Forma i typ
Starodruki
(9)
Nuty
(1)
Dostępność
dostępne
(6)
nieokreślona
(3)
wypożyczone
(1)
Placówka
Czytelnia - zbiory z magazynu
(10)
Autor
Hunefeld Andrzej (1581-1666).
(11)
Boy Adolf (1612-1680?).
(2)
Falck Jeremiasz (około 1610-1677).
(2)
Heweliusz Jan (1611-1687).
(2)
Jammer Hans ( -16..).
(2)
Rybiński Maciej (1566-1612).
(2)
Twenhausen Helmich von (ca 1590-1660).
(2)
Wassenberg Eberhard (1610-1668).
(2)
Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648).
(2)
Huenefeldt Andreas.
(1)
Huenefeldt Andrzej.
(1)
Hunefeld Andreas.
(1)
Hunefeld Andrzey.
(1)
Hunefeldius Andreas.
(1)
Hunefeldjus Andreas.
(1)
Hunefeldt Andreas.
(1)
Hunefeldt Andrzyi.
(1)
Hunefeldt Andrżey.
(1)
Hunefeldt Jendrezej.
(1)
Hunefeldus Andreas.
(1)
Hunefelt Andreas.
(1)
Komensky Jan Amos (1592-1670).
(1)
Lubecius Urbanus.
(1)
Rok wydania
1640 - 1649
(7)
1630 - 1639
(2)
1610 - 1619
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
łaciński
(6)
polski
(4)
Temat
Astronomia
(2)
Pieśni religijne polskie
(2)
Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648)
(2)
Bodeck, Valentinus von
(1)
Temat: miejsce
Księżyc
(2)
Polska
(2)
Gatunek
Kancjonały
(2)
Mapy astronomiczne
(2)
Muzyka religijna
(2)
Psalmy (muzyka)
(2)
Podręcznik
(1)
Stare druki
(1)
Słownik
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Agenda albo forma porządku usługi świętey w zborach ewangelickich [...].
Wydanie: Teraz nowo przeyźrzána y wydána.
Adres wydawniczy: We Gdańsku : Drukował Andrzey Hünefeldt, 1637.
Opis fizyczny: [1] karta, 468 stron, [2] karty ; 4°.
Uwaga: Data druku na stronie tytułowej "MDCXXXVII".
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M DC XXXVII.
Uwaga: Od s. 265- "Wtora czesc Agendy" z tyt. nagł.
Uwaga: Błędy w paginacji.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 12, 73.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 68.
Proweniencja: Biblioteka Czartoryskich [superekslibris na grzbiecie].
Oprawa: Półpergamin, brzegi kart barwione granatowo - XIX w.
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 24086 I
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł ujednolicony - hasło: Kancjonał pol
Tytuł: Kancyonal, To jest, Pieśni krześćiańskie, ku chwale Boga ku Chwale Boga W Troycy Swietey jedynego : Y pociesze wiernych jego, porządnie wydane.
Wariant tytułu: Kancjonał to jest pieśni chrześcijańskie ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego
Wariant tytułu: Kancyonal, To jest Pieśni krześciańskie ku chwale Boga w Troycy Swie̜tey jedynego i pociesze wiernych jego porza̜dnie wydane
Adres wydawniczy: We Gdansku : Drukował Andrzey Hünefeld [...], 1644.
Opis fizyczny: [2], 976 stron, [42] karty : nuty ; 12º.
Uwaga: Zawiera melodie pieśni i psalmów zapisane białą notacją menzuralną.
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M DC XLIV.
Uwaga: Według podanej literatury i obiektu zdigitalizowanego - brak ostatnich dwóch kart (Estreicher notuje kart nieliczbowanych 41).
Uwaga: Na karcie tytułowej recto zapiska: "Libellus Hereticus" i na verso: "Liber Hereticus".
Współwydane: Współwydane z tytułem nagłówkowym na stronach nieliczbowanych: "Pasterstwo Domowe, w ktorym się zamyka Katechism, także nauki jakośie każdy człowiek, a osobliwie Gospodarz, w domu w domu swym sprawować ma", "Modlitwy Pospolite".
Uwaga: Indeks (rejestr pieśni).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 19, 82
Cytata bibliogr.: VD17, 7:684178A
Cytata bibliogr.: BASE
Proweniencja: "625" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "XXVII L.46" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "782/3" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "Die 12 augusti hora ipsa 12o 1803[?] an[no] in Gymnasio Lublinensi, a D. Petro Łopinski datsis 1ae 27 anno Profesore comparatu per Casemiru[m] Chromiński datsis VI 6ex annor[um] professore et invigena Lublinensi, constat [...]" [na górnej wyklejce].
Oprawa: Deski, skóra brązowa, radełko ślepe, zapięcia z ozdobnymi klamrami z aniołami, brzegi kart złocone, cyzelowane.
Temat: Pieśni religijne polskie - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka religijna - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Kancjonały - Polska - 17 w.
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - tytuł: Biblia ST Księga Psalmów pol
Hasło dodatkowe - tytuł: Pasterstwo Domowe w którym się zamyka Katechism
Hasło dodatkowe - tytuł: Modlitwy Pospolite
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
Defekty: Brak dwóch ostatnich kart
Wersja elektroniczna: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN786327243 (Göttinger Digitalisierungszentrum Ein Service der SUB Göttingen)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24741 I (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Lubecius Urbanus.
Tytuł: [Eufemia] Novis Honoribus Nobilissimi Strenni ac Magnifici Viri, Prudentia, Pietate et Virtute Amplissimi Dn. Valentini von Bodeck Ex ordine Senatorum Inclytae Rei publicae Gedanensis 19 Martii die, Anno 1619 ad dignitatem Praeconsularem evecti & publice renunciati Domini, Fautoris & Promotoris mei multis nominibus colendi. Debiti honoris, et submissae venerationis ergo scipta ab / Urbano Lubbecio, Ejusdem Filioli Paedagogo promptissimo.
Adres wydawniczy: Dantisci : Typis Hünefeldianis, [1619].
Opis fizyczny: [4] karty; sygnowanie A⁴ ; 4°.
Proweniencja: Geret Krzysztof Henryk Andrzej (1686-1757): "Bibliothecae Christophori Heinrici Andreae Geret S. Maj. Prussicae in Iudicio Regni Sacro, Principis item Onoldini in rebus Sanctiorum eorum demq. Ministerii apud Thorunensis Primarii et Senioris" [eksl. z herbem na okł. górnej verso].
Oprawa: Półpergamin, brzegi kart barwione niebiesko.
Temat: Bodeck Valentinus von.
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 46748 I
Brak okładki
Nuty
W koszyku
Tytuł ujednolicony - hasło: Kancjonał pol
Tytuł: Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych, Na Chwale Boga W Troycy S. Jedynego [...] : Za zgodą wszystkich Zborow Ewangelickich [...] z dawnieyszych Kancyonałow, Psalterzow y Katechizmow zebrane y kwoli jednostaynemu używaniu wydane.
Wariant tytułu: Kancjonał to jest Księgi psalmów, hymnów i pieśni duchownych
Wydanie: A teraz znowu przedrukowane.
Adres wydawniczy: We Gdansku : Drukował Andrzey Hünefeld [...], 1646.
Opis fizyczny: [8] kart, 548 stron, [9] kart, [1 czysta] karta, strony 549-580, [20 ostatnich czystych] kart, ; 137 [i.e. 173, 1] strona, [1] karta, [5 czystych] kart : nuty ; 4º.
Uwaga: Według przedmowy Psałterz w tłumaczeniu Macieja Rybińskiego.
Uwaga: Zawiera melodie pieśni i psalmów zapisane białą notacją menzuralną.
Uwaga: Przedmowa podpisana: "Superatendentowie, Starszy Dozorcy y Pasterze Zborow Ewangelickich w Koronie Polskiey y w Wielkim Xięstwie Litewskim".
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M DC XLVI oraz drzeworytowy sygnet drukarza.
Uwaga: Ostatnia strona dzieła współwydanego błędnie oznaczona jako strona 137.
Uwaga: Tytuł i tekst w podwójnej liniowej ramce typograficznej.
Uwaga: Czyste strony z licznymi zapiskami rękopiśmiennymi pieśni, hymnów i modlitw.
Współwydane: Współwydane z własną kartą tytułową: Modlitwy Publiczne Każdemu czasowi y potrzebam pospolitym służace, za zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych Y Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] wydane (drugie liczbowanie).
Uwaga: Indeks (rejestr psalmów i pieśni).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 19, 84
Cytata bibliogr.: Chojnacki, Ewang., 884, 1450
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 3000
Cytata bibliogr.: NUKAT
Uwaga: Fragmenty tekstu w języku łacińskim.
Proweniencja: "61" [dawna sygnatura]
Proweniencja: "619/3" [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: "Dubl. Bibl. [...] I Nro 91" [na górnej wyklejce]
Proweniencja: "Ten Kancyonał kupiliśmy u [...] Xiędza [...]seniora Inglisa Za który daliśmy czerwony Złoty. [...] 15 february 1747. [Podpis nieczytelny]." [na górnej wyklejce].
Proweniencja: "Ex Libis Jacobi Inglis. Ao 1737, d 28 Aug." [na górnej wyklejce].
Oprawa: Deski, skóra brązowa, radełko ślepe, ślady zapięć, brzegi kart barwione czerwono.
Temat: Pieśni religijne polskie - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Muzyka religijna - Polska - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Psalmy (muzyka) - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Kancjonały - Polska - 17 w.
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe: Rybiński Maciej (1566-1612).
Hasło dodatkowe - tytuł: Biblia ST Księga Psalmów pol
Hasło dodatkowe - tytuł: Modlitwy Publiczne każdemu czasowi i potrzebam pospolitym służące
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24078 I (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia ST Księga Psalmów pol
Tytuł: Psalmy Dawidowe / przekładania X. Macieja Rybinskiego.
Wydanie: Wariant A
Adres wydawniczy: We Gdansku : Drukował Andrzyi Hünefeldt, [1632?].
Opis fizyczny: [1] karta tytułowa sztychowana, 95, [1] strona, [32] karty, sygnowanie [ ]1, A-K8 : nuty ; 8⁰.
Uwaga: Wariant A - karty składek A-C i G-K bez oznaczenia: Aiii, Biii, Ciii, Giii itd.
Uwaga: Strona tytułowa sztychowana - z wizerunkiem Dawida grającego na harfie i personifikacjami wiary i miłości.
Uwaga: Zawiera melodie Psalmów Dawidowych i Hymnów zapisane białą notacją menzuralną.
Uwaga: Na końcu Rejestr Psalmów.
Współwydane: Współwydane z tytułem nagłówkowym: Hymny albo Piesni Duchowne zwyczaine, a niektore z Niemieckich przetłumaczone (karty sygnowane G-K8).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 15, 76 (Dawid, bez rozróżnienia wariantów)
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 480 (Biblia - Psałterz Dawida, bez rozróżnienia wariantów)
Cytata bibliogr.: BPW XVII, 1584 (Psalterium, bez rozróżnienia wariantów
Cytata bibliogr.: NUKAT
Proweniencja: "Od Igla" [na górnej wyklejce].
Proweniencja: 776/3"[dawna sygnatura na górnej wyklejce].
Proweniencja: "Biblioteka Sieniawska" [naklejka na grzbiecie]
Oprawa: Tektura, papierowa naklejka "Biblioteka Sieniawska""
Hasło dodatkowe: Rybiński Maciej (1566-1612).
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
Defekty: Brak kart G-K8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24128 I (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Komenský Jan Amos (1592-1670).
Tytuł: J. A. Comenii Janua Linguarum Reserata, Sive Seminarium Linguarum Quatuor, Graecae, Latinae, Germanicae, Polonicae, Omniumque Simul Scientiarum [...].
Adres wydawniczy: Dantisci : Typis & Sumptibus Andreae Hünefeldi, 1643.
Opis fizyczny: [414] kart ; 8º.
Uwaga: Na karcie tytułowej data: M DC XLIII.
Uwaga: Na karcie tytułowej sygnet drukarski Andrzeja Hünefelda z napisem: Sicut Flos Agri, Sic Floret Homo.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, t. 19, strona 442
Uwaga: Tekst równoległy grecki, łaciński, niemiecki, polski.
Proweniencja: "Leopoldus Ernestus Ferdinadus de Twardawa" - atramentem, górna wyklejka verso.
Gatunek, rodzaj, forma: Podręcznik
Gatunek, rodzaj, forma: Słownik
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 14497 I (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wassenberg Eberhard (1610-1668).
Tytuł: Gestorvm Vladislai IV. Pol.[oniae] et Svec.[ae] Regis. Pars 2, Regem Panegyrice Repræsentans / Auth.[ore] E.[verhardo] Wassenbergio [...].
Wariant tytułu: Gestorum Vladislai IV pars 2
Wydanie: Editio secunda correctior.
Adres wydawniczy: Gedani : Typis Hunefeldl[anis], 1643.
Opis fizyczny: [2] karty, 48 stron, [1] strona czysta, [1] strona, strony 49-106, karty 107-110, strony 111-179, 190-257, 1 mapa, sygnowanie (:)2, A-E4, F5, G-N4, O*6, P-Z4, Aa-Hh4 : karta sztychowana, ilustracje miedziorytowe ; 4º.
Uwaga: Na karcie tytułowej sygnatura rytownika: H. Iamerr fecit.
Uwaga: Na stronie tytułowej portret króla Władysława IV w stroju rycerskim, z mieczem i jabłkiem królewskim, otoczony wieńcem laurowym. Zwieńczony herbem Polski w koronie i otoczonym łańcuchem orderu Złotego Runa. W wieniec wplecione sceny bitewne z życia króla oraz napisy: Osmanus Victus, Amurathes terrilus, Moscovia Humiliata, Borusia liberata
Uwaga: Błędy w paginacji druku.
Uwaga: Tablica miedziorytowa przedstawia plan oblężenia Smoleńska.
Uwaga: Po stronie tytułowej przedmowa: "Ad Lectorem".
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 32, 255
Cytata bibliogr.: VD17 online
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 8, 124
Cytata bibliogr.: NUKAT
Uwaga: Dostępne również online.
Oprawa: Półskórek, na grzbiecie złoczenia: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, numery tomów, obcięcia kart prószone czerwono.
Temat: Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648) - dzieła przed 1800.
Temat: Polska - 1632-1648 (Władysław IV Waza) - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648).
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe: Jammer Hans ( -16..).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6536 I/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wassenberg Eberhard (1610-1668).
Tytuł: Gestorvm Vladislai IV Pol.[oniae] et Svec.[iae] Regis [...]. Pars 1, Principem Panegyrice Repræsentans / auth. E.[verhardo] Wassenbergio [...].
Wariant tytułu: Gestorum Vladislai IV pars 1
Wydanie: Editio secunda correctior.
Adres wydawniczy: Gedani : Typis Hunefeldl[anis], 1643.
Opis fizyczny: [10] k., 208 stron, sygnowanie (?)4, ):(4, [(krzyżyk)]2, A-Z4, AA-CC4 : k. tyt. sztych. ; 4°.
Uwaga: Na karcie tytułowej sygnatura rytownika: H. Iamerr fecit.
Uwaga: Na stronie tytułowej portret króla Władysława IV w stroju rycerskim, z mieczem i jabłkiem królewskim, otoczony wieńcem laurowym. Zwieńczony herbem Polski w koronie, otoczonym łańcuchem orderu Złotego Runa. W wieniec wplecione sceny bitewne z życia króla z podpisami
Uwaga: Dedykacja: Gloriosissimo ac invictissimo Vladislao IV regi Poloniae [...] domino suo clementissimo.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 32, 255
Cytata bibliogr.: VD17 online
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 8, 124
Cytata bibliogr.: NUKAT
Uwaga: Dostępne również online.
Oprawa: Półsk., na grzbiecie złoc. aut., tyt., miejsce i rok wyd., nry tomów, obcięcia kart prószone czerwono
Temat: Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648) - dzieła przed 1800.
Temat: Polska - 1632-1648 (Władysław IV Waza) - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648).
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe: Jammer Hans ( -16..).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
Wersja elektroniczna: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/296095 (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6536 I/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Heweliusz Jan (1611-1687).
Tytuł: Johannis Hevelii Selenographia Sive, Lunæ Descriptio : Atque Accurata, Tam Macularum Eius, Quam Motuum Diversorum, Aliarumque Omnium Vicissitudinum, Phasiumque, Telescopii Ope Deprehensarum, Delineatio. In qua simul cæterorum omnium Planetarum nativa facies, variæque observationes, præsertim autem Macularum Solarium [...] sub aspectum ponuntur [...] : Addita Est, Lentes Expoliendi Nova Ratio, Ut Et Telescopia Diversa Construendi, Et Experiendi, horumq. adminiculo, varias observationes Cælestes, inprimis quidem Eclipsium, cum Solarium, tum Lunarium [...] perspicue explicatur [...].
Wariant tytułu: Selenographia.
Wariant tytułu: Lunæ descriptio.
Adres wydawniczy: Gedani edita : Autoris sumtibus : Typis Hünefeldianis, 1647.
Opis fizyczny: [17] kart, 563 strony, [1] karta plano, [3] karty, 74 karty tablic, [40] stron tablic : ilustracje miedziorytowe ; 2°.
Uwaga: Frontispis po karcie przedtytułowej i karcie z dedykacją autora, sygnowany: Adolf Boy delin. J. Falck Polonus sculp; po karcie tytułowej miedziorytowy portret autora, sygnowany Helmich à Iwenhausen. Tablice sygnowane: Autor sculp., tabl. P, Q, R in pl°.
Uwaga: Po stronie 364 ruchoma mapa.
Uwaga: Indeks.
Cytata bibliogr.: Estr XV-XVIII, 18, 176-177.
Proweniencja: "Illustrissimo atque Excellintissimo D[omin]o D[omin]o Seguierio Regni Gallia Cancellario Domino Gratiosissimo [...] Dantisci Anno 1663 Die 21 Septemb. Autor mp" [zapiska proweniencyjna na stronie czystej dodanej po karcie przedtytułowej].
Proweniencja: "Z Archiwum X Wdy Ad. J. Czartoryskiego" [pieczątka na frontispisie, karcie z portretem, s. 562].
Oprawa: Pergamin żółty; etui z tektury bezkwasowej.
Temat: Astronomia - dzieła przed 1800.
Temat: Księżyc - dzieła przed 1800.
Gatunek, rodzaj, forma: Mapy astronomiczne - 1500-1800.
Hasło dodatkowe: Falck Jeremiasz (około 1610-1677).
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe: Boy Adolf (1612-1680?).
Hasło dodatkowe: Twenhausen Helmich von (ca 1590-1660).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1740 III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Heweliusz Jan (1611-1687).
Tytuł: Johannis Hevelii Selenographia Sive, Lunæ Descriptio : Atque Accurata, Tam Macularum Eius, Quam Motuum Diversorum, Aliarumque Omnium Vicissitudinum, Phasiumque, Telescopii Ope Deprehensarum, Delineatio. In quâ simul cæterorum omnium Planetarum nativa facies, variæque observationes, præsertim autem Macularum Solarium [...] sub aspectum ponuntur [...] : Addita Est, Lentes Expoliendi Nova Ratio, Ut Et Telescopia Diversa Construendi, Et Experiendi, horumq. adminiculo, varias observationes Cælestes, inprimis quidem Eclipsium, cum Solarium, tum Lunarium [...] perspicue explicatur [...].
Wariant tytułu: Selenographia
Wariant tytułu: Lunæ descriptio
Wydanie: War. odmienny
Adres wydawniczy: Gedani edita : Autoris sumtibus : Typis Hünefeldianis, 1647.
Opis fizyczny: [1] k. front., [14] k., 1- 495, [1 cz.], 497-563, [1] strona, sygnowanie [*]3, **-****4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa4, Bbbb2, 88 k. tabl. : ilustracje miedziorytowe ; 2°.
Uwaga: Objętość i układ różne od podanych źródeł.
Uwaga: Frontispis sygn.: Adolf Boy delin. J. Falck Polonus sculp; miedzior. portret autora sygn.: Helmich a Iwenhusen pinxit, Jerem. Falck sculpsit.
Uwaga: Od s. 497 Appendix
Uwaga: Miedzior. tablice sygn. A-L, L*, M-O, 1-20, S, 21-40, T, V-Z, AA-EE, [], FF, FFf*,GG, GGg*, HH-ZZ, AAA-RRR, T*. Tabl. P, Q, R in pl°.
Uwaga: W tekście rysunki miedziorytowe.
Uwaga: Na tabl. 21 obrotowa mapa Księżyca.
Cytata bibliogr.: Estr XV-XVIII, 18, 176-177.
Cytata bibliogr.: VD17 online, 39:125064G.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 2569.
Cytata bibliogr.: NUKAT.
Cytata bibliogr.: SBB online.
Proweniencja: 2807 - Sygn. Biblioteki Puławskiej
Proweniencja: 528 - Sygn. Bibl. Sieniawskiej
Oprawa: Pergamin, obcięcia kart prószone niebiesko.
Temat: Astronomia - dzieła przed 1800.
Temat: Księżyc - dzieła przed 1800.
Gatunek, rodzaj, forma: Stare druki - 17 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Mapy astronomiczne
Hasło dodatkowe: Falck Jeremiasz (około 1610-1677).
Hasło dodatkowe: Boy Adolf (1612-1680?).
Hasło dodatkowe: Twenhausen Helmich von (ca 1590-1660).
Hasło dodatkowe: Hünefeld Andrzej (1581-1666).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Gdańsk.
Defekty: Brak [1] k. przedtyt. Brak Tabl. P, Q, R in pl°.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1727 III
Rekord wzorcowy
Hünefeld Andrzej (1581-1666). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Hünefeld Andrzey. ; Hünefeld Andreas. ; Hünefeldius Andreas. ; Huenefeldt Andrzej. ; Hunefeldus Andreas. ; Hünefeldt Jendrezej. ; Hünefelt Andreas. ; Hünefeldt Andrżey. ; Huenefeldt Andreas. ; Hünefeldt Andreas. ; Hünefeldt Andrzyi. ; Hünefeldjus Andreas. ; Praelo Hünefeldiano. ; Drukarnia Andrzeja Hunefelda. ; Officina Andreæ Hünefeldij. ; Typis Hunefeldianis. ; Charactere Hünefeldiano. ; Typis Hunefeldi. ; Typographia Andreae Hunefeldi. ; Typis Andreae Hunefeldt. ; Molibdographia Hünefeldiana.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej