7 results
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Warszawa). (hasło formalne)
(nazwa p├│┼║niejsza) zob. te┼╝ Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci (Warszawa). (has┼éo formalne) ; Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci i Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa). (has┼éo formalne) ; Drukarnia Wydzia┼éu Instrukcji Narodowej. (has┼éo formalne) ; Drukarnia Pojezuicka (Warszawa). (has┼éo formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Typ. Regiae Majestatis et Reipublicae Collegii SJ. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypltey w Kollegium Societatis Jesu. ; Typis Regiis et Reipublicae in Collegio Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey w Kollegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey w Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey Kollegium Warszawskiego. ; Drukarnia JKMci Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Nadworna JKMci i P. Kom. E. N. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypltey w Collegium Soc. Jesu. ; Typis Sacrae Regiae Majestatis in Collegio Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey in Collegio Soc. Jesu. ; Typis Collegii Varsaviensis SJ. ; Typografia Krole. Collegium Warszawskiego Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey u xx. Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Mci y Rzeczypospolitey u xx. Societatis Jesu. ; Drukarnia Jego Krolew: Mci y Rzeczypospolitey Collegium Soc: Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczyplitey Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Col. Krolew. Societatis Jesu. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mci y Rz Pltey Collegium SJ. ; Typis Varsavi├Ž SRM & Reipublic├Ž Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMCI y Rzepltey w Kollegium xx. Jezuitow. ; Typis SR Maiestatis. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Coll. Societatis Jesu. ; Typis Varsaviensibus. ; Drukarnia IKMCi y Rzeczypospolitey Soc. Jesu. ; Drukarnia JCK Mo┼Ťci Rz─ůdowey. ; Typografia Warszawska Soc. Jesu. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mo┼Ťci y Rzeczypospolitey Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzepltey Soc. Jesu. ; Drukarna Jego Krolewskiey M─çi Collegii Societatis IESU. ; Drukarnia J.K.Mci y Rzeczypospolitey Coll. Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM y Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypospolitey Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mo┼Ťci Kol. Soc. Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypospolitey w Kollegium XX. Jezuitow. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzeczyplitey Coll. Soc. Jesu.
Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stefana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.
Authority data
Drukarnia Pijarów (Warszawa). (hasło formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Drukarnia Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci i Rzeczypospolitej u Ksi─Ö┼╝y Scholarum Piarum w Warszawie. ; Drukarnia Pijar├│w w Warszawie. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey u XX Scholarum Piarum. ; Drukarnia JK Mci i Rzplitej u XX Scholarum Piarum. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia JKM w Kollegium OO. Scholarum Piarum. ; Drukarnia Xi─Ö┼╝y Piiar├│w. ; Typographia Collegii Scholarum Piarum. ; Collegium Scholarum Piarum. ; Typographia SRM in Collegio Scholarum Piarum. ; Drukarnia IKM w Collegium Scholarum Piarum. ; Kollegium Scholarum Piarum IKM Drukarnia. ; Drukarnia Kollegium Scholarum Piarum IKM. ; Drukarnia Colleg. Scholarum Piarum. ; Drukarnia Collegium Scholarum Piarum. ; Drukarnia IKM u Oycow Scholarum Piarum. ; Drukarnia Coll. Scholarum Piarum. ; Drukarnia Collegium Warszawskiego Scholarum Piarum. ; Drukarnia Collegij Schol: Piarum. ; Drukarnia IKM w Kollegium OO. Schol. Piarum. ; Typis SRM et Reipublicae Regij Collegij Scholarum Piarum. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczy-Pospolitey Collegii Scholarum Piarum. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospol. Colegii Scholarum Piarum. ; Typis SRM Scholarum Piarum. ; Drukarnia XX. Scholarum Piarum. ; Typis SRM & Reipublic├Ž in Collegio Regio Scholarum Piarum. ; Aux Ecoles Pieuses. ; Drukarnia JKM y Rzeczy-pospolitey w Collegium XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia OO. Scholarum Piarum. ; Imprimerie Royalle des Ecolles Pieuses. ; Drukarnia XX. Piarow. ; Ksi─Ögarnia XX. Piarow. ; Typis Collegij Schol. Piarum. ; Frommen Schule. ; Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey u XX. Piarow. ; Drukarnia JKMci y Rzpltey XX. Schol. Piarum. ; Drukarnia JKMci y Rpltey XX. Scholar. Piar. ; Drukarnia IKM y Rzeczyposp: Schol: Piarum. ; Typis Collegii Scholarum Piarum. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mci i Rzeczyplitey u XX. Schol. Piar. ; Typogra. Regia & Reipublic├Ž Collegii Vars. Scholar. Piarum. ; Typis Sacr├Ž Regi├Ž Majestatis & Reipublic├Ž in Collegio Scholarum Piarum. ; Stamperia Regia & Reipublicae Scholarum Piarum. ; Drukarnia JK Mo┼Ťci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia JKMci y Rzpltey Collegii Regii XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczyp. Schol. Piarum. ; Drukarnia J K M─çi y Rzepltey XX. Sch: Piarum. ; Drukarnia J K Mci y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum. ; Typis SRM & Reipublic├Ž Scholarum Piarum. ; Typis SRM & Reipublic├Ž in Collegio Scholarii Piarum. ; Drukarnia JKMci y Rzepltey Collegium XX. Sch. Piar. ; Drukarnia JKM Collegij Scholarum Piarum. ; Drukarnia WW. OO. Scholarum Piarum. ; Drukarnia IKM y RP XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia IKM y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mo┼Ťci y Rzeczy-Pospolitey w Kollegium Scholarum Piarum. ; Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey u XX. Scholar. Piarum. ; Drukarnia IKM WW. OO. Scholarum Piarum. ; Drukarnia JKMci y Rzplitey u XX. Schol. Piarum. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia JKMci y Rzeczy-Pospolitey XX. Scholarum Piarum. ; Typis Varsaviensibus SRM & Reipublicae in Collegio Scholarum Piarum. ; Drukarnia IKM y Rzpltey Collegium Scholarum Piarum. ; Drukarnia JKMci i Rzeplitey u XX. Scholarum Piarum. ; Drukarnia Xi─Ö┼╝y Piar├│w. ; Drukarnia JKM y Rzpltey u XX. Scholarum Piarum. ; Typis SRM & Reipublic├Ž in Collegio Scholarum Piarum. ; Drukarnia Oyc├│w Scholarum Piarum. ; Typis SRM in Collegio Schol. Piarum. ; Drukarnia JKMci i Rzepltey u XX. Scholarum Piarum.
Drukarnia zakonu pijarów w Warszawie założona na przełomie 1682/1683 po likwidacji warszawskiej oficyny Elertów. Działała nieprzerwanie do połowy XIX w. (ca 1858).
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Lublin). (hasło formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Drukarnia JKM Soc. Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Collegium Lublinense Societatis Iesv. ; Drukarnia Collegium Societatis Iesv. ; Drukarnia JKM Collegium SJ. ; Lubelska Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Collegium Lubelskiego Societatis Jesu. ; Typographia SRM Collegii SJ. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypospolitey w Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kollegium Lubelskiego Societatis Iesu. ; Drukarnia IKM Societatis Iesu. ; Drukarnia Lubelska Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM Collegii Societatis Jesu. ; Typis SRM Collegii Lublinensis Societatis Jesu. ; Drukarnia IKMci Collegium Societatis Jesu. ; Typis SRM Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Coll. Soc. Iesu. ; Typis SRM Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Kollegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM w Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci Colleg: Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM Collegium Soc: Jesu. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mo┼Ťci Collegium Societatis Jesu. ; Typis S:R:M: in Collegio Lublinensi Soc: J:. ; Drukarnia Lubelskiego Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Jkmci i RPtey Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM w Collegium Lubelskim Soc. Jesu. ; Typis Collegii Societatis Jesu. ; Typis Collegii Lublinensis Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci Coll: SJ. ; Drukarnia Soc. Jesu. ; Typis Collegij Soc. Iesu. ; Typis SRM & Reipublic├Ž in Collegio Societatis Jesu. ; Drukarnia Coll. Societatis Jesu. ; Drukarnia Kol. Soc. Iesu. ; Drukarnia JKMci Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Col. Soc. Jesu.
Drukarnia zakonu jezuitów istniała w Lublinie w l. 1683-1773.
Authority data
Drukarnia Rz─ůdowa (Warszawa). (has┼éo formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Drukarnia Rz─ůdowa w Warszawie. ; Drukarnia JCKMci Rz─ůdowa. ; Drukarnia Jego Cesarsko-Kr├│lewskiey Mo┼Ťci Rz─ůdowa. ; Drukarnia Jego C. K. Mo┼Ťci Rz─ůdowa. ; Drukarnia J. C. Kr├│lewskiey Mo┼Ťci Rz─ůdowey. ; Drukarnia Rz─ůdowa Jego Cesarsko-Kr├│l. Mo┼Ťci. ; Imprimerie du Gouvernement. ; Drukarnia J. C. K. Mci Rz─ůdowa.
Drukarnia za┼é. w 1809 przez Feliksa ┼üubie┼äskiego w klasztorze Karmelit├│w przy ul. Leszno nr 666 w Warszawie. Pozostawa┼éa pod zarz─ůdem Ministerstwa Sprawiedliwo┼Ťci. W 1811 przej─Ö┼éa pozosta┼éo┼Ťci drukarni pojezuickiej wraz z dawn─ů drukarni─ů Korpusu Kadet├│w. Od 1816 dzier┼╝awiona. Ok. 1837 wyposa┼╝enie drukarni naby┼é Jan Gl├╝cksberg.
Authority data
Drukarnia Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci (Grodno). (has┼éo formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia Diecezjalna (Wilno). (hasło formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci Drukarnia. ; Drukarnia Nadworna JKM Grodno. ; Drukarnia Skarbowa. ; Drukarnia Tyzenhauza. ; Drukarnia Antoniego Tyzenhauza. ; Drukarnia JK Mci i KE. ; Drukarnia Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci i Komisji Edukacji Grodno. ; Drukarnia Jego Kr├│lewskiey Mo┼Ťci. ; Drukarnia JKMci. ; Drukarnia JK Mo┼Ťci. ; Imprimerie Roiale. ; Drukarnia Jego Kr├│lewskiey Mci. ; Drukarnia JKM. ; Typis S.R.M. ; Drukarnia J.K.Mci i P.K.E.N. ; Typis SRM. ; Drukarnia J.K.Mci i PKEN.
Drukarnia Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci za┼éo┼╝ona w 1775 w Grodnie przez starost─Ö grodzie┼äskiego Antoniego Tyzenhauza; dzia┼éa┼éa do 1796 (?). Pod koniec lat 90-tych XVIII w., z inicjatywy biskupa wile┼äskiego Jana Nepomucena Kossakowskiego, przeniesiona do Wilna, od 1799 funkcjonowa┼éa jako "Drukarnia Diecezjalna".
Authority data
Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci (Warszawa). (has┼éo formalne)
(nazwa wcze┼Ťniejsza) zob. te┼╝ Drukarnia Jezuit├│w (Warszawa). (has┼éo formalne)
(nazwa p├│┼║niejsza) zob. te┼╝ Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci i Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa). (has┼éo formalne) ; Drukarnia Wydzia┼éu Instrukcji Narodowej. (has┼éo formalne) ; Drukarnia Pojezuicka (Warszawa). (has┼éo formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Nadworna Drukarnia. ; Drukarnia Nadworna JKM. ; Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci. ; Druk. Nadworna JKM. ; Druk. Nadworna Jego Kr├│lew. Jmci. ; Druk. Nadw. JK Mci RP. ; Typis Aulae Regiae. ; Typis aulicis S R Mtis. ; Drukarnia Nadworna JK Mci. ; Drukarnia JK Mci Nadworna. ; Ksi─Ögarnia Nadworna JK Mci. ; Drukarnia Nadworna Kr├│lewska. ; Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiey Mo┼Ťci. ; Drukarnia Nadworna JKMci.
Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stafana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.
Authority data
Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci i Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa). (has┼éo formalne)
(nazwa wcze┼Ťniejsza) zob. te┼╝ Drukarnia Jezuit├│w (Warszawa). (has┼éo formalne)
(nazwa p├│┼║niejsza) zob. te┼╝ Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiej Mo┼Ťci (Warszawa). (has┼éo formalne) ; Drukarnia Wydzia┼éu Instrukcji Narodowej. (has┼éo formalne) ; Drukarnia Pojezuicka (Warszawa). (has┼éo formalne)
Nieu┼╝ywane formy has┼éa: Drukarnia Nadworna Jego Kr├│lewskiey Mci Y PKEN. ; Drukarnia Nadworna JK Mci i PKEN. ; Drukarnia Nadworna JK Mci i Prze┼Ťwietney Kommisyi Eduk. Narod. ; Drukarnia Nadworna JK Mci i P. Kom. EN. ; Drukarnia Nad. I K Mci i PKEN. ; Nadworna Drukarnia w Warszawie. ; Drukarnia Nadworna JKMci i P. Kommissyi EN. ; Drukarnia Nadworna J K Mci y Prze┼Ťwietney Kom. Eduk. Narodowey. ; Typis Curiae SRM & PPrae. Mag. Inst. Juventutis. ; Drukarnia Nadwor. JKMci i PP. Kom. Eduk. Narodowey. ; Drukarnia Nadworna JKMci i Prze┼Ť. Komissyi Edukacyi Narodowey. ; Drukarnia Nadwor. JKMci i PP. Kommissyi Edukacyi Naro. ; Drukarnia Nad. JKMci PKE Narodowey. ; Drukarnia Nadworna JKMci i PP. Kommissyi Edukacyi Narodowey. ; Drukarnia JKMci i PP. Komissyi Eduk. Narod. ; Drukarnia Nadwor. JKMci i PP. Kommissyi Edukac. Narodowej. ; Drukarnia Nad. JKMci i PP. Kom. Edukacyi Narodowey. ; Drukarnia Nadworna JKMci i P. Kommissyi Eduk. Narodowey. ; Drukarnia Nadwor. IKMci i P. K. Edu. ; Drukarnia Nadwor. IKMci i PK Edu. ; Drukarnia Nadworna JKMci i Prze┼Ťwiet. Kommissyi Edukacyin. ; Drukarnia Nadworna JKJmci i PP. Kom. E. N. ; Drukarnia Nadworna JKMo┼Ťci i PP. Kommissyi Edu. Narod. ; Drukarnia Nad. J K Mci i PKEN. ; Drukarnia Nadw. IKMci i PKE Naro.
Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stefana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again