Zob. spr Acta Boruss. II 714/21 (ed.); Dogiel IV s.15-17 nr 22 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.97 nr 486 (potwierdzenie papieskie tej ugody); Perlbach, Pommerellisches UB s.96-99 nr 111 (ed., inne ed.); KDWP I s.229 nr 273 (lokalizacja wyspy); Labuda, Hist. Pomorza I,1 s.526 (o ugodzie); http://www.rychtal.parafia.info.pl/?p=main&what=102 [dostęp 12 II 2018]. Concordia per Iacobum archidiaconum Leodiensem, legatum capellanum papae eiusque in Polonia, Prussia et Pomerania vicesgerentem, inter Swentopelcum Pomeraniae ducem una, et magistrum ordinemque Theutonicum altera ex partibus constituta. 171. s.489: Świętopełk ks. pomorski (II gdański) za zgodą Mestwina (Mściwoj II) i Warcisława (II) swoich heredes (synów) daruje cystersom w Darguniu wsie Pistowe (dziś Pribstow =Przystawy) i Bunsowe (dziś Boryszewo) z przyległościami. J. łac. Słupsk 2 XII 1248. 4 non. Decembris. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.283-284 nr 189 (ed.); Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl.I s.803 nr 393 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.99-100 nr 112 (ed., w. Pribstow k/Boryszewa); inne ed.; Monasticon Cisterciense II s.35; poz.168 (też Boryszewo). /brak CD ; raczej brak w Sł. geogr. jest tylko Boryszewo pod Płockiem / Swantopolcus dux Pomeranorum contulit monachis in Dargum Cisterciensis ordinis duas villas Pistove et Bunsowe cum omnibus attinentiis iure perpetuo possidendas. s.490 nie zapisana 172. s.491-492: Świętopełk (II) ks. pomorski restytuuje posiadłości joannitów tj. wsie Malenin i Turze, wcześniej im nadane, a które przejął brat Sambor (II). J. łac. Slawena = Sławno 19 VI 1248. Sambor brat dał zakonowi wieś Malenin, rodzice dali wieś Turze, lecz tenże Sambor przejął te posiadłości a kiedy został pozbawiony patrimonium, Świętopełk restytuował te wsie zakonowi. In die s. Gervasii et Prothasii. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.269-270 nr 183 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.88 nr 104 (ed., Mahlin i Thurse k/Tczewa); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/15 (Malinin, Malenin). Swantopolcus dux Pomeraniae protestatio receptionis a Samborio fratre suo possessionum Hospitalis beati Ioannis quae Malenino et Thure vocantur, earumque restitutio fratribus Hospitalis. 173. s.493: Jakub z Leodium achidiakon i legat przewodniczy synodowi we Wrocławiu, na którym rozstrzygnięto m.in. kwestie o obniżenie opłat dla papieża i o dacie postu. J. łac. Wrocław (bez dokł. daty) 1248. "Ex T. VII Act. Concil. Collec. Harduini". Przepisał Jasieński. Zob. Hardouin, Acta conciliorum VII col.429-430 (ed.); Góralski, Statuty synodalne legata Jakuba z Leodium [s.3] s.151. Concilium Vratislaviense quo pars quinta redditum ecclesiasticorum Pontifici maximo concessa ad triennium anno Domini 1248. s.494 nie zapisana 174. s.495-496: Kazimierz (I) ks. łęczycki i kujawski potwierdza, że sprzedaje jez. Wielkie Lempno z rzeką Lompnica Bogusławowi kantorowi kościoła włocławskiego, który przekazuje je kościołowi włocławskiemu. J. łac. Kowal 6 V 1248. 2 non. Maii. Zob. KDP II/1 s.40 nr 41 (ed., data 7 V, brak identyfikacji jez. i rzeki); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . /brak Ulanowski ; brak Maciejewski, Działalność Wolimira s.67 (Bogusław wcześniejszy przed Wolimirem) ; brak Librowski ; brak Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw / Casimiri ducis Cuiaviae confirmatio venditionis lacus Lempno maioris cum fluvio Lompnicha. 175. s.497-512: Jakub z Leodium archidiakon i legat papieski w Polsce, Prusach i na Pomorzu doprowadza do ugody między zakonem krzyżackim a neofitami w Prusach, którzy będą mogli sprzedawać swoje dobra. J. łac. (bez miejsca) 7 II 1249. 7 id. Februarii. "Ex Codice Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.286-294 nr 191 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.105-106 nr 116 (obszerny regest); Cod. dipl. Warmiensis I s.12 nr 50 (regest), s.28-41 (ed., dipl. nr 19). Concordia inter Cruciferos ex una et neophytos in Prussia ex altera parte, introducta mediante Iacobum archidiaconum Leodiensis ecclesiae, vicesgerentem papae in Polonia, Prussia et Pomerania. 176. s.513-514: Siemowit (I) ks. mazowiecki i czerski potwierdza, że Ewa (brak w ed.) wdowa po komesie Grzymisławie darowała wieś Dąbrowę (dziś Dąbrówka) z polami, lasami, itd. kościołowi Św. Krzyża w Baltarsku (dziś Białotarsk) i Andrzejowi prepozytowi i kanonikowi płockiemu, i jego spadkobiercom. J. łac. Baltarsk = Białotarsk 7 IV 1249. Indi[c]tione septima, epacta quarta, concurrente quarto, 7 id. Aprilis, in octava resurrectionis Domini, cum Semovithus dux Masoviae revertebatur a festo fratris sui Casimiri ducis Cuiavie. "Ex ms. Arch. Cap. Plocens.". Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.47-48 [s.155-156] nr 9 (ed., Dąbrowa k/Pułtuska); spr NKDMaz. II ; Lubomirski, KDM s.14 nr 17 (ed.); Suchodolska, Regesty dok. maz. s.9-11 nr 1 (w. Dąbrówka); Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu s.151 (w spis dok.); PSB XXXVII s.65 (powrót Siemowita przez Białotarsk w 1249). Privilegium Semovithi ducis Masoviae super donatione villae Dambrowa ecclesiae sanctae Crucis in Baltarsk et Andreae praeposito et canonico ecclesiae Plocensis. 177. s.515-516: Eryk Plovpenning (TN Plogpennig) król Danii wyposaża biskupstwo w Tallinie i wyznacza na bpa Torkila kapłana kościoła ryskiego za zgodą Uffo abpa Lund. Wymienia wsie wchodzące w wyposażenie biskupstwa. J. łac. Vordingborg (Worthingburgh na wyspie Sjaelland, Dania) 11 IX 1249. 3 id. Septembris. "Ex Histor. Dan. Pontani". Zob. Pontanus, Rerum Dan. I s.334-335 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.264-265 nr 206 (ed.), Reg. s.59 nr 232; spr Bunge, Livland..., Leipzig 1875 s.48 . /brak CD / Ericus Danorum Slavorumque rex presentavit Torchillum sacerdotem Rigensis ecclesiae in episcopatum Estoniae; quem Ludensis archiepiscopus admisit et confirmavit. 178. s.517-519: Tomasz (I) bp wrocławski wymienia wsie powyżej Namslowa (dziś Namysłów) z zakonem krzyżackim a sam daje dziesięcinę ze wsi Woysiti dodając ponadto 100 grzywien srebra. Zatwierdza ugodę Jakub z Leodium legat papieski. J. łac. 14 V 1249. Pridie id. Maii. "Ex Cod. Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.294-296 nr 192 (ed. Thomas Bischoff zu Breslau vertauscht einige Ländereyen bey Breslau, und einige Zehenden gegen des Teutschen Ordens Güther bey Namslaw in Schlesien); spr krzyżackie . /raczej brak Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I ; brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten / Contractus inter Thomam episcopum Vratislaviensem et fratres domus S. Mariae de domo Theutonica quo episcopus recipit a fratribus villas ultra Namslow, et liberam eis facit decimam villae Woysiti. s.520 nie zapisana 179. s.521-523: Konrad ks. mazowiecki potwierdza Piotrowi bpowi płockiemu i następcom immunitety dla poddanych kościoła w księstwie mazowieckim. J. łac. Sieradz (bez daty) 124... [wg Kochanowski 15 VI 1239-1242 ?]. "Ex transumpto a. 1464 in Maji quid est in MS. Regn infra". Tytuł: "Transumptum privilegii ducis Conradi". Zob. Kochanowski, Cod. Maz. s.460-466 nr 396 (ed., prawie idem dok. wydał Bolesław Konradowic); inne ed. /PSB XXVI ale nic właściwie pod Piotrami ; brak MS pod r.1464 ; brak Ulanowski ; brak KDP ; brak Dogiel / Conradus dux Masoviae Petro episcopo Masoviensi suisque successoribus ac ecclesiae Plocensi dat, confert et confirmat iura seu libertates in ducatu Masoviensi. s.524 nie zapisana 180. s.525-526: Innocenty IV papież do opata cystersów (TN: Alberta z Buch) w Buch z diecezji miśnieńskiej w związku ze sporem między [Albert Suerbeer] abpem Prus a Teodorem [Ditrich von Grüningen] landmistrzem i zakonem krzyżackim, aby polecił abpowi stawić się u papieża. J. łac. (bez daty i miejsca) 124..., wg Bunge 25 X 1249. "Ex Tomo II Actor. Boruss. impres. Regiom. et Lips.". Zob. spr Acta Boruss. II ; Bunge, Liv Est Curl. UB I col.266 nr 208 (ed.), Reg. s.59 nr 235; spr Registres d’Innocent IV t.II , sprawdziłem t.I od komp.s.270 od nr 1805 do komp.s.290 nr 1965 i brak ; spr krzyżackie . /brak jakby Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I / Innocentius IV papa Alberto de Buch, ut archiepiscopum Prussiae ad praesentiam papae citare procuret. 181. s.527-528: Innocenty IV papież poleca [Albertowi Suerbeer] bpowi Prus i Inflant aby Henryka (von Lutzelburg, TN: z Lusiburga) franciszkanina wyświęcił na bpa Semigallii. J. łac. (bez daty) 124..., zapewne w 1247 r. Komentarze na dolnych marginesach. Zob. spr # ; Bunge, Liv Est Curl. UB I, Reg. s.55 nr 213 (3 V 1246 papież daje Albertowi władzę wyświęcania bpów na swoim terenie); spr Registres d’Innocent IV t.I i t.II ; Powierski, Polityka bałtyjska s.315 (Henryk z Luksemburga bp kuroński); https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_L%C3%BCtzelburg [dostęp 17 IV 2018] (bp Semigalii od 1247 r.). /brak Bunge I poza powyższą wzmianką ; nie o tym Cod. dipl. Warmiensis I s.6 i 7 nr 26 i nr 27 ; brak Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I / Innocentius IV archiepiscopo Livoniae et Prussiae mandat ut Henricum de Lusiburgo in episcopatum Semigaliensis ecclesiae praeficiat. 182. s.529: Innocenty IV papież udziela nawiedzającym kościół bożogrobców w Miechowie, w dzień poświęcenia kościoła 40 dni odpustu, pod warunkiem odbycia spowiedzi i pokuty. J. łac. Lyon 11 IV 1251. 3 id. Aprilis a.8. "Ex Histor. Miech. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.170 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.100 nr 503; KMP II s.85 nr 435 (ed.); spr Registres d’Innocent IV brak t.I, spr t.II, raczej nie t.III . Innocentius IV papa omnibus poenitentibus et confessis, qui ecclesiam Miechoviensem in die dedicationis eiusdem visitaverint, 40 dies de iniunctis sibi poenitentiis relaxat. s.530 nie zapisana 183. s.531-533: Władysław ks. oświęcimski daruje opatowi Danielowi i benedyktynom z Tyńca, ze względu na swego syna Włodzimierza, który wstąpił do klasztoru benedyktynów, wieś Łączany z lasami, łąkami, itd. oraz wsie Wola, Radziszów i Rzozów, i wyznacza dokładne granice między swoimi dobrami a należącymi do klasztoru. J. łac. Oświęcim 22 V 1250 (fals z XV w.). Ipso die Sanctissimae Trinitatis. "Ex Hist. Tynen[?] Szczygielski". Zob. Szczygielski, Tinecia s.153-154 (ed.); Sł. geogr. Królestwa V s.629; K.Tyn. I s.61-63 nr 31 i s.XXXI (ed., jako fals); inne. /brak Daniela w Sczaniecki, Katalog opatów, wtedy był Bolebor; raczej nic w: Nowakowski, Dzieje ustroju ks. Oświęcimskiego ; CD brak / Wladislaus dux Oswiecimensis paterno amore in filium suum Vlodimirum monachum Tyniecensem permotus, fundationem dicti monasterii auget. s.534 nie zapisana 184. s.535-536: Siemowit ks. mazowiecki i czerski potwierdza Piotrowi (Brevis) bpowi płockiemu nadaną mu przez Bolesława (I) ks. mazowieckiego wieś Parzeń nad Skrwą (TN: Parime super Sthrzquam) i źreb we w. Cieszkowo, zaś połowę w. Łbowo i Dłużniewo zamienia na wieś Dobra i 3 źreby we wsi Gromice (Gramblovithi). J. łac. na zjeździe w Wilchouici =Wilczkowice 6 VII 1250. Mense Iulio in octava apostolorum Petri et Pauli. "Ex Ms. Arch. Cap. Plocens.". Zob. Suchodolska, Regesty dok. maz. s.13-14 nr 3; Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.48-49 [s.156-157] nr 10 (ed.); CD (Siemowit ks. maz. i czerski potwierdza [Piotrowi] bpowi płockiemu nadane mu przez ks. Bolesława w. Parzeń i źreb we wsi Parzeń, zaś połowę w. Łbowo i Dłużniewo zamienia za wieś Dobra i 3 źreby we wsi Gromice); spr NKDMaz. II nr 7 (ed.) ; Szelińska, Tomaszewicz s.12-13 nr 29 perg.20 (błędnie Parime); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/413 (Dłużniewo, brak Parzeń); poz.165 (podobna sprawa); Gieysztor, Samsonowicz, Dzieje Mazowsza s.136 (trochę o tych zamianach). /brak KDP / Privilegium Semowithi ducis Masoviae, ubi praefatus dux villas Parzeń, Dobra, et Gramblowithi, Petro episcopo Plocensi contulit una cum villa Czieschowo. Villas vero Lbowo et Dłużnowo ad ducatum reduxit. 185. s.537-538: Wydżga sędzia Siemowita (I) ks. mazowieckiego w sporze z Abrahamem (Nałęczem) kasztelanem płockim przysądza w. Długosiodło P[iotrowi Brevis] bpowi płockiemu. J. łac. na wiecu w Wilczkowicach 6 VII 1250. In octavis apostolorum Petri et Pauli. "Ex Ms. Arch. Cap. Plocensis". Zob. Lubomirski, KDM s.15 nr 18 (ed.); CD; Suchodolska, Regesty dok. maz. s.14 nr 4 (Długosiodło pow. kamieniecki); Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu s.41 (o Wydżdze jako urzędniku); PSB XXVI s.365 (Piotr Brevis); spr NKDMaz. II nr 8 (ed., wg CD z błędami ?); Sł. stpol. VI s.225-226 (Wydżga, Wyżga, Wydżgo, Wyżgo); Gieysztor, Samsonowicz, Dzieje Mazowsza s.354 (Długosiodło). /brak Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw (Długosiodło) ; brak Librowski ; brak Ulanowski inny tylko dok. z Wilczkowic z lipca 1250 ; brak KDP / Litterae iudicialis super villam Długosiodło adiudicatoria pro episcopo Plocensi. 186. s.539: Stefan z Nemitz (dziś Niemica) zwany Stolnikiem przekazuje klasztorowi [cystersów] we wsi Bukowo patronat nad kościołem w Nemitz (Niemica), który to patronat przekazał Stefanowi bp kamieński Sigwin. J. łac. 28 VII 1250. Indictione octava concurrente quinto kal. Augusti. "Ex Cod. Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.321 nr 212 (ed.); Perlbach, Pommerell. UB s.114-115 nr 130 (ed.); inne ed.; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/951 (Nemitz). /brak CD raczej ; brak Kochanowski / Stephanus de Nemitz dictus Dapifer ecclesiam in Nemitz (Niemica) contulit claustri in Bucovia (Bukowo) cum omni iure patronatus. s.540 nie zapisana 187. s.541-543: Sambor ks. pomorski (II lubiszewsko-tczewski) nadaje cystersom w Łeknie wsie Polusino (dziś wg KDWP Połęczyn, wg CD Połęcin, zapewne Połęczyno k/Kartuz i Kościerzyny ?) i Brutnino (nieodgadnione, wg Perlbach gdzieś blisko Połęczyna, #a może Bratwin k/Świecia i Grudziądza) z dziesięcinami i przyległościami wolne od ciężarów. J. łac. (bez miejsca) 1 IX 1255. Kal. Septembris. "Ex Cod. Dipl. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.321-323 nr 213 (ed.); CD; Perlbach, Pommerell. UB s.135-136 nr 162 (ed., Połęczyno w. k/Kartuz, Brutnino w. nieodgadniona na Pomorzu Gdańskim k/Połęczyna); KDWP III s.746-747 nr 2026 (ed., data 1 IX 1255); inne ed.; Lalik, Studia Średniowieczne s.294-295; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sambor,_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_pomorski_na_Lubiszewie.jpg [dostęp 19 XI 2017] (skan oryg. obecnie w Państwowym Archiwum w Poznaniu); spr A.M. Wyrwa o Łeknie wg https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Marek_Wyrwa : Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej. Łekno-Ląd-Obra, 1995; Szlak cysterski w Wielkopolsce, 1996; Powstanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowieczu, 1999; Opactwo cysterskie Łekno-Wągrowiec (1153-1835/6): Zarys dziejów, 1998; Opactwa cysterskie na Pomorzu: zarys dziejów i kultury, 1999; Dokument fundacyjny klasztoru cysterskiego w Łeknie z roku 1153, wstęp, omówienie i komentarz Andrzej M. Wyrwa, przekład Anna Strzelecka, Poznań 2003; Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru cysterskiego w Łeknie z 1153 roku, red. naukowa, wstęp, omówienie i komentarz A.M. Wyrwa, tłumaczenie A. Strzelecka, Poznań-Gniezno 2016 s.112 /brak Sł. geogr. Królestwa ; brak raczej Monasticon cisterciense II (Łekno) / Samborii ducis Pomeraniae donatio villarum Polusino et Brutnino cum pleno iure patronatus, ecclesiae Luknensi. s.544 nie zapisana 188. s.545-554: Kazimierz (I) ks. kujawski i łęczycki w obecności Pełki abpa gnieźnieńskiego i Tomasza (I) bpa wrocławskiego zawiera ugodę z Michałem bpem włocławskim, określając szczegółowo wolności i przywileje kościoła włocławskiego, wymieniając wiele wsi należących do tego kościoła. J. łac. w klasztorze dominikanów w Sieradzu 6 X 1250. Pridie non. Octobris. W głowie non recte data: 4 ? X 1250. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Ostatnia karta źle wszyta, właściwa kolejność stron: 554, 553. Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.76-80 [s.184-188] nr 13 (ed.); KDP II/2 s.600-604 nr 445 (ed., data 7 X 1252); Lalik, Studia Średniowieczne s.266 (data 9 X 1250); CD; Sł. geogr Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/359 (wymienia ten dok. pod 1250 r.). Divisio et limitatio villarum quae ad dominum episcopum et quae ad capitulum Vladislaviense, et quae ad ecclesiam Crusvicensem ex antiquo spectabant per Casimirum Cuiaviae et Lanciciae ducem. 189. s.555-556: Bolesław ks. krakowski i sandomierski wraz z matką Grzymisławą nadaje bpowi Prandocie i kościołowi krakowskiemu dziesięcinę z salin w Bochni. J. łac. Chroberz na wiecu 23 VI 1250. In vigilia s. Ioannis Baptistae. "Ex Libro Privilegior. Capit. Cracov.". Zob. KKK I s.39-40 nr 31 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/173 (Bochnia). /brak CD / Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae decimam ex fodinis salis Bochnensis Prandothae episcopo et ecclesiae Cracoviensi donat. 190. s.557-558: Sambor (II) ks. Pomorza, pan Lubiszewa potwierdza, że M[ichał] bp włocławski w czasie wygnania wsparł go 300 grzywnami srebra i za to odstępuje mu wsie: Miłobądź, Żarnomino, Rudawa (zapewne Rudno), Kleczewo (zapewne K. Kościerskie) i trzy Wyszyny (dziś Wysin, Skrzydłówko i Skrzydłowo). J. łac. [bez miejsca, przed 24 VI] 1250. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Zob. Perlbach, Pommerell. UB s.111 nr 124 (ed., wsie: Mühlbanz, Zarnomino, Rauden, Kleschkau, 3 Wischin); KDP II/2 s.597-598 nr 442 (ed.); spr Librowski ; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/435 (Miłobądź), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/739 (Żarnomino), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/108 i s.109 (Wysin); Labuda, Hist. Pomorza I,1 s.563 (ks. Sambor w r.1241 oddawał bpowi kujawskiemu Michałowi kasztelanię goręczyńską wraz z 18 wsiami, nie ten dok. ale podobna sprawa). Privilegium Samborii ducis Pomeraniae venditionis suae pro 300 marcis villarum Milobandz, Zarnomino, Rudewo, Kleczowo, Wissino et alterius Wissino et tertii Wissino episcopalis pro decimis datis cum castellania de Goranczyn sub perpetuo donationis titulo pro ecclesia Vladislaviensi. 191. s.559-560: Bolesław Wstydliwy zatwierdza sprzedaż wsi Łącko bożogrobcom w Miechowie przez komesa Wydżgę, z zastrzeżeniem prawa do wykupu przez jego syna Wojsława. J. łac. Bochnia 5 II 1251. In die b. Agathae virginis. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.171 (ed.); KMP II s.84-85 nr 434 (ed.); Urzędnicy małopolscy s.233 nr 1016 (Wydżga); Sł. hist. geogr. ziem (Kraków cz.III s.878 Łącko) na http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=25251&q=%C5%81%C4%85cko&d=0&t=0 ; Sł. stpol. VI s.226 (Wydżgo, Wyżgo); Przewodnik. Małopolska południowo-zachodnia s.243 (Piotr Wydżga kasztelan sądecki, ale imię Piotr nie potwierdzone w Urzędnicy); CD (tylko zatwierdzenie tego dok. przez Innocentego IV w 1252 i też bez imienia Piotr); poz.232 (podobna sprawa). Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae confirmat omnes haereditates Wierzgonio [Wydżga] castellani de Sandec; Wierzgo autem unam de suis haereditatibus quae Lanesco nuncupatur, fratribus sancti sepulchri de Miechow haereditario iure possidendam contulit. 192. s.561-563: Przemysł (I) ks. wielkopolski potwierdza przywilej swego ojca ks. Władysława (Odonica) zwalniający poddanych wsi należących do kościoła [kanoników regularnych] Św. Wojciecha w Trzemesznie od ciężarów książęcych i dodaje nowe przywileje. J. łac. Poznań 25 IV 1251. Tertia die beati Adalberti. "Ex Orig. Arch. Conventus Trzemesnen.". Kopia z 7 VI 1785. Zob. KDWP I s.254 nr 292 (ed.); https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzemeszno [dostęp 17 XI 2017]. /brak o tym Sł. geogr. Królestwa / Confirmatio privilegii Praemyslonis ducis Poloniae monasterio canonicorum regularium facta. s.564 nie zapisana 193. s.565-566: Anzelm bp warmiński pozwala zakonowi krzyżackiemu na korzystanie z siana z łąk bpa między Runa [las] i Seria [wg Cod. dipl. Warmiensis bród na Passarge czyli Pasłęce] a drogą z Seria do Russe (wg Cod. dipl. Warmiensis Rossen k/Braniewa), potwierdza im prawo patronatu nad szpitalami nadane przez legata Wilhelma bpa Sabiny oraz prawo do szkół i do własnej monety. J. łac. Elbląg 27 IV 1251. 5 kal. Mai. "Ex cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.331-332 nr 221 (ed., Anselmus Bischoff zu Ermeland einiget sich mit dem Teutschen Orden wegen Communion der Wiesen intra Runam und Seriam, wegen der Schulen, der Hospitäler, der Müntze zu Elbing etc.); Cod. dipl. Warmiensis I s.17 [komp.s.31] nr 71 (regest, o miejscach też na s.17 w nr 70), s.50-51 [komp.s.260-261] (dipl. nr 27, ed., Russe =Rossen k/Braniewa), s.62 [komp.s.272] dipl. nr 31 (również o miejscach), s.21 [komp.s.35] (także o miejscach); https://pl.wikipedia.org/wiki/Natangia [dostęp 28 III 2018]. /brak raczej Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I ; brak Bunge ; brak Sł. geogr. Runa i Seria ; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/475 (bagno Russe gdzieś nad rz. Orzyc ale to chyba za daleko) ; jakby nic w encyklopedii http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Ba%C5%BCyny / Anselmus episcopus Varmiensis fratribus de domo Theutonica in Prussia tantam gratiam impetitur, quod secum communicent in feno prati inter Runam et Seriam et viam quae de Seria ducit in Russe, et quod quaecunque bona adipisci poterunt, ea in pace possideant. 194. s.567-568: Innocenty IV papież poleca [Heidenrykowi] bpowi chełmińskiemu, aby prepozyci w kościele na Litwie pobierali dziesięcinę bardzo ostrożnie, wspomniany król Mendog. J. łac. Mediolan 15 VII 1251. Id. Iulii. "Ex Tom. 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.197 [komp.s.265] nr 232 (ed.); spr Registres d’Innocent IV t.III /brak Kurasiowie / Innocentius IV episcopo Culmensi, ut ecclesiae Lithowiae praepositi in decimis percipiendis maximae sint prudentiae. 195. s.569-572: Heidenryk bp chełmiński powiadamia że zbudował i uposażył katedrę pod wezwaniem Trójcy Św. w Chełmży i osadził przy niej kanoników św. Augustyna. J. łac. Chełmża 22 VII 1251. Die s. Mariae Magdalenae. "Ex Tomo II. actor. Boruss. impres. Regiomon. et Lips.". Zob. spr Acta Boruss. II s.721 ; Woelky, UB Culm I s.16-19 nr 29 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/569 (Chełmża); poz.196 (idem). Erectio ecclesiae cathedralis Culmensis et fundatio penes eam canonicorum regularium sancti Augustini. 196. s.573-576: Heidenryk bp chełmiński powiadamia że zbudował i uposażył katedrę pod wezwaniem Trójcy Św. w Chełmży i osadził przy niej kanoników św. Augustyna. J. łac. Chełmno 22 VII 1251. Zob. poz.195 (idem). Erectio ecclesiae cathedralis Culmensis et fundatio penes eam canonicorum regularium sancti Augustini. 197. s.577-578: Abel król Danii rezygnuje z prawa do terytoriów spornych z bpem Ozylii i wybrzeża na Ozylii i Wieck. J. łac. Nyborg 8 VIII 1251. 6 id. Augusti. "Ex Histor. Dan. Pontani". Zob. Pontanus, Rerum Dan. I s.340-341 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.287-288 nr 228 (ed.), Reg. s.64 nr 257; https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupstwo_Ozylii [dostęp 15 I 2018]. Abel Danorum Slavorumque rex libera voluntate renunciat omni iuri contra episcopum Osiliensis et Maritimae. 198. s.579-580: Innocenty IV papież poleca [Heidenrykowi] bpowi chełmińskiemu, aby koronował Mendoga na króla Litwy. J. łac. Mediolan 17 VII 1251. 16 kal. Augusti. "Ex Tomo 1. Bull. Ordinis Praedicator.". Zob. Bullarium OP I s.197 [komp.s.265] nr 233 (ed.); Registres d’Innocent IV t.III s.1 nr 5439; Woelky, UB Culm I s.14-15 nr 27 (ed.); Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.415-416 nr 46 i nr 48 (ed., różnice, adres do Mendoga, pomieszane z nr 48 do bpa chełmińskiego); poz.201 (podobna sprawa). /brak Kurasiowie, Bullarium / Innocentius IV episcopo Culmensi ut Mildovin [Mendog] Lithuaniae regem inauguret. 199. s.581: Innocenty IV papież poleca [Heidenrykowi] bpowi chełmińskiemu aby wyznaczył odpowiedniego męża na bpa Litwy i go wyświęcił. J. łac. Mediolan 17 VII 1251. 16 kal. Augusti a.9. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Ecclesiastica". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.416 nr 49 (ed.); Theiner I s.50 nr 105 (ed.); Registres d’Innocent IV t.III s.1 nr 5439 (podobne z tej samej daty); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1251.html (1251 Juli 17 und 26. Mailand. - Papst Innozenz IV. nimmt Mindowe, den 'illustren' König von Litauen, der sich mit einer großen Zahl heidnischen Volks hat taufen lassen und feierlich Botschaft nach Rom geschickt, in den Schutz des apostolischen Stuhls und sein Land zusammen mit allen jetzigen und künftigen Eroberungen in den Besitz des Hl. Petrus. Die Bischöfe von Oesel und Kurland erhalten Mandate, den König sowohl bei der Bekehrung und Unterwerfung der Heiden als auch - wie mit den Brüdern des Deutschordens in Livland vereinbart - gegen seine Feinde zu unterstützen. Der Bischof von Kulm soll ihn krönen und ihm Anerkennung verschaffen, jedoch daß er selbst die päpstliche Lehensherrschaft anerkenne. Wenn er zu einer Kathedrale den Ort und für ein Bistum die Dotation ausgewiesen hat, soll der Bischof von Kulm in das neue Bistum Litauen einen Bischof einsetzen und dem päpstlichen Stuhl schwören lassen). /brak raczej Woelky, UB Culm I / Innocentius IV episcopo Culmensi committit, ut Lithuaniae episcopum praeficiat, gerendo tanto muneri excolendaeque novae illi ecclesiae idoneum. s.582 nie zapisana 200. s.583: Innocenty IV papież bierze w opiekę Stolicy Apostolskiej [Mendoga] króla i państwo litewskie. J. łac. Mediolan 17 VII 1251. 17 kal. Augusti a.9. "Ex Odoric. Raynal. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.415 nr 46 (ed.); spr Registres d’Innocent IV raczej t.III niż t.II jakaś epis.1 f.113 ; Theiner I s.49 nr 102 (ed.); Kętrzyński, O dok. Mendoga s.8 (data 17 VII); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1251 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1251.html (1251 Juli 17 und 26. Mailand. - Papst Innozenz IV. nimmt Mindowe, den 'illustren' König von Litauen, der sich mit einer großen Zahl heidnischen Volks hat taufen lassen und feierlich Botschaft nach Rom geschickt, in den Schutz des apostolischen Stuhls und sein Land zusammen mit allen jetzigen und künftigen Eroberungen in den Besitz des Hl. Petrus). /brak Woelky, UB Culm I/1 / Innocentius IV charissimo in Christo filio illustri regi Lithuaniae. Ditionem in clientelam apostolicam accepit, et ad ornandam eius pietatem, regia dignitate insignivit. s.584 nie zapisana 201. s.585: Innocenty IV papież poleca [Heidenrykowi] bpowi chełmińskiemu aby koronował Mendoga na króla Litwy. J. łac. Mediolan 16 VII, recte: 17 VIII 1251. 17 kal. Augusti a.9. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.415-416 nr 48 (ed.); Theiner I s.50 nr 104 (ed., data 16 kal. Augusti); Woelky, UB Culm I/2 s.14-15 nr 27 (ed., data 17 VIII); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1251 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1251.html (17 VII); poz.198 (podobna sprawa). /brak Kurasiowie, Bullarium / Innocentius IV episcopo Culmensi iniungit, ut Mindonum in regem totius Luthoviae coronet. s.586 nie zapisana 202. s.587-588: Wyciąg z aktu delimitacji między Polską a Marchią Brandenburską. Wymienione liczne wsie o nazwach głównie niemieckich, pewien związek niektórych z joannitami. J. łac. (bez miejsca i daty) 1251, potwierdzony w 1364. "Ex MS. Arch. Sta. Aug. Regis. Est in Beckmani Hist. Melitensi". Inne noty. Na dole przypis po polsku. Na s.588 "Do tomu 1230 Roku". Zob. spr Beckman Johan Christoph, Anmerkungen von der ritterlichen Johanniter Orden, Frankfurt am Oder 1693 i późniejsze wyd. ; spr Cod. Brand. /raczej nie Beckmann J.Chr., Beschreibung des Ritterlichen J... Ordens BCz 9090 II / Extractum ex actu dislimitationis inter Poloniam et Marchiam Brandeburgicam facto in anno 1251, renovato 1364. 203. s.589: Kazimierz ks. łęczycki i kujawski restytuuje wieś Czyżemin Prandocie bpowi i kościołowi krakowskiemu a mieszkańców wsi Chropy uwalnia od różnych ciężarów. J. łac. Kowal (bez dokł. daty) 1251. "Ex Libro Privilegior. Cap. Cracovie.". Zob. KKK I s.40-41 nr 32 (ed.); Podwińska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego s.339; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/328 (Chropy, Chrapy); http://pl.wikipedia.org/wiki/Czy%C5%BCemin; http://pl.wikipedia.org/wiki/Chropy [dostęp 1 XII 2011]. Casimirus dux Lanciciae et Cuiaviae restituit villam Czyżemin Prandotae episcopo Cracoviensi incolasque villae Chropy (Chrapy) a variis angariis liberat. s.590 nie zapisana 204. s.591-593: Jan (I) margrabia brandenburski nadaje przywileje m. Przecław (Prinzlaw w szczecińskim albo w d.NRD) założonemu przez ks. pomorskiego Barnima (I). J. łac. (bez miejsca) 18 I 1252. 15 kal. Februarii. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.335-336 nr 227 (ed. Churfürst Johannes I. zu Brandenburg, nachdem er das Ukerland von Hertzog Barnimo I. erhalten, privilegiret die von Letzteren gestiftete Stadt Prenlow von neuem); spr Cod. Brand. brak t.XIX i chyba brak t.I . /brak raczej Sł geogr. / Ioannis marchionis Brandeburgensis varia privilegia civitati Printzlaw confirmatae. s.594 nie zapisana 205. s.595-596: Innocenty IV papież potwierdza zakonowi krzyżackiemu nadanie m. Racibórz, Koźle i Toszek (Tessech) przez Mieszka [II Otyłego] ks. opolskiego. J. łac. Perugia 11 III 1253. 5 id. Martii a.10. "Ex Orig. Arch. Reg.". Kopia z 18 X 1782. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.102 nr 519; Cod. dipl. Silesiae VII/2 s.24 [komp.s.27] nr 818 (regest); spr Joachim, Hubatsch, Reg. Theut nr 4317 zapewne t.I, może w t.I nry 2104, 2349 i 5169 ; spr Sommersberg, Scriptores rer. Silesiac. chyba nie t.III ; spr Regesten zur schlesischen Geschichte, herausg. C. Grünhagen. Codex diplomaticus Silesiae, t.VII/1 3, t.XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX. Breslau 1884 1930 ; PSB XXI s.38-39 (Mieszko Otyły); spr krzyżackie ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Oty%C5%82y [dostęp 29 III 2018]; spr Registres d’Innocent IV t.III ale chyba brak . /brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten / Innocentii IV confirmatio donationis castrorum Ratibor, Cosela et Cessech Cruciferis. 206. s.597-599: Świętopełk (II) ks. pomorski wraz z żoną i synami nadaje wieś Bukowe (dziś Bukowo Morskie) z przyległościami cystersom z Dargunia, aby zbudowali tu klasztor i dodaje wsie Bobolin, Jesitz, Piristowe (dziś Przystawy), Bonsowe (dziś Boryszewo) i Damerowe (dziś Dąbrowa) oraz inne przywileje. J. łac. Słupsk 5 IV 1252. Non. Aprilis. "Ex Cod. Dipl. Dreger.". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.338-340 nr 230 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.117-118 nr 135 (ed.); inne ed.; Monasticon cisterciense II s.35 (wzmianka o tych wsiach); Lalik, Studia Średniowieczne s.293-294, 299-300; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Jezusa_w_Bukowie_Morskim ; https://de.wikipedia.org/wiki/Przystawy_(Malechowo) [dostęp 20 II 2018]. Swantopolci ducis Pomeraniae donatio villae Bucowe cum attinentiis abbati et conventui de Dargun ordinis Cisterciensis. s.600 nie zapisana 207. s.601-602: Innocenty IV papież potwierdza wszystkie dawne przywileje zakonu krzyżackiego udzielone przez duchownych i świeckich panujących. J. łac. Perugia 17 III 1253. 16 kal. Aprilis a.10. "Ex orig. Arch. Reg.". Kopia z 3 X 1782 z podpisem Naruszewicza. Zob. B.Czart.233 s.292; spr Registres d’Innocent IV ; spr krzyżackie . /brak Theiner I pod datą ; brak Kurasiowie ; brak Ptaśnik, Mon.Vat. ; brak raczej Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten pod datą / Innocentius IV immunitates et privilegia Cruciferorum confirmat. 208. s.603-604: Kazimierz ks. łęczycki i kujawski nadaje braciom Łazarzowi, Bartłomiejowi i Wincentemu wieś Lanzino (dziś Łążyn/Łęczno ?) ze zwolnieniem od stróży. J. łac. Kowal 24 III 1252. In Ramis Palmarum. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Zob. KDP II/1 s.45 nr 52 (ed.); Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw s.49 (Łążyn w pow. Lipno, czy to); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . /brak raczej Ulanowski, Dok. kuj.maz. ; brak Librowski ; Sł. geogr. brak pod Lanzino, Łążyn, Łęczno ; Sł. hist.geogr. brak albo późniejsze więc niepewne np. Łążyn k/Lubawy ale w r.1324 / Donatio villae Lanzino militibus cum libertate a Stroza, per Casimirum Cuiaviae ducem. 209. s.605-607: Innocenty IV papież poleca nuncjuszowi Jakubowi z Velletri, aby zbadał życie i cuda bpa Stanisława ze Szczepanowa (Bulla delegacyjna dla Jakuba z Velletri). J. łac. Perugia 26 V 1252. 7 kal. Iunii a.9. Pod tekstem przypisy. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.101 nr 516; Długosz, Annales lib.7 s.70-71 (ed.); Analecta Cracoviensia XI (1979) s.42-44 (ed.); Registres d’Innocent IV t.III s.54 nr 5717; inne ed. Innocentius IV Iacobo Velletrenensi ordinis fratrum minorum mandat ut perscruterit super martyrio et causam martyrii Stanislai episcopi Cracoviensis. s.608 nie zapisana 210. s.609: Bogufał bp poznański potwierdza dziesięciny dla kościoła w Górze (G. Kalwaria) w archidiakonacie czerskim. J. łac. Poznań 1 VI 1252. 5 non. Iunii. Dopisek: "sic scribitur pro kal. Junii". "Ex Orig. Eccl. Gorensis". Zob. KDWP I s.559-560 nr 599 (304a) (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/689 (Góra-Kalwarya); Grzybowski, Teki s.45. Boguphalus episcopus Posnaniensis ecclesiae de Gora decimas confirmat. s.610-612 nie zapisane 211. s.613-615: Kazimierz ks. łęczycki i kujawski sprzedaje wieś Dobrzejowice Michałowi bpowi włocławskiemu wraz z różnymi przywilejami. J. łac. Kłobia 30 VI 1252. In crastino apostolorum Petri et Pauli. "Ex Arch. Capitt. Vladislavien.". Zob. KDP II/2 s.598-599 nr 443 (ed.); może Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/422 (Dobrzejewice k/Lipna). /brak Sł. hist.geogr. ziem i brak Sł. geogr. jakby nic pod Dobrzejowice i Kloba/Kłobia ; brak Ulanowski ; brak Librowski / Casimiri ducis Cuiaviae privilegium venditionis Dobrzejowice pro ecclesia Vladislaviensi cum libertatibus specifice in eo descriptis. s.616 nie zapisana 212. s.617-618: Kazimierz ks. łęczycki i kujawski zwalnia od ciężarów książęcych grody Rusz (dziś zapewne Ruże), Świecie i wsie biskupstwa płockiego w swoim księstwie. J. łac. Dobrzyń 29 IX 1252. 3 kal. Octobris. "Ex ms. arch. Cap. Plocens.". Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.49-50 [s.157-158] nr 11 (ed.); Szelińska, Tomaszewicz s.15 nr 36 perg.24 (Ruz może Ruszkowo w pow. rypińskim); Gieysztor, Samsonowicz, Dzieje Mazowsza s.136 (Świecie, Ruże gród woj. włocławskie). /brak Kochanowski ; brak Librowski ; nic właściwie Sł. geogr. pod Ruże / Privilegium Casimiri ducis Cuiaviae et Lanciciae super Rusz et Sweczie cum libertatibus villarum ecclesiae Plocensis in domino eiusdem consistentium. s.619 nie zapisana. Notka ołówkiem: Xięża Sieciechowscy. 213. s.620-621: Kazimierz (Wielki) król potwierdza na prośbę Świętosława opata Sieciechowa przywileje opactwa benedyktynów, transumując przywilej ks. Bolesława Wstydliwego z r.1252 (bez dokł. daty), w którym są wymienione liczne wsie nadane przez ks. Henryka (Sandomierskiego ?). J. łac. Sandomierz 9 IX 1367. In crastino nativitatis B. Mariae Virginis. Nota na dole o dok. Zob. KMP III s.383-384 nr 965 (ed., notka pod dok.); KKK I s.42-45 nr 34 (ed. dok. Boleslawa); E. Wiśniowski, Najstarszy dok. benedyktynów sieciechowskich [w:] Studia Źródłoznawcze IV (1959) s.57-73 (jako interpolowany oryg.); spr Kozłowska-Budkowa, Repertorium nowa ed. . /brak Akta Aleksandra choć wg KMP to w jego potwierdz. z Piotrków feria 5 ante dom. Reminiscere 29 II 1504. Copia confirmationis privilegii Boleslaviani super fundatione monasterii Sieciechoviensis per Casimirum regem. s.622 nie zapisana 214. s.624-625, 626 i 623: Aleksander (Jagiellończyk) król polski na prośbę Prokopa opata Sieciechowa potwierdza przywileje opactwa. Transumuje dok. Kazimierza Wielkiego z r.1367 i Bolesława Wstydliwego z Kraków 1252. J. łac. Piotrków (feria 5 ante dominicam Reminiscere) 29 II 1504. Zob. poz.213 (dok. Kazimierza Wielkiego); spr MS . /brak Akta Aleksandra / Copia confirmationis privilegii super fundatione Boleslaviana monasterii Sieciechoviensis per Alexandrum regem. 215. s.627-628: Bolesław Wstydliwy razem z matką ks. Grzymisławą nadaje Klemensowi z Ruszczy wdzie krakowskiemu za zasługi zwolnienia od ciężarów książęcych i prawo sądu. J. łac. Kraków (bez dokł. daty) 1252. "Ex Herald. Paprocii". Zob. Paprocki, Herby rycerstwa s.123-124 (ed.); KMP II s.85-86 nr 436 (ed.); inne ed.; Urzędnicy małopolscy s.123 nr 442 (Klemens z Ruszczy syn Sulisława); PSB XII s.590 (wzmianka o tym przywileju); https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_z_Ruszczy [dostęp 16 I 2018]. Domus de Ruszcza variis privilegiis augetur. 216. s.629-630: Regesty trzech dok. kapituły poznańskiej. J. łac. 1252. "Summarium Cap. Posnaniens.". 1. Przemysł ks. wielkopolski za ustąpienie przez Bogufała bpa gruntu na lokacje Poznania, uwalnia wszystkie wsie kościoła poznańskiego od ciężarów książęcych i przeznacza temuż kościołowi połowę rzeki Warty. Gniezno (in crastino s. Adalberti) 24 IV 1252. Zob. KDWP I s.267-268 nr 302 (ed. całości). 2. P[rzemysł] ks. wielkopolski na prośbę Teodoryka mistrza szpitalników [templariuszy] w Poznaniu bierze pod swą opiekę wszystkich przebywających w Zielęcinie (dziś Sulęcin) i Kole (dziś Kołczyn). Poznań (ipso ? die b. Georgii!) 12 III 1252. Zob. KDWP I s.266 nr 300 (ed. całości). /brak raczej w Sł. geogr. / 3. Przemysł ks. zwalnia poddanych dóbr duchowych od ciężarów a za ustąpienie gruntu na lokację m. Poznania nadaje kapitule połowę rzeki Warty z opłatami za przewóz. Gniezno (in crastino s. Adalberti) 24 IV 1252. Zob. poz.216,1 (podobna treść). Privilegium Praemislai ducis Poloniae, quo mediante omnes villas ecclesiae Posnaniensis liberat ab omnibus exactionibus et reservat ecclesiae Posnaniensi medietatem fluvii Varta. 1252. Dux Poloniae ad petitionem Theodorici magistri domus Hospitalis in Posnania, omnes in Zołocino et Kolo commorantes in suam recipit protectionem. 217. s.631-641: Synod kijowski celebrowany przez metropolitę kijowskiego Cyryla III i innych. J. łac. (bez daty) 125..., może 1273 r. "Ex Specim. Eccl. Ruth. Kulczyn.". Zob. Kulczyński, Specimen Ecclesiae Ruthenicae s.197-203 (ed., Cyryl III); https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_II_(metropolita_kijowski); https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_III_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) [dostęp 18 IV 2018] (synod w 1273 r.). /brak K. Chodykiewicz, Dissertationes historico-criticae de utroque Archiepiscopatu Metropolitano Kijoviensi et Halicensi, uti olim distincto, nec non de Episcopatu Leopoliensi ritûs Graeco uniti a... certioribus documentis illustratae, (Lwów) 1770 (dedykowano bisk. Ludwikowi Leonowi Szeptyckiemu) /BCz 109003 II, 26164 II i inne ; brak raczej Daniłowicz, Skarbiec / Synodus Kijoviensis. s.642 nie zapisana 218. s.643-646: Cyryl III metropolita kijowski, Kazanie do kapłanów. J. łac. (bez daty) 125... "Ex Specim. Eccl. Ruth. Kulczyn.". Zob. Kulczyński, Specimen Ecclesiae Ruthenicae s.205-206 (ed., Cyryl III). /brak K. Chodykiewicz, Dissertationes / Sermo Cyrilli III metropolitae Kijoviensis ad venerandos sacerdotes. 219. s.647: Sambor II ks. pomorski nadaje wyspę Berw na Wiśle pod Zantyrem zakonowi krzyżackiemu. J. łac. Dersowe = Tczew 10 I 1253. 4 id. Ianuarii. Zob. Hasselbach Kosegarten, Cod.Pom.Dipl. I s.956-957 nr 484 (ed.); Perlbach, Pommerellisches UB s.124 nr 145 (ed.); Preuss. UB I/1 s.201 nr 263 (ed.); Powierski, Polityka bałtyjska książąt polskich s.321 (wyspa Berw). /brak CD / Samborius dux Pomeraniae insulam Bern fratribus domus Theutonicae contulit. s.648 nie zapisana 220. s.649-651: Innocenty IV papież w związku z niebezpieczeństwem tatarskim wysyła do Polski opata Opizona z Mezzano aby głosił verbum crucis. Tym zaś którzy będą walczyć z Tatarami udziela takich samych jak walczącym w Ziemi Świętej przywilejów. J. łac. Asyż 14 V 1253. 2 id. Maii a.10. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Ecclesiastica". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.442-443 nr 21-23 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.104-105 nr 537; KDWP I s.278-279 nr 312 (ed., pewne różnice); inne ed. Innocentius IV papa imminente Tartarorum metu, abbatem Mezanensem de mandato legationis munere in Poloniam mittit, ut Christianos adversus barbaros cruce muniat: eoque argumento Polonis, Russis, Bohemis, Moravis, Sarbiis et Pomeranis dat litteras encyclicas. s.652 nie zapisana 221. s.653-654: Siemowit (I) ks. mazowiecki i czerski potwierdza sprzedaż wsi Rozdziały (TN: Rozdzalowo/Rosdalowo) przez Jana z Ladiz (TN: Ladyr i Ladir) Janowi synowi Hartrada. J. łac. Cieciszewo 22 IV 1253. 10 kal. Maii. "Ex ms. Arch. Cap. Plocens.". Przepisał Nowakowski. Zob. Lubomirski, KDM s.17 nr 21 (ed.); Suchodolska, Regesty dok. maz. s.15-16 nr 8 (Jan de Ladyz, w. Rozdziały par. Zambska pow. kamieniecki); poz.97. /brak Ulanowski ; brak KDP ; brak Sł. stpol. (Ladir) ; brak tego dok. Sł. geogr. Królestwa (ale są Rozdziały k/Pucka) / Privilegium ducis Semovithi super venditione villae Rozdzalovo per Ioannem de Ladir, Ioanni filio Hartradi. 222. s.655-656: Innocenty IV papież poleca bpom chełmińskiemu [Heidenryk], [Ernest von Torgau] pomezańskiemu i [Anzelm] warmińskiemu, wspierać zakon krzyżacki, który przywrócił chrześcijaństwo w ziemi Bartha (Bartia) i Galanda (Galindia). J. łac. Asyż 10 V 1254. 6 id. Maii a.11. W głowie 10 Maii 1253. Obszerne przypisy. Incipit Frequenter ad nostrum... Zob. Cod. dipl. Warmiensis I s.20 [komp.s.34] nr 81 (regest, data 10 V 1254, Gross Barthen i Galindien), s.60-61 [komp.s.270-271] (dipl. nr 30, ed.); Voigt, Cod. Prus. I s.93-94 [komp.s.141] nr 96 (ed., data 10 V 1254); Powierski, Polityka bałtyjska książąt polskich s.330 (wzmiankowana Galindia); https://pl.wikipedia.org/wiki/Galindia [dostęp 28 III 2018] (na mapie też Bartia). /brak Kurasiowie ale wg nich r.11 Innocentego to 1254 r. ; brak Ptaśnik, Mon.Pol.Vat. / Innocentius IV Culmensi, Pomesanensi et Varmiensi episcopis quos rogat et hortatur, ut fratres Theutonicos in terra Bartha et Galanca sustinent consilio, auxilio et favore. 223. s.657-658: Innocenty IV papież poleca [Albertowi Suerbeer] abpowi Prus, Inflant i Estonii (ryskiemu), bpom i dostojnikom Kościoła aby głosili verbum crucis przeciwko Tatarom. Przyznaje takie same odpusty jak dla udających się do Ziemi Świętej. J. łac. Asyż 19 V 1254. 14 kal. Iunii a.11. W głowie r.1253. Duże przypisy. Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.250 nr 268 (ed.), Reg. s.76 nr 303 (z datą 19 V 1254); Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.461-462 nr 28 (ed.); Cod. dipl. Warmiensis I s.20 [komp.s.34] nr 82 (regest). Innocentius IV archiepiscopo Prussiae, Livoniae et Estoniae, nec non episcopis, abbatibus, prioribus de earundem regionum, mandat quatenus contra Tartaros verbum crucis praedicent, illas immunitates concessuri quae transfretantibus in Terrae Sanctae subsidium sunt concessae. 224. s.659: Innocenty IV papież zezwala [Kazimierzowi I] ks. łęczyckiemu i kujawskiemu na to, aby wziął pod swoje panowanie pogan z Polesia (Połekszanie =Jaćwingowie) pragnących się ochrzcić, mimo iż zakon krzyżacki otrzymał od papieża całe Prusy. J. łac. Asyż 19 V 1253. 4 [recte: 14] kal. Iunii a.10. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Eccles.". Notka, że to samo do ks. krakowskiego. Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.443 nr 25 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.105 nr 541; Theiner I s.52-53 nr 110 (ed.); Preuss. UB I,1 s.203 nr 267 (ed.); Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten r.1253 na http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1253.html (Papst Innozenz IV. erlaubt den Herzog von Leczyc und Kujawien, die angrenzende Landschaft Polexia, wenn die dortigen Heiden sich freiwillig bekehren, unter seine Herrschaft zu nehmen, unbeschadet des dem Deutschorden verliehenen Rechts, die Heiden mit dem Schwert zu bekehren); Powierski, Polityka bałtyjska książąt polskich s.328-329; PSB XII s.276 (Kazimierz ks. kujawski, pokojowa chrystianizacja Jaćwingów). Innocentius IV duci Lanchitiae et Cuiaviae concedit, ut Polexianos ad fidem amplectendam paratos in suam clientelam admittat. s.660 nie zapisana 225. s.661: Kazimierz ks. łęczycki i kujawski przywraca kościołowi kruszwickiemu na prośbę bpa Wolimira połowę wsi Mały Chełmiec (dziś może Chełmiczki ?). J. łac. Lgovendia (zapewne Zgłowiączka) 11 VI 1253. In die Barnabae apostoli. "Ex Arch. Cap. Wladislav.". Zob. KDP II/1 s.50 nr 60 (ed.); spr NKDMaz. ; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/302 (Chełmce małe, pow. inowrocławski); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . /brak Ulanowski ; niewiele daje Guldon, Powierski, Podziały adm. Kujaw (może k/Dobrzynia ?) / Casimirus dux Lanciciae et Cuiaviae medietatem villae Chelmecz donat ecclesiae Crusviciensi. s.662 nie zapisana 226. s.663: Innocenty IV papież, dwa dokumenty. J. łac. "Ex cod. Mscr. Vat. inter Vatic. 7024 pag.317". [przy drugim dok.:] "Ab pag.319 versa". 1. do [Prandoty] bpa krakowskiego, przyznaje rok i 40 dni odpustu pod warunkiem spowiedzi, za odwiedzenie kościoła w dzień translacji Stanisława ze Szczepanowa. Asyż (3 kal. Octobris a.10) 29 IX 1254. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.107 nr 553a; Theiner I s.55 nr 113 (ed.); Registres d’Innocent IV t.III s.325 nr 7036. Innocentius IV episcopo Cracoviensi. Omnibus confessis qui ecclesiam in die translationis corporis beati Stanislai visitarint, unum annum et 40 dies relaxat. 1254. 2. poleca Opizonowi z Mezzano legatowi aby bronił książąt i mieszkańców Polski przed zakusami terytorialnymi [głównie dot. sporu między Kazimierzem Kujawskim a zakonem krzyżackim]. Asyż (16 kal. Iunii a.10) 17 V 1253. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.105 nr 538; Theiner I s.52 nr 108 (ed.); KDWP I s.280 nr 314 (ed.); Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.443 nr 24 (ed.); Registres d’Innocent IV t.III s.225 nr 6553; poz.228 (idem); Powierski, Polityka bałtyjska książąt polskich s.327-328. Innocentius IV abbati de Mezan legato mandat ut principes Poloniae ac habitatores defendet non permittens eos ab aliquibus molestari. s.664 nie zapisana 227. s.665-667: Barnim (I) i Warcisław (III) ks. Slavorum i Dymina na prośbę Henryka opata Dargunia poświadczają cystersom własność wsi Bukowo z przyległościami. J. łac. Dymin (dziś Demmin) 8 VII 1253. 8 kal. Iulii. Perlbach ma 8 id. Julii Zob. Perlbach, Pommerellisches UB s.127-128 nr 151 (ed., data 8 VII); inne ed. /brak raczej w Sł. geogr. / Barnim et Vartislaus Slavorum et Dyminii duces ad petitionem Henrici abbatis de Dargun, claustro Bucowe cum possessionibus renunciat. s.668 nie zapisana 228. s.669: Innocenty IV papież nakazuje legatowi [Opizonowi z Mezzano] wziąć pod opiekę Polaków. J. łac. Asyż 17 V 1253. 16 kal. Iulii a.10. Zob. poz.226,2 (idem z datą 17 V 1253, bibliogr.). Innocentius IV papa Polonos ob singulare in ecclesiam studium adversus omnium impetus a legato defendi iubet. s.670 nie zapisana 229. s.671-672: Świętopełk (II) ks. pomorski przyrzeka zachować zawarty wcześniej pokój z zakonem krzyżackim i zapłacić tytułem kary za nie przestrzeganie 2 tys. grzywien. J. łac. In Harena iuxta insulam Fabri (wyspa przy ujściu Wisły pod wsią Tiegenhof czyli Nowym Dworem Gdańskim) 30 VII 1253. 3 kal. Augusti. "Ex Tomo II. Actor. Borus. impress. Regiomon. et Lips.". Zob. spr Acta Boruss. II s.724/26 ; Perlbach, Pommerellisches UB s.129-130 nr 153 (ed.); inne ed. Swentopelcus dux Pomeraniae concordiam cum Cruciferis initam servare promittit. 230. s.673-679: Innocenty IV papież do dostojników Kościoła aby święcili dnia 8 maja święto św. Stanisława. Bulla kanonizacyjna. Udziela odpustu odwiedzającym w ten dzień kościół w którym jest jego grób czyli katedrę krakowską. J. łac. Asyż 17 IX 1253. 15 kal. Octobris a.11. "Ex Bullario Collut. [Grzybowski, Teki ma: Collat.] Coquelini". Zob. Cherubini, Magnum Bullarium s.125 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.106-107 nr 549; Theiner I s.53-55 nr 112 (ed.); Analecta Cracoviensia XI (1979) s.32-38 (ed.); inne ed. Canonizatio S. Stanislai episcopi Cracoviensis in Polonia eiusque adscriptio in numerum sanctorum cum eiusdem festivalis institutione pro die 8 Maji. s.680 nie zapisana 231. s.681-684: Innocenty IV papież nakazuje dostojnikom Kościoła cześć dla św. Stanisława. J. łac. Asyż 17 IX 1253. 15 kal. Octobris a.11. "Ex Odorici Raynaldi Hist. Ecclesiastica". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.441-442 nr 19-20 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.107 nr 550; Analecta Cracoviensia XI (1979) s.34-38 (ed.); inne ed.; poz.230 (podobna sprawa). Innocentii IV papae ad ecclesiarum antistites diploma, quo venerationem in sanctum Stanislaum episcopum Cracoviensem commendat. 232. s.685: Innocenty IV papież potwierdza darowiznę wsi Łącko w kasztelanii sądeckiej przez rycerza Wierzgonia (Wydżgo, Wyżgo wg Sł. stpol., wg CD: Wydżgę) z Sącza dla bożogrobców [w Miechowie]. J. łac. Perugia 22 XI 1252. 10 kal. Decembris a.10. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.171-172 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.102 nr 518; KMP II s.87 nr 438 (ed.); CD; poz.191 (podobna sprawa); Sł. stpol. VI s.226 (Wydżgo, Wyżgo); Powierski, Polityka bałtyjska książąt polskich s.325-326. Innocentius IV confirmat donationem villae Łącko fratribus Dominici sepulchri a Wierzgonio collatam. s.686 nie zapisana 233. s.687-688: Bolesław ks. krakowski i sandomierski zatwierdza ugodę między Prandotą bpem krakowskim i braćmi Gotwinem i Janem synami Zegry prokuratora biskupiego, na mocy której wieś Wiktorowice z przyległościami przechodzi na własność bpa i kościoła krakowskiego po śmierci braci, którzy zatrzymują ją dożywotnio w używanie. Ks. ponadto uwalnia mieszkańców od ciężarów książęcych. J. łac. Kraków (bez dokł. daty) 1253. "Ex Libro Privilegior. Capituli Craco.". Zob. KKK I s.51-52 nr 39 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/688 (Wiktorowice); Sł. stpol. II s.184 (Gotwin), VI s.311 (Zegra, Zygra); http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktorowice [dostęp 1 XII 2011]. Boleslaus dux Cracoviae inscribit villam Wiktorowice Prandotae episcopo et suae ecclesiae Cracoviensi cum omni libertatione. 234. s.689-690: Szymon (syn Alberta) kasztelan gnieźnieński powiadamia, że daruje wieś zwaną dawniej Burkowe obecnie Simonowe (dziś Szymanowice) z przyległościami bożogrobcom w Miechowie. Gdyby jednak jego dzieci lub wnuki zapragnęli ją posiadać, mają zapłacić 300 grzywien srebra bożogrobcom (widerkauf). J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1253. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.172 (ed.); KDWP I s.284 nr 319 (ed.); Urzędnicy wielkopolscy s.37 nr 134 (Szymon s. Alberta); Sł. hist.geogr. ziem (Kraków cz.IV s.344) na http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Szymanowice&d=0&t=0#m1 (Miechów - klasztor). Simon castellanus Gnesnensis haereditatem quae Burkowe quondam vocabatur, nunc autem Simonowe, fratribus domus Miechoviensis iure haereditario contulit. 235. s.691-694: Prandota bp krakowski umawia się z Witem cieślą o budowę młyna na Wiśle w Wawrzeńczycach i warunki na których Wit go zbuduje. J. łac. Kraków 29 VII 1253. 4 kal. Augusti. "Ex Libro Privileg. Capituli Cracov.". Zob. KKK I s.45-46 nr 36 (ed.); TN 3 poz.177 (późniejszy dok. Pawła z Przemankowa w tej samej sprawie); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/149 (ale nic o tym dok., wyszukiwarka Sł. nie wyszukuje). /brak Sł. hist.geogr / Certa ordinatio occasione construendi molendini super Wistulam in villa episcopali Wawrzyńczyce per Prandotam episcopum Cracoviensem cum Vito carpentario. 236. s.695: Bolesław ks. krakowski i sandomierski nadaje Wolimirowi bpowi włocławskiemu prawo lokowania miasta na prawie niemieckim w kasztelanii łagowskiej. J. łac. Osiek 9 IV 1253. Quarta feria proxima ante Ramos Palmarum. "Ex arch. Cap. Vlad.". Zob. KMP II s.91-92 nr 440 (ed.); Powierski, Polityka bałtyjska książąt polskich s.321. /brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. ; brak KDP ; brak Sł. geogr i Sł. hist.geogr. / Boleslai Sandomiriae ducis super locatione oppidi Lagow privilegium. s.696 nie zapisana 237. s.697: Regest dok. kapituły poznańskiej. Bolesław (Pobożny) ks. wielkopolski dokonuje zamiany z Bogufałem bpem poznańskim, oddaje wieś Winnagóra z winikultorami a dostaje ludzi zw. Gostwy i innych. J. łac. Poznań 1 IV 1253, wg KDWP 30 III 1250. Kal. Aprilis. "Summar. Cap. Posnaniens.". Zob. KDWP I s.246 nr 282 (ed. całości, data 30 III 1250); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/552 (Winnagóra ale brak tego dok., brak Gostwy). /brak Sł. hist.geogr. ziem ale wym. Io. Gostwy w Trześniowie w r.1419 / Privilegium Boleslai ducis Poloniae quo mediante commutat cum Bogufalo episcopo Posnanensi dans eidem in villa Winnagora homines vinitores, recipiens vero ab episcopo homines Gostwy. s.698 nie zapisana 238. s.699: Mendog król Litwy nadaje Chrystianowi bpowi Litwy jako uposażenie biskupstwa połowę ziem Rassigene [ed.: Rassegene =pol. Rosienie], Bethegallen, Lokowe. J. łac. 12 III 1254. 4 id. Martii. Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.345 nr 263 (ed.), Reg. s.75 nr 298; Kętrzyński, O dok. Mendoga s.15 (Rosienie, Betygoła, Lakow); Raczyński, KDL s.5 nr 2 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/162 (Betygoła). Nadanie Krystyanowi biskupowi ziem pewnych przez Mendoga króla. Mendog rex Lituaniae Christiani episcopo Lituaniae medietatem terrarum Rassigene, Bethegallen et Lokowe donat. s.700 nie zapisana 239. s.701-703: Warcisław (III) ks. na Dyminie nadaje norbertanom z Białegobuku (dziś Białoboki) teren na puszczy zwanej Sarethicze leżącej nad rzeką Drawą z przyległościami i wyznacza granice. J. łac. Kamień 22 III 1254. In dominica Letare. Zob. Pommersches UB II/1 s.4-5 nr 586 (ed.); Dreger, Cod. Pomeraniae s.349-352 nr 242 (ed., Sarctiz może Saranziz k/Dramburg czyli Drawska Pomorskiego); https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Dramburg [dostęp 27 III 2018]. Vartislai ducis Diminensis privilegium donationis abbati et conventui de Belboch ordinis Praemonstranensis sexcentorum mansorum Theutonicalium in deserto quod dicitur Sarethicze, circa Draunam fluvium. s.704 nie zapisana 240. s.705-706: Christian bp Litwy oddaje zakonowi krzyżackiemu w Inflantach i Prusach dziesięciny z podarowanych mu przez Mendoga ziemiach w zamian za opiekę, zachowując dla siebie tylko prawa biskupie. J. łac. Ryga 6 IV 1254. 8 id. Aprilis. Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.348-349 nr 266 (ed.), Reg. s.76 nr 301; Raczyński, KDL s.17 nr 11 (ed.); Dreger, Cod. Pomeraniae I s.355-356 nr 247 (ed.); Kętrzyński, O dok. Mendoga s.17-18. Krystyan biskup upewnia Krzyżakom Inflantskim dziesięcinę z ziem nadanych sobie i nadać się mających, z obowiązkiem utrzymywania siebie w czasie wizyty z 12 jeźdźcami, archidyakona zaś z 7 jeźdźcami tylko. Christianus Lituaniae episcopus decimam terrarum quas ab Mindowe rege Lithuaniae possiderat, ordini cruciferorum dimittit. 241. s.707: Siemowit I ks. mazowiecki i czerski potwierdza darowiznę rycerza Żyrosława (TN: Swosława) syna komesa Klemensa wsi Słup kościołowi Najśw. Maryi Panny w Płocku. J. łac. Płock 21 IV 1254. 11 kal. Maii. "Ex Ms. Arch. Cap. Plocens." Zob. Suchodolska, Regesty dok. maz. s.16-17 nr 9; Lubomirski, KDM s.17-18 nr 22 (ed.); spr NKDMaz. II ; Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/849 (Słup k/Nura). /brak raczej Sł. hist.geogr. ziem / Privilegium Semovithi ducis Masoviae super donatione villae Slup facta ecclesiae Plocensi per Swoslaum militem. s.708 nie zapisana 242. s.709-710: Innocenty IV papież pisze do (Opizona) opata z Mezzano aby skłonił [Prandotę] bpa krakowskiego by wysłał na teren prowincji Łuków misjonarzy. Jeśli bp krakowski nie potrafi, to niech założy nowe biskupstwo. J. łac. Anagni 13 VII 1254. 3 id. Iulii a.12. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Eccles.". Duże przypisy. Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.461 nr 26 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.108-109 nr 560; Theiner I s.57-58 nr 119 (ed.); inne ed.; PSB XXVIII s.450 (Prędota, Łukowskie); poz.243 (idem). Innocentius IV papa cum accepisset provinciam inter Russiam et ducatum Cracoviae interiectam, Lucow vulgo dictam, Cracoviensis episcopi auctoritati obnoxiam, ob nemorum interiacentium densitatem viarumque discrimina, pastorum praesidio destitutam in fide periclitari; abbati e Mezzano A. S. S. partes demandavit, ut episcopum Cracoviensem ad mittendos viros pietate ac doctrina conspicuos pro excolendis Christiana religione populis, impelleret. 243. s.711-712: Innocenty IV papież pisze do (Opizona) opata z Mezzano aby skłonił [Prandotę] bpa krakowskiego by wysłał na teren prowincji Łuków misjonarzy. Jeśli bp krakowski nie potrafi, to niech założy nowe biskupstwo. J. łac. Anagni 13 VII 1254. Duże przypisy. Zob. poz.242 (idem). Innocentius IV abbati de Mezzano mandat, ut episcopum Cracoviensem moneat ut circa erudiendos populos regionis Lucow efficaciter laboret; si autem id neglexerit episcopus, legatus debet sedem pontificalem constituere et episcopum praeficere in his locis. 244. s.713: Siemowit (I) ks. mazowiecki zezwala przybyszom na osiedlanie się i lokacje na prawie niemieckim w dobrach kościoła płockiego. J. łac. Płock 5 VIII 1254 In festo s. Dominici. "Ex Ms. Arch. Cap. Plocensis". Zob. Suchodolska, Regesty dok. maz. s.18 nr 11 (data 4 lub 5 VIII); Lubomirski, KDM s.18-19 nr 24 (ed.); spr NKDMaz. . /Kochanowski wg Suchodolska raczej nie / Litterae Semovithi ducis Masoviae super facultate locandi oppida in bonis ecclesiae Plocensis cum concessione generali iuris Theutonici et libertatione ab omni servitute. s.714 nie zapisana 245. s.715-716: Bolesław (Pobożny) ks. wielkopolski za zgodą Przemysła (I) ks. wielkopolskiego potwierdza przywileje ojca ks. Władysława (Odonica) czyli zwolnienie wsi należących do bożogrobców ze szpitala w Gnieźnie i tych które w przyszłości będą do nich należeć od ciężarów książęcych. J. łac. Gniezno 16 VIII 1254. 17 kal. Septembris. "Ex Histor. Miech. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.173 (ed.); KDWP I s.290 nr 325 (ed.). Boleslaus dux Poloniae libertatem omnibus villis sancti sepulchri quae ad Hospitale Gnesnense pertinent concessam, innovat et confirmat. 246. s.717-718: Bolesław Wstydliwy ks. krakowski i sandomierski nadaje Wolimirowi bpowi włocławskiemu wieś Mysławczyce nad Szreniawą wraz z karczmą a mieszkańców uwalnia od ciężarów książęcych: podwód, narzazu, stróży, etc. J. łac. Szydłów 1 I 1255. In octava Nativitatis. "Ex Arch. Cap. Vlad.". Zob. KMP I s.47 nr 41 (ed.); inne ed.; KDP II/1 s.55 (regest za J. L[elewel], Począt. pr. pol. p.196, w. Myślenice,); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/95 (Szydłów, Mysłaczyce), http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/365 (Mysławczyce). /brak Sł. hist.geogr. Boleslai ducis Cracoviae et Sandomiriae donatio villae Mislavicze ecclesiae Vladislaviensi. 247. s.719-720: Anzelm bp warmiński po podziale diecezji pruskiej na trzy nowe, dla siebie wybiera środkową i Brunsberg (dziś Braniewo) na siedzibę, określając granice nowej diecezji. J. łac. Castro de Culmen, dziś Chełmno 27 XII 1254. 6 kal. Ianuarii [błędnie:] 1255. Zob. Cod. dipl. Warmiensis I s.21 [komp.s.35] nr 85 (regest, data 27 XII 1254), s.61-64 [komp.s.271-274] dipl. nr 31 (ed.); Dreger, Cod. Pomeraniae I s.365-366 [komp.s.391] nr 257 (ed.); http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Braniewo [dostęp 29 III 2018] (Braniewo, lokacja w 1254 r.); /brak Bunge ; brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten ; brak Preuss. UB / Anzelmus episcopus Varmiae notum facit, quod post divisionem dioecesis in tres partes, illam elegit quae in medio sita est, et in civitate Brunsberg sedem decrevit. Limites novae dioecesis descripsit. 248. s.721-722: Ernest bp pomezański (Kwidzyn) po podziale diecezji pruskiej ogłasza, że wybrał tę część w której leży Christburg (dziś Dzierzgoń), zamienia ją jednak z zakonem krzyżackim na część z Kwidzynem. J. łac. Grudziądz 22 XII 1255. 11 kal. Ianuarii. Zob. spr Nitecki, Biskupi 1992 ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_pomeza%C5%84ska [dostęp 18 IV 2018]; https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bisch%C3%B6fe_von_Pomesanien ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_pomeza%C5%84ska [dostęp 26 V 2017]. /brak PSB (Ernest) ; raczej brak Woelky, UB Culm I/1 ; brak Bunge ; brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten ; brak Preuss. UB I,1 ; brak raczej Cod. dipl. Warmiensis I / Ernestus episcopus insulae Sanctae Mariae notum facit, quod post divisionem dioecesis Pomesanensis in tres partes, eligit illam in qua situm est opidum Cristburg; ab electione facta recessit, commutans eam partem pro aliam, in qua situm est castrum et civitas Insulae Sanctae Mariae. 249. s.723-724: Aleksander IV papież potwierdza abpowi Prus [Albertowi Suerbeer] na siedzibę arcybiskupstwa katedrę w Rydze. J. łac. Neapol 20 I 1255. 13 kal. Februarii a.1. "Ex Bullar. Collect. (Grzybowski, Teki ma: Collat.) Coquelini". Zob. Bunge, Liv Est Curl. UB I col.361-362 nr 279 (ed.), Reg. s.78-79 nr 315; Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.497 nr 64 (ed.); Registres d’Alexandre IV t.I s.126 nr 413. /raczej brak Cherubini, Magnum Bullarium I ok.s.126 / Alexander IV papa confirmat Rigensi ecclesiae dignitatem metropolicam in Livonia. 250. s.725: Aleksander IV papież zezwala [Mendogowi] królowi Litwy na koronację syna (Wojsiełka). J. łac. Neapol 6 III 1255. 2 non. Martii a.1. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Eccles. et ex bullario Coll. Coquelini". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.495 nr 57 (ed.); Registres d’Alexandre IV s.71 nr 263; spr Potthast, Regesta 15720 ale chyba inny nr ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Mendog ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsie%C5%82k [dostęp 31 I 2018]. /raczej brak Cherubini, Magnum Bullarium I ok.s.126 / Alexander IV papa regi Lectoviae permittit ut filium suum in regem Lectoviae coronari faciat. s.726 nie zapisana 251. s.727: Aleksander IV papież [Mendogowi] królowi Litwy zezwala na podporządkowanie ziem ruskich. J. łac. Neapol 6 III 1255. 2 non. Martii a.1. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Eccl.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.495 nr 58 (ed.); Registres d’Alexandre IV t.I s.71-72 nr 264; spr Potthast, Regesta 15721 . Alexander IV papa Russiam regi Lithuaniae permittit subiugare. s.728 nie zapisana 252. s.729-730: Aleksander IV papież poleca [Heidenrykowi] bpowi chełmińskiemu aby dopilnował przestrzegania ugody między zakonem krzyżackim i K[azimierzem] ks. kujawskim i łęczyckim dotyczącej ziemi lubawskiej. J. łac. Neapol 9 III 1255. 7 id. Martii a.1. "Ex Originali Archivi Regni". Kopia z 25 X 1782. Opis bulli papieskiej. Zob. Kurasiowie, Bullarium I s.110 nr 570; Dogiel IV s.26 nr 28 (ed.); inne ed.; poz.256 (idem). /brak Registres d’Alexandre IV t.I / Alexander IV concordiam Cruciferorum cum duce Cuiaviae factam approbat. 253. s.731: Aleksander IV papież poleca [Mendogowi] królowi Litwy aby wspierał w potrzebie bpa Litwy Chrystiana. J. łac. Neapol 7 III 1255. Non. Martii a.1. "Ex Cod. Pomeraniae Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.352-353 nr 244 (ed., pod r.1254); Latkowski, Mendog król litewski s.364. /brak Kętrzyński, O dok. Mendoga ; brak chyba Kiaupa Zigmantas, Kiaupiene Jurate, Kuncewicius Albinas, Historia Litwy: od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa 2007 BCz 117936 II ; brak Kochanowski ; brak Registres d’Alexandre IV t.I / Aleksander papież królowi litewskiemu poleca, ażeby Krystyana biskupa stolicy Apostolskiej jedynie podległego, we wszystkiem wspierał. Alexander IV papa regem Lituaniae moneat ut Christianum episcopum Lituaniae in necessitatibus habeat commendatum. s.732 nie zapisana 254. s.733: Aleksander IV papież poleca [Albertowi Suerbeer] abpowi ryskiemu, aby ochrzcił pogan których zmusili do tego rycerze Otto z Luneborch i Tyderyk z Kivele i dał im bpa. J. łac. Neapol 19 III 1255. 14 kal. Aprilis a.1. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Ecclesiastica". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.497 nr 63 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.363 nr 281 (ed.), Reg. s.79 nr 317; Registres d’Alexandre IV t.I s.108 nr 355. Alexander IV papa Rigensi archiepiscopo, ut infideles quos Otho a Luneborch et Tidericus a Kivel servire Deo coegerant, baptismalibus sacris lustraret eisque episcopum praeficeret. s.734 nie zapisana 255. s.735-736: Aleksander IV papież potwierdza zakonowi krzyżackiemu podział ziem w Prusach między zakonem a bpem warmińskim Anzelmem z fragm. transumptu dok. Anzelma. J. łac. Neapol 10 III 1255. 6 id. Martii a.1. "Ex Cod. Pom. Dregeri". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.366-367 nr 258 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.362-363 nr 280 (ed., pewne różnice z adresem do bpa chełmińskiego), Reg. s.79 nr 316; Cod. dipl. Warmiensis I s.21 [komp.s.35] nr 87 (regest), s.66 [komp.s.276] dipl. nr 33 (ed.). /brak jakby Registres d’Alexandre IV / Alexander papa divisionem terrae inter Cruciferos et episcopum Varmiensem factam confirmat. 256. s.737: Aleksander IV papież poleca [Heidenrykowi] bpowi chełmińskiemu aby dopilnował przestrzegania ugody między zakonem krzyżackim i K[azimierzem] ks. kujawskim i łęczyckim dotyczącej ziemi lubawskiej. J. łac. Neapol 9 III 1255. Zob. poz.252 (idem). Alexander papa episcopo Culmensi mandat, quod compositio inter Casimirum ducem Cuiaviae et Cruciferos super possessionibus Lubaviae, debet esse inviolabiliter observata. s.738 nie zapisana 257. s.739-740: Bolesław (Wstydliwy) ks. krakowski i sandomierski zamienia z Henrykiem prepozytem i klasztorem bożogrobców w Miechowie swoją część wsi Niskowa na należącą do nich wieś Biczyce. J. łac. Bochnia 9 VI 1255. 5 id. Iunii. "Ex Histor. Miechov. Nakiel.". Przepisał Lisowski. Zob. Nakielski, Miechovia s.174 (ed.), s.157 (Henryk prepozyt); KMP II s.101-102 nr 447 (ed.); Sł. hist.geogr. ziem (Kraków cz.I s.71) na http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=2637&q=Biczyce&d=0&t=0 , (Kraków cz.IV s.344) http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Niskowa&d=0&t=0#m1 (Biczyce, Miechów - klasztor, Niskowa); https://pl.wikipedia.org/wiki/Niskowa [dostęp 26 V 2017]. Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae notum facit, quod mutationem cum fratribus Miechoviensibus fecit, dans eis partem villae Nieskowa sibi pertinentem, et recipiens ab illis villam Bicichi. 258. s.741-742: Bolesław Wstydliwy ks. krakowski i sandomierski nadaje przywileje kościołowi krakowskiemu czyli uwalnia wolnych mieszkańców wsi kościoła krakowskiego od ciężarów książęcych: stróży, stanu, etc. J. łac. Kraków 18 V 1255, potwierdzone na zjeździe w Beszowej 5 IX (non. Septembris). 15 kal. Iunii. "Ex Odoric. Raynaldi Hist. Ecclesiastica". Dopisek "Ad episcopatum Cracoviensem". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.494-495 nr 56 (ed. pod r.1255); Kurasiowie, Bullarium I s.113 nr 591; KKK I s.64 nr 47 (ed. bulli Aleksandra IV z 21 I 1256 z insertem dok. Bolesława); KKK I s.60-61 nr 43 (ed.); inne ed.; Theiner I s.65 nr 130 (ed.); poz.266 (idem). Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae libertates et immunitates ecclesiae Cracoviensi concedit quibus rustici ascripticii ecclesiae eiusdem adhuc gaudebant. 259. s.743: Aleksander IV papież zezwala [Albert II Suerbeer] abpowi ryskiemu na ustanowienie biskupstwa dla nowo nawróconych ludów ziem Wathlandii, Ingrii i Karelii. J. łac. Anagni 3 VIII 1255. 3 id. Augusti a.1, w nagłówku 3 non. (i tak Registres). "Ex Odoric. Raynaldi Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.497 nr 62 (ed.); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.759 (wymienia pod r.1300 ludy: Ingeri, Careli i Wartheni); https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 [dostęp 19 IV 2018] (Wattlande); Registres d’Alexandre IV t.I s.202 nr 668 (data 3 VIII 1255). /brak Bunge, Liv Est Curl. UB I / Alexander IV papa archiepiscopo Rigensi permittit, ut Wathlandiae, Ingriae et Careliae populis ad fidem conversis, episcopum praeficiat. s.744 nie zapisana 260. s.745: Aleksander IV papież zezwala [Bartłomiejowi z Czech] na odpuszczanie winy gwałtownych napaści na kleryków w prowincjach, w których głosi wyprawy krzyżowe. J. łac. Anagni 6 VIII 1255. 8 id. Augusti a.1. "Ex Tom. 2do Bull. Franciscan.". Dodane przypisy. Przepisał Mikołaj Zaścieński. Zob. Bull. Franciscanum II s.64 nr 93 (ed.); Registres d’Alexandre IV t.I s.213 nr 707. /brak Bunge Liv Est Curl. UB I / Alexander papa archiepiscopo Rigensi concedit facultatem absolvendi, pro violenta iniectione manuum. s.746 nie zapisana 261. s.747-748: Aleksander IV papież dowiedziawszy się o napadzie pogan na Polskę poleca franciszkaninowi Bartłomiejowi Czechowi aby głosił krucjatę przeciw poganom sam i przez swoich braci w Polsce, Czechach, Morawach i Austrii. J. łac. Anagni 6 VIII 1255. 8 id. Augusti a.1. "Ex Odoric. Raynaldi Hist. Eccles.". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.496 nr 59 (ed.); Kurasiowie, Bullarium I s.111 nr 574; Bull. Franciscanum II s.63-64 nr 92 (ed.); Theiner I s.63 nr 126 (ed.); inne ed.; Registres d’Alexandre IV t.I s.213 nr 704; poz.262 (idem). Alexander papa audita Litvanorum, Jaczwingorum, aliorumque infidelium in Poloniam irruptione, populos ad debellandos paganos in Polonia, Bohemia, Moravia, Austria convocari iussit, hocque munus inter caeteros Bartolomaeo Bohemo Minoritae, commisit. 262. s.749: Aleksander IV papież dowiedziawszy się o napadzie pogan na Polskę poleca franciszkaninowi Bartłomiejowi Czechowi aby głosił krucjatę przeciw poganom sam i przez swoich braci w Polsce, Czechach, Morawach i Austrii. J. łac. Anagni 6 VIII 1255. Zob. poz.261 (idem). Alexandri IV papae litterae ad Bartholomaeum Bohemum, ut praedicet per se et per suos crucem adversus ethnicos, Lithuanos etc. s.750 nie zapisana 263. s.751: Mendog król Litwy daruje zakonowi krzyżackiemu ziemię Selen. J. łac. (bez miejsca i dnia) X 1255. "Ex Cod. Dipl. Dregerii". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.382-383 nr 271 (ed. Myndow Päbstlicher König in Littauen, giebet dem Teutschen Orden in Liefland das Land Selen, damit derselbe ihm wieder die Ungläubigen beystehen, und ihn bey seiner neuen königlichen Würde behaupten helffen würde); Bunge, Liv Est Curl. UB I col.371-372 nr 286 (ed.), Reg. s.81 nr 322; Kętrzyński, O dok. Mendoga s.20-22 (ed., komentarze). Myndowe rex Letthoviae fratribus Sanctae Mariae Theutonicorum in Livonia terram Selen contulit perpetuo possidendam. s.752 nie zapisana 264. s.753-755: Przemysł (Ottokar) król Czech na cześć św. Stanisława uwalnia jeńców i prosi o uwolnienie z polskiej niewoli Czechów. J. łac. Praga 4 X (lub 19 VII) 1255. 4 non. Octobris. "Ex libro pergameneo Privilegiorum... Sigismundi regis Poloniae in conventione Petricoviensi 1548 subscripto... in Archivo... capituli... Crac. extante depromptum...". Podpis notariusza kapituły krak. Józefa Synowczyńskiego i piecz. sucha kapituły. Zob. KKK I s.61-63 nr 44 (ed. z datą 19 VII, wspomina datę 4 X); RBM II s.23 nr 60 (regest); Dogiel I s.1-2 nr 1 (ed.); poz.265 (idem). /brak KDP / Premislius rex Bohemiae ob reverentiam divi Stanislai qui illum in peregrinatione Prussiae adiuvare dignatus est, cuius denique brachium per suffragia Boleslai ducis a Prandota episcopo et capitulo Cracoviensi habuit; dimittit omnem iniuriam regi et Regno Poloniae, modo ut captivi restituantur. s.756 nie zapisana 265. s.757-759: Przemysł (Ottokar) król Czech na cześć św. Stanisława uwalnia jeńców i prosi o uwolnienie z polskiej niewoli Czechów. J. łac. Praga 4 X (lub 19 VII) 1255. "Ex Cod. Diplom. Dogielij". Przepisał Pawłowski. Zob. Dogiel I s.1-2 nr 1 (ed.); poz.264 (idem). Premislaus rex Bohemiae deprecationem sancti Stanislai, de cuius corpore brachium opera Boleslai ducis obtinuerat, tempore expeditionis suae contra Prussos expertus, condonat universae Poloniae acceptam ab ea iniuriam. s.760 nie zapisana 266. s.761-763: Bolesław Wstydliwy ks. krakowski i sandomierski nadaje przywileje kościołowi krakowskiemu czyli uwalnia wolnych mieszkańców wsi kościoła krakowskiego od ciężarów książęcych: stróży, stanu, etc. J. łac. Kraków 18 V 1255, potwierdzone na zjeździe w Beszowej 5 IX. "Ex libro pergameneo Privilegiorum... Sigismundi regis Poloniae in conventione Petricoviensi 1548 subscripto... in Archivo... capituli... Crac. extante depromptum...". Podpis Józefa Synowczyńskiego notariusza i sucha piecz. kapituły. Zob. poz.258 (idem). Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae nolens imitari vestigia Boleslai regis interfectoris divi Stanislai, eximit colonos et villas capituli Cracoviensis a iudiciis ducalibus palatinorum, castellanorum et iudicum omnium perpetuo, et liberat eos ab omnibus hic expressis, excepto duntaxat przewod militari. s.764 nie zapisana 267. s.765: Jan I i Otto [III] margrabiowie brandenburscy oddają ziemię stargardzką i połowę ziemi kołobrzeskiej oraz wieś Clotkow (dziś ?) bpowi Kamienia [Hermann von Gleichen] zamienione przez Barnima (I) z bpem na pewne dziesięciny, z zastrzeżeniem, że owe dziesięciny powrócą do margrabiów gdy zawakują. J. łac. Prenzlaw (w poz.204 Printzlaw, pewnie Pritzlow) dziś pewnie Przecław w szczecińskim (bez dokł. daty) 1255. "Ex Cod. Dipl. Dregier[?, recte: Dregeri].". Zob. Dreger, Cod. Pomeraniae I s.387 [komp.s.413] nr 276 (ed. Iohannes I. und Otto III. Marggraffen zu Brandenburg, bestätigen den Tausch, darum Hertzog Barnimus I. vor das Land Stargard das halbe Land Colberg dem Bischoffthum zu Camin abgetreten, und geben über letzteres dem Bischoffthum das Eigenthum); Pommersches UB II/1 s.27-28 nr 617 (ed.); spr Cod. Brand. II/1 s.44 nr 66 {za Pommersches UB}, chyba nie XIX ; poz.204 (też Printzlaw). /brak Perlbach / Ioannes et Otto marchiones Brandeburgenses proprietatem terrae Stargard et medietatem terrae Colberg a domino Barnym permutatam cum episcopo Caminensi, et proprietatem villae Klotkow, dicto episcopo appropriant. s.766 nie zapisana 268. s.767-768: Kazimierz ks. kujawski i łęczycki potwierdza darowiznę ziemi chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu przez swego ojca ks. Konrada. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1255. "Ex Originali Archivi Regni". Zob. spr # . /brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. ; właściwie nic PSB XII s.276 (Kazimierz) ; brak Dogiel ; brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten ; brak raczej Preuss. UB I,1 i 2 ; brak KDP / Casimirus dux Cuiaviae et Lanciciae confirmat donationem terrae Culmensis Cruciferis a Conrado patre duce Masoviae factam. 269. s.769-770: Kazimierz ks. kujawski i łęczycki na prośbę Wolimira bpa włocławskiego nadaje kościołowi włocławskiemu miasto niemieckie [chodzi o miasto Włocławek lokowane na prawie niemieckim] i pobliski młyn na rzece Zgłowiączce a dwóm wsiom Wieniec i Łopacino udziela pełnego prawa niemieckiego. J. łac. Kramsko 15 VIII 1255. In die dedicationis ecclesiae. "Ex Arch. Cap. Wladislavien.". Zob. KDP II/1 s.56-58 nr 68 (ed.); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/372 (Wieniec i Łopacino); poz.270 (idem dok. ks. Kazimierza); spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis . /brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. ; brak u Suchodolska Łopacino i Wieniec / Casimirus dux Lanciciae et Cuiaviae donat civitatem Vladislaviensem ecclesiae Wladislaviensi. 270. s.771-773: Janusz abp gnieźnieński i inni biskupi na synodzie w Sieradzu transumują dok. Kazimierza ks. kujawskiego i łęczyckiego, z Kramsk 15 VIII 1255. J. łac. [Sieradz 20 IX 1270]. In die dedicationis ecclesiae. "Ex Arch. Cap. Wladislavien. et ex Koch.[?] Cap. Vladisl.". Zob. KDP II/1 s.82-83 nr 97 (ed. dok. bpów); Suchodolska, Regesty dok. maz. s.28 nr 28; raczej brak R. Hube, Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, Petropoli 1856 [s.50 tu synod w Sieradzu w r.1262]; spr Monumenta Hist. Dioec. Wladislaviensis ; poz.269 (idem dok. ks. Kazimierza). /brak Ulanowski, Dok. kuj.maz. / Privilegium ecclesiae Vladislaviensis. s.774 nie zapisana 271. s.775-776: Opola zwołane przez Budzisława sędziego i Wita skarbnika łęczyckich na polecenie Kazimierza ks. łęczyckiego i kujawskiego oznaczyły granice między kasztelaniami w Wolborzu i Rozprzy. J. łac. (bez miejsca i dokł. daty) 1255. Zob. Ulanowski, Dok. kuj.maz. s.80-81 [s.188-189] nr 14 (ed.); Urzędnicy łęczyccy s.74 nr 312 (Wit, Witek), s.72 nr 293 (Budzisław); Sł. geogr. Królestwa na http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/552 (Rozprza, Wolborz). Iudicis et thesaurarii Lanciciensis litterae super limitatione bonorum castellaniae Wolborz et castellaniae Rosperiensis per Casimirum ducem Lanciciae confirmatae cum quibusdam libertatibus subditorum episcopi clavis Wolboriensis et ducalibus quoque. 272. s.777-778: Aleksander IV papież zachęca [Przemysła Ottokara II] króla Czech by bronił chrześcijan w Prusach i pomógł zakonowi krzyżackiemu. J. łac. (bez miejsca i daty) 1255. "Ex Odoric. Raynald. Hist. Ecclesiastica". Zob. Baronius, Raynaldus, Annales XXI s.496-497 nr 61 (ed., zakończenie jak w TN); RBM II s.32-33 nr 82 (ed.); spr krzyżackie . /brak raczej Registres d’Alexandre IV t.I ; brak Preussisches Urkundenbuch, virtuelles regesten ; brak Dreger ; brak raczej Voigt, Cod. Prus. t.I / Cum Othocarus rex Bohemiae invadit Sambienses ipsius armis ad Christiana sacra adactos, a barbaris, pietatis odio crudelissime divexari; iterum arma contra paganos induit, quem Alexander IV papa ad fidem defendendam excitat.
Cytata bibliogr.: J. Korzeniowski, Catalogus I, Cracoviae 1887-1893, s. 4
Uwaga: Mikrofilm 6473 BN.
Proweniencja: Biblioteka Porycka Tadeusza Czackiego.
Proweniencja: Biblioteka Puławska.
Proweniencja: s. 15 i 778 pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Oprawa: Jasnobrązowy półskórek, brunatne introligatorskie sztuczne tworzywo.
Temat: Naruszewicz Adam (1733-1796).
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Temat: Acta regum et populi Poloni
Temat: Teka Naruszewicza
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18 w.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/8320 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2 IV Rkps (1 egz.)
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2 IV Rkps MF 10
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej