Forma i typ
Starodruki
(5)
Dostępność
nieokreślona
(4)
dostępne
(1)
Placówka
Czytelnia - zbiory z magazynu
(5)
Autor
Cervus Jan (około 1500-około 1557).
(5)
Bona Sforza (królowa Polski ; 1493-1557).
(3)
Szarfenberg Maciej ( -1547).
(3)
Ocieski Jan.
(1)
Siebeneicher Mateusz (15..-1582).
(1)
Unglerowa Helena (?-1551).
(1)
Rok wydania
1550 - 1559
(1)
1540 - 1549
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
łaciński
(5)
Temat
Prawo
(5)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Cervus Jan (około 1500-około 1557).
Tytuł: Farraginis actionvm ivris civilis et provincialis Saxonici, municipalisque Maydeburgensis: libri septem. Per Ioannem Ceruum Tucholiensem collecti & diligenter reuisi. In libro quinto continetur formula Processus iudiciarij iuris terrestris Prouincialis ac Castrensis polonici, iussu Regio per quosdam Iurisperitos in compendium & modum unum reducta, & deinde per eandem sacram Maiestatem regiam, consiliariosq; Regni Poloniae approbata.
Wariant tytułu: Farrago actionum iuris civilis et provincialis Saxonici municipalisque Magdeburgensis
Wydanie: War. A.
Adres wydawniczy: Cracoviae : Apud Matthaeus Syebeneicher, 1558.
Opis fizyczny: 388 kart, (karty [1-56], Fo. [1-2], 3-323 (liczne pomyłki w foliacji), sygnowanie A⁸, A⁴, B-Z⁸, aa-zz⁸, aaa-bbb⁸, ccc⁴ ; 8°.
Uwaga: Na karcie tytułowej verso herb Jastrzębiec.
Uwaga: Na stronie ostatniej sygnet drukarza.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 388
Oprawa: Półpergamin z zapisem nutowym, na grzbiecie papierowa naklejka - tytuł i rok wydania
Temat: Prawo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Ocieski Jan.
Hasło dodatkowe: Siebeneicher Mateusz (15..-1582).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 689 I Cim (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Cervus Jan (około 1500-około 1557).
Tytuł: Farraginis actionvm ivris ciuilis & prouincialis Saxonici, municipalisq Maydeburgensis: libri septem, per Ioannē Ceruum Thucholiensem collecti & reuisi**, In libro quinto continetur formula Processus iudiciarij iuris terrestris Prouincialis ac Castrensis Polonici, iussu Regio per quosdam Iurisperitos in compendium & modum vnum reducta, & deinde per eandem sacram Maiestatem regiam, consiliariosq; Regni Poloniae approbata.
Wariant tytułu: Farrago actionum iuris civilis et provincialis Saxonici municipalisque Magdeburgensis
Adres wydawniczy: Cracouiae : in Officina Ungleriana, 1540.
Opis fizyczny: 379 kart (k. [1-4], Fol. [1],2-152, 241, 153-222, [223], 224-240, 242-248, [249], 250-331, k.[1-49]), sygnowanie []⁴, B-T⁸, V⁸⁺¹, X-Z⁸, aa-hh⁸, ii₂₋₈, kk-zz₄, aaa-ggg₄, A-C⁴, E⁴, D⁴, F⁴, f-g⁴, I-L⁴ ; 8°.
Uwaga: W miejsce sygn. Y₃ wybito Y₄.
Uwaga: Na karcie tytułowej verso herb miasta Lwowa.
Uwaga: Dedykacja dla Senatu miasta Lwowa.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 127-129.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 385.
Oprawa: Półpergamin - 19 w.
Temat: Prawo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Unglerowa Helena (?-1551).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Marginalia i zapiski: Zapiski m.in. na s. tyt., fol. 17, 18, 115, 116, 177, 216, 264-267, 325.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 676 I Cim
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Cervus Jan (około 1500-około 1557).
Tytuł: Farraginis actionvm ivris ciuilis & prouincialis Saxonici, municipalisq Maydeburgensis: libri septem, per Ioannem Ceruum Tucholiensem collecti & reuisi. In libro quinto continetur formula Processus iudiciarii iuris terrestris Prouincialis ac Castrensis polonici, iussu Regio per quosdam Iurisperitos in compendium & modum vnum reducta, & deinde per eandem sacram Maiestatem regiam, consiliariosq; Regni Poloniae approbata.
Wariant tytułu: Farrago actionum iuris civilis et provincialis Saxonici municipalisque Magdeburgensis
Wydanie: War. A.
Adres wydawniczy: Cracoviae : Matthias Scharffenbergk, 1546.
Opis fizyczny: 382 k., (k. [1-51], Fol. [1],2-222, [223], 224-248, [249], 250-280, 282, 281, 284, 283, 285-331, [1]), sygnowanie A⁸, B₁₋₇, C-L⁴, B-Z⁸, aa-ii⁸, kk-zz⁴, aaa-ggg⁴ ; 8°.
Uwaga: Na karcie tytułowej verso: herb Bony Sforzy.
Uwaga: Na k. A₄ herb Polski.
Uwaga: Na końcu: "Cracouiae Officina Vngleriana. Anno D[omi]ni 1540".
Uwaga: W miejsce sygn. Y₃ wybito Y₄.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 129.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 387.
Proweniencja: "Ex libris [...]" [strona tytułowa].
Proweniencja: "Ex Cathalogo librum C.B.C.s.c." [k. L₄v].
Oprawa: Półpergamin, brzegi kart barwione czerwono - 19 w.
Temat: Prawo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Bona Sforza (królowa Polski ; 1493-1557).
Hasło dodatkowe: Szarfenberg Maciej ( -1547).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Marginalia i zapiski: Na k. ochronnych okł. dolnej zapiski. W egz. nieliczne marginalia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 715 I Cim
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Cervus Jan (około 1500-około 1557).
Tytuł: Farraginis actionvm ivris ciuilis & prouincialis Saxonici, municipalisq Maydeburgensis: libri septem, per Ioannem Ceruum Tucholiensem collecti & reuisi. In libro quinto continetur formula Processus iudiciarii iuris terrestris Prouincialis ac Castrensis polonici, iussu Regio per quosdam Iurisperitos in compendium & modum vnum reducta, & deinde per eandem sacram Maiestatem regiam, consiliariosq; Regni Poloniae approbata.
Wariant tytułu: Farrago actionum iuris civilis et provincialis Saxonici municipalisque Magdeburgensis
Adres wydawniczy: Cracoviae : Matthias Scharffenbergk, 1546.
Opis fizyczny: 359 k., (k. [1-52], Folio [1]2-107, 110-170, 151, 172-189, 180, 191-222, [223], 224-241, 248, [249], 250-251, 254-261, 26, 263-267, 270-271, 273-275, 278-282, 287-306, 311-315, 318-330[1]), sygnowanie A-F⁸, G⁴, H-V⁸, X₁₋₃, ₆₋₈, Y-Z⁸, aa-oo⁸, pp², qq₁₋₃, ₆₋₈, rr⁸, ff₁₋₃, ₆₋₇, tt₁₋₃, ₆₋₈, vu₁₋₂,₅₋U2.
Uwaga: Na karcie tytułowej verso: herb Bony Sforzy.
Uwaga: Na karcie A₄ herb Polski.
Uwaga: W miejsce sygn. Miij wybito Mij.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 129.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 387.
Proweniencja: "Bibliothecae [...]" [zapiska na stronie tytułowej].
Proweniencja: "[...] A.D. 1758 reparatus" [strona tytułowa].
Oprawa: Półpergamin - 19 w.
Temat: Prawo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Bona Sforza (królowa Polski ; 1493-1557).
Hasło dodatkowe: Szarfenberg Maciej ( -1547).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Marginalia i zapiski: Nieliczne marginalia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 693 I Cim
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Cervus Jan (około 1500-około 1557).
Tytuł: Farraginis actionvm ivris ciuilis & prouincialis Saxonici, municipalisq Maydeburgensis: libri septem, per Ioannem Ceruum Tucholiensem collecti & reuisi. In libro quinto continetur formula Processus iudiciarii iuris terrestris Prouincialis ac Castrensis polonici, iussu Regio per quosdam Iurisperitos in compendium & modum vnum reducta, & deinde per eandem sacram Maiestatem regiam, consiliariosq; Regni Poloniae approbata.
Wariant tytułu: Farrago actionum iuris civilis et provincialis Saxonici municipalisque Magdeburgensis
Adres wydawniczy: [Cracoviae : Matthias Scharffenbergk, 1546].
Opis fizyczny: 371 kart, (karty [2-7, 9-52], Fol. [1]2-170, 151, 172-189, 180, 191-222, [223], 224-248, [249], 250-261, 26, 263- 330[1]), sygnowanie A₂₋₆, B-F⁸, G⁴, H-Z⁸, aa-zz⁸, aaa-bbb⁸, ccc₁₋₃ ; 8°.
Uwaga: Tytuł i adres wydawniczy na podstawie bibliografii.
Uwaga: W miejsce sygnatury ccIV wybito ccIII.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 129.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 387
Proweniencja: Pijarzy - Rzeszów: "Domus Ressovien. Scholarum Piarum" [karta A₂]
Oprawa: Półpergamin, na okładce górnej naklejony superekslibris złocony na skórze - 19 w.
Temat: Prawo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Bona Sforza (królowa Polski ; 1493-1557).
Hasło dodatkowe: Szarfenberg Maciej ( -1547).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 636 I Cim
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej