1 result
Authority data
Drukarnia Rządowa (Warszawa). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Drukarnia Rządowa w Warszawie. ; Drukarnia JCKMci Rządowa. ; Drukarnia Jego Cesarsko-Królewskiey Mości Rządowa. ; Drukarnia Jego C. K. Mości Rządowa. ; Drukarnia J. C. Królewskiey Mości Rządowey. ; Drukarnia Rządowa Jego Cesarsko-Król. Mości. ; Imprimerie du Gouvernement. ; Drukarnia J. C. K. Mci Rządowa.
Drukarnia zał. w 1809 przez Feliksa Łubieńskiego w klasztorze Karmelitów przy ul. Leszno nr 666 w Warszawie. Pozostawała pod zarządem Ministerstwa Sprawiedliwości. W 1811 przejęła pozostałości drukarni pojezuickiej wraz z dawną drukarnią Korpusu Kadetów. Od 1816 dzierżawiona. Ok. 1837 wyposażenie drukarni nabył Jan Glücksberg.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again