2 wyniki
Rekord wzorcowy
Collegium Societatis Iesu Calissiense (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kolegium Jezuitów w Kaliszu
Rekord wzorcowy
Drukarnia Jezuitów (Kalisz). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitej (Kalisz). (hasło formalne) ; Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego (Kalisz). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Typographia PP Societatis Iesu. ; Typographia Societatis Iesu. ; Typographia SI. ; Typograhia Collegii Karnkoviani. ; Koleium Societatis Iesu. Drukarnia. ; Drukarnia Koleium Soc. Iesu. ; Drukarnia Koleium Soc. Iesv. ; Typographia Collegii Societatis Jesu. ; Collegium Societatis Iesu. Typograhia. ; Drukarnia JKM Coll. Soc. Jesu. ; Typis Collegij Calissiensis Soc. Iesv. ; Drukarnia JKM Collegii SJ. ; Calissiense Soc: Iesu Collegium. ; Kollegium Societatis Iesv. ; Drukarnia Kollegium Soc. Jesu. ; Typis Collegii Karnkoviani Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kolegium Kaliskiego Societ. Jesv. ; Kolegium Societatis Iesu. ; Typografia SJ. ; Typografia Kaliska SJ. ; Typis Collegii SRM Societatis Jesu. ; Typis Karnkowianis. ; Drukarnia Kollegium Karnkow. Societatis Jesv. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczy-Pltey. ; Drukarnia JKM Colleg. Soc. Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kolegium Kaliskiego Soc. Jesv. ; Drukarnia JKM Rzeczypltey in Collegio Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM i Rzeczypltey. ; Typis Collegii Societatis Iesu. ; Collegium Karnkovianum Societatis Jesu. ; Koleium Kaliskie Societatis Iesu. ; Typis Collegii Societatis Jesv. ; Drukarnia Kollegium Societatis Jesu.
Drukarnia działająca przy jezuickim Kolegium Karnkowskiego w Kaliszu. Działała w latach 1633 (?)-1773. Korzystała z warsztatu, który należał wcześniej do Jana Wolraba II (1603-1605) i Wojciecha Gedeliusza (1605-1632), a po śmierci tego ostatniego prawdopodobnie przeszła w ręce jezuitów; przywilej królewski posiada do 1697. Pod zwierzchnictwem rektora kolegium, zarządzana przez prefektów. Po rozwiązaniu Towarzystwa Jezusowego w 1773 drukarnię przejęła Komisja Edukacji Narodowej; wydzierżawiono ją eks-jezuicie, ks. Wiktorowi Wargawskiemu, który prowadził ja do listopada 1781 po szyldem "Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitej". Od 1782 funkcjonuje pod nazwą: Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej