Form of Work
Książki
(6)
Status
unknown
(4)
available
(2)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(5)
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
(1)
Author
Budny Szymon (około 1530-1593).
(6)
Chomętowski Aleksander.
(1)
Czechowic Marcin (1532-1613).
(1)
Daniel z Łęczycy (około 1530-około 1600).
(1)
Farnowski Stanisław ( -ca 1616).
(1)
Karcan Jan ( -około 1611).
(1)
Kawieczyński Albrecht.
(1)
Kawieczyński Hektor.
(1)
Kawieczyński Maciej (?-1572?).
(1)
Kawieczyński Maciej.
(1)
Kot Stanisław (1885-1975).
(1)
Krowicki Marcin (ca 1500-1573).
(1)
Krzyszkowski Wawrzyniec.
(1)
Lasota Krzysztof.
(1)
Luther Martin (1483-1546).
(1)
Ostrowski Stanisław (około 1550- po 1596).
(1)
Radziwiłł Mikołaj (1512-1584).
(1)
Radziwiłł Mikołaj (1515-1565).
(1)
Wolrab Jan (około 1583-około 1630).
(1)
Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji ; 1566-1632).
(1)
Year
1930 - 1939
(1)
1590 - 1599
(1)
1580 - 1589
(1)
1570 - 1579
(2)
1560 - 1569
(1)
Country
Belarus
(3)
Poland
(2)
No place, unknown, or undetermined
(1)
Language
Polish
(4)
Church Slavic
(1)
Latin
(1)
Subject
Reformacja
(2)
Biblia
(1)
Teologia
(1)
Genre/Form
Stare druki
(3)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Budny Szymon (około 1530-1593).
Tytuł: O przednieyszych wiary christiańskiey artikulech ti iest o Bogu iedynym, o Synie ie[go], y o Duchu Świętem. Wyznanie proste z Pisma Świętego przez Szymona Budnego krotko spisane a za zezwoleniem braciey niektorey w Litwie y na Rusi wydane. Ktemu obrona tegoż wyznania broniąca przez tegoż napisana. K Rzymianom 10 wirsz 10. Sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, a vsty bywa wyznano ku zbawieniu.
Adres wydawniczy: Drukowano w Losku : przez Jana Karcana z Wieliczki, 1576.
Opis fizyczny: [8] kart, 200 kart, sygnowanie *⁸,A-Z⁸,a-b⁸ ; 8°.
Uwaga: Unikat karty 25-192 niepaginowane nieliczne marginalia.
Cytata bibliogr.: E XV-XVIII, 13, 429.
Proweniencja: Wawrzinca Kirnożrskogo [?] ręką własną [ na k. A)r i b⁸v]
Proweniencja: 504 [sygn. Biblioteki Puławskiej na stronie tytułowej]
Proweniencja: ios P [?] *** [notatka Józefa Andrzeja Załuskiego na stronie tytułowej]
Proweniencja: Z Biblioteki Puławskiej XX. Czartoryskich [pieczęć na odwrociu s. tyt. i na stronie ostatniej]
Oprawa: Po renowacji, skóra brązowa, radełko w części środkowej z motywem roślinnym, wokół z motywem męskich głów, obydwie okładki identyczne, grzbiet złocenia: autor, miejsce rok wydanie, exlibris grzbietowy.
Temat: Teologia
Hasło dodatkowe: Karcan Jan ( -około 1611).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Białoruś Łosk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 650 I Cim (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Budny Szymon (około 1530-1593).
Tytuł: O Vrzędzie Miecza vżywaiącem Wyznanie Zboru Pana Christusowe[g]o, ktory w Litwie, z Pisma świętego krotko spisane. Przy tem, tegoż vrzędu obrona przeciw wszem iego Sprzeciwnikom przez Simona Budnego napisana. K temu, jasne z Pisma świętego pokazanie, że Christiianin może mieć poddane wolne y niewolne, gdyby iych tylo bogoboynie vżywał. Nad to, list zacnego męża Marcina Krowicskie[g]o też o Vrzędzie, że iy może Christiianin z dobrym sumnieniem trzymać, y złoczyńce wedle roskazania Bożego karać.
Adres wydawniczy: [Miejsce nieznane] : (nakładem [...] Aleksandra Chomętowskiego, 28 I) 1583.
Opis fizyczny: [8], 136, [12] kart, sygnowanie *⁴, **⁴, A-Z⁴, Aa-Oo⁴ ; 4°.
Uwaga: Na verso karty tytułowej herb Krzysztofa Lasoty.
Uwaga: Dedykacja autora dla Krzysztofa Lasoty.
Uwaga: Błędy w sygnowaniu kart (karta X2 jako C2, karta Y4 jako Z4).
Uwaga: Indeks.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 13, 428
Cytata bibliogr.: USTC, 242467
Proweniencja: Obszerne notatki dotyczące treści książki Tadeusza Czackiego [na górnej i dolnej wyklejce].
Proweniencja: Uzupełnienie do notatki Czackiego ręką Karola Sienkiewicza [na górnej i dolnej wyklejce]
Proweniencja: 67 [dawna sygn. ?, na górnej i dolnej wyklejce]
Proweniencja: 4687/4 w gabl. [dawna sygnatura na górnej i dolnej wyklejce]
Proweniencja: N... 527 [ołówkiem na stronie tytułowej]
Proweniencja: iał P [?] *** [zapiska Józefa Andrzeja Załuskiego na stronie tytułowej]
Proweniencja: Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich [pieczę na odwrociu karty tytułowej]
Oprawa: Półskórek brązowy, narożniki, tektura, grzbiet złocony: tytuł, autor, rok wydania, superexlibris Czartoryskich.
Gatunek, rodzaj, forma: Stare druki - 16 w.
Hasło dodatkowe: Budny Szymon (około 1530-1593).
Hasło dodatkowe: Lasota Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Chomętowski Aleksander.
Hasło dodatkowe: Krowicki Marcin (ca 1500-1573).
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/44651794/0/ (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/13723 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1387 II Cim
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia pol Biblia nieświeska
Tytuł: Biblia to iest księgi Starego y Nowego przymierza, znowu z ięzyka ebreyskiego, grecskiego y łacińskiego, na polski przełożone. [Cz.1], Księgi Starego Przymierza. [Cz. 2], Księgi ktore po grecku zową Apokryfa[...]. [Cz. 3], Księgi Nowego Przymierza[...].
Wariant tytułu: Biblia to jest księgi Starego i Nowego Przymierza
Adres wydawniczy: [Nieśwież ; Zasław] : Drukowano w drukarni y nakładem godney pamięci Pana Macieja Kawieczyńskiego Starosty Nieświskiego : A skończono za pilnym staraniem (pośmierci iego) y nakładów dołożeniem braciey iego, Pana Hektora y Pana Albrychta Kawieczyńskich, : przez Daniela drukarza z Łęczyce. 15 VI [-po 30 VI] 1572).
Opis fizyczny: Wol. (kart[12], 1-468, sygnowanie A⁴,b-c⁴,A-Z⁸,Aa-Vv⁸,Xx⁴,Yy-Zz⁸,AA-NN⁸ ; 1-86, 86-121, sygnowanie a-o⁸,p¹⁰ ; 1-90, 90-143, sygnowanie A-S⁸,T⁶; [6] k. ; 4°.
Uwaga: Dodano po 2 k. ochr. na pocz. i końcu druku .
Uwaga: Tłumacz: Szymon Budny.
Uwaga: Każda z części posiada własną k. tyt.
Uwaga: W kolofonie data wydania: [...] roku [...] 1572 miesiąca czerwca 15 dnia.
Uwaga: Liczne pomyłki w paginacji.
Uwaga: Notatka bibliograficzna nt. druku na górnej karcie ochronnej.
Zawiera: [Cz. 1] - Księgi Starego Przymierza. [Cz. 2] - Księgi ktore po Grecku zową Apokryfa, to iest kryiome księgi. [Cz. 3] - Księgi Nowego Przymierza.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, t. 13 s. 17-18.
Cytata bibliogr.: W, 318.
Cytata bibliogr.: Piekarski, Kórnik, 92.
Cytata bibliogr.: Ossol. 16, 158.
Cytata bibliogr.: BJP 16, 192.
Cytata bibliogr.: BUW 16, 1079.
Cytata bibliogr.: BN online.
Proweniencja: Biblioteki Podubiskiej XX. Bazylianów - na stronie tytułowej.;
Proweniencja: Biblioteki XX Bazylianów Klasztoru Podubiskiego - [po jednym wyrazie na dolnych marginesach każdej z kart 1-5]
Proweniencja: Collegii Possnaniensis[?] SJ - na stronie tytułowej.
Proweniencja: [...] Halle 23. Aug. 1754 ... Gottlieb Ringeltaüch[?] - całostronnicowa notatka w jęz niem. na verso drugiej dodanej karty ochr.]
Proweniencja: Simon Budny do tegoż Łabęckiego [Baltazara] ... 20 Aprila 1572 w Zasławiu - kopia listu na drugiej z dodanych k. ochr.
Oprawa: Skóra czerwona, złocona, deska fazowana, grzbiet złocony: tytuł, tłumacz, klamry metalowe, złocone z motywem roślinnym (Drzewo Życia) i puttami znaczone puncą: AI, 64, brzegi kart złocone, wyklejka marmurkowa.
Temat: Biblia. - dzieła przed 1800.
Gatunek, rodzaj, forma: Stare druki - 16 w.
Hasło dodatkowe: Budny Szymon (około 1530-1593).
Hasło dodatkowe: Radziwiłł Mikołaj (1512-1584).
Hasło dodatkowe: Kawieczyński Maciej (?-1572?).
Hasło dodatkowe: Daniel z Łęczycy (około 1530-około 1600).
Hasło dodatkowe: Kawieczyński Hektor.
Hasło dodatkowe: Kawieczyński Albrecht.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Białoruś Nieśwież.
Marginalia i zapiski: Liczne marginalia i podkreślenia
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/17078 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 824 II Cim Saf
No cover
Book
In basket
Autor: Luther Martin (1483-1546).
Tytuł: Katichizis, to jest nauka starodawnaja chrystiańskaja od światoho Pisma dla prostych ludiej jazyka ruskoho w pytaniach w pytaniach i otkaziech sobrana / [Szymon Budny, tł.].
Adres wydawniczy: Na grodie Nieswiżskim : nakładom bogobolubiwych mużej, pana Matfia Kaweczinskago namiestnika Nieświżskago, Simona Budnogo, Lawrentia Kryszkowskogo, 10-12 VI 1562.
Opis fizyczny: [I-V, 1-251, 252-253 czyste] kart, sygnowanie I⁶, 2-65⁴ ; 4°.
Uwaga: Tytuł wg Jaroszewicz-Pieresławcew Z.
Uwaga: Data wydania w kolofonie: "Pod liety ot wopłoszczenia spasowa, tiseca, piatysot, szestdesiat wtorogo meseca Ijunia desiatogo dnia".
Uwaga: Druk czerwono-czarny.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 21, 537-538.
Cytata bibliogr.: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003, strony 32-38.
Proweniencja: "Collegio Hoken [Hoscen?]" [karta 1]. "Collegij Hokensis [Hoscensis?]" [karta 105]. "Collegij Hokensis [Hoscensis?]" [karta 251].
Proweniencja: "Michaił Hadotyło" [karta 251].
Proweniencja: "214" [wyklejka okładki górnej].
Oprawa: Deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe - 16 w.; Konserwacja, futerał - 20 w.
Temat: Reformacja - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Budny Szymon (około 1530-1593).
Hasło dodatkowe: Radziwiłł Mikołaj (1515-1565).
Hasło dodatkowe: Krzyszkowski Wawrzyniec.
Hasło dodatkowe: Kawieczyński Maciej.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Białoruś Nieśwież.
Marginalia i zapiski: Marginalia łacińskie i cyrylickie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1543 I Cim (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Budny Szymon (około 1530-1593).
Tytuł: O urzędzie miecza używających, (1583) / Szymon Budny ; wyd. Stanisław Kot.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 1932 (Kraków : W. L. Anczyc i Spółka).
Opis fizyczny: XII, 259, [1] strona ; 24 cm.
Seria: Zabytki Literatury z Doby Reformacji ; nr 1
Cytata bibliogr.: NUKAT online.
Proweniencja: "KK 559" [z księgozbioru gen. M. Kukiela]
Hasło dodatkowe: Kot Stanisław (1885-1975).
Hasło dodatkowe: Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki.
Hasło dodatkowe: W. L. Anczyc i Spółka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 85537 II
Book
In basket
Autor: Ostrowski Stanisław (około 1550- po 1596).
Tytuł: Stanislai Zdescheki Ostrowski, Abbatis Premetensis. De Trinitate Liber 1 : Contra Impia Scripta Simonis Bvdnæi, Martini Cechowicii, Stanislai Farnowii, Et Alliorvm Antichristorvm Anabaptisticorvm, Catholicam Trinitatis Fidem Et Iesv Christi Altissimi Dei Nostri Divinitatem In Polonia Et Alibi Oppvgnativm.
Wariant tytułu: De Trinitate
Adres wydawniczy: Posnaniae : In Officina Typographica Joannis Wolrabi, [po 10 I] 1591.
Opis fizyczny: [14] kart, 179, [1] strona, sygnowanie a-c⁴, d², A-Y⁴, Z² ; 4°.
Uwaga: Na stronie tytułowej data: M. D. XCI, data dzienna na podstawie dedykacji: Prementi 10. Jan. A.D. 1591.
Uwaga: Dedykacja: Invictissimo [...] Polonorvm Regi Sigismvndo III [...].
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 23, 521-522
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 1827
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 1799
Cytata bibliogr.: NUKAT online
Oprawa: Półpergamin biały, szyldziki czerwone na grzbiecie tłoczone złocenia, obcięcia barwione czerwono - 19 w.
Temat: Reformacja - dzieła przed 1800.
Gatunek, rodzaj, forma: Stare druki - 16 w.
Hasło dodatkowe: Budny Szymon (około 1530-1593).
Hasło dodatkowe: Czechowic Marcin (1532-1613).
Hasło dodatkowe: Farnowski Stanisław ( -ca 1616).
Hasło dodatkowe: Zygmunt III Waza (król Polski i Szwecji ; 1566-1632).
Hasło dodatkowe: Wolrab Jan (około 1583-około 1630).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Poznań.
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/44648690/0/ (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/13644 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 877 II Cim
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again