Form of Work
Starodruki
(9)
Status
unknown
(5)
available
(4)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(9)
Author
Rosselli Annibale (1525-1593).
(9)
Januszowski Jan (1550-1613).
(8)
Franciszek I Medyceusz (książę Toskanii ; 1541-1587).
(2)
Karnkowski Stanisław (1520-1603).
(2)
Garibus Iacobus.
(1)
Gonzaga Francesco (1546-1620).
(1)
Hermes Trismegistus.
(1)
Powodowski Hieronim (1543-1613).
(1)
Solikowski Jan Dymitr (1539-1603).
(1)
Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
(1)
Sykstus V (papież ; 1521-1590).
(1)
Wolrab Jan (15..-około 1592).
(1)
Zamoyski Jan.
(1)
Year
1590 - 1599
(2)
1580 - 1589
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Latin
(9)
Subject
Hermes Trismegistus
(3)
Alchemia
(1)
Sakramenty
(1)
Stefan Batory
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Oratio funebris Fratris Hannibalis Roselli in sepultura Stephani I Regis Poloniae Serenissimi 1588.
Adres wydawniczy: Cracoviae : Ex Officina Lazari, 1590.
Opis fizyczny: [5]6-13[14] stron sygnowanie A⁴, B³ : ilustracje (sygnet drukarski) ; 4°.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 376
Cytata bibliogr.: Ossol., 2089
Cytata bibliogr.: BJ, 2083
Oprawa: Półskórek biały, szyldzik czerwony tłoczone złocenia - 19 w.
Temat: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
Hasło dodatkowe: Rosselli Annibale (1525-1593).
Hasło dodatkowe: Zamoyski Jan.
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/7627 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 261 II Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Pymander Mercvrii Trismegisti Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorum Regularis obseruantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Profesoris. Liber quartus de Coelo.
Wariant tytułu: Pymander Mercurii Trismegisti Cum Commento. Liber IV: De Coelo.
Wariant tytułu: Liber quartus de Cœlo
Wariant tytułu: Lib. IV. Com. I ( -XVII)
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1584 [VIII 17 po].
Opis fizyczny: [6] kart, [1]2-478, [18] stron sygnowanie*⁶,A-Z⁴,Aa-Zz⁴,Aaa-Ppp⁴,Qqq³ ; 2°.
Uwaga: Data na karcie tytułowej: M. D. LXXXIIII.
Uwaga: Dedykacja: Illvstrissimo Ac Reverendissimo Principi, Domino D. Stanislao Karnkovski, Dei Gratia Archiepiscopo Gsesnen. Legato Nato, Regni Poloniæ Primati, ac primo Principi. / Frater Hannibal Rosseli [...].
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 374
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 2087
Cytata bibliogr.: BJ 16, R-528
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 2093
Proweniencja: "Sum ex bibliotheca Ioh. Georgij a Werdenstein, 1584" [autograf na stronie tytułowej recto] .
Proweniencja: "Bibliotheca Regia Monacensis" [pieczęć prosta na karcie tytułowej verso].
Proweniencja: "Duplum Bibliothecae R. Monac." [piecz. prost. na karcie tytułowej verso].
Oprawa: Półskórek brązowy, grzbiet tłoczony, złocony, brzegi kart prószone brązowo - 19/20 w.
Temat: Alchemia - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Karnkowski Stanisław (1520-1603).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2386 II Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Asclepivs Mercvrii Trismegisti. Lib. 6, de immortalitate Animæ, qui est primus Asclepij. / Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli...
Wariant tytułu: Asclepius Mercurii Trismegisti
Wariant tytułu: De immortalitate Animæ
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1590 [I 1 po].
Opis fizyczny: [10],[1]2-485, [7] stron sygnowanie A-Z⁴, Aa-Zz⁴, Aaa-Ppp⁴, Qqq² ; 2°.
Uwaga: Sygnet druk. na k. tyt.
Uwaga: Na stronie tytułowej "M. D. XC.".
Uwaga: Dedykacja autora na k. A2-4: "Illvstri Ac Reverendissimo In Christo patri, ac Domino, D. Ioanni Demetrio Solikowski [...] Archiepiscopo Leopoliensi...".
Uwaga: Indeks.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 375
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 2089
Cytata bibliogr.: BJ 16, R-530
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 2095
Cytata bibliogr.: NUKAT online
Proweniencja: "P. Venerabilis Andreas Pliscius Plebanus Niessouien. Fratri Bonaventurae Lipnen. Ord. Min. Reg. Observantiae amoris ergo dd. 1600" [ górna wyklejka].
Proweniencja: "Pro cella P. Praedicatoris Loci (...) F. Min. Obs. ad S. (...)" [strona tytułowa].
Proweniencja: "Rmus Dnus Stanislaus a Karnkow Archiepus Gnesnen L.N. Regni Poloniae Primas N Venerabili fr Andreae Pliscio Plebano Niessouien amoris ergo dd." [strona tytułowa].
Oprawa: Skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta z nomina sacra, ślady po wiązaniach, brzegi kart barwione zielono - 16 w. zniszczona.
Hasło dodatkowe: Solikowski Jan Dymitr (1539-1603).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1241/4 III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Pymander Mercvrii Trismegisti Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorum Regularis obseruantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Profesoris. Liber primus de SS. Trinitate.
Wariant tytułu: Pymander Mercurii Trismegisti cum commento. Liber I: De SS. Trinitate.
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1585 [I 3 po].
Opis fizyczny: [4] karty, [1]2-381, [19] stron (ostatnia czysta) sygnowanie *⁴, A-Z⁴, Aa-Zz⁴, Aaa-Ddd⁴ ; 2°.
Uwaga: Oprawne razem z Liber II.
Uwaga: Współoprawne z sygnaturą 1241/1A III Cim
Uwaga: Na stronie tytułowej: "M.D.LXXXV".
Cytata bibliogr.: E XV-XVIII, 26, 373/374
Cytata bibliogr.: BJ, 2084
Cytata bibliogr.: Ossol., 2090
Proweniencja: "I B P D" wokół herbu Ślepowron [superekslibris].
Proweniencja: "Ex Cathalogo Librorum Joannis Maiewski 1644" [górna wyklejka].
Proweniencja: "M. Valentii Joännis Mazurkowic A. 1661. Mense Martio".
Proweniencja: "post Obitus eius Bibliothecae Cracoviensis S. Spiritus Canonicus Regular. 1683".
Proweniencja: "2384" [dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej].
Oprawa: Pergamin żółty, usztywniony, szyldzik brązowy na grzbiecie, superekslibris, ślady po wiązaniach, brzegi kart barwione czerwono - 16 w.
Hasło dodatkowe: Garibus Iacobus.
Hasło dodatkowe: Rosselli Annibale (1525-1593).
Hasło dodatkowe: Gonzaga Francesco (1546-1620).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1241/1 III Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Pymander Mercvrii Trismegisti Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorum Regularis obseruantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Profesoris. Liber V. de Elementis, & descriptione totius orbis.
Wariant tytułu: Pymander Mercurii Trismegisti cum commento. Liber V. de Elementis, et descriptione totius orbis.
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1586 [V 29 po].
Opis fizyczny: [12], [1]2-645, [25] stron, sygnowanie *⁶, A-Z⁴, Aa-Zz⁴, Aaa-Zzz⁴, Aaaa-Oooo⁴, Pppp³ ; 2°.
Uwaga: Na stronie tytułowej: M.D.LXXXVI.
Uwaga: Karty dotyczące Polski: 334-355.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 374/375
Cytata bibliogr.: Ossol., 2094
Cytata bibliogr.: BJ, 2088
Proweniencja: "Convent. Cracovien. SS. Joseps et Michaelis Carmel. Discal (...)".
Proweniencja: "2385" [dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej, na górnej wyklejce i szyldziku].
Oprawa: Pergamin biały, półskórek brązowy, brzegi kart barwione czerwono, szyldzik papierowy - 16 w. b. zniszczona.
Temat: Hermes Trismegistus.
Hasło dodatkowe: Rosselli Annibale (1525-1593).
Hasło dodatkowe: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1241/3 III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Pymander Mercvrii Trismegisti Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorvm Regularis obseruantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Profesoris. Liber quartus de Coelo.
Wariant tytułu: Pymander Mercurii Trismegisti cum commento. Liber IV: De Coelo.
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1584 [VIII 17 po].
Opis fizyczny: [6] kart, [1]2-478, [18] stron, sygnowanie *⁶, A-Z⁴, Aa-Zz⁴, Aaa-Qqq⁴ [ostatnia czysta] ; 2°.
Uwaga: Na karcie tytułowej: "M. D. LXXXIIII".
Uwaga: Adl. 1 współoprawne z: tegoż, Liber III. de ente, materia, forma & rebus metaphysicis. 1241/2 III Cim
Cytata bibliogr.: E XV-XVIII, 26, 374
Cytata bibliogr.: Ossol., 2093
Cytata bibliogr.: BJ, 2087
Proweniencja: Zobacz druk współoprawny
Oprawa: Pergamin żółty, usztywniony, szyldzik brązowy na grzbiecie, superekslibris, ślady po wiązaniach, grzbiet oraz brzegi kart barwione czerwono - 16 w.
Hasło dodatkowe: Rosselli Annibale (1525-1593).
Hasło dodatkowe: Karnkowski Stanisław (1520-1603).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe: Hermes Trismegistus.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1241/2 A III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Pymander Mercvrii Trismegisti Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorum Regularis obseruantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Profesoris. Liber III. de ente, materia, forma et rebus metaphysicis.
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1586 [XII 28 po].
Opis fizyczny: [4] karty, [1]2-444, [14] stron, sygnowanie *⁴, A-Z⁴, Aa-Zz⁴, Aaa-Lll⁴ ; 2°.
Uwaga: Na stronie tytułowej: "M. D. LXXXVI". Auxilio Clar: viri D. Sebastiani Montelupi Florentini.
Uwaga: Współoprawne z sygn. 1241/2 A III Cim
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 374
Cytata bibliogr.: Ossol., 2092
Cytata bibliogr.: BJ, 2086
Proweniencja: "I B P D" wokół herbu Ślepowron [superekslibris].
Proweniencja: "M. Valentii Joännis Mazurkowic A. 1661. Mense Martio".
Proweniencja: "Post Obitus eius Bibliothecae Cracoviensis S. Spiritus Canonicus Ragular. 1683"
Proweniencja: "2384" [dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej].
Oprawa: Pergamin żółty, usztywniony, szyldzik brązowy na grzbiecie, superekslibris, ślady po wiązaniach, grzbiet oraz brzegi kart barwione czerwono - 16 w.
Temat: Hermes Trismegistus.
Hasło dodatkowe: Franciszek I Medyceusz (książę Toskanii ; 1541-1587).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1241/2 III Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: Pymander Mercvrii Trismegisti Cum Commento Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorum Regularis obseruantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Profesoris. Liber secundus de Spiritu S. et Angelis.
Wariant tytułu: Pymander Mercurii Trismegisti cum commento. Liber II: De Spiritu S. et angelis.
Wydanie: War. A.
Adres wydawniczy: Cracoviae : In Officina Typographica Lazari, 1585 [I 23 po].
Opis fizyczny: [4] karty, [1]2-426, [22] strony [ostatnia czysta], sygnowanie *⁴, A-Z⁴, Aa-Zz⁴, Aaa-Kkk⁴ ; 2°.
Uwaga: Na karcie Kkk₃ verso Registrum.
Uwaga: Współoprawne z sygn. 1241/1 III Cim
Uwaga: Na stronie tytułowej: "M.D. LXXXV".
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 374
Cytata bibliogr.: Ossol., 2091
Cytata bibliogr.: BJ, 2085 (rozróżnienie wariantów)
Proweniencja: "M. Valentii Joännis Mazurkowic A. 1661. Mense Martio"
Proweniencja: "Post Obitus eius Bibliothecae Cracoviensis S. Spiritus Canonicus Ragular. 1683"
Proweniencja: "I B P D" wokół herbu Ślepowron [superekslibris].
Proweniencja: "2384" [dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej].
Oprawa: Pergamin żółty, usztywniony, szyldzik brązowy na grzbiecie, superekslibris, ślady po wiązaniach, grzbiet oraz brzegi kart barwione czerwono - 16 w.
Temat: Hermes Trismegistus.
Hasło dodatkowe: Rosselli Annibale (1525-1593).
Hasło dodatkowe: Franciszek I Medyceusz (książę Toskanii ; 1541-1587).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1241/1 A III Cim (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Rosselli Annibale (1525-1593).
Tytuł: De Septem Sacramentis Ecclesiae Catholicae : Liber, on ordine Commentariorum in Mercurium Trismegistum Nonus / Fratris Hannibalis Rosseli Calabri, Ordinis Minorvm Regularis observantiae, Theologiae et Philosophiae, ad S. Bernardinum Cracouiae Professoris.
Adres wydawniczy: Posnaniae : In Officina Typographica Ioannis VVolrabi : Cura & impensis Reuerendi Domini Hieronymi Povvodovvij, C.C.&c., [po 30 X] 1589.
Opis fizyczny: [10] kart, [1]2-836 stron, [1] karta, sygnowanie a⁴,b⁶,A-Z⁴,Aa-Zz⁴,Aaa-Zzz⁴,Aaaa-Zzzz⁴,Aaaaa-Kkkkk⁴,Lllll⁶.
Uwaga: Na stronie tytułowej: M. D. LXXXIX.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 375.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 2090.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 2096.
Proweniencja: "Reverendissmus (...) Miaskowski Sufraganeus Wladislawiensis pro Biblioteca Ffrum (...) 1625" [strona tytułowa]
Oprawa: Skóra brązowa tłoczenia ślepe, plakieta złocona, radełka, brzegi kart barwione zielono - 16 w. restaurowana (nowy grzbiet, na nowych okładzinach naklejone lica z dawnej oprawy) - XIX w.
Temat: Sakramenty - Kościół katolicki - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Powodowski Hieronim (1543-1613).
Hasło dodatkowe: Sykstus V (papież ; 1521-1590).
Hasło dodatkowe: Wolrab Jan (15..-około 1592).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Poznań.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/17091 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1231 III Cim
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again