Form of Work
Nuty
(5)
Starodruki
(3)
Książki
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(8)
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
(1)
Author
Rybiński Maciej (1566-1612).
(3)
Hunefeld Andrzej (1581-1666).
(2)
Baranowski Wojciech (1548-1615).
(1)
Brykowski Eryk. Hymnus de S. Joanne Baptista
(1)
Cato Diomedes (około 1570-około 1607).
(1)
Ferber Augustin (-1621).
(1)
Garwaski Stanisław ( -po 1607).
(1)
Gomółka Mikołaj (około 1535-po 1591). Psalm 142 "Voce mea ad Dominum clamavi"
(1)
Gomółka Mikołaj (około 1535-po 1591). Psalm 46
(1)
Gomółka Mikołaj (około 1535-po 1591). Psalm 64 " Exaudi Deus"
(1)
Gorczycki Grzegorz Gerwazy (około 1665-1734). Graduale (Alleluja per annum)
(1)
Goudimel Claude (1514-1572).
(1)
Grochowski Stanisław (1542-1612).
(1)
Jachimecki Zdzisław (1882-1953).
(1)
Kochanowski Jan (1530-1584).
(1)
Malinowski Władysław (muzykolog).
(1)
Mansklap Christian (16..-16..).
(1)
Poliński Aleksander (1845-1916).
(1)
Rhete Dawid Fryderyk ( -1694).
(1)
Skalski Bazyli (około 1570- ).
(1)
Sternacki Sebastian (1574-1635).
(1)
Turnowski Jan (1567-1629).
(1)
Vincenti Giacomo (15??-1619).
(1)
Witanowski O.
(1)
Zieleński Mikołaj (ca 1550-ca 1615).
(1)
Zieleński Mikołaj (ca 1550-po 1615).
(1)
Zieleński Mikołaj (około 1550-około 1615).
(1)
Zieleński Mikołaj. Opera omnia
(1)
Year
1960 - 1969
(1)
1890 - 1899
(1)
1660 - 1669
(1)
1640 - 1649
(2)
1610 - 1619
(2)
Country
Poland
(8)
Italy
(1)
Language
Polish
(7)
Latin
(2)
Subject
Muzyka polska
(3)
Pieśni religijne polskie
(3)
Muzyka religijna
(2)
Psałterze
(2)
Kancjonały
(1)
Kazimierz
(1)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(1)
Muzyka
(1)
Parafrazy psałterza
(1)
Pieśni religijne
(1)
Stanisław
(1)
Tłumaczenia psalmów
(1)
Genre/Form
Psalmy (muzyka)
(5)
Kancjonały
(4)
Muzyka religijna
(3)
Muzyka wokalna religijna
(2)
Pieśni religijne
(2)
Communiones (muzyka)
(1)
Magnificat (muzyka)
(1)
Msze (muzyka)
(1)
Muzyka na chór mieszany (2) a cappella
(1)
Muzyka na chór mieszany (2) i organy
(1)
Offertoria (muzyka)
(1)
Pieśni (chór mieszany a cappella)
(1)
Pieśni (głos)
(1)
Pieśni (głosy mieszane a cappella (4))
(1)
Pieśni adwentowe
(1)
Pieśni na Boże Narodzenie
(1)
Pieśni wielkanocne
(1)
11 results Filter
Authority data
Muzyka religijna - Polska - 17 w. (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka religijna - Polska - 17 w. (hasło przedmiotowe)
No cover
Music notes
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Kancjonał pol
Tytuł: Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych, Na Chwale Boga W Troycy S. Jedynego [...] : Za zgodą wszystkich Zborow Ewangelickich [...] z dawnieyszych Kancyonałow, Psalterzow y Katechizmow zebrane y kwoli jednostaynemu używaniu wydane.
Wariant tytułu: Kancjonał to jest Księgi psalmów, hymnów i pieśni duchownych
Wydanie: A teraz znowu przedrukowane.
Adres wydawniczy: We Gdansku : Drukował Andrzey Hünefeld [...], 1646.
Opis fizyczny: [8] kart, 548 stron, [9] kart, [1 czysta] karta, strony 549-580, [20 ostatnich czystych] kart, ; 137 [i.e. 173, 1] strona, [1] karta, [5 czystych] kart : nuty ; 4º.
Uwaga: Według przedmowy Psałterz w tłumaczeniu Macieja Rybińskiego.
Uwaga: Zawiera melodie pieśni i psalmów zapisane białą notacją menzuralną.
Uwaga: Przedmowa podpisana: "Superatendentowie, Starszy Dozorcy y Pasterze Zborow Ewangelickich w Koronie Polskiey y w Wielkim Xięstwie Litewskim".
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M DC XLVI oraz drzeworytowy sygnet drukarza.
Uwaga: Ostatnia strona dzieła współwydanego błędnie oznaczona jako strona 137.
Uwaga: Tytuł i tekst w podwójnej liniowej ramce typograficznej.
Uwaga: Czyste strony z licznymi zapiskami rękopiśmiennymi pieśni, hymnów i modlitw.
Współwydane: Współwydane z własną kartą tytułową: Modlitwy Publiczne Każdemu czasowi y potrzebam pospolitym służace, za zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych Y Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] wydane (drugie liczbowanie).
Uwaga: Indeks (rejestr psalmów i pieśni).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 19, 84
Cytata bibliogr.: Chojnacki, Ewang., 884, 1450
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 3000
Cytata bibliogr.: NUKAT
Uwaga: Fragmenty tekstu w języku łacińskim.
Proweniencja: "61" [dawna sygnatura]
Proweniencja: "619/3" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "Dubl. Bibl. [...] I Nro 91" [na górnej wyklejce]
Proweniencja: "Ten Kancyonał kupiliśmy u [...] Xiędza [...]seniora Inglisa Za który daliśmy czerwony Złoty. [...] 15 february 1747. [Podpis nieczytelny]." [na górnej wyklejce].
Proweniencja: "Ex Libis Jacobi Inglis. Ao 1737, d 28 Aug." [na górnej wyklejce].
Oprawa: Deski, skóra brązowa, radełko ślepe, ślady zapięć, brzegi kart barwione czerwono.
Temat: Pieśni religijne polskie - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka religijna - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Kancjonały - Polska - 17 w.
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe: Rybiński Maciej (1566-1612).
Hasło dodatkowe - tytuł: Biblia ST Księga Psalmów pol
Hasło dodatkowe - tytuł: Modlitwy Publiczne każdemu czasowi i potrzebam pospolitym służące
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 24078 I (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Kancjonał pol
Tytuł: Kancyonal, To jest, Pieśni krześćiańskie, ku chwale Boga ku Chwale Boga W Troycy Swietey jedynego : Y pociesze wiernych jego, porządnie wydane.
Wariant tytułu: Kancjonał to jest pieśni chrześcijańskie ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego
Wariant tytułu: Kancyonal, To jest Pieśni krześciańskie ku chwale Boga w Troycy Swie̜tey jedynego i pociesze wiernych jego porza̜dnie wydane
Adres wydawniczy: We Gdansku : Drukował Andrzey Hünefeld [...], 1644.
Opis fizyczny: [2], 976 stron, [42] karty : nuty ; 12º.
Uwaga: Zawiera melodie pieśni i psalmów zapisane białą notacją menzuralną.
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M DC XLIV.
Uwaga: Według podanej literatury i obiektu zdigitalizowanego - brak ostatnich dwóch kart (Estreicher notuje kart nieliczbowanych 41).
Uwaga: Na karcie tytułowej recto zapiska: "Libellus Hereticus" i na verso: "Liber Hereticus".
Współwydane: Współwydane z tytułem nagłówkowym na stronach nieliczbowanych: "Pasterstwo Domowe, w ktorym się zamyka Katechism, także nauki jakośie każdy człowiek, a osobliwie Gospodarz, w domu w domu swym sprawować ma", "Modlitwy Pospolite".
Uwaga: Indeks (rejestr pieśni).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 19, 82
Cytata bibliogr.: VD17, 7:684178A
Cytata bibliogr.: BASE
Proweniencja: "625" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "XXVII L.46" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "782/3" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "Die 12 augusti hora ipsa 12o 1803[?] an[no] in Gymnasio Lublinensi, a D. Petro Łopinski datsis 1ae 27 anno Profesore comparatu per Casemiru[m] Chromiński datsis VI 6ex annor[um] professore et invigena Lublinensi, constat [...]" [na górnej wyklejce].
Oprawa: Deski, skóra brązowa, radełko ślepe, zapięcia z ozdobnymi klamrami z aniołami, brzegi kart złocone, cyzelowane.
Temat: Pieśni religijne polskie - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka religijna - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Kancjonały - Polska - 17 w.
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - tytuł: Biblia ST Księga Psalmów pol
Hasło dodatkowe - tytuł: Pasterstwo Domowe w którym się zamyka Katechism
Hasło dodatkowe - tytuł: Modlitwy Pospolite
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
Defekty: Brak dwóch ostatnich kart
Wersja elektroniczna: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN786327243 (Göttinger Digitalisierungszentrum Ein Service der SUB Göttingen)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 24741 I (1 egz.)
No cover
Music notes
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Kancjonał pol
Tytuł: Kancyonal, To jest Księgi Psalmow Y Piesni Duchownych, Na Chwale Boga w Troycy S. Iedynego, Oyca Syna Y Ducha Swietego, Za zgoda wszystkich Zborow Ewangelickich Koronnych, W. X. L. y Państw do nich należących, z dawnieyszych Kancyonałow, Psałterzow y Katechizmow zebrane, y kwoli jednostaynemu używaniu wydane.
Wariant tytułu: Kancjonał to jest Księgi psalmów i pieśni duchownych
Dod. s. tyt.: Psalmy Krola y Proroka Swietego Dawida Ronźego prźekładania
Adres wydawniczy: We Gdansku : Drukowane przez Davida-Fridricha Rhetiuza : Nakładem Christiana Mansklapa, 1661.
Opis fizyczny: [398], [117], [60] stron : nuty ; 12°.
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M. DC. LXI.
Uwaga: Zawiera melodie pieśni i psalmów zapisane białą notacją menzuralną.
Współwydane: Współwydane z własną stroną tytułową: Modlitwy publiczne, każdemu czasowi y Potrzebam pospolitym służące, za zgodna uchwałą. Zborow Ewangelickich [...] wydane. We Gdansku : Drukował David Friedrich Rhed, 1662. Modlitwy Chrześciańskie, Każdemu Czasowi y potrzebie służące. We Gdańsku : Drukował David - Fredrich Rhetiusz, 1661 - drugie i trzecie liczbowanie stron.
Uwaga: Indeks (rejestry pieśni, modlitw).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 19, 85
Uwaga: Fragmenty tekstu w języku łacińskim.
Proweniencja: "783/3" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Oprawa: Deski, zielony aksamit, brzegi kart złocone, cyzelowane.
Temat: Psałterze - teksty.
Temat: Pieśni religijne polskie - 17 w.
Temat: Muzyka religijna - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Kancjonały - Polska - 17 w.
Hasło dodatkowe: Rhete Dawid Fryderyk ( -1694).
Hasło dodatkowe: Mansklap Christian (16..-16..).
Hasło dodatkowe - tytuł: Biblia ST Księga Psalmów pol
Hasło dodatkowe - tytuł: Modlitwy Publiczne Każdemu Czasowi y Potrźebam pospolitym służące za zgodną uchwałą Zborów Ewangelickich wydane
Hasło dodatkowe - tytuł: Modlitwy Chrzesciańskie Każdemu Czasowi y potrźebie służące
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 24746 I (1 egz.)
Music notes
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Kancjonał pol
Tytuł: Psalmy Dawidowe, czyli przekład do użycia Socynianów / z nótami Muzycznemi Abrahama Lobuaslera ; Macieja Rybińskiego.
Adres wydawniczy: W Rakowie : Sternacki, 1605.
Opis fizyczny: 136, [2] strony, sygnowanie A², B-R⁴, S²: nuty ; 20 cm.
Uwaga: Na ostatniej stronie: Drukował Sebestyan Sternicki Nakładem samegoż tey prace. Autora
Uwaga: Brak strony tytułowej, przez to brak trzech pierwszych psalmów. Na 1 karcie recto czystej doklejona karta z ręcznie wpisanym tytule, wg tej karty tytuł, na verso doklejona ilustracja: "Pokłon Trzech Króli".
Uwaga: Druk jest najstarszym wydaniem psalmów Rybińskiego z 1605 roku jako jeden z wariantów. Wg Załuskiego nuty pisane przez Abrahama Lobuaslera.
Uwaga: Wg Estr. druk jest pierwszą edycją. Nazwa autora muzyki (Goudimel) wg Estr. dotyczy jakiegoś wariantu z jedną stroną omyłek albo kolejnego wydania.
Uwaga: Nazwa autora muzyki: Abraham Lobuaster wg Załuskiego.
Uwaga: Rejestr psalmów.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, t. 15, 74
Cytata bibliogr.: Jocher, II, 24
Cytata bibliogr.: Maciejewski, Piśmiennictwo Polskie, 351
Uwaga: Słowa psalmów polskie, tytuły łacińskie.
Oprawa: Tektura, na grzbiecie dwie naklejki: 1. Rybiński. Psalmy. 2. Biblioteka Sieniawska.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka religijna - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Kancjonały - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Hasło dodatkowe: Sternacki Sebastian (1574-1635).
Hasło dodatkowe: Rybiński Maciej (1566-1612).
Hasło dodatkowe: Goudimel Claude (1514-1572).
Hasło dodatkowe - tytuł: Biblia ST Księga Psalmów pol 1605
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Raków.
Wersja elektroniczna: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/26438 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 24047 II (1 egz.)
Music notes
In basket
Autor: Zieleński Mikołaj (ca 1550-po 1615).
Tytuł: Partitura pro organo. [Cz.1], Offertoria Totivs Anni, Quibus in Festis omnibus Sancta Romana Ecclesia uti consuevit Septenis, et Octonis vocibus tam vivis, quàm instrumentalibus accommodata. His accesserunt aliquot Sacrae Simphoniae cum Magnificat vocum XII. [Cz.2], Communiones Totius Anni [...] / Avctore Nicolao Zielenski Polono.
Adres wydawniczy: Venetiis : apvd Iacobvm Vincentivm, 1611.
Opis fizyczny: [2] 29, [37] kart, (sygnowanie A-I⁸,K-K⁶) : ilustracje ; 33x21 cm.
Uwaga: Dedykacja: Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Albert Baranowski ... .
Uwaga: W części dot. Offertoria pomyłki drukarskie w oznakowaniu kart: 1-18,21,20,21,23,29,24,27,[],28,30,30-36.
Współwydane: Współwyd. z własną stroną tyt.: Commvniones Totivs Anni, Quibus in Solennioribus Festis Sanctae Romanae Ecclesiae uti consuevit ad Cantum Organi per vnam, duas, tres, quattuor, quinque, et sex voces tum Instrumentis Musicalibus, et vocis resolutione, quam Itali Gorgia vocant, decantandae. His accesserunt aliquot Simphoniae quattuor, quinque, et sex vocum, et tres Fantasiae Instrumentis Musicalibus accommodatae / Auctore Nicolao Zielenski Polono Organario et Capellae Magistro Illustrissimi, et Reverendissimi Domini Domini Alberti Baranowski Dei gratia Archiepiscopi Gnesneñ. Legati, Nati Regni Poloniae Primatis, Primi Principis. ( k. F²-K⁶).
Zawiera: Obszerna dedykacja Mikołaja Zieleńskiego dla Prymasa Wojciecha Baranowskiego. Index Offertoriorum. Partitura pro organo Offertoria Totius Anni. Index Communionum. Communiones Totius Anni. Registrum Offertoriorum. Communionum Secundum Ordinem Calendarii ...
Proweniencja: "Czartoryska z Gotyckiego Domu"- nota rękopiśmienna wpisana brązowym atramentem na stronie tyt. obok sygnetu drukarza, po drugiej stronie znaku owalna piecz.:"Biblioteka XX.Czartoryskich". Na grzbiecie resztki niebieskiej naklejki prawdopodobnie z Biblioteki w Puławach lub w Sieniawie, w licu oprawy przedniej superekslibris małoczytelny, nad nim naklejona niebieska karteczka (4,5x6,5 cm) z cyfrą 35 przekreśloną i druga mała karteczka opieczętowana na czerwono cyfrą 33.
Oprawa: Tektura, skóra cielęca, na okładzinie przedniej 2 szlaczki tworzące ozdobne ramki, w narożnikach ramki wewnętrznej ornament kwiatowy oraz lilia Bourbonów, w środku ramki owalny superekslibris, nad superekslibrisem tłoczony napis : Partitvra, pod nim data 1615 (prawdopodobnie data oprawy klocka), na grzbiecie w drugim polu od góry czarnym atramentem: Nic. Zielenski. Partitura pro organo, pod resztami niebieskiej naklejki bibliotecznej, na samym dole: Venetiis 1611", na tylniej okładzinie na środku ornament kwiatowy w owalu.
Temat: Muzyka polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka wokalna religijna - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Offertoria (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Communiones (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Msze (muzyka) - 17 w. - offertora communiones
Gatunek, rodzaj, forma: Magnificat (muzyka) - 17 w.
Hasło dodatkowe: Vincenti Giacomo (15??-1619).
Hasło dodatkowe: Zieleński Mikołaj (ca 1550-ca 1615).
Hasło dodatkowe: Baranowski Wojciech (1548-1615).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Włochy Wenecja.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/24235 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 40102 III/1 Saf (1 egz.)
Music notes
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia ST Księga Psalmów pol
Tytuł: Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida : przekładania / Macieja Rybińskiego. Znowu przeyrzane y wydrukowane Roku Pańskiego (1618).
Wariant tytułu: Psalmy monarchy i proroka
Wydanie: Znowu przeyrzane y wydrukowane Roku Pańskiego (1618).
Adres wydawniczy: W Toruniu : Drukował Augustyn Ferber, 1618.
Opis fizyczny: [4], 453, [6] stron, sygnowanie A-S¹², T¹⁰, V⁴ ; 12 cm.
Uwaga: Na ostatniej stronie: Drukował Augustin Ferber.
Uwaga: Pierwsza i druga karta uszkodzona, brak fragmentu tekstu słownego.
Uwaga: Błąd w łączeniu kart: brakujące strony 23 i 24 wprawione po stronie 2, dalej poprawnie do końca.
Uwaga: Zawiera: 150 psalmów i 3 pieśni : Zakon álbo Boze Przykazanie ; Poselstwo Nowe S. Evvangeliey ; Zgon Szczesny Simeona S.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, t. 15, 75.
Cytata bibliogr.: Chojnacki, Druki ewangelickie, 178.
Oprawa: Półskórek zielony, tektura, na grzbiecie pięć pól wyznaczonych złotymi liniami, na drugim polu złotymi literami: "Psalmy Dawida Tłumaczenie Rybińskiego", pod ostatnim polem: "Toruń 1618".
Temat: Muzyka religijna - 17 w.
Temat: Psałterze - 17 w.
Temat: Parafrazy psałterza - 17 w.
Temat: Tłumaczenia psalmów - 17 w.
Temat: Kancjonały - Polska - 17 w.
Temat: Pieśni religijne - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni (głos) - 17 w.
Hasło dodatkowe: Ferber Augustin (-1621).
Hasło dodatkowe: Rybiński Maciej (1566-1612).
Hasło dodatkowe: Turnowski Jan (1567-1629).
Hasło dodatkowe - tytuł: Poselstwo Nowe S Evvangeliey Inc Słuchaj Izraelu tey mowy
Hasło dodatkowe - tytuł: Zgon Szczesny Simeona S Inc idxcie na wszystek świat
Wersja elektroniczna: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/26438 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 24662 I (1 egz.)
No cover
Music notes
In basket
Autor: Zieleński Mikołaj (około 1550-około 1615).
Tytuł ujednolicony: Offertoria totius anni
Tytuł: Offertoria. 1, Offertoria totius anni [Nr 1-15] / Mikołaj Zieleński ; z pierwodruku i transkrypcji Zdzisława Jachimeckiego wydał Władysław Malinowski.
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966.
Opis fizyczny: 109, [3] strony : faksimile, errata ; 30 cm.
Seria: Monumenta Musicae in Polonia. Seria A, Twórczość Kompozytorów Polskich
Uwaga: Na dwa chóry mieszane.
Uwaga: Partitura pro organo w ofertoriach nr: 5, 12, 13.
Uwaga: Indeks tematyczny na stronach 16-30.
Uwaga: Wstęp w języku polskim i francuskim, tekst utworów muzycznych łaciński
Temat: Muzyka - wydanie krytyczne.
Temat: Muzyka - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka na chór mieszany (2) a cappella - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka na chór mieszany (2) i organy - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka wokalna religijna - 17 w.
Hasło dodatkowe: Malinowski Władysław (muzykolog).
Hasło dodatkowe: Jachimecki Zdzisław (1882-1953).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki.
Hasło dodatkowe: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
All copies are currently on loan: sygn. 75581 III (1 egz.)
No cover
Music notes
In basket
Autor: Grochowski Stanisław (1542-1612).
Tytuł: Piesn o Swiętym Stanisławie Patronie Polskim / Nowo Wydana z notami Diomedesa Katona.
Wariant tytułu: Inc.: Boga w świętych jego chwalmy
Wariant tytułu: Pieśń o świętym Stanisławie patronie polskim
Adres wydawniczy: W Krakowie : Bazyli Skalski Drukował, 1607.
Opis fizyczny: 4 karty : ilustracja ; 18x14 cm.
Uwaga: Data na stronie tytułowej: "Roku Panskiego 1607".
Uwaga: Na rewersie strony tytułowej drzeworyt herbu Grzymała, pod nim wiersz.
Uwaga: Na herb Wielmoznego Pana ... Stanisława Garwaskiego Kasztellana Plotckiego Gostinskiego Starosty &c.
Oprawa: Półskórek czerwony, tektura, papier szary, na grzbiecie złotymi literami: "Pieśni".
Temat: Stanisław (święty ; około 1030-1079). - w muzyce - pieśń.
Temat: Muzyka polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni religijne - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni (głosy mieszane a cappella (4)). - 17 w.
Hasło dodatkowe: Cato Diomedes (około 1570-około 1607).
Hasło dodatkowe: Skalski Bazyli (około 1570- ).
Hasło dodatkowe: Garwaski Stanisław ( -po 1607).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 35782 II (1 egz.)
Music notes
In basket
Tytuł: Śpiewy Chóralne kościoła rzymsko-katolickiego : zebrane z zabytków muzyki religijnej polskiej z XVI i XVII wieku / przez Aleksandra Polińskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Nakł. Redakcji Echa Muzycznego, 1890 (W lit-sztych nut O. Witanowskiego : Krakowskie Przedmieście 64 w Resursie obywatel.).
Opis fizyczny: 34, [2] strony 17x27 cm.
Uwaga: Utwory religijne w opracow. na 4-głosy chór a cappella lub z akompaniamentem organów ad libitum.
Adnotacja: Na stronach 25-34 znajdują sie teksty słowne pieśni znajdujących się w zbiorze.
Uwaga: Słowa polskie i łacińskie.
Temat: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - w muzyce - pieśń.
Temat: Kazimierz (święty ; 1458-1484) - w muzyce - hymn.
Temat: Muzyka polska - 16 w.
Temat: Muzyka polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni religijne - Polska - 16 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni religijne - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni wielkanocne - 16 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni wielkanocne - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni adwentowe - 16 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni adwentowe - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni na Boże Narodzenie - 16 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni na Boże Narodzenie - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni (chór mieszany a cappella) - antologie.
Hasło dodatkowe: Gomółka Mikołaj (około 1535-po 1591). Psalm 46
Hasło dodatkowe: Gomółka Mikołaj (około 1535-po 1591). Psalm 142 "Voce mea ad Dominum clamavi"
Hasło dodatkowe: Gomółka Mikołaj (około 1535-po 1591). Psalm 64 " Exaudi Deus"
Hasło dodatkowe: Kochanowski Jan (1530-1584).
Hasło dodatkowe: Gorczycki Grzegorz Gerwazy (około 1665-1734). Graduale (Alleluja per annum)
Hasło dodatkowe: Brykowski Eryk. Hymnus de S. Joanne Baptista
Hasło dodatkowe: Poliński Aleksander (1845-1916).
Hasło dodatkowe: Witanowski O.
Hasło dodatkowe: Redakcja "Echa Muzycznego i Teatralnego".
Hasło dodatkowe - tytuł: Boże wieczny Boże żywy z 16 w
Hasło dodatkowe - tytuł: Z porady Trójcy świętej z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Archanioł Gabryel z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Anioł pasterzom mówił z 17 w
Hasło dodatkowe - tytuł: Nużeśmy chrześcijanie z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Nuż my wszyscy śpiewajmy z weselem z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Królu anielski z 1635
Hasło dodatkowe - tytuł: Pieśń postna chórał starożytny harmoniz w 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Wstał Pan Chrystus z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Pieśń przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu z 1580 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Czas jest łaski wszystkim chrześcijanom z 1580 r
Hasło dodatkowe - tytuł: O jutrzenko najśliczniejsza z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: W każdą chwilę Hymn Śgo Kazimierza z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Witaj Panno Ave virgo gloriosa z 1635 r
Hasło dodatkowe - tytuł: Gwiazdo morza głębokiego
Hasło dodatkowe - tytuł: Gwiazdo morza któraś Pana
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Warszawa.
Wersja elektroniczna: https://dlibra.mnk.pl/dlibra/publication/26259 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 40109 III (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again