Form of Work
Książki
(1)
Starodruki
(1)
Status
unknown
(2)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(2)
Author
Dąbski Jan (konwiktor kolegium jezuitów w Warszawie; 1761).
(2)
Albertrandi Jan Chrzciciel (1731-1808). Nadzieje niezawodne (pol.)
(1)
Bohomolec Franciszek (1720-1784). Ojczyzna (pol.)
(1)
Bohomolec Franciszek (1720-1784). Prowincja Mazowiecka Soc. Jesu (pol.)
(1)
Nagurczewski Ignacy (1725-1811). Zkądże mię posłuch radosny zachodzi? (pol.)
(1)
Ogiński Marcjan Aleksander (1632-1690).
(1)
Year
1760 - 1769
(1)
1680 - 1689
(1)
Country
Poland
(1)
No place, unknown, or undetermined
(1)
Language
Latin
(1)
Polish
(1)
Subject
Czartoryska, Izabela Elżbieta
(1)
Czartoryski, Adam Kazimierz
(1)
Genre/Form
Dramat polski
(1)
Program teatralny
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Porta gentilitia [...] Oginsciorvm familiae in scenam data a [...] Collegij Grodensis Societatis Iesv Eloquentiae Auditoribus dum [...] Martinus Oginski [...] cum [...] sponsa Constantia Wielopolska connubiale faedus iniret [...] ex voto publico homillime dedicata.
Adres wydawniczy: [Wilno? : Drukarnia Akademicka?], 1685.
Opis fizyczny: [6] k., sygnowanie [a]², A-B² ; 2°.
Uwaga: Dedykacja Marcjanowi Aleksandrowi Ogińskiemu podp. Jezuici z Kolegium w Grodnie.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 23, 293.
Cytata bibliogr.: Dramat staropol.2.1, 111.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 5678.
Oprawa: Papier - XIX w.
Gatunek, rodzaj, forma: Dramat polski - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Program teatralny - 17 w.
Hasło dodatkowe: Ogiński Marcjan Aleksander (1632-1690).
Hasło dodatkowe: Kolegium Jezuitów (Grodno).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Akademicka (Wilno).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Litwa Wilno.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 14627 III
Authority data
Collegium Societatis Iesu (Wilno). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Akademia Wileńska. (hasło formalne) ; Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego (Wilno). (hasło formalne) ; Szkoła Główna Wileńska. (hasło formalne) ; Imperatorskij Vilenskij universitet. (hasło formalne) ; Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno). (hasło formalne) ; Vilniaus universitetas (1939-1940). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kolegium Jezuitów Wilno. ; Collegium Nobilium Wileńskie Societatis Jesu. ; Kolegium Jezuitów w Wilnie. ; Kolegium Jezuicie w Wilnie. ; Wileńskie Kolegium Jezuicie. ; Kolegium Jezuickie w Wilnie.
W 1570 powst. w Wilnie Collegium Societatis Iesu. W 1579 z inicjatywy Stefana Batorego przekształcone w Akademię Wileńską. W latach 1781-1797 - Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1797-1803 - Szkoła Główna Wileńska. 1803-1832 - Imperatorskij Vilenskij universitet. Po upadku powstania listopadowego uczelnię zamknięto. 1919-1939 - Uniwersytet Stefana Batorego. Od 1939 - Vilniaus universitetas. W 1940 dokonano reorganizacji uczelni przez połączenie jej z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. Od 1955 - Vilniaus valstybinis Vinco Kapsuko universitetas. W 1990 Uniwersytet odzyskał autonomię i powraca do nazwy Vilniaus Universitetas.
Authority data
Authority data
Collegium Societatis Iesu Calissiense (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kolegium Jezuitów w Kaliszu
Authority data
Collegium Societatis Iesu (Pińsk). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Collegium Pinscense Societatis Jesu. ; Pinscense Collegium Societatis Jesu. ; Collegium Pinscense Societatis Iesu. ; Collegium Pinscense SJ. ; Collegium Pińskie. ; Kolegium Pińskie. ; Kolegium w Pińsku. ; Kolegium Jezuitów w Pińsku. ; Pińskie Kolegium Jezuickie. ; Pińskie Kolegium Jezuickie pw. św. Stanisława biskupa. ; Rezydencja w Pińsku.
Fundacja jezuitów Albrychta Stanisława Radziwiłła w Pińsku w 1632; w 1632 oddano rezydencję; w 1638 podniesiono rezydencję do rangi kolegium. Kasacja 1773.
Authority data
Collegium Societatis Iesu (Lwów). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kolegium Jezuickie we Lwowie. ; Collegium Leopoliense Societatis Jesu. ; Collegium Societatis Jesu. ; Kolegium Jezuitów we Lwowie. ; Collegium Lwowskie Societatis Jesu. ; Collegium Sieniavianum Societatis Iesu. ; Lʹvìvs'ka êzuїtsʹka kolegìâ. ; Coll. Lwows. Soc. Jesu.
Collegium Societatis Iesu - kolegium jezuickie we Lwowie działało od 1607 do kasaty jezuitów w 1773.
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Przemyśl). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia J. Ces. Król. Mci. (hasło formalne)
zob. też Drukarnia Jego Krolewskiey Mości. (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Drukarnia JK Mci. ; Drukarnia Kolegium Soc. Jesu J. K. Mci. ; Drukarnia JK Mci Coll. Societatis Jesu. ; Typis SRM Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kollegium Societatis Iesu.
Tłocznia została ufundowana w 1754 i działała do 1756. Zarządzał nią wówczas Adam Klein, tytułujący się drukarzem J. K. Mci i Biskupa. Po dwuletniej przerwie typografia wznowiła działalność jako drukarnia jezuicka, pod nazwą Drukarnia J. K. Mci, następnie Drukarnia Kolegium Soc. Jesu J. K. Mci. Po 1773 oficyna przeszła na własność państwa i funkcjonowała jako Drukarnia J. Ces. Król. Mci. W 1784 nabył ją na własność Antoni Matyaszowski.
No cover
Book
In basket
Tytuł: Do Jasnie Oswieconych Xiążąt Ichmciow Adama Generała Ziem Podolskich y Izabelli z Flemingow Czartoryskich : W dzień pożądanego Ich Wesela.
Wariant tytułu: Do Jaśnie Oświeconych Książąt Ichm[oś]ciów Adama Generała Ziem Podolskich i Izabelli z Flemingów Czartoryskich
Wariant tytułu: Poloniae Totius Magnique Ducatus Litvaniae Omniumque Civium Communis ac Amplissima Laetitie ex Faustissimis Nuptiis Celsiss: principum Adami Ducis in Klevan Generalis Terrarum Podoliae Praefecti ac Isabellae de comitibus Flemingiis Czartorysciorum [...]
Adres wydawniczy: [Warszawa : wydawca nieznany, 1761].
Opis fizyczny: [10] k., sygn.: B-C⁴, []₂ ; 4˚.
Uwaga: Fragment zbioru, który w oryginale rozpoczynały wiersze w j. łacińskim. Szczegółowy opis utworów opracował Tadeusz Frączyk w artykule pt. Odgłos muzy na dźwięk weselnych okrzyków 19 listopada 1761 roku w Wołczynie [w:] Roczniki Biblioteczne XXIX : 1985, z. 1-2.
Zawiera: Oyczyzna. - Prowincya Mazowiecka Soc: Jesu. - Nadzieie niezawodne z przymierza dożywotniey Przyiaźni jasnie Oswieconych Xiążąt Jchmosciow. - Odgłos muzy na dzwięk weselnych okrzykow w Wołczynie [...]. - [inc.:] Zkądże mie posłuch radosny zachodzi?
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 537.
Cytata bibliogr.: Frączyk T., Roczniki Biblioteczne XXIX : 1985 1. 1-2.
Adnotacja: Zbiór wierszy z okazji ślubu Adama Kazimierza Czartoryskiego z Izabelą Fleminżanką, które podczas uroczystości weselnych zaprezentował i wręczył młodej parze konwiktor Collegium Nobilium Jezuitów - Jan Dąbski.
Oprawa: Półpłótno zielone, tytulatura, tłoczone złocenia.
Temat: Czartoryski Adam Kazimierz (1734-1823) - małżeństwo - dzieła przed 1800.
Temat: Czartoryska Izabela Elżbieta (1746-1835) - małżeństwo - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Bohomolec Franciszek (1720-1784). Ojczyzna (pol.)
Hasło dodatkowe: Bohomolec Franciszek (1720-1784). Prowincja Mazowiecka Soc. Jesu (pol.)
Hasło dodatkowe: Albertrandi Jan Chrzciciel (1731-1808). Nadzieje niezawodne (pol.)
Hasło dodatkowe: Nagurczewski Ignacy (1725-1811). Zkądże mię posłuch radosny zachodzi? (pol.)
Hasło dodatkowe: Dąbski Jan (konwiktor kolegium jezuitów w Warszawie; 1761).
Hasło dodatkowe: Societas Jesu. Prowincja Mazowiecka.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Warszawa.
Marginalia i zapiski: Zapiski rękopiśmienne pod utworami wskazujące autorów wierszy: X. Bohom., X. Albelt., X Nagurcz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 103886 I
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Kalisz). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitej (Kalisz). (hasło formalne) ; Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego (Kalisz). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Typographia PP Societatis Iesu. ; Typographia Societatis Iesu. ; Typographia SI. ; Typograhia Collegii Karnkoviani. ; Koleium Societatis Iesu. Drukarnia. ; Drukarnia Koleium Soc. Iesu. ; Drukarnia Koleium Soc. Iesv. ; Typographia Collegii Societatis Jesu. ; Collegium Societatis Iesu. Typograhia. ; Drukarnia JKM Coll. Soc. Jesu. ; Typis Collegij Calissiensis Soc. Iesv. ; Drukarnia JKM Collegii SJ. ; Calissiense Soc: Iesu Collegium. ; Kollegium Societatis Iesv. ; Drukarnia Kollegium Soc. Jesu. ; Typis Collegii Karnkoviani Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kolegium Kaliskiego Societ. Jesv. ; Kolegium Societatis Iesu. ; Typografia SJ. ; Typografia Kaliska SJ. ; Typis Collegii SRM Societatis Jesu. ; Typis Karnkowianis. ; Drukarnia Kollegium Karnkow. Societatis Jesv. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczy-Pltey. ; Drukarnia JKM Colleg. Soc. Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kolegium Kaliskiego Soc. Jesv. ; Drukarnia JKM Rzeczypltey in Collegio Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM i Rzeczypltey. ; Typis Collegii Societatis Iesu. ; Collegium Karnkovianum Societatis Jesu. ; Koleium Kaliskie Societatis Iesu. ; Typis Collegii Societatis Jesv. ; Drukarnia Kollegium Societatis Jesu.
Drukarnia działająca przy jezuickim Kolegium Karnkowskiego w Kaliszu. Działała w latach 1633 (?)-1773. Korzystała z warsztatu, który należał wcześniej do Jana Wolraba II (1603-1605) i Wojciecha Gedeliusza (1605-1632), a po śmierci tego ostatniego prawdopodobnie przeszła w ręce jezuitów; przywilej królewski posiada do 1697. Pod zwierzchnictwem rektora kolegium, zarządzana przez prefektów. Po rozwiązaniu Towarzystwa Jezusowego w 1773 drukarnię przejęła Komisja Edukacji Narodowej; wydzierżawiono ją eks-jezuicie, ks. Wiktorowi Wargawskiemu, który prowadził ja do listopada 1781 po szyldem "Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitej". Od 1782 funkcjonuje pod nazwą: Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again