Form of Work
Starodruki
(3)
Status
unknown
(3)
available
(1)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(4)
Author
Firlej Henryk (1574-1626).
(5)
Aristoteles (384-322 p.n.e.).
(1)
Baranowski Wojciech (1548-1615).
(1)
Drohojowski Jan (około 1505-1557).
(1)
Dzierzgowski Mikołaj (około 1490-1559).
(1)
Firlei Henryk.
(1)
Firlej Jan (16..-16..).
(1)
Firlej Jędrzej.
(1)
Firlej Mikołaj (15..-1588).
(1)
Firlej Mikołaj (kasztelan biecki).
(1)
Firlej Piotr ( -1650).
(1)
Firlej Piotr (wda lubelski).
(1)
Firley Henricus.
(1)
Firley Henryk.
(1)
Gamrat Piotr (1487-1545).
(1)
Gedeliusz Wojciech ( -1632?).
(1)
Gembicki Wawrzyniec (1559-1624).
(1)
Jan Chojeński (błogosławiony ; 1486-1538).
(1)
Januszowski Jan (1550-1613).
(1)
Jędrzejowczyk Maciej (15..-1638).
(1)
Karnkowski Stanisław (1520-1603).
(1)
Konarski Adam (1526-1574).
(1)
Konopacki Fabian (1570-1619).
(1)
Krzycki Andrzej (1482-1537).
(1)
Latalski Jan (1463-1540).
(1)
Lipski Andrzej (1572-1631).
(1)
Lipski Jan (arcybiskup gnieźnieński ; około 1589-1641).
(1)
Maciejowski Bernard (1548-1608).
(1)
NN h. Drużyna inicjały TVBK.
(1)
Padniewski Filip (około 1510-1572).
(1)
Petrycy Sebastian (1554-1626).
(1)
Protasewicz Walerian (około 1505-1579).
(1)
Próchnicki Jan Andrzej (-1633).
(1)
Pstrokoński Maciej (około 1553-1609).
(1)
Secygniowski Dionizy (biskup kamieniecki ; ?-1576).
(1)
Tomicki Piotr (1464-1535).
(1)
Uchański Jakub (1502-1581).
(1)
Wolski Mikołaj (biskup chełmski ; czynny 1562-1567).
(1)
Woyna Benedykt (15..-1615).
(1)
Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji ; 1566-1632).
(1)
Łubieński Maciej (1572-1652).
(1)
Łubieński Stanisław (1573-1640).
(1)
Śmieszkowic Wawrzyniec (1590-1646).
(1)
Year
1620 - 1629
(1)
1610 - 1619
(1)
1600 - 1609
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
Latin
(1)
Subject
Herburt, Jan
(1)
Łaski, Jan
(1)
Genre/Form
Pieczęcie
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Leopardvs Illvstrissimi Ac Reverendissimi Domini D. Henrici Firley Archiepiscopi Gnesnensis [...] / In Collegio Karnkouiano Calissiensis Societatis Iesv Accesere Salvtandi Svffragatores M. DC.XXIV.
Adres wydawniczy: [Kalisz] : fEx Officina Alberti Gedelii, [1624].
Opis fizyczny: [32] k., [1] k. tabl. : ilustracje ; 2°.
Uwaga: Tabl. miedzior. z herbem Firlejów, na k.C₁ herb Wieniawa, na k. ostatniej tarcza herbowa ze sztychowanym napisem ku czci Firleja oraz 14 rycin emblematycznych w tekście.
Uwaga: Miejsce wyd. na podsta. oznaczenia drukarza.
Uwaga: Tytuł i tekst w drzeworytowych ramkach.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 16, 227 (Firlej Henryk).
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 131.
Cytata bibliogr.: Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji cz. 1, s. 135.
Cytata bibliogr.: Buchwald-Pelcowa, Emblematy, 131.
Cytata bibliogr.: Bibliogr. Kalis., 78.
Hasło dodatkowe: Firlej Henryk (1574-1626).
Hasło dodatkowe: Gedeliusz Wojciech ( -1632?).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kalisz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 14772 III
Authority data
Firlej Henryk (1574-1626). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Firley Henryk. ; Firley Henricus. ; Firlei Henryk.
No cover
Book
In basket
Autor: Januszowski Jan (1550-1613).
Tytuł: Statvta prawa y constitvcie koronne łacinskie y polskie, z Statutow Łaskiego y Herborta y z constitvciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa, y paragraphy, Za powodem Iasnie Wielmożnego świętej pamięci Pana Mikolaia Firleia z Dąbrowice Woiwody Krakowskiego etc [...] [Cz.1]: / Spisane, sporządzone y wydane przez Jana Januszowskiego. [Cz.2]: , Przywileie koronne ktoremi sie potwierdzaio prawa wszystkie pospolite y ossobne [...] / Spisane, sporządzone y wydane przez Jana Januszowskiego.
Wariant tytułu: Statuta, prawa, konstytucje i przywileje koronne łacińskie i polskie
Wydanie: War.
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Architypographiiey Kró: I.M. Łazarzowey, 1600.
Opis fizyczny: [Część1]: [21] kart, 1-1369 [1370] stron, [3] karty (liczne pomyłki w paginacji), sygnowanie **¹², ***-****⁴, [a]₁, A-P⁶, Q⁴, R-Y⁶, Z⁴, Aa-Zz⁶, Aaa-Zzz⁶, Aaaa-Zzzz⁶, Aaaaa-Bbbbb⁶, Ccccc⁸, Ddddd-Vvvvv⁶, Wwwww⁶, Xxxxx-Zzzzz⁴ ; [Czesc 2:] [1-2] 3-133 [134] srony, [1] karta czysta, sygnowanie AA-KK⁶, LL⁸; 2°.
Uwaga: Data druku na stronie tytułowej: "M.DC".
Uwaga: Inicjał wstępny figuralny.
Uwaga: Na karcie tytułowej verso herb Zygmunta III Wazy z herbami ziem polskich.
Uwaga: Na karcie [a]₁ herb Mikołaja Firleja.
Uwaga: Na karcie tytułowej czesci 2 herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 18, 479-480
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 1267
Cytata bibliogr.: Ossol XVI, 1172
Proweniencja: Jezuici - Kraków, dom profesów przy kościele św. Barbary: "Inscrip: Catal: domus professae Craco: Soci: Jesu ad S. Barbar." [strona tytułowa]; "Domus Professae Crac: S.J. ad S. Barb." [karta **₂, karta A₁, karta Ttt, karta LL₆]
Oprawa: Skóra brązowa, tłoczenia ślepe, resztki klamer, brzegi kart barwione niebiesko - 17 w.
Temat: Łaski Jan (1456-1531).
Temat: Herburt Jan (1524-1577).
Hasło dodatkowe: Firlej Jan (16..-16..).
Hasło dodatkowe: Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji ; 1566-1632).
Hasło dodatkowe: Firlej Mikołaj (15..-1588).
Hasło dodatkowe: Firlej Jędrzej.
Hasło dodatkowe: Firlej Piotr ( -1650).
Hasło dodatkowe: Firlej Henryk (1574-1626).
Hasło dodatkowe: Januszowski Jan (1550-1613).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 2340 III Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Aristoteles (384-322 p.n.e.).
Tytuł: Ethyki Aristotelesowey, to iest się każdy ma na świecie rządzić. Z dokładem ksiąg dziesięciorga pierwsza część [...] ; [tł.] przez Sebastiana Petricego [...].
Adres wydawniczy: W Krakowie : W Drukarni Macieia Iędrzeiowczyka, [po 20 I] 1618.
Opis fizyczny: [10] kart, 408 stron : ilustracje ; 2°.
Uwaga: Drzeworytowe herby: Nałęcz W. Gębickiego; Korczak J. A. Próchnickiego; Lewart Firlejów; na karcie tytułowej sygnet drukarski.
Uwaga: Każda księga posiada własną kartę tytułową z herbem i wierszem podpisane przez Wawrzyńca Śmieszkowica.
Uwaga: Dedykacja arcybiskupa Wawrzyńcowi Gembickiemu, arcybiskupowi Janowi Andrzejowi Próchnickiemu, biskupowi Henrykowi Firlejowi, wojewodzie Piotrowi Firlejowi, kasztelanowi Mikołajowi Firlejowi podpisał Sebastian Petrycy.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 16, 212
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 175
Proweniencja: "Bibliotheca Czartorysciana. Cracoviae. Bądź co bądź" [superekslibris na grzbiecie].
Oprawa: Półskórek, superekslibris, tłoczenia złocone, brzegi kart barwione czerwono. Introligator: "P. Repetowski. Jntroligator w Krakowie" [naklejka na wyklejce okładki górnej - XIX/XX w.].
Hasło dodatkowe: Petrycy Sebastian (1554-1626).
Hasło dodatkowe: Śmieszkowic Wawrzyniec (1590-1646).
Hasło dodatkowe: Gembicki Wawrzyniec (1559-1624).
Hasło dodatkowe: Próchnicki Jan Andrzej (-1633).
Hasło dodatkowe: Firlej Henryk (1574-1626).
Hasło dodatkowe: Firlej Piotr (wda lubelski).
Hasło dodatkowe: Firlej Mikołaj (kasztelan biecki).
Hasło dodatkowe: Jędrzejowczyk Maciej (15..-1638).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 29970 III
Other collections
In basket
Tytuł: [33 pieczęcie biskupie].
Uwaga: Pieczęcie głównie biskupie naklejone na papierze, w większości podpisane ręką XVIII/XIX w.
Uwaga: W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Bibl. Czartoryskich nie opisuje.
Uwaga: Oprawiony w: Vol. VII/18.
Cytata bibliogr.: Katalog pieczęci przy dyplomach pergaminowych Biblioteki Czartoryskich [dostęp: Biblioteka Czartoryskich].
Gatunek, rodzaj, forma: Pieczęcie - 15-17 w.
Hasło dodatkowe: Latalski Jan (1463-1540).
Hasło dodatkowe: Woyna Benedykt (15..-1615).
Hasło dodatkowe: Karnkowski Stanisław (1520-1603).
Hasło dodatkowe: Firlej Henryk (1574-1626).
Hasło dodatkowe: Protasewicz Walerian (około 1505-1579).
Hasło dodatkowe: Drohojowski Jan (około 1505-1557).
Hasło dodatkowe: Maciejowski Bernard (1548-1608).
Hasło dodatkowe: Łubieński Maciej (1572-1652).
Hasło dodatkowe: Łubieński Stanisław (1573-1640).
Hasło dodatkowe: Wolski Mikołaj (biskup chełmski ; czynny 1562-1567).
Hasło dodatkowe: Lipski Andrzej (1572-1631).
Hasło dodatkowe: Lipski Jan (arcybiskup gnieźnieński ; około 1589-1641).
Hasło dodatkowe: Secygniowski Dionizy (biskup kamieniecki ; ?-1576).
Hasło dodatkowe: Gamrat Piotr (1487-1545).
Hasło dodatkowe: Krzycki Andrzej (1482-1537).
Hasło dodatkowe: Padniewski Filip (około 1510-1572).
Hasło dodatkowe: Konarski Adam (1526-1574).
Hasło dodatkowe: Pstrokoński Maciej (około 1553-1609).
Hasło dodatkowe: Uchański Jakub (1502-1581).
Hasło dodatkowe: Dzierzgowski Mikołaj (około 1490-1559).
Hasło dodatkowe: Baranowski Wojciech (1548-1615).
Hasło dodatkowe: Konopacki Fabian (1570-1619).
Hasło dodatkowe: Tomicki Piotr (1464-1535).
Hasło dodatkowe: NN h. Drużyna inicjały TVBK.
Hasło dodatkowe: Jan Chojeński (błogosławiony ; 1486-1538).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/13218 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1165 Perg.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again