Form of Work
Książki
(5)
Status
unknown
(4)
available
(1)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(4)
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
(1)
Author
Domżał Zbigniew.
(1)
Jan Chryzostom
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1190 - 1199
(2)
1100 - 1109
(2)
Country
Poland
(2)
Greece
(1)
unknown (gru)
(1)
Language
Greek, Ancient (to 1453)
(1)
unknown (gru)
(1)
Latin
(1)
Polish
(1)
Subject
Czacki, Tadeusz
(1)
Ordo Cisterciensis
(1)
Piotr z Poznania
(1)
Skryptoria
(1)
Subject: place
Greifswald (Niemcy)
(1)
Genre/Form
Rękopisy
(4)
Rękopisy greckie
(2)
Rękopisy iluminowane
(2)
Rękopisy średniowieczne
(2)
Rękopisy gruzińskie
(1)
Rękopisy łacińskie $x historia $z Niemcy $y 12-13 w.
(1)
medycyna
(1)
7 results Filter
Manuscript
In basket
Tytuł: Meneion świąteczne .
Adres wydawniczy: [około 1101-1300].
Opis fizyczny: 60 kart : pismo chucuri ; 21 x 19,1 cm.
Cytata bibliogr.: Katalog rkpsów ormiańskich i gruzińskich, J. Braun, Warszawa 1958, s.53.
Cytata bibliogr.: Kukiel, Homecki, Katalog rękopisów, Kraków 1988, s.223
Uwaga: Mikrofilmu brak.
Oprawa: Karton.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy gruzińskie - 12-13 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 12-13 w.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/19627 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1921 II Rkps
Authority data
Rękopisy - 12-13 w. (hasło przedmiotowe)
Authority data
Rękopisy gruzińskie - 12-13 w. (hasło przedmiotowe)
Manuscript
In basket
Autor: Jan Chryzostom
Tytuł: [ŻYWOTY ŚWIĘTYCH]
Adres wydawniczy: Grecja XII-XIII w.
Cytata bibliogr.: Gollob s.27-8 (podaje foliację - teraz jest paginacja); A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche, I,3, Leipzig 1952 (fotomech. Nachdruck 1965), s.847; Aland s.32; C. Van de Vorst, H. Delehaye, Catalogus codicum hagiographicorum Graecorum (Subsidia hagiographica 13), Bruxellis 1913 (wyd. anastatyczne 1968) s.91; P. Canart, Notes sur quelques manuscrits grecs des bibliothèques de Pologne [in:] Serta Turyniana, Studies in Greek Literature and Palaegraphy in honor of Alexander Turyn, ed. J.L. Heller, Urbana, Chicago, London 1974 s.556-7; Rinascimento Virtuale, Digitale Palimpsestforschung. Rediscovering written records of a hidden European cultural heritage. The network's perspectives in the Central and Eastern European Countries and in the bordering countries, Bratislava 28-29 Juni 2002, Bratislava 2002 (non vidi, informacja Dieter Harlfinger); K. Kołakowska, Manuskrypty greckie w zbiorach krakowskich [w:] De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy, Zbiór studiów, Warszawa 2016 s.78-79; Inwentarz B.Czart. I.
Oprawa: Wykonana w spółdzielni "Starodruk" 24 VI 1964 (zob. teczka o konserwacjach w B.Czart.), profilowane deski w jasnobrązowej skórze z tłoczonym ornamentem liniowym. Przy konserwacji dodane 2 papierowe antefolia, i być może trzecie perg. oraz 1 perg. postfolium z perg. angielskiego i 2 papierowe.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy iluminowane
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy średniowieczne
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 12 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 13 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy greckie
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Włochy.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/20539 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2852 I Rkps Saf 59
Manuscript
In basket
Tytuł: Tetraevangelion1poł.XIIIw.
Wariant tytułu: Ewangeliarz grecki
Adres wydawniczy: przełom XII i XIII w.
Opis fizyczny: Rękopis grecki , perg., iluminowany, 230 kart; 19 x 14 cm.
Uwaga: Dekoracja malarska w stylu późnobizantyńskim : całostronicowe wizerunki ewangelistów, dekoracja ornamentalna.
Uwaga: cechy stylu wskazują na Wschód, może na Palestynę jako na miejsce pochodzenia (zob. Osieczkowska s.339).
Cytata bibliogr.: C. Osieczkowska, Notes sur la décoration du manuscrit grec Czartoryski 1801 [in:] Studi bizantini e neoellenici 6 (1940) s.334-9, tav.XCI-III (Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini, Roma 20-26 settembre 1936); K.K. Aland, Zur Liste der Neutestamentlichen Handschriften [in:] Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 45 (1954) s.200 (jeszcze ze starą sygn.1801); Aland, Die Handschriftenbestände s.31-2; Aland, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Berlin 1963 s.191 nr 2478 (2 ed. 1993?); Homecki, Kukiel, Katalog s.189; Inwentarz B.Czart. I; mikr. B.Czart. pudło 256.
Cytata bibliogr.: K . Aland, Die Handschriftbestdnde der polnischen Bibliotheken. Insbesondere an grichischen und leteinischen Handschriften. Berlin 1956, s. 31-32
Cytata bibliogr.: Kukiel, Homecki, Katalog rękopisów, Kraków 1988, s.189
Proweniencja: Zakup Władysława Czartoryskiego.
Oprawa: Opr. XVI(?) w., renesansowa, restaurowana. Deski w brązowej skórze. W zwierciadle tłoczenia na złoto, w bordiurach na ślepo. W zwierciadle gęsto gwiazdki i jakby księżyce. W bordiurze użyta rolka z elementami roślinnymi. Oprawa restaurowana 22 V 1964 r. w Spółdzielni "Starodruk" (cf. teczka konserwacja w BCz), pozostałości starej skóry przyklejono do nowej oprawy, nowy grzbiet. W grzbiecie 4 zwięzy i kapitałki. Pergamin był w wielu miejscach podklejany (perg. zapisanym po angielsku), a na f.2 cerowany. Przy oprawie dodano papierowe wyklejki oraz post i antefolium.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy iluminowane
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy greckie
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy średniowieczne
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 13 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 12 w.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Francja Paryż.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/19016 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1870 I Rkps Saf 26
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: "Antidotarius universalis. Aurea Alexandrina..." [Rękopis].
Adres wydawniczy: [około 1190-1210].
Opis fizyczny: 202 strony : pismo jednej ręki ; 23 x 14 cm.
Uwaga: rkps na pergaminie.
Uwaga: 1. s. 2-202: Raimundus medicus(?), Antidotarium Antidotarius uniuersalis. [inc.]Aurea Alexandrina faciens ad reuma capitis cuius dolorem sedat, oculorum lacrimas exstringit... [p.3] Antidotarium athanasia magnum faciens ad omnia subscripta... [p.4] Antidotarium athanasia minus faciens ad nausiam stomachi... [p.11] Blanca maior est utilis cephalargine et oculorum doloribus... [p.13] Cephalicorum lustiam quod facile ad capitis dolorem... [p.14] Climax hermoica que dicitur dieta vel ciriaca... [p.43] Esdra quam Esdra propheta in Babylonia in exilio positus composuit... [p.64] Filoantropos magnum quod facile ad enfraxin [ab: emphraxis] epatis... [p.102] Opopira magna quam sanctissimi viri Cosmas et Damianus dictauerunt... [p.181] Zurubum conditum ad confortandum stomachum et digestionem... [p.182 zaczyna się od C] Collirium mirtatum mirabile est et superioribus... [p.192] Siropus ad omnem solutionem ventris... Diadragagantum de nihilo. Recipe ...X... [p.202] Diadragagantum calidum perfectissime prodest... et in nares per tres dies infundes et caput pectus purgat de flegma. Cf. Thorndike, Kibre, Catalogue, 165 (ut extractum Antidotarii); Frankfurt a.M p.353 (Barth.156 f.1-66v, ut Raimundus medicus). *2. wykl. okł. przedn i tyln.: Virgilius Publius Maro, Aeneidos fragm. (XII saec.) [wykl. okł. przedn.: A III 165-182] colere viri nunc fama minores... [wykl. okł. tyln. i fragm. po p.186: A II 773 790] visa mihi ante oculos et nota maior...
Cytata bibliogr.: Kutrzeba, Catalogus II, Cracoviae 1908-1913, s. 222
Uwaga: mikr. Bibl. Narodowej sygn. 1353.
Proweniencja: Anno dni 1579 die 17 octobris legatus per reverendum dnum doctorem Petrum Posnaniensem, canonicum Cracoviensem, praepositum S. Floriani etc. ... Sigismundi Augusti phisicum pro hac domo in usum medici pauperum ab eodem fundata. Oretur pro eo.
Proweniencja: prawdopodobnie książka z Wiednia, z klasztoru Szkockiego (o którym cf. np. W. Gostyński, Przewodnik po Wiedniu, Warszawa 1985 s. 94; K. Lechner, Ein unbekanntes Urbar des Wiener Schottenklosters aus dem Jahre 1322 [w:] Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung (MIÖG) LXVIII 1960 s. 415-16 gdzie w dokumencie: ecclesie sancte Marie Scotorum in Wienna; w B.Czart.233 s. 401-403 wzmiankowany Petrus Pachmuller, assessor ad Scotos). Na s. 1 trudno czytelny napis: Liber sancte Marie Sco[to]rum[?] que ad<...> quicumque[?] trahit eum anat. Niżej: Anno Domini 1579 die 17 Octobris legatus per reverendum dominum doctorem Petrum Posnaniensem, canonicum Cracouiensem, praepositum s. Floriani, etc. serenissimi olim regis Sigismundi Augusti phisicum pro hac domo in usum medici pauperum ab eodem fundata. Oretur pro eo. Piotr (ca 1504-1579), podróżował do Włoch, ufundował m.in. dom dla lekarza ubogich (cf. Encyklopedia Powszechna, S.M. Orgelbrand ed., XXI s. 473; PSB XXVI s. 417-419). Sporządził też kilka legatów, głównie dla kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego, ufundował czwartą katedrę medycyny. Rkps potem u Czackiego (cf. B.Czart.2916 IV vol.II s. 818) i w bibl. Puławskiej (s. 1 sygn. bibl. Puławskiej ręką Gołębiowskiego, s. 3 piecz.).
Oprawa: XV(?) w., grube deski w jasnej, zamszowej, przybrudzonej skórze. Na okł. przedn. źle widoczny napis (na narysowanym rozwiniętym zwoju): Liber[?] Antidotarii[?]. Ślad zapięcia na ćwiek. Grzbiet późniejszy(?) z wytłoczonymi na złoto wieńcami, u góry papierowa nalepka: Aurea Al[exandrina?] Manuscrip[tum?]. W grzbiecie 4 zwięzy i kapitałki.
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Temat: Piotr z Poznania (ca 1504-1579).
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 12-13 w.
Gatunek, rodzaj, forma: medycyna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1498 II Rkps (1 egz.)
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1498 II Rkps MF 1
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 117516 II
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again