Form of Work
Starodruki
(6)
Status
unknown
(5)
available
(1)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(5)
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
(1)
Author
Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
(6)
Rej Mikołaj (1505-1569).
(3)
Wirzbięta Maciej (1523-1605).
(3)
Dietrich Veit (1506-1549).
(2)
Luther Martin (1483-1546).
(2)
Daubmann Jan (15..-1573).
(1)
Helicz Jan (około 1519- ).
(1)
Herburt Odnowski Mikołaj (14..-1555).
(1)
I.C.B.
(1)
Lubelczyk Andrzej (około 1500-około 1577).
(1)
Lubelczyk Jakub (ca 1530-post 1567). Krystus Pan zmartwychwstał Zwycięstwo otrzymał
(1)
Myszkowski Stanisław.
(1)
Radziwiłł Mikołaj Czarny.
(1)
Seklucjan Jan (około 1510-1578).
(1)
Sylwiusz Jakub ( -po 1583).
(1)
Trzecieski Andrzej (około 1525-około 1584).
(1)
Wacław z Szamotuł (około 1526-1560).
(1)
Zacius Szymon z Proszowic (około 1507-około 1591).
(1)
Zaremba Jan (około 15..- ).
(1)
Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572).
(1)
Łazarz Andrysowic (?-1577).
(1)
Year
1560 - 1569
(1)
1550 - 1559
(4)
1540 - 1549
(1)
Country
Poland
(4)
Belarus
(1)
Russia (Federation)
(1)
Language
Polish
(5)
Latin
(1)
Subject
Ozeasz (postać bibilijna
(2)
Jezus Chrystus
(1)
Kancjonały
(1)
Melanchton Filip [Schwart Philipp 1497-150,teolog ewangelicki]
(1)
Muzyka
(1)
Pieśni religijne
(1)
Polemika teologiczna
(1)
Subject: work
Biblia
(2)
Genre/Form
Pieśni religijne polskie
(1)
Poezja polska
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Autor: Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
Tytuł ujednolicony: Kancjonał puławski
Tytuł: Piesn o zmartwych wstaniu Pańskim. Wesel sye teyto chwile Ludzkie pokolenie. etcet. Druga Krystus Pan zmartwychwstał Zwycięstwo otrzymał. / J. L., Jak: Lub:.
Wariant tytułu: Pieśń o zmartwychwstaniu pańskim
Wariant tytułu: Chrystus Pan zmartwychwstał
Adres wydawniczy: [Kraków : Andrysowic Łazarz, 1556].
Opis fizyczny: [4] karty, sygnowanie A⁴ : nuty ; 8°.
Uwaga: Druk jest ósmą częścią kancjonału składanego zwanego "Kancjonałem puławskim".
Współwydane: Krystus Pan zmartwychwstał Zwycięstwo otrzymał.
Cytata bibliogr.: NKor., 1, 234.
Cytata bibliogr.: Śpiewnik staropolski, z.2, s.32,61.
Proweniencja: "Mon. Bledzoviensis Cisterciens" [strona tytułowa druku o sygn. 1637 I Cim, na wyklejce górnej notatka J. Łepkowskiego].
Proweniencja: "Biblioteka CC" [podwójne C splecione, pieczęć okragła na stronie [65].
Oprawa: Skóra bordowa, na grzbiecie naklejona skóra bordowa z poprzedniej oprawy (1869), futerał - restaurowana w Pracowni Konserwacji MNK przez Krzysztofa Płochockiego 1995 r.
Temat: Jezus Chrystus - męka - dzieła przed 1800.
Temat: Muzyka - pieśni religijne - dzieła przed 1800.
Gatunek, rodzaj, forma: Poezja polska - 16 w. - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Lubelczyk Jakub (ca 1530-post 1567). Krystus Pan zmartwychwstał Zwycięstwo otrzymał
Hasło dodatkowe: Łazarz Andrysowic (?-1577).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/913 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1625 I Cim Saf
Book
In basket
Autor: Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
Tytuł: Tumultuaria Responsio in libellum Philippi Melanctonis. / Autore M.Andrea Bochnen[sis].
Adres wydawniczy: Impressu[m] Cracoviae : per Ioannem Haeliz, 1540.
Opis fizyczny: [17] kart, sygnowanie A-B⁸ ; 8°.
Uwaga: Unikat-według Estreichera jedynie w Bibliotece Czartoryskich.
Cytata bibliogr.: E XV-XVIII, 21, 429
Proweniencja: 4549/4 [stary nr inw.]
Proweniencja: 416 [sygnatura sieniawska]
Proweniencja: "Mikołaj Odnowski z Fulstina Kasztellan Przemyski,autorowi przysłał Dzieło Melanchtona,ten dał na nią odpowiedź...dzieło to jest dość rzadkie [obszerna notka Czackiego na wyklejce górnej]
Oprawa: Półskórek brązowy, papier usztywniony,na grzbiecie czerwony szyldzik, na okładzinie przedniej superekslibris Pogoń-19 w.
Temat: Polemika teologiczna
Temat: Melanchton Filip [Schwart Philipp 1497-150 teolog ewangelicki] - liturgia
Hasło dodatkowe: Lubelczyk Andrzej (około 1500-około 1577).
Hasło dodatkowe: Herburt Odnowski Mikołaj (14..-1555).
Hasło dodatkowe: Helicz Jan (około 1519- ).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/8217 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1121 I Cim
Book
In basket
Autor: Rej Mikołaj (1505-1569).
Tytuł ujednolicony: Postylla pol
Tytuł: Świętych słow a spraw Pańskich ktore tu sprawował Pan a zbawiciel nasz na tym swiecie iako prawy Bog bedacz w człowieczeństwie swoim Kroynika albo Postilla Polskim ięzykiem a prostym wykładem też dla prostakow krotce vczyniona.
Adres wydawniczy: W Krakowie : Drukował Matys Wirzbięta, 1557 [po 5 I].
Opis fizyczny: [16],1-127,129-136,[2],137-145,145-318,[9] kart, sygnowanie A⁶,Aa⁴,Aaa⁴,Aaaa²,B⁴,C-O⁶,P-S⁴,T-V⁶,X⁴,Y-Z⁶,Aa-Bb⁶,Cc⁸, Dd-Hh⁶,Ii-Kk⁴,Ll-Ss⁶,Tt-Xx⁴, YyZz⁶,Aaa⁴,Bbb-Ddd⁶,Eee⁴,Fff⁶, Ggg⁸,Hhh-Iii⁶,Kkk-Mmm⁴,Nnn⁶,Ooo⁴,Ppp⁵ : ilustracje ; 2°.
Uwaga: Tytuł, drukowany czarno i czerwono, w obramowaniu drzeworytowym - winieta portalowa, pod lewą kolumną inicjały I. C. B., pod prawą data 155[6?].
Uwaga: Dedykacja [na k. A4 r]: Naiaśnieyszemu Ksyażęciu Zygmuntowi Augustowi [...] Krolowi Polskiemu [...].
Uwaga: Tytuł na oprawie: Postilla polska.
Uwaga: Tekst w ramkach prostych.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 180/181
Cytata bibliogr.: BJ Pol. 2037
Cytata bibliogr.: Pol.Typ. IX, 1
Cytata bibliogr.: Rostkowska, Bibliografia dzieł Mikołaja Reja, p.12
Proweniencja: "Jest to nader rzadka Postilla (...) Dostałem w Warszawie 3 go 7 bra 1801 R. T.Czacki" [obszerna notatka nt. dzieła na połowie karty przedtytułowej czystej verso].
Proweniencja: "(...) Joannim (...)" [nieczytelna zapiska proweniencyjna (?) nad ramką drzeworytową okalającą tytuł].
Proweniencja: "Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich" [pieczęć podłużna na k. A₁v] 4. "1271" [dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej w górnym narożniku karty przedtytułowej czystej recto ].
Oprawa: Deski, skóra brązowa tłoczenia ślepe, plakieta, radełka, resztki klamer - 16 w. zniszczona.
Hasło dodatkowe: Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
Hasło dodatkowe: I.C.B.
Hasło dodatkowe: Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572).
Hasło dodatkowe: Wirzbięta Maciej (1523-1605).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Wersja elektroniczna: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/26434 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1698 III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Luther Martin (1483-1546).
Tytuł ujednolicony: In Hoseam Prophetam pol
Tytuł: Kommentharz albo wykład na Proroczthwo Hozeasza Proroka ktorego pisma ku dzisieyszym czasom ostatecznym własnie sie przydać a przytrefić mogą : Hozeasz Prorok Z wykładem zacnego Męża a Doktora w pismie swiętym przedniego (...) Ktorego Proroka pisma ku dzisieyszym. czasom ostatecznym własnie sie przydać a przytrefić mogą. Z Łacińskiego na Polski ięzyk przełożóny y nad pirwsze wydanie pilniey przezrzany y teraz nowo wyrobiony. Pełny pobożnych a Krześcianskich nauk y pociech zbawiennych. Przednieysze a zacnieysze mieysca ze wszytkiego Proroctwa Hozeaszowego dla łatwieyszey pamięci krociuchno zebrane na końcu znaydziesz. / zebranym przez Wita Theodora Noriberczyka.
Wariant tytułu: Kommentarz albo wykład na proroctwo Hozeasza
Wariant tytułu: Hozeasz Prorok Z wykładem zacnego Męża a Doktora w pismie swiętym przedniego
Wydanie: War. B.
Adres wydawniczy: W Brzesciu Litewskim drukowano : Nakładem Oswieczonego Książęcie Pana a pana Mikołaia Radziwiła Woiewody Wileńskiego etcet., 1567 VII.
Opis fizyczny: [33],1-61,61-186,182,188-324,532,326,[8] kart, sygnowanie A⁴,b-d⁸,A-Z⁸,Aa-Zz⁸,Aaa-Bbb⁸,Ccc⁴,Ddd₁-7 : ilustracje ; 4°.
Uwaga: W kolofonie: "M. D. Lix. Miesiąca Lipcza" .Wg A.Brücknera przekładu na język polski dokonał J.Lubelczyk do spółki z M. Rejem.
Uwaga: Prawdopodobnie tylko pierwsz składka A⁴ jest dodrukowana w roku 1567, natomiast reszta druku jest identyczna jak w pierwszym wydaniu w r. 1559.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26,176.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 31,138.
Cytata bibliogr.: Rostkowska, Bibliografia dzieł Mikołaja Reja, p.35(B)
Cytata bibliogr.: Pol.Typ. X,45
Proweniencja: "Toż samo dzieło ma Bibl. Czartor. pod tyt. Kommentharz autor Theodorus (Dietrich / Wit)" [górna wyklejka recto].
Proweniencja: "Pierwsze wydanie taki ma napis (...) 1569. in 4°° Listów czyli kart 381" [górna wyklejka verso]
Proweniencja: "Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich" [pieczęć podłużna na k.A₂r
Oprawa: Półskórek brązowy - 18 w. zniszczona.
Temat: Ozeasz (postać bibilijna ; 8 w. a.C.) - dzieła przed 1800.
Temat: Biblia. ST. Księga Ozeasza - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Rej Mikołaj (1505-1569).
Hasło dodatkowe: Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
Hasło dodatkowe: Dietrich Veit (1506-1549).
Hasło dodatkowe: Wirzbięta Maciej (1523-1605).
Hasło dodatkowe: Myszkowski Stanisław.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Białoruś Brześć.
Marginalia i zapiski: Marginalia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1403 II Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Luther Martin (1483-1546).
Tytuł ujednolicony: In Hoseam Prophetam pol
Tytuł: Kommentharz albo wykład na Proroczthwo Hozeasza Proroka ktorego pisma ku dzisieyszym czasom ostatecznym własnie sie przydać a przytrefić mogą. Teraz nowo po Polsku uczyniony.
Wariant tytułu: Kommentarz albo wykład na proroctwo Hozeasza
Wydanie: War. A.
Adres wydawniczy: W Brzesciu Litewskim drukowano : Nakładem Oswieczonego Książęcie Pana a pana Mikołaia Radziwiła Woiewody Wileńskiego etcet., 1559 VII.
Opis fizyczny: [33],1-61,61-186,182,188-324,532,326-381,[8] kart, sygnowanie a⁴,b-d⁸,A-Z⁸,Aa-Zz⁸,Aaa-Bbb⁸,Ccc⁸,Ddd₁-7 : ilustracje ; 4°.
Uwaga: W kolofonie: Roku Pańskiego M. D. L ix. Miesiąca Lipcza.
Uwaga: Miejsce druku fałszywe, drukowano w Krakowie u Macieja Wirzbięty.
Uwaga: Wg A. Brücknera przekładu na j.polski dokonał J. Lubelczyk do spółki z M. Rejem .
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 176.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 31, 137.
Cytata bibliogr.: Rostkowska, Bibliografia dzieł Mikołaja Reja, p.35(A).
Cytata bibliogr.: Pol.Typ. IX,11
Proweniencja: "Ducunt viam fata. Anno Domini 1558. 1560" [superekslibris z herbem lilia (Bonarowo)].
Proweniencja: "ST" [monogram na szyldziku skórzanym].
Proweniencja: "Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich" [piecz. podł. s.tyt.]
Oprawa: Deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, radełka, superekslibris, szyldziki skórzane na grzbiecie, ślady po klamrach, ślady złoceń na grzbiecie - 16 w.
Temat: Ozeasz (postać bibilijna ; 8 w. a.C.) - dzieła przed 1800.
Temat: Biblia. ST. Księga Ozeasza - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Rej Mikołaj (1505-1569).
Hasło dodatkowe: Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
Hasło dodatkowe: Dietrich Veit (1506-1549).
Hasło dodatkowe: Wirzbięta Maciej (1523-1605).
Hasło dodatkowe: Radziwiłł Mikołaj Czarny.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Białoruś Brześć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 830 II Cim
No cover
Book
In basket
Tytuł: Piesni Chrześciańskie dawnieisse y Nowe ktorych Chrześciani (tak w Kościele iako y Doma) używać maią / Teras wydane przez Jana Seclvciana.
Wariant tytułu: Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe
Wydanie: [Wydanie 2].
Adres wydawniczy: Drukowano w Krolewcu Pruskim : v Jana Daubmana nakladem Jana Secluciana, 1559.
Opis fizyczny: [8], 1-131, [1] karta, sygnowanie A-M⁸, A-E⁸, F⁴ : ilustracje, nuty ; 8°.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 27, 361
Cytata bibliogr.: NKor. III, 226, 12
Proweniencja: "Z Biblioteki Puławskiey XX Czartoryskich" [pieczęć podłużna na karcie A₁ verso].
Proweniencja: "Biblioteka CC" [piecz.ęć okrągła na karcie A₃ recto, D₁ recto, E₁ recto].
Oprawa: Pergamin biały usztywniony, tłoczone złocenia, szyldziki czerwone, superekslibris - 19 w.
Temat: Pieśni religijne - Polska - dzieła przed 1800.
Temat: Kancjonały - 16 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Pieśni religijne polskie - 16 w.
Hasło dodatkowe: Seklucjan Jan (około 1510-1578).
Hasło dodatkowe: Trzecieski Andrzej (około 1525-około 1584).
Hasło dodatkowe: Zacius Szymon z Proszowic (około 1507-około 1591).
Hasło dodatkowe: Zaremba Jan (około 15..- ).
Hasło dodatkowe: Sylwiusz Jakub ( -po 1583).
Hasło dodatkowe: Lubelczyk Jakub (około 1530-po 1567).
Hasło dodatkowe: Wacław z Szamotuł (około 1526-1560).
Hasło dodatkowe: Daubmann Jan (15..-1573).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Rosja Kaliningrad.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1100 I/1 Cim
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again