Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Czytelnia - zbiory z magazynu
(1)
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
(1)
Rok wydania
1070 - 1079
(1)
Kraj wydania
Niemcy
(1)
Język
łaciński
(1)
Temat
Czacki, Tadeusz
(1)
Gatunek
Rękopis iluminowany
(1)
Rękopisy
(1)
1 wynik Filtruj
Rękopis
W koszyku
Tytuł: Evangelistarium - Ewangelistarz płocki [Kodeks Pułtuski , tzw. Codex aureus pultoviensis].
Adres wydawniczy: Ratyzbona lub opactwo Niederalteich lata 80-te XI w. ( po 1075).
Opis fizyczny: 171 kart perg. ; pismo: majuskuła romańskailuminacje, bordiury 350 x250 mm.
Uwaga: Kodeks pisany farbą srebrną i złotą zmieszana z minią. Dekoracja malarska: 17 miniatur cało- i półstronicowych, trzy stylizowane litery :Q [uoniam], L[iber] i I[nitium], szereg drobnych inicjałów ornamentalnych , ozdobne ramki w postaci listew z motywami palmet. Dekoracja malarska pokrewna z trzema innymi rękopisami : tzw. Kodeksem Vysehradskim i Ewangeliarzami : praskim ( Kopitulni knihovna ) i Gnieźnieńskim ( Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie) .
Cytata bibliogr.: St. Kutrzeba, Catalogus II, Cracoviae 1908-1913, s. 142
Cytata bibliogr.: M. Sokołowski, Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie [in:] Kwartalnik historyczny VI (1892) p.255 (datuje na koniec XI lub pocz. XII w. i że charakter miniatur podobny do miniatur w Ewangeliarzu gnieźnieńskim i kodeksie wyszehradzkim); Sokołowski, Rzeźba z kości słoniowej XI w. i najstarsze książki liturgiczne w Polsce, Kraków 1896 p.18-20, 25 (odbitka z: Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, V z.4 p.CIV-CXII); F.I. Lehner, Česká Škola malířská XI. věku, I, Korunovační evangelistář krále Vratislava řečený Kodex Vyšehradský, Praha 1902 (p.1-29 non vidi); Lehner, Dějiny uměni národa českého. D.1 Dobá romanská, Praha 1907; Komornicki, p.17-18, il.4; W. Podlacha, Historia malarstwa polskiego, Lwów 1914, vol.I Malarstwo średniowieczne p.34-5, 38-9; F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, Cz.1 Średniowieczne malarstwo w Polsce, Kraków 1925 p.12, 14-16, tabl.3, 4; Jarosławiecka-Gąsiorowska 1934 p.6, 8-13, il.1-4; M. Walicki, Sztuka polska za Piastów i Jagiellonów [in:] J. Starzyński, M. Walicki, Dzieje Sztuki polskiej ([in:] R. Hamann, Historia Sztuki), Warszawa 1934 wyd.2 1936, t.II p.918, 920-21, il.1115; Sichergestellte p.47; W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951 p.231; M. Rostworowski, Katalog średniowiecznych emalii na miedzi z wieków XII-XIV w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1953 p.20-22, tabl.XI; Sztuka sakralna w Polsce, Malarstwo, T. Dobrzeniecki, J. Ruszczycówna, Z. Niesiołowska-Rothertowa oprac., Warszawa 1958 p.335, il.4, 5; G. Reimann, H. Büttner, Mittelalterliche Buchmalerei in Sammlungen Volksdemokratischer Laender, Leipzig 1961 p.16, 17, 35-36, il.10-15; S. Sawicka [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich, Wrocław, Warszawa 1961, I p.465 (mentio); Historia Sztuki Polskiej, T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz red., Kraków 1962, 2 wyd. 1965, t.1 Sztuka Średniowieczna p.136, 138, il.81; B. Kürbis [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich, Warszawa 1964, II p.543; Z. Rozanow, Muzyka w miniaturze polskiej, Kraków 1965 p.67, il.6; P. Spunar, O kodexu Vyšehradském z liturgického hlediska [in:] Československý časopis historický XVI (1968) p.755-85 (non vidi); Spunar, Ein Beitrag zur Festlegung des Platzes des Vyšehrader Kodex in der Entwicklung der Schreiberkunst Mitteleuropas [in:] Scriptorium XXIII (1969) p.13-23; Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku [in:] Dzieje Sztuki Polskiej, M. Walicki red., Warszawa 1971, I 1 p.256-8 (il.776-786), I 2 p.745 (bibliogr.); A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973 il.11 (do f.74); Historia Kościoła w Polsce, B. Kumor i Z. Obertyński red., Poznań, Warszawa 1974, I cz.1 p.190 (mentio); I. Hlavaček, Przyczynek do czesko-polskich kontaktów książkowych za panowania Przemyślidów [in:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 33 (1976) p.319-320; B. Miodońska [in:] The National Museum in Cracow, The Czartoryski Collection, Warszawa 1978 p.154 5 nr 26, il.; T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978 p.58; Encykl. KUL IV col.1386; Potkowski, Książka p.23 przyp.30, il.11; B. Frey-Stec, Średniowieczne emalie [in:] Biuletyn Historii Sztuki, XLIX (1987) 1-2 p.57, 59; T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993 s. 96; R. Michałowski, Princeps fundator, Warszawa 1993 s. 99 101; Dzieje Mazowsza do r.1526, red. A. Gieysztor i H. Samsonowicz, Warszawa 1994 il. na obwolucie i wyklejkach (w rkpsie f.18v i 9v), po s.192 il.30 i 31; T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995 p.47, 750, il.; Muz. Czart. 1998 p.61 il.131, p.64 il.133; Boguniowski J.W., Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej..., Kraków 2001 (non vidi); Pavel Brodský, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách, Praha 2004 s.26-27, 90-92 nr 26; Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w., Katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, kuratorzy E. Firlet, E. Zaitz, Kraków 2006 p.448-451; C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek, WUW, Warszawa 2010 s. 59-62
Uwaga: mikr. Bibl. Narodowej sygn. 17354 (Zawadzki, 10 s. 62).
Proweniencja: domniemany dar Władysława Hermana ( 1076 - 1102) i księżnej Judyty dla nowo erygowanej ( 1075 r.) katedry w Płocku , w czasach nowożytnych w zbiorach kolegiaty w Pułtusku, w w.XVIII własność braci Załuskich , następnie w Bibliotece Poryckiej Tadeusza Czackiego. Zakupiony do Biblioteki Czartoryskich w r. 1818.
Oprawa: Deski pokryte aksamitem i obite blachą , ozdobione gemmami antycznymi, perłami, szklanymi kaboszonami , oraz figurkami metalowymi wykonanymi w Limoges (zachowane resztki emalii); całość skomponowana w XIX w. ( ok. 1878), z wykorzystaniem elementów średniowiecznych.
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopis iluminowany.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 11 w.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Niemcy Bawaria Ratyzbona.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Niemcy Bawaria opactowo Niederalteich.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/19183 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1207 IV Rkps (1 egz.)
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1207 IV Rkps MF 229
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej