Forma i typ
Książki
(1)
Rękopisy
(1)
Dostępność
nieokreślona
(2)
Placówka
Czytelnia - zbiory z magazynu
(2)
Autor
Dybiec Julian (1940- ).
(1)
Gąsiorowski Stanisław Jan (1897-1962)
(1)
Rok wydania
1990 - 1999
(1)
1900 - 1909
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Polska Akademia Umiejętności
(2)
Gąsiorowski, Stanisław Jan
(1)
Muzeum Książąt Czartoryskich
(1)
Uniwersytet Jagielloński
(1)
Gatunek
Rękopisy
(1)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Dybiec Julian (1940- ).
Tytuł: Polska Akademia Umiejętności 1872 - 1952 / Julian Dybiec.
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1993.
Opis fizyczny: 124,[4] strony ; 24 cm.
Temat: Polska Akademia Umiejętności - Polska - 19-20 w.
ISBN: 83-85483-72-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 95408 II
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Autor: Gąsiorowski Stanisław Jan (1897-1962)
Tytuł: Dokumenty osobiste.
Adres wydawniczy: 1904-1930.
Opis fizyczny: Kart 296. 45,5 x 32 cm i mniej. Rękopisy, dokumenty, druki, druki urzędowe, maszynopisy, wycinki prasowe. Luźne Szt. 166.
Zawiera: - Poświadczenie zapłaty za wynajem mieszkania w Warszawie, 22 IX 1904 . K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Poświadczenie zapłaty za wynajem mieszkania w Warszawie, 22 II 1906 . K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Cenzura”. Świadectwo ukończenia I klasy Szkoły (gimnazjum) E. Konopczyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 1908/1909. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Pozwolenie wydane przez Szkołę (gimnazjum) E. Konopczyńskiego dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na wychodzenie ze szkoły na śniadanie. 25 XI 1908. K.1. Szt. 1.
Zawiera: „Cenzura”. Świadectwo ukończenia II klasy Szkoły (gimnazjum) E. Konopczyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 1909/1910. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Kwit na opłacenie czesnego w Szkole (gimnazjum) E. Konopczyńskiego w Warszawie na sumę 60 rubli za II półrocze 1909/1910 r., Warszawa, 12 I 1910. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Cenzura”. Świadectwo ukończenia III klasy Szkoły (gimnazjum) E. Konopczyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 1910/1911. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: „Półroczny wykaz cenzur” Stanisława Gąsiorowskiego ucznia klasy czwartej C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie. 31 I 1912 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Świadectwo roczne” Stanisława Gąsiorowskiego ucznia klasy czwartej C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie. 29 VI 1912 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaproszenie na ogólne zebranie Polaków-katolików miasta Krakowa” zwołane w Sali Sokoła krakowskiego na 31 III 1912 r., wystawione 19 III 1912 r. Druk. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Plakat – zaproszenie na odczyt prof. Kazimierza Morawskiego pt. „Cesarz August i poezja jego epoki” na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży, w Warszawie. w j. polskim i rosyjskim. 14 III 1912. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Legitymacja-bilet członka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na 1912 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Półroczny wykaz cenzur” Stanisława Gąsiorowskiego ucznia klasy piątej C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie. 31 I 1913 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Świadectwo roczne” Stanisława Gąsiorowskiego ucznia klasy piątej C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie. 29 VI 1913 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Biogram Wilhelma Gąsiorowskiego (1825-1892) historyka, starożytnika i kolekcjonera, 1913. Rękopis. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Biogram Wilhelma Gąsiorowskiego (1825-1892) historyka, starożytnika i kolekcjonera, 1913. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Biogramy: Bogumiła Gąsiorowskiego (1819-?) malarza w Krakowie, i Franciszka Gąsiorowskiego (1807-1867) powieściopisarza i bibliografa, wypisane z krakowskiego dziennika „Czas” 19 V 1887 w 1913 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Półroczny wykaz cenzur” Stanisława Gąsiorowskiego ucznia klasy szóstej C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie. 23 I 1914 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Świadectwo roczne” Stanisława Gąsiorowskiego ucznia klasy szóstej C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie. 28 VI 1914 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Wskazówki dla mieszkańców Warszawy” wydane przez Komitet Obywatelski m. Warszawy odnośnie organizowania się i wzajemnej pomocy mieszkańców w kamienicach miasta, Warszawa, 5 VIII 1914. Druk ulotny. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Protokół Komisyi sanitarnej złożonej z lekarza dra Marii Kasperowiczowej i instruktorów dzielnicowych [Komitetu Obywatelskiego] i Romualda Babińskiego i Stanisława Gąsiorowskiego z rewizji sanitarnej domów odbytej dnia 29 stycznia 1915 r.". Warszawa, 29 I 1915. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Przepustka dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na wejście do „Muzeum i Galerii Papieskiej” w Rzymie. 22 IV 1915. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Przepustka dla sanitariusza Stanisława Jana Gąsiorowskiego na poruszanie się po mieście Wilnie w godzinach nocnych, wydana przez Komendanturę miasta, 22 IX 1915. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Paszport (z fotografią) dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego wydany przez władze cywilne miasta Wilna, 14 X 1915. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaświadczenie dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego wydane przez Komendanturę miasta stwierdzające, że otrzymane przez niego mieszkanie nie podlega rekwizycji, X 1915. K. 1. Szt. 1.
Uwaga: List Szefa Sztabu Rządu Cesarskiego w Wilnie do Stanisława Gąsiorowskiego, 22 X 1915. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: List Szefa Sztabu Rządu Cesarskiego w Wilnie do Kazimiery Gąsiorowskiej, 22 X 1915. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Przepustka dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na wejście do gmachu Komendantury miasta w Wilnie, 24 X 1915. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Świadectwo zdrowia Stanisława Jana Gąsiorowskiego wystawione przez delegaturę Rządu Cesarskiego w Wilnie, 25 X 1915. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Karta wejścia na odczyt w Towarzystwie Przyjaciół Pragi koło Warszawy na dzień 28 XII 1915, wystawiona 23 XII 1915. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Formularze Komisji Rozdawnictwa Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy przysłane Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu, 1915. K. 4 (w tym koperta). Szt. 4.
Zawiera: Pismo NN z Biura w Krakowie Departamentu Stanu Królestwa Polskiego do Stanisława Gąsiorowskiego, Rebczywskiego i Szwarcenberg-Czernego o zgłoszenie się po odbiór pieniędzy za luty 1915 r. K. 2. Szt. 2 ( w tym koperta).
Zawiera: „Cenzura”. Świadectwo ukończenia VII klasy Szkoły (gimnazjum) E. Konopczyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 1915/1916 z promocją do klasy VIII-ej. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Karta tramwajowa Stanisława Jana Gąsiorowskiego ważna od 31 XII 1915 do 13 I 1916 w Warszawie. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Bilet wejścia dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na koncert w Resursie Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie, 24 III 1916. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Karta wstępu dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na uroczysty wieczór Bożego Narodzenia w Szpitalu Fortecznym w Krakowie, 23 XII 1916. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Świadectwo szczepienia ospy” Stanisława Gąsiorowskiego. Warszawa, 5 XII 1916. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Index lectionum”. Indeks studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat (15 X) 1917 – 13 XII 1923. Opr. płpł. K. 18 + 2 k. okładek. Na wewnętrznej stronie okładki przedniej fotografia studenta. Szt. 1.
Zawiera: „Rezolucja wiecu studentów Uniwersytetu Warszawskiego” po brutalnym aresztowaniu studentów Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej 1 i 3 maja 1917 r. przez agentów policji niemieckiej. Warszawa, 5 V 1917 r. Druk ulotny. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Świadectwo dojrzałości” Szkoły im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie przyjętego 5 XI 1915 r. do klasy VIII, 8-klasowej szkoły, po dwóch latach nauki i na podstawie egzaminów uznanego za gotowego do studiów wyższych. 16 VII 1917. Warszawa. Kopia. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Pismo do Cesarsko-Niemieckiej Policji w Warszawie o zgodę na wystąpienie do Ministerium Austriackiego na studia na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 21 VIII 1917. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Pismo do Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego „o zapewnienie przyjęcia” w poczet studentów tego Uniwersytetu. 21 VIII 1917. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Opinia o moralności i spełnianiu obowiązków religijnych przez Stanisława Jana Gąsiorowskiego wydana przez Proboszcza parafii św. Barbary w Warszawie, 21 VIII 1917. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Ulotka Komitetu Obywatelskiego w Warszawie w sprawie sposobu użycia miałkiego węgla Donieckiego. Druk ulotny. 1917. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Pozwolenie Urzędu Cenzury niemieckiej w Warszawie na wywóz książek z chwilą opuszczenia Warszawy, [X 1917]. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaświadczenie wydane Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu przez lekarza kolejowego w Warszawie o wyłączeniu go z „odwszawiania”. 8 X 1917 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta meldunkowa o zameldowaniu na ulicy Szczepańskiej 11 w Krakowie. 9 X 1917. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Legitymacja Kółka Archeologicznego UJ w Krakowie na rok akademicki 1917/1918. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaświadczenie wydane Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu w Warszawie jako osobie nie podlegającej „odwszawianiu”. 20 III 1918 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Paszport wydany przez General-Gouvernement Warschau na wyjazd z Warszawy do Krakowa. 23 VI 1918. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Urzędu Cenzury Granicznej General-Gouvernement Warschau do Stanisława Jana Gąsiorowskiego dotyczące zgody na wywóz książek z Warszawy do Krakowa. 2 VII 1918. K. 3 (w tym koperta). Szt. 2.
Zawiera: Zaświadczenie wydane Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu przez lekarza kolejowego w Warszawie o wyłączeniu go z „odwszawiania”. 12-14 X 1918 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Prośba do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o przyjęcie na studia na Wydziale Filozoficznym. 17 X 1918. Kopia. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Legitymacja członka Straży Obywatelskiej m. Krakowa. 1 I 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta biblioteczna Biblioteki Jagiellońskiej. 8 II 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Powołanie” – nominacja Stanisława Jana Gąsiorowskiego na stanowisko urzędnika Wydziału Kontroli Biura Ministerstwa Spraw Zewnętrznych w Krakowie. Podpisany: Śleszyński. 12 II 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Biura Ministerstwa Spraw Zewnętrznych w Krakowie do Magistratu m. Krakowa o zwolnienie Stanisława Jana Gąsiorowskiego z przepisów o stawieniu się przed komisją poborową jako urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 26 II 1919. K.2 (w tym koperta). Szt. 2.
Zawiera: Legitymacja Stanisława Jana Gąsiorowskiego upoważniająca go do stałego korzystania ze Stacji Radiotelegraficznej w Krakowie. 7 III 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Dr Piotr Bieńkowski prof. UJ, Poświadczenie, że Stanisław Jan Gąsiorowski jest pomocnikiem naukowym przy katedrze archeologii klasycznej UJ. 24 IV 1919 oraz prolongata czasowa tego faktu z 16 II 1920 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Legitymacja” Biura Kontroli Radiotelegramów MSZ w Krakowie stwierdzająca, że Stanisław Jan Gąsiorowski jest urzędnikiem Biura. 24 IV 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Zaświadczenie” Departamentu Prawno-Administracyjnego MSZ RP, że Stanisław Jan Gąsiorowski jako urzędnik Biura Kontroli Radiotelegramów MSZ „jest dla tegoż Biura niezbędnie potrzebny”. 29 IV 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Poświadczenie Komisji Kwalifikacyjnej Legii Akademickiej o przedstawieniu wystarczających powodów przez Stanisława Jana Gąsiorowskiego o niemożności pełnienia obowiązków służby narodowej. 10 V 1919. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Karta odroczenia służby wojskowej na rok wystawiona przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Warszawie dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego. 18 II 1920. K. 1. Szt. 1. - Stanisław Jan Gąsiorowski. Karta członka rzeczywistego PCK w Krakowie. 21 II 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Poświadczenie akcesu Stanisława Jana Gąsiorowskiego do Rejestracji Plebiscytu przez Akademicką Egzekutywę Plebiscytową w Krakowie. 24 VI 1920. K.1. Szt. 1. - Stanisław Jan Gąsiorowski, „Legitymacja kolejowa” słuchacza III roku studiów w UJ. 10 VII 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Legitymacja kolejowa” słuchacza III roku studiów w UJ. 26 VII 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Akademickiej Egzekutywy Wojskowej upoważniające Stanisława Jana Gąsiorowskiego do pełnienia funkcji pełnomocnika tej organizacji. 27 VII 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Akademickiej Egzekutywy Wojskowej upoważniające Stanisława Jana Gąsiorowskiego do pełnienia funkcji pełnomocnika tej organizacji i zbadania potrzeb akademików w obozie wojskowym w Rembertowie. 27 VII 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Legitymacja” dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego potwierdzająca jego przydział do Wydziału Prasowego II Oddziału G.O.A.O wystawiona przez Inspektorat Generalny Armii Ochotniczej. 12 VIII 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Zaświadczenie” dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego potwierdzająca jego przydział jako referenta prasy zagranicznej Wydziału Prasowego II Oddziału Armii Ochotniczej wystawiona przez Inspektorat Generalny Armii Ochotniczej. 17 X 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Karta Legitymacyjna słuchacza wydziału Filozoficznego UJ” z fotografią. 10 XII 1920. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Karta wstępu do czytelni” Biblioteki Ordynacji Krasińskich. 20 XII 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Legitymacja Kółka Archeologicznego UJ w Krakowie na rok akademicki 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Legitymacja kolejowa” Stanisławy Sawickiej słuchaczki UJ wystawiona przez prof. Tadeusza Sinko ważna do 30 IX 1920. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta Legitymacyjna” Banku Handlowego w Warszawie na kasetkę nr 852. 1 I 1921. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Stanisława Estreichera rektora UJ z nominacją Stanisława Jana Gąsiorowskiego na stanowisko młodszego asystenta w Seminarium Archeologii Klasycznej Wydz. Filozoficznego UJ, 30 IV 1921. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Recepta dra Piotra Wysockiego dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego. 21 VII 1921. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Legitymacja kolejowa” wystawiona przez Wydział Filozoficzny UJ. 25 X 1921. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Karta Legitymacyjna” Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 17 XI 1921. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Legitymacja urzędnicza” [pracownicza] UJ z fotografią, opr. pł., 15 XII 1921. K. 4. Szt. 1.
Zawiera: Poświadczenie prof. Juliana Pagaczewskiego o poddaniu się przez Stanisława Jana Gąsiorowskiego prywatnemu egzaminowi z historii sztuki i zdaniu go z wynikiem celującym. 17 XII 1921. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaproszenie dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na mszę z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, 3 V 1922. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta biblioteczna Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. 1 IX 1922. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta członka zwyczajnego Akademickiego Koła Historyków Sztuki UJ na rok 1922/1923. 7 XI 1922. K. 1. Szt. 1. S
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu na ekspozycję Gobelinów w muzeum Belvedere w Wiedniu w 1922 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu na ekspozycję Gobelinów w muzeum Belvedere w Wiedniu w 1922 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Legitymacja Klubu Artystów Związku Powszechnego Artystów Polskich w Krakowie na rok 1923. Szt. 1. K. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Poświadczenie” Powiatowej Komendy Uzupełnień w Krakowie o odroczeniu ćwiczeń rezerwy do turnusu III. 12 III 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Legitymacja Akademickiego Koła Przyjaciół Francji, Warszawa, 14 IV 1923. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Władysława Natansona rektora UJ do Stanisława Jana Gąsiorowskiego z prolongatą nominacji na stanowisko asystenta młodszego przy Gabinecie i Seminarium Archeologii Klasycznej UJ do 31 XII 1923. 16 IV 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Władysława Natansona rektora UJ do Stanisława Jana Gąsiorowskiego z prolongatą nominacji na stanowisko asystenta młodszego przy Gabinecie i Seminarium Archeologii Klasycznej UJ do 31 XII 1923, z podpisem prof. Józefa Kallenbacha dziekana Wydziału Filozoficznego UJ. 16 IV 1923 i 17 IV 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Senatu UJ do kwestury UJ celem wypłacenia Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu należnych poborów na podstawie decyzji o prolongacie nominacji na stanowisku młodszego asystenta przy Gabinecie i Seminarium Archeologii Klasycznej UJ do 31 XII 1923. 16 i 24 IV 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Akademickiego Koła Historyków Sztuki (podp. Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Juliana Pagaczewskiego i Zbigniewa Bocheńskiego) do Dyrekcji PKP o zniżkę na kolej do stacji Krzeszowice w związku z wycieczkę do Tenczynka. 2 V 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Legitymacja członka Polskiego Stowarzyszenia „Złotego Krzyża” we Lwowie. 10 VII 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Senatu UJ do kwestury UJ celem wypłacenia Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu należnych poborów na podstawie decyzji o prolongacie nominacji na stanowisku młodszego asystenta przy Gabinecie i Seminarium Archeologii Klasycznej UJ do 31 XII 1923, przekazane Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu podpisane przez Jana Łosia rektora i Stanisława Estreichera dziekana Wydziału Filozoficznego. 29 XI i 11 XII 1923. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Książeczka wojskowa” z lat 1923-1934. K. 19. Szt. 1.
Zawiera: „Poświadczenie” Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa odnośnie sprawowania przez Stanisława Jana Gąsiorowskiego funkcji komisarza II Kongresu Międzynarodowej Konfederacji Studentów w Krakowie. 26 VI 1924. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Carte d`Identité” z fotografią wydana przez Prefekturę Policji w Paryżu. 25 X 1924. K. 6. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o przyznaniu stypendium naukowego w wysokości 300 zł na pobyt w Paryżu. 15 XI 1924. Oryg. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o przyznaniu stypendium naukowego w wysokości 300 zł na pobyt w Paryżu. 15 XI 1924. Kopia. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaproszenie Konsulatu Republiki Francuskiej w Krakowie na wieczór-spotkanie z o. Cabrol z Farnborough. 28 XI 1924. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Bilet kolejowy na trasie Budapeszt – Hegyshalom. 1924. K. 7. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu do działu Rękopisów British Museum w Londynie, 28 I -28 IV 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu do czytelni w British Museum w Londynie, 28 I -28 IV 1925. K. 1. Szt. 1.
Uwaga: List prof. Piotra Bieńkowskiego do Edwarda Terry W. Lewesa polecający Stanisława Jana Gąsiorowskiego, 25 III 1925. K. 3 (w tym koperta). Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta biblioteczna do Biblioteca Apostolica Vaticana ważan od 16 IV do 15 VII 1925. Z fotografią. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o wyasygnowaniu I-ej raty w wysokości 600 zł na studia do Egiptu, Palestyny i Turcji. 12 VI 1925. K. 2 (z kopertą). Szt. 2.
Zawiera: Odpis pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o przyznaniu stypendium naukowego w wysokości 1090 zł na wyjazd naukowy do Egiptu, Palestyny i Turcji, 12 XI 1925. Kopia. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Odpis pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o przyznaniu stypendium naukowego w wysokości 1090 zł na wyjazd naukowy do Egiptu, Palestyny i Turcji, 12 XI 1925. Kopia. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu do czytelni w Bibliothéque Nationale w Paryżu, ważna do 30 VI 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta biblioteczna Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele w Rzymie, 24 VII – 15 VIII 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Bilet tramwajowy, Rzym, VIII 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Odpis pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o przyznaniu stypendium naukowego i wypłaceniu pierwszej raty z sumy 1090 zł na wyjazd naukowy do Egiptu, Palestyny i Turcji, 12 XI 1925. Kopia. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu do Musée Egyptien w Kairze. 9 IX – 8 XI 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Karta wstępu do Musée Arabe w Kairze. 16 IX – 15 XI 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Odpis pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o wyasygnowaniu dodatkowej sumy 500 zł na studia i powrót do kraju z Bliskiego Wschodu. 5 X 1925. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Odpis pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o wyasygnowaniu dodatkowej sumy 500 zł na studia i powrót do kraju z Bliskiego Wschodu przesłane stypendyście 12 X 1925 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Zaproszenie Komisji Historii Sztuki PAU dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego do udziału w pracach Komisji (podp. Stanisław Tomkowicz, Leonard Lepszy). 6 XII 1926. K. 2 (z tym koperta). Szt. 2.
Zawiera: Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie przekazania II raty honorarium za pracę pt. „Minjatorstwo grecko-rzymskie”. 7 I 1927. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie kosztorysu pracy pt. „Minjatorstwo grecko-rzymskie”. 1 IV 1927. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Odpisy pism Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie druku pracy pt. „Minjatorstwo grecko-rzymskie”. 7 I, 1 IV i 27 IV 1927. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie kosztorysu pracy pt. „Minjatorstwo grecko-rzymskie” i rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy. 27 IV 1927. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Wydziału Filozoficznego UJ do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie veniam legendi (udzielenia zgody na prowadzenie wykładów) z zakresu archeologii klasycznej i wczesnochrześcijańskiej. 7 IX 1927, uwierzyteln. 9 X 1927. Oryg. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Wydziału Filozoficznego UJ do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie veniam legendi (prowadzenie wykładów) z zakresu archeologii klasycznej i wczesnochrześcijańskiej. 7 IX 1927, uwierzyteln. 9 X 1927. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Karta wolnego wstępu do Muzeum Narodowego w Krakowie na rok 1928”. 29 XII 1927. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Karta wolnego wstępu do Muzeum Narodowego w Krakowie na rok 1929”. 29 XII 1928. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Zestawienie wydatków podróży do Lwowa i łucka przedsięwziętej w celu zinwentaryzowania skarbu z Boroszyc […]”. 8 I 1929. Kopia. Maszynopis. Szt. 1. K. 1.
Zawiera: Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie polecenia dr Gąsiorowskiego w kołach francuskich celem uzyskania studiów w Ecole Française w Atenach. 12 II 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie polecenia dr Gąsiorowskiego w kołach francuskich celem uzyskania studiów w Ecole Française w Atenach. 12 II 1929. Kopia. Maszynopis. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Rektoratu UJ w sprawie składania wykazu prac naukowych. 26 II 1929. Maszynopis. K. 5. Szt. 1.
Zawiera: „Zaświadczenie” Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie stwierdzające fakt udania się Stanisława Jana Gąsiorowskiego na studia w Ecole Française w Atenach. 22 III 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Rachunek z Grand Hotelu w Budapeszcie. 9 IV 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Rachunek z Grand Hotelu w Budapeszcie. 27 IV 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Rachunek z Grand Hotelu w Budapeszcie. 9 V 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Bilet kolejowy na trasie Ateny – Budapeszt. 10 V 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Nominacja dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego na członka honorowego Akademickiego Koła Historyków Sztuki U. J. 13 XII 1929. Kraków. K. 4. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, „Karta wolnego wstępu do Muzeum Narodowego w Krakowie na rok 1930”. 29 XII 1929. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Wezwanie Stanisława Jana Gąsiorowskiego przez Urząd podatkowy do uiszczenia podatku od spadku po śp. Adeli Dziewickiej zmarłej 11 III 1929 r. 16 VI 1930. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Monitor Polski” z informacją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie zawiadamiające o nadaniu drowi Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filozoficznym UJ. 14 VI 1930. Druk. K. 4. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie do Stanisława Jana Gąsiorowskiego związku z nadaniem mu tytułu profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filozoficznym UJ. 22 VI 1930. K. 3 (w tym koperta). Szt. 2.
Zawiera: Pismo Wydziału Filozoficznego UJ do Stanisława Jana Gąsiorowskiego o przesłaniu dekretu nominacyjnego na profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filozoficznym UJ. 3 VII 1930. K. 2. Szt. 1.
Zawiera: List dra Zygmunta Lachsa adwokata do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawach spadkowych i finansowych po śp. Adeli Dziewickiej. 4 VIII 1930. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Polecenie wypłaty” pensji dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego przez Senat UJ związku z nadaniem mu tytułu profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filozoficznym UJ. 19 VIII 1930. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski, Kwit na uiszczenie podatku do Kasy m. Krakowa na sume 20 zł. 19 XII 1930. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: „Testimonium copulationis” Wyciąg aktu ślubu z Ksiąg parafii św. Mikołaja w Krakowie Stanisława Jana Gąsiorowskiego i Marii Franciszki Jarosławieckiej mającego miejsce 30 XII 1930 r. w kościele Serca Pana Jezusa księży Jezuitów na Wesołej przy ul Kopernika. Wyciąg z 2 I 1931 r. Oryg. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Stanisław Jan Gąsiorowski i Maria z Jarosławieckich Gąsiorowskich, Zawiadomienie o ślubie w kościele Serca Pana Jezusa księży Jezuitów na Wesołej (przy ul Kopernika) dnia 30 XII 1930 r. K. 1. Szt. 1.
Zawiera: Pismo Sądu Powiatowego w Bydgoszczy o przepisaniu własności w tym mięscie przy ul. Okole 64 z osoby Julii Tittenbrunn na osobę Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Bydgoszcz, 7 VIII 1928. Szt. 1. K. 2.
Zawiera: „Dokument podróży dla Stanisława Jana Gąsiorowskiego” z Warszawy do Grudziądza, 6 X 1920 szt. 1. K. 1.
Zawiera: Pokwitowanie Kasy Skarbowej w Krakowie na 1192 zł, 30 VII 1930. Szt. 1. K. 1.
Zawiera: Pismo Katarzyny Płatek do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie odebrania legatu zapisanego przez Adelę Dziewicką, 7 VIII 1930 Szt. 1. K. 1.
Zawiera: Pismo Zygmunta Lachsa adwokata krakowskiego do Stanisława Jana Gąsiorowskiego w sprawie spadku po śp. Adeli Dziewickiej, 4 XI 1929. Szt. 2. K. 2.
Zawiera: M. Rudnicki, Karykatura Stanisława Jana Gąsiorowskiego, ołówek , lewy profil. B.d. Szt. 1. K. 1.
Zawiera: NN, „T.D.”, Rysunek portretowy Stanisława Jana Gąsiorowskiego, [1922]. Szt. 1. K. 1.
Zawiera: - „Rubaiyat of Omar Khayyam. Zbiór poezji. Wyd. w Edynburgu. Książeczka dedykowana Stanisławowi Janowi Gąsiorowskiemu przez Mary Dziewicki. „Oct[ober] 1917. Szt. 1. K. 54.
Oprawa: Luźne, bez oprawy.
Temat: Gąsiorowski Stanisław Jan (1897-1962)
Temat: Muzeum Książąt Czartoryskich - historia
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: Polska Akademia Umiejętności
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w. - 20 w.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 13287 Rkps
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej