Form of Work
Książki
(3)
Status
unknown
(3)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(3)
Author
Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387).
(2)
Alfred Wielki (król Wessexu ; 849-899).
(1)
Baszko Godysław (autor domniemany).
(1)
Baszko Godysław (około 1215-około 1295).
(1)
Boguchwał (autor domniemany).
(1)
Boguchwał (biskup poznański ; -1253).
(1)
Dandolo Enrico (1108-1205).
(1)
Długosz Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae (łac. fr. ; fragment)
(1)
Gallus Anonymus. Chronicon (łac. fr. ; fragment )
(1)
Helmoldus (ante 1125-post 1177). Chronica Slavorum (łac. fr. ; fragment)
(1)
Jan z Czarnkowa (autor domniemany).
(1)
Jan z Czarnkowa (ca 1320-1380).
(1)
Kosmas (1045-1125). Chronica Boemorum (łac. fr. ; fragment)
(1)
Kowalski Marek Daniel.
(1)
Liutprandus Cremonensis (ca 920-ca 972). Opera (fr. ; fragment)
(1)
Martinet Francois-Nicolas (1725?-180.).
(1)
Mostowski Tadeusz Antoni (1766-1842).
(1)
Nestor (około 1056-1113).
(1)
Orosius Paulus (ca 390-ca 423). Adversus paganos (fr. stang. ; fragment)
(1)
Petrus de Dusburg (12..-13..). Chronicon terrae Prussiae (łac. fr. ; fragment)
(1)
Potocki Jan (1761-1815).
(1)
Stryjkowski Maciej (około 1547-około 1593). Kronika polska litewska żmudzka i wszystkiej Rusi (pol. fr. ; fragment)
(1)
Wincenty Kadłubek (błogosławiony ; 1150-1223). Chronica Polonorum (łac. fr. ; fragment)
(1)
Żerbiłło-Łabuński Józef (1852-1922).
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1790 - 1799
(1)
Country
Poland
(3)
Language
French
(1)
Latin
(1)
Polish
(1)
Subject
Czacki, Tadeusz
(1)
Jan z Czarnkowa
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Rękopisy
(1)
4 results Filter
Manuscript
In basket
Autor: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387).
Tytuł ujednolicony: Chronicon Polonorum
Tytuł: "Kronika tak zwana Bogufała" [Rękopis].
Adres wydawniczy: [około 1450-1500].
Opis fizyczny: 168 stron : pismo jednej ręki ; 28,5 x 21 cm.
Uwaga: tytuł przejęty z Kutrzeby s. 167.
Zawiera: s. 1-102: Ioannes de Czarnków(?), Chronica Magnae Poloniae (Kronika Wielkopolska) ; s. 102-134: Annales (Roczniki): s. 102-103, 108-110: Cracoviae brevior Chronica/Annales capituli Cracoviensis dicti breves (Rocznik krótki), s. 103-106: Calendarium et Memorabilia Wladislaviensia (Kalendarz i Spominki włocławskie), s. 106-108, 110-124: Annales capituli Posnaniensis (Rocznik kapituły poznańskiej), s. 124-127: Annales capituli Gnesnensis (Rocznik kapituły gnieźnieńskiej), s. 127-129, 110: Notae Gnesnenses (Spominki gnieźnieńskie), s. 129: Annales capituli Posnaniensis vel Annales Cuiavienses (Rocznik kapituły poznańskiej lub Rocznik kujawski), s.130-131: Annales dicti Poloniae Maioris (Rocznik tzw. Wielkopolski), s. 131-134: Chronica Cracoviensis tempore Ludovici regis Hungariae (Kroniczka krakowska z czasów Ludwika Węgierskiego) ; s. 134-168: Ioannes de Czarnków, Chronica (fragm. o śmierci Władysława Łokietka)
Cytata bibliogr.: St. Kutrzeba, Catalogus II, Cracoviae 1908-1913, s. 167
Cytata bibliogr.: Monumenta Poloniae Historica II, s. 461-462, 611; III s. 6, 7, 42, i w wielu miejscach ; MPH n.s.VIII, Warszawa 1970 s. IX, X, B. Kürbisówna ed.; MPH n.s.V, s. LVI, LXX; MPH n.s.VI, Warszawa 1962, s. XXI, XXVII, XXVIII i inne.
Cytata bibliogr.: W. Kętrzyński, O kronice wielkopolskiej [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydz. hist.-filoz. XXXIII, Kraków 1896, s.12, 17 (podział rkpsu)
Cytata bibliogr.: Kürbis, Studia nad Kroniką, s. 41, tabl. przed s. 55 (Układ Wielkiej Kroniki), 55, 59
Cytata bibliogr.: M. Plezia, Od Arystotelesa do "Złotej legendy", Warszawa 1958, s. 330 (wzmianka)
Cytata bibliogr.: B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959, s. 26, 75 (na s. 10 i nast. o starszych wydaniach: M. Perlbacha, F. Sommersberga, J. Lelewela, i innych)
Cytata bibliogr.: Wiesiołowski, Kolekcje, s. 36, 45, 52, 57
Uwaga: mikr. Bibl. Narodowej sygn. 16167 (Zawadzki, 10 s. 67).
Proweniencja: Małopolska 2 poł. XV w.
Proweniencja: Biblioteka Porycka Tadeusza Czackiego (zob. Rejestr bibl. Poryckiej B.Czart.2916 IV vol.II p.764).
Proweniencja: Biblioteka Puławska.
Proweniencja: s. 1 i inne pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Oprawa: Półskórek, marmurkowy introligatorski papier.
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 15 w.
Hasło dodatkowe: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387).
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/22521 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1314 III Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1314 III Rkps MF 112
Authority data
Kronika wielkopolska łac fr fragment (hasło formalne)
zob. też Kronika wielkopolska (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Boguchwał (autor domniemany). ; Baszko Godysław (autor domniemany). ; Jan z Czarnkowa (autor domniemany). ; Chronica Regni Poloniae ; Annalia vetustae gentis Polonorum vel Slavonicae ; Cronica longa Lechitarum et Polonorum ; Histoire du comte Walgersz et d'Helgonde ; Chronicon Poloniae ; Chronica Poloniae
No cover
Book
In basket
Autor: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1380).
Tytuł ujednolicony: Kronika pol
Tytuł: Kronika Jana z Czarnkowa / tł. Józef Żerbiłło ; oprac. tekstu i przypisów Marek D. Kowalski.
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Uniwersitas, 2009.
Opis fizyczny: 154, [1]s. ; 21 cm.
Temat: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387) - krytyka i interpretacja.
Temat: Polska - 14 w. - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Żerbiłło-Łabuński Józef (1852-1922).
Hasło dodatkowe: Kowalski Marek Daniel.
ISBN: 978-83-242-0965-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 117491 II
No cover
Book
In basket
Tytuł: Chroniques, Mémoires Et Recherches Pour Servir A L'Histoire De Tous Les Peuples Slaves. [P. 1-2] / Par Le Comte Jean Potockj, Livre XLII. Comprenant la fin du neuvieme siecle de notre Ere.
Adres wydawniczy: À Varsovie : [Tadeusz Antoni Mostowski?], 1793.
Opis fizyczny: Wolumin (XII, 231, [1 czysta] stron, [1] karta map ; 148 stron) ; 4°.
Uwaga: Nazwa drukarza wg Pisarze polskiego oświecenia. T. 2 / pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego. - Warszawa, 1994 s. 427.
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M. DCC. XC. III.
Uwaga: Na stronie tytułowej. P. 1: Chroniques Et Memoires, Tome I. Comprenant La Fin Du Neuvieme Siecle; na s. tyt. P. 2: Chroniques Et Memoires, Livre XLII. Seconde Partie.
Uwaga: W P. 1 mapa: "Carte Cyclographique De La Sarmatie pour l'année 900 de l'Ere Chretienne" sygn. gravé par Martinet.
Uwaga: P. 1 składa się 11 rozdziałów obejmujących fragmenty następujących kronik: Chronicon Poloniae (s. 2-11); Jana Długosza, Annales (s. 12-17); Galla Anonima, Chronicon (s. 18-37); Wincentego Kadłubka, Chronica Polonorum (s. 38-65); Kosmasa, Chronica Boemorum (s. 66-93); Chronicon Thuringicum (s. 94-99); Helmoldusa, Chronica Slavorum (s. 100-133); Paulusa Orosiusa, Adversus paganos (tekst zatytułowany Periplus Wulfstani, s. 134-139); Petrusa de Dusburg, Chronicon terrae Prussiae (s. 140-149); Macieja Stryjkowskiego, Kronika polska, litewska, żmudzka [...] (s. 150-175) oraz Povest' vremiennych let zredagowana przez Nestora (s.176-231).
Uwaga: Chronicon Poloniae (znany także pod tytułami łacińskimi: Chronica Regni Poloniae, Annalia vetustae gentis Polonorum vel Slavonicae, Chronica longa seu magna Polonorum seu Lechitarum i tytułem polskim: Kronika wielkopolska) wg Brygidy Kürbis przypisywany jest Boguchwałowi, biskupowi poznańskiemu, Godysławowi Baszko lub Janowi z Czarnkowa (Kronika wielkopolska / przekład Kazimierz Abgarowicz ; wstęp i komentarze Brygida Kürbis. - Kraków, 2010 s. 19-23).
Uwaga: Fragment tekstu zatytułowany "Periplus Wulfstani ex Hormesta Alfredi" ("Voyage de Wulfstan, tire de L'Hormesta du roi Alfred") poświęcony podróży Wulfstana po Morzu Bałtyckim został dodany do tekstu książki Paulusa Orosiusa, "Adversus paganos" przez króla Alfreda Wielkiego.
Uwaga: P. 2 składa się z 9 rozdziałów (XII-XX) obejmujących m. in. fragmenty tekstów: Liutprandusa z Cremony, Histoire des rois et des empereurs de l'Europe (s. [2]-32); Annales de Fulde (s. 33-53); Histoire des sept premiers ducs Hongrois (Gesta Hungarorum) Anonimowego notariusza króla Beli (s. 84-146) oraz kroniki Enrico Dandolo.
Uwaga: W P. 2 błędne oznaczenie numerów rozdziałów.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 25, 138.
Cytata bibliogr.: NKor, 6/1, 71.
Cytata bibliogr.: NUKAT online.
Uwaga: P. 1 - tekst równolegle francuski wraz z tekstem łacińskim, angielskim (Periplus Wulfstani ex Hormesta Alfredi), niemieckim (Chronicon Thuringicum), polskim (Kronika polska M. Stryjkowskiego), rosyjskim (Povest' vremiennych let).
Oprawa: Półskórek tłoczony, złocenia na grzbiecie.
Hasło dodatkowe: Długosz Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae (łac. fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Gallus Anonymus. Chronicon (łac. fr. ; fragment )
Hasło dodatkowe: Wincenty Kadłubek (błogosławiony ; 1150-1223). Chronica Polonorum (łac. fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Kosmas (1045-1125). Chronica Boemorum (łac. fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Helmoldus (ante 1125-post 1177). Chronica Slavorum (łac. fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Orosius Paulus (ca 390-ca 423). Adversus paganos (fr. stang. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Petrus de Dusburg (12..-13..). Chronicon terrae Prussiae (łac. fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Stryjkowski Maciej (około 1547-około 1593). Kronika polska litewska żmudzka i wszystkiej Rusi (pol. fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Liutprandus Cremonensis (ca 920-ca 972). Opera (fr. ; fragment)
Hasło dodatkowe: Potocki Jan (1761-1815).
Hasło dodatkowe: Boguchwał (biskup poznański ; -1253).
Hasło dodatkowe: Baszko Godysław (około 1215-około 1295).
Hasło dodatkowe: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387).
Hasło dodatkowe: Alfred Wielki (król Wessexu ; 849-899).
Hasło dodatkowe: Nestor (około 1056-1113).
Hasło dodatkowe: Dandolo Enrico (1108-1205).
Hasło dodatkowe: Martinet François-Nicolas (1725?-180.).
Hasło dodatkowe: Mostowski Tadeusz Antoni (1766-1842).
Hasło dodatkowe - tytuł: Kronika wielkopolska łac fr fragment
Hasło dodatkowe - tytuł: Povest' vremennyh let fr ros fragment
Hasło dodatkowe - tytuł: Annales Fuldenses fr fragment
Hasło dodatkowe - tytuł: Gesta Hungarorum anonim fr fragment
Hasło dodatkowe - tytuł: Chronicon Poloniae
Hasło dodatkowe - tytuł: Chronicon Thuringicum
Hasło dodatkowe - tytuł: Povest' vremennych let
Hasło dodatkowe - tytuł: Annales de Fulde
Hasło dodatkowe - tytuł: Histoire des sept premiers ducs Hongrois
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Warszawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 5605 II
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again