Form of Work
Starodruki
(4)
Status
available
(4)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(4)
Author
Baranowicz Łazarz (około 1595-1693).
(2)
Aleksy (car Rosji ; 1629-1676).
(1)
Fiodor III (car Rosji ; 1661-1682).
(1)
Galatovs'kij Ioanikij (1620-1688).
(1)
Iwan V (car Rosji ; 1666-1696).
(1)
Kisiel Adam (1600-1653).
(1)
Kosau Sil'vestr (15..-1657).
(1)
Year
1670 - 1679
(3)
1630 - 1639
(1)
Country
Ukraine
(3)
Poland
(1)
Language
Polish
(4)
Subject
Jezus Chrystus
(1)
Kościół prawosławny
(1)
Svâto-Uspensʹka Kiêvo-Pečersʹka Lavra
(1)
5 results Filter
Authority data
Drukarnia Pieczerskiej Ławry. (hasło formalne)
Drukarnia Pieczerskiej Ławry. (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Drukarnia Ławry Pieczerskiej. ; Ławra Pieczerska Drukarnia Kijów. ; Typographia Kijowo-Pieczarska. ; Kijowsko-Pieczerska Drukarnia. ; Cudotworna Lawra Piecz. Kiow. ; Lawra Pieczarska Kiowska Drukarnia. ; Drukarnia Kiiowopieczarska. ; Drukarnia Kijowopieczarska. ; Lavra Kiêvo-Piečerska Drukarnâ.
Największa i najlepiej postawiona drukarnia Rusi; pomagała w szerzeniu języka i kultury ukraińskiej, broniła wiary prawosławnej, walczyła z katolicyzmem i reformacją. Działa w okresie 1616 - XX w. Założona przez Elizeja Pletenieckiego, archimandrytę Pieczerskiej Ławry; w jej dziejach, w okresie przynależności Kijowa do Polski, wyróżnia się 3 okresy: 1. 1616-1624; 2. 1624-1648; 3. 1648-1689.
No cover
Book
In basket
Autor: Kosaŭ Sìl'vestr (15..-1657).
Tytuł ujednolicony: Paterikon pol
Tytuł: Paterikon Abo Zywoty SS. Oycow Pieczarskich : Obszyrnie Słowieńskim ięzykiem przez Swiętego Nestora Zakonnika y Latopisca Ruskiego przedtym napisany. Teraz zaś z Greckich, Lacińskich, Sowiańskich y Polskich Pisarzow obiasniony y krocey podany / Przez [...] Oyca Silvestra Kossowa, Episkopa Mścisławskiego [...].
Wariant tytułu: Żywoty ss. Ojców Pieczarskich
Adres wydawniczy: W Kiiowie : W Drukarni S. Lawry Pieczarskiey, 1635.
Opis fizyczny: [6] kart, 182 strony, [15] kart ; 4°.
Uwaga: Dedykacja autora: Svemv Wielce Msciwemv Panv, Iego Msci Panv Adamowi Swientoldyczowi Z Brvsiłowa Kisielowi Podkomorzemv Czernihowskiemv [...].
Uwaga: Liczne błędy w paginacji.
Uwaga: Tytuł oraz tekst w ramce typograficznej, na verso karty tytułowej drzeworytowy herb własny domu Kisielów, pod nim i na stronach następnych wiersze na herb.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 20, 141-142.
Cytata bibliogr.: Zapasko, J. P., Pamʹjatky knyžkovoho mystectva : kataloh starodrukiv vydanih na Ukraini. T. 1, (1574-1700); s. 55, poz. 250
Oprawa: Półskórek zielony, tytulatura wyzłocona na grzbiecie, superekslibris grzbietowy herbowy - Pogoń Czartoryskich.
Temat: Svâto-Uspensʹka Kiêvo-Pečersʹka Lavra - dzieła przed 1800.
Temat: Kościół prawosławny - Ukraina - 17 w.
Hasło dodatkowe: Kisiel Adam (1600-1653).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Pieczerskiej Ławry.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Ukraina Kijów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 8353 I (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Galâtovs'kij Ìoanikìj (1620-1688).
Tytuł: Messiasz Prawdziwy Iezvs Chrystvs Syn Bozy [...] / Od Grzeßnika Ioanicivsza Galatowskie[g]o Archimandryty Czernihowskiego, z Typographiey KijowoPieczarskiey [...] Roku 1672 Pokazany.
Wariant tytułu: Mesjasz prawdziwy Jezus Chrystus Syn Boży
Adres wydawniczy: [Kijów : Drukarnia Pieczerskiej Ławry, 1672].
Opis fizyczny: [18], 321 [i.e. 313, 5] kart + 4 karty : ilustracje ; 4°.
Uwaga: Tytuł w ozdobnej ramce z wizerunkami Chrystusa i świętych, tekst w podwójnej liniowej ramce typograficznej.
Uwaga: Dedykacja autora: Z Bożego Miłosierdzia [...] Carowi y Wielkiemu Xiążęciu, Alexiv Michayłowiczowi, Wszystkiey Wielkiey y Małey y Białey Rusi Monarsze [...].
Uwaga: Drzeworyty w tekście: 1) prawosławny krzyż w otoczeniu inicjałów: M P I CH S B [i.e. Mesjasz Prawdziwy Jezus Chrystus Syn Boży] na verso karty tytułowej ; 2) herb cara Aleksego - Pogoń ruska na piersi dwugłowego orła na recto karty * ; 3) Jezus i Samarytanka przy studni, jako ilustracja cytatu z Ioan. 4, na karcie 203 verso.
Uwaga: Błędy w foliacji m. in.: po karcie 76 następuje 75, po karcie 279 następuje 290.
Uwaga: Osobne tytuły nagłówkowe dla obydwu części: Pierwsza Częsc Rozmowy (karta A recto) Wtora Częsc Rozmowy (karta Ddd recto).
Współwydane: Współwydane z tytułem nagłówkowym: Piesni Nabozne Dla Pożytku Duchowne[go] y zbawiennego, narodowi Chrześćianskiemu potrzebne, do Messiasza Prawdziwego przydane ( karty A¹-A⁴ na końcu druku).
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 17, 14.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 2121.
Proweniencja: "w katalogu Biblioteki Polsko-Słowiańskiej 1870 r. / w księgarni A. Ashera w Berlinie pod nr 729 12 tal." [notatka rękopiśmienna na górnej wyklejce].
Proweniencja: "Z księgozbioru Owruckiego Antoniego 1873 r. Mohylew" [notatka rękopiśmienna na górnej wyklejce].
Proweniencja: "Collegii Polocensij Soc. Iesu Bibliothecae Catal Adscript" [notatka rękopiśmienna na stronie tytułowej].
Proweniencja: "Ta Xięga Messiasz Prawdziwy To Jest Jezus Christus Syn Boży Oyca Namiesnika Monastera Dzisięskiego Zmartwych/wstania Pana Jezusa J[?]narcha Harbutowicza Którą mam Darowano Pawła Krupieni A iemu Dostała sie Posamuyłu Kodrickim ktoremu Day Boże Swiatłość wiekuysta Amen" [począwszy od karty 1 do karty 36 po jednym wyrazie na dolnym marginesie].
Proweniencja: Ta xięge skończyłem czytać na [...] w roku 1743 [...] X Jan Pazyrski [...]" [zapiska na karcie 321 verso].
Oprawa: Półskórek brązowy, tłoczenia na grzbiecie.
Temat: Jezus Chrystus - mesjańskość.
Hasło dodatkowe: Aleksy (car Rosji ; 1629-1676).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Pieczerskiej Ławry.
Hasło dodatkowe - tytuł: Pieśni nabożne dla pożytku duchownego i zbawiennego narodowi chrześcijańskiemu potrzebne do Mesjasza prawdziwego przydane
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Ukraina Kijów.
Marginalia i zapiski: Na stronie tytułowej: "Pro[...] Indicij librorum Prohibitorum". W tekście marginalia w języku polskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 8707 I (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Baranowicz Łazarz (około 1595-1693).
Tytuł: Lvtnia Apollinowa Kożdey [!] Sprawie Gotowa : Na Błogosławiącą Rękę Iako Na Takt Iaki Patrząc [...] Oyca Łazarza Baranowicza [...].
Wariant tytułu: Lutnia Apollinowa każdej sprawie gotowa
Adres wydawniczy: [Kijów] : z Typographiey Kijowo-Pieczarskiey, 1671.
Opis fizyczny: [4] k., 542 [i.e. 552] strony, [16] k. : [2] ilustracje ; 4°.
Uwaga: Dedykacja autora wierszowana: "Do Naiasnieysze[g]o Hospodara Carewicza Y Wielkie[g]o Xiązęcia Iana Alexiewicza [...]".
Uwaga: Drzeworyty: recto 2. pocz. k. nlb. wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, verso - herb cesarstwa Moskiewskiego, poniżej Pegaz z Apollinem.
Uwaga: S. tyt. i tekst w drzewor. ramkach typogr.
Uwaga: Liczne błędy w paginacji.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 12, 358
Cytata bibliogr.: BPW XVII, 59
Cytata bibliogr.: NUKAT
Uwaga: Dostępne również online.
Oprawa: Deski, skóra czarna, tłoki ślepe - linie i punkrowe, plakieta ze sceną Ukrzyżowania - złocona, ślady zapięć
Hasło dodatkowe: Iwan V (car Rosji ; 1666-1696).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Pieczerskiej Ławry.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Ukraina Kijów.
Wersja elektroniczna: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/175825 (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 8672 II (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Baranowicz Łazarz (około 1595-1693).
Tytuł: Żywoty Swiętych Ten Apollo Pieie Iak Ci Działali Niech Tak Kozdy [!] Dzieie. : Na Błogosławiącą Rękę Jako na Takt iaki patrząc Iasnie Przewielebnego w Bogu Ie° Mosci Oyca Łazarza Baranowicza [...].
Wariant tytułu: Żywoty świętych ten Apollo pieje jak ci działali niech tak każdy dzieje
Adres wydawniczy: [Kijów] : Z Typographiey Kijowo-Pieczarskiey [...], 1670.
Opis fizyczny: [4] k., 404 strony, [10, ost. cz.] k. : ilustracje ; 4°.
Uwaga: Dedykacja autora: "Do Naiasnieyszego Hospodara Carewicza Y Wielkiego Xiązęcia Theodora Alexiewicza Wszystkiey Wiekiey Małey Y Białey Rvsi [...] / Łazarz Baranowicz [...]" (k. *2r. i v.).
Uwaga: Il. drzeworytowe: plakieta przedst. Matkę Boską z Dzieciątkiem (k. *4r.) ; dwugłowy orzeł z trzema koronami, poniżej poeta na Pegazie (k. *4v.) ; Boże Narodzenie (s. 8) ; Krzyż opleciony cierniem "Snop Męki Krola Bolesci Iesvsa Christvsa" (s. 66) ; korona cierniowa przebita włócznią (s. 86) ; plakieta z Matką Boską i Dzieciątkiem (recto k. nlb. po s. 404).
Uwaga: Liczne błędy w paginacji, m.in. po s. 182 nast. 188, 189 itd., pomiędzy s. 141-142 dodane 2 nienumerowane kk. sygn. S4-5.
Uwaga: K. tyt. i tekst druku w ozdobnej ramce typogr.
Uwaga: Ostatnie karty nieliczbowane oprawne po s. 402
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 12, 361
Cytata bibliogr.: GBV online
Cytata bibliogr.: NUKAT
Uwaga: Fragm. tekstu po łac. (s. 87-88).
Proweniencja: "Monast.[erij] Vilnens[is] S[ancti]s[si]mae Trinitatis" [na stronie tytułowej]
Proweniencja: "Biblioteka Sieniawska" [naklejka na grzbiecie]
Proweniencja: "Mnie wielce Mości Panie Dubaniowsky ... Moscy Panie Dnia onegdacznego Zonie moi Daruye" [Na dolnym marginesie k. 404]
Proweniencja: "Żywot Łazarza Baranowicza Arcyb. Czernichowskiego, patrz w dziele (po rosyjsku) Eugeniusza metrop. kijowsk.. Słownik historyczny Petersburg 1818. O Baranowiczu czytaj Hist lit. Wiszn VIII.384, 489. Wspomina o nim także Jabłonowski (Museum Polonum) str. 22. Ma o nim Chodyniecki w Dykcyonarzu (str. 9), Lelewel w Xięgach bibl. (I 213). Łepk.[owski] Książkę tę poczytuja za rzadkość bardzo wielką.[not. ręką Józefa Łepkowskiego na górnej wyklejce].
Oprawa: Półpergamin, narożniki, na grzbiecie użyta makulatura pergaminowa z zapisem tekstowym w języku łacińskim i inicjałem (może o cnotach, z XIV ? w.), naklejka papierowa: autor, tytuł, rok wydania.
Hasło dodatkowe: Fiodor III (car Rosji ; 1661-1682).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Pieczerskiej Ławry.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Ukraina Kijów.
Marginalia i zapiski: Nieliczne marginalia
Defekty: Brak 6 ostatnich kart
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 8373 I (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again