Form of Work
Książki
(13)
Status
unknown
(11)
available
(2)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(13)
Author
Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
(13)
Binant Alfred (1822-1904).
(2)
Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861).
(2)
Czacki Tadeusz (1765-1813).
(1)
Czartoryska Izabela Elżbieta (1746-1835).
(1)
Czartoryski Adam Kazimierz (1734-1823).
(1)
Year
1810 - 1819
(3)
1800 - 1809
(8)
1790 - 1799
(1)
1780 - 1789
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(7)
Multiple languages
(5)
French
(1)
Subject
Biblioteka Czartoryskich
(1)
Biblioteka Puławska
(1)
Subject: place
Puławy (Polska, województwo lubelskie)
(1)
Genre/Form
Rękopisy
(13)
13 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: [Felicjan Biernacki. Dokumenty osobiste].
Adres wydawniczy: [około 1793-1822].
Opis fizyczny: 80 kart ; 37,5 x 41 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygn.: Ew. 1087.
Uwaga: 1. Papiery osobiste. - Gadon Lubomir, Życiorys Felicjana Biernackiego oraz wypisy źródłowe, bd., k. 1-8. 2. Dokumenty osobiste. - Stanisław August król, Dymisja dla Felicjana Biernackiego gefrejtra Korpusu Kadetów z ranga chorążego wojska Koronnego, Warszawa 23 XII 1793, k. 9-10, oryg., podp.: Stanisław August król, odciśnięta piecz. lakowa zatarta; k. 11-12, kopia ręką Bolesława Biskupskiego. - Stanisław August król, Świadectwo dobrej konduity dla Felicjana Biernackiego, Warszawa 6 I 1795, k. 13-15, oryg., podp.: Stanisław August król, odciśnięta piecz. lakowa zatarta, pieczątka opłaty skarbowej. - Karol XIII król Szwecji, List żelazny (litterae salvi passus) dla Felicjana Biernackiego, Holm [Sztokholm] 6 XI 1810, k. 16, podp.: Karola XIII król, Gustaf a Wetterstedt, odciśnięta piecz. przez papier, luźna. - Zgoda na wywóz pak z książkami i rękopisami z terytorium Szwecji, Stralsund, 24 XI 1810, k. 17, podp. Adolphe Giese inspektor król., odciśnięta piecz. lakowa, zatarta. Dokument uwierzytelniony przez Auguste Mahelin wicekonsula Francji w Stralsundzie, odciśnięta w tuszu piecz. - Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk, Zawiadomienie Felicjana Biernackiego o wybraniu go na członka przybranego, Warszawa 7 IV 1812, k. 18-19, formul. druk., podp.: Stanisław Staszic prezes, Ludwik Osiński sekr., odciśnięta piecz. lakowa, w tym dopisek Ludwika Osińskiego. - Przepustka dla Felicjana Biernackiego na przejazd z Göteborga do Anglii, Karlskrona 27 IX 1813, k. 19, formul. druk., podp.: Johann Jacob Kleman, M. Tollen, odciśnięte 2 piecz. lakowe, uszk. Dołączone 2 potwierdzenia opłat skarbowych, k. 20-21. Na odwrocie noty kontroli granicznych w Göteborgu. - Rehausen Gothard Maurice de poseł szwedzki w Wielkiej Brytanii, Przepustka (laisser passer) dla Felicjana Biernackiego na przejazd z Gothembourga [Göteborg] przez Karlskronę do Torunia, Londyn 26 III 1814, k. 22, formul. druk., podp.: G. M. de Rehausen, J. Engström. Na odwrocie nota kontroli granicznej w Göteborgu. - Castlereagh Robert Stewart min. spraw zagr. Wielkiej Brytanii, Przepustka (laisser passer) dla Felicjana Biernackiego na przejazd z Londynu przez Göteborg do Polski, Londyn 30 III 1814, k. 23, formul. druk., podp.: R. Castlereagh. Na odwrocie noty kontroli granicznych. - Paszport rosyjski dla Felicjana Biernackiego, Warszawa 1817, k. 24-25, formul. wypełniony odręcznie, podp.: Michaił Lewicki gen.-mjr, komendant Warszawy, odciśnięta piecz. w tuszu. - Czartoryski Adam Jerzy, Skrypt dłużny wypłaty dożywocia dla Felicjana Biernackiego, Warszawa 19 I 1818, k. 26. Nota F. Biernackiego: „Tym sposobem i w takiej formie ten skrypt nie był dany, jak gdyby mi się nic od Ks[ięcia] nie należało i stąd nie chciałem i nie mogę go przyjąć. 4 October 1819”. - „Manuskrypta polskie w Bibliotece Królewskiej na Zamku Sztokholmskim”. Spisy i notatki, bd. (2), k. 27-29. -„Wypis wiadomości o niektórych rękopismach polskich i rosyjskich znajdujących się w Akademicznej Finlandskiej Bibliotece w Abo [ob. Turku]”, bd., k. 30-31. -Spisy książek, bd. k. 32-36 - Notatki, bd. (4), k. 37-59. - Rachunki i pokwitowania, 1814-1822, bd. (5), k. 60-64. - Spisy rzeczy i książek pozostawionych przez Felicjana Biernackiego przed wyjazdem 17 IX 1813, k. 65-66 - „Budowle pryncypalniejsze Krakowskie niegdyś świetne i szanowne, dziś w jakim się stanie znajdują”, bd., k. 67-68. - Rysunki piórkiem Maurycego Woyny, 1797 , k. 69. Na k. 69v. nota: „D. 20 Sept[embra] 1802 w Berlinie. Dostałem od Maurycego Woyny w Wiedniu 1797. Smutna i niema pamiątka”. - „Mowa J[aśnie] W[ielomożnego] Aleksandra Linowskiego radcy stanu przy oddaniu onemuż ciała […] Józefa Poniatowskiego ministra wojny i naczelnego wodza Wojsk Polskich jako egzekutora testamentu przez [Michała] Sokolnickiego generała dywizji i kawalera orderów wojskowych, z Lipska do Warszawy przywiezionego dnia 9go września 1814 roku”, k. 70, druk. - Bilet wizytowy z wpisaną sentencją, b.d., k. 71. - Varia, bd. (5), k. 72-80.
Oprawa: Nieoprawny.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18-19 w.
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 6064 V T.1 Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: [Felicjan Biernacki. Korespondencja].
Adres wydawniczy: [około 1810-1820].
Opis fizyczny: 252 strony ; 38,5 x 23,5 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygn.: A.D. 279; Ew. 847.
Uwaga: Listy od następujących osób: - Adamski Onufry o., przeor wąchocki, 1811, s. 199-200, 211-212. – Aurivilliers Pierre Fabian, 1810, s. 123-124, 131-132. - Ballet R., bd., s. 213-214, 225-226. – Bernatowicz Feliks, 1812-1820 (14), s. 59-120, w tym dopisek Adama Kazimierza Czartoryskiego. – Biernacki Jan Chryzostom, 1812, s. 203-204, 209-210. – Boczkowski Stanisław, 1812, s. 177-178, 187-188. - Czacki Tadeusz, 1811 (2), s. 139-140, 145-146, 151-152, 157-158. – Czartoryski Adam Kazimierz, 1811-1812 (13), s. 1-16, 19-58. - Grabowski ks., 1811, s. 141-144. – Gwido ks., gwardian klasztoru OO. Franciszkanów Reformatów w Kazimierzu, 1812 s. 179-180, 185-186. - Korn Wilhelm Gottlieb, 1811,bd. (4), s. 125-130, 153-156, 217-222. - Niemcewicz Julian Ursyn, 1812, s. 167-170. - Reuter F., 1812 (6), s. 165-166, 171-172, 181-184, 189-190, 197-198, 201-202, 205-208, 215-216, 223-224. - Savage, bd., s. 149-150, 159-160. - Tarnowski Jan Feliks, bd. (2), s. 161-164, 173-176. - Zamoyska Zofia z Czartoryskich, 1812, s. 191-196, w tym koperta z piecz. lakową. - NN, 1811 (2), s. 133-138, 147-148.
Uwaga: Ponadto: - Uwagi Felicjana Biernackiego na temat stanu biblioteki w Puławach z odpowiedziami na nie Adama Kazimierza Czartoryskiego, 1811, s. 17-18. - „Konsygnacja rzeczy posłanych do Puław należących do W[ielomożne]go Biernackiego”, Sieniawa 22 VI 1814, s. 227-228, podp. Łapczyński. - Bruliony listów do Feliksa Bernatowicza [?], 1812, bd. (3), s. 233-242. - Bruliony listów do F. Reutera [?], bd. (3), s. 231-232, 243-248.
Cytata bibliogr.: Inwentarz Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 6000-13522, oprac. J. Nowak, J. Pezda
Proweniencja: Na okładce, s. 5, 18 odciśnięta pieczątka: „Z Archiwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego”.
Oprawa: Papier.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 6065 IV T.1 Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: [Felicjan Biernacki. Korespondencja].
Adres wydawniczy: [około 1811-1848].
Opis fizyczny: 122 strony ; 28,5 x 20,5 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygnatura A.D. 278 ; Ew. 846.
Uwaga: - Listy do Adama Jerzego Czartoryskiego, 1812-1848 (13), s. 5-8, 13-84. - Bruliony odpowiedzi Adama Jerzego Czartoryskiego, 1835, bd (2), s. 85-90.
Uwaga: Listy do następujących:- Bandtkie Jan Wincnety, 1832, s. 91-98, kopia. - Dobrowolski Adolf, 1837, s. 107-114 Na s. 114 nota: „Adolf prosi Pana Narcyza [Olizara] aby odesłał ten list do Ks. Sapieżyny, jeżeli wie gdzie się teraz znajduje. D. 3 stycz. 1838”. - Korn Johann Gottlieb, 1812, s. 9-12, kopia. - Sapieżyna Anna z Zamoyskich, 1832, s. 91-96, kopia. - Włodek Michał gen. ros., 1819-1832 (2), s. 102-105, kopia, w tym kopia potwierdzenia Adolfa Dobrowolskiego złożenia skryptów dłużnych w kasie ks. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Uwaga: Ponadto: - Listy gen. Michała Włodka do Felicjana Biernackiego, 1819-1832 (2), s. 101, 106, kopie. - Pismo Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego do Felicjana Biernackiego, 1811, s. 115-118, podp. Walenty Sobolewski, J. Lipiński.
Cytata bibliogr.: Inwentarz Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 6000-13522, oprac. J. Nowak, J. Pezda
Proweniencja: Na okładce, s. 5 odciśnięta pieczątka: „Z Archiwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego”.
Oprawa: Papier.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 6065 III T.3 Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Autor: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Tytuł: Notes des meilleures traductions des auteurs Grecs et Latins.
Adres wydawniczy: [około 1801-1900].
Opis fizyczny: 164 strony + [2] k. ochr. : pismo jednej ręki ; 14 x 9,5 cm i mniej.
Uwaga: Na k. ochr. przedn. sygn. ręką Bentkowskiego. Brzegi kart złoc.
Uwaga: Mikrofilm 27108 BN
Proweniencja: Na przedn okł., k.1, 45 pieczątka Archiwum A.J. Czartoryskiego.
Oprawa: Papierowa. Na przedn. okładce nakl. z tyt. oraz piecz. Arch. A.J. Czartoryskiego.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2994 I Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2994 I Rkps Mf 202
No cover
Manuscript
In basket
Autor: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Tytuł: Notes diverses et extraits. Pisma, notaty naukowe i uwagi Biernackiego oraz tłumaczenia i wyciągi z dzieł, z l. 1834-1840.
Adres wydawniczy: [19 w.].
Opis fizyczny: 610 stron.
Uwaga: Rękopis podzielony na 8 tomów.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 3096 IV Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Autor: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Tytuł: Pamiętniki.
Adres wydawniczy: [19 w.].
Opis fizyczny: 758 stron.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 3095 IV Rkps
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 3430 IV Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: Specyfikacya nowszych dzieł, które się znajdują w Bibl[iotece] Sztok[h]olmskiej przez [Felicjana] Biernackiego napisana i 4 katalogi xiążek.
Adres wydawniczy: [Około 1801-1830].
Opis fizyczny: 108 stron, 2 karty ochronne ; 30 x 24,5 cm.
Uwaga: Dawna sygn. Ew. 2373.
Oprawa: Półskorek. Na grzbiecie tyt. „Specyfikacja i 4 Katalogi”.
Temat: Biblioteka Czartoryskich - Kraków - katalogi
Temat: Biblioteka Puławska.
Temat: Puławy (Polska województwo lubelskie) - Pałac Czartoryskich.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 12156 Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Autor: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Tytuł: Extraits de David Hart.
Adres wydawniczy: [około 1801-1900].
Opis fizyczny: 440 stron + [12] kart + [2] kart ochronnych ; 30 x 21,5 cm.
Uwaga: Paginacja stara. Na k. ochr. sygn. ręką Bentkowskiego. Na pocz. dokl. 6 k. na spis treści (s. I-XII). Tekst pis. z pozostawionym szerokim marginesem przeznaczonym na notatki.
Uwaga: Mikrofilm 80181 BN
Proweniencja: Na s. 1 pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Oprawa: Półskórek. Opr. wykonana przez A. Binanta w Paryżu. Na grzbiecie tłocz. tyt. „F. Biernacki, Extraits de David Hart, t.1”.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Binant Alfred (1822-1904).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2988 IV T.1 Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2988 IV T.1 Rkps MF 311
No cover
Manuscript
In basket
Autor: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Tytuł: Extraits de David Hart.
Adres wydawniczy: [około 1801-1900].
Opis fizyczny: 441-880 stron + [12] k. + [2] karty ochronne ; 30 x 21,5 cm.
Uwaga: Kontynuacja paginacji z t.1. Paginacja stara. Na k. ochr. sygn. ręką Bentkowskiego. Na pocz. dokl. 6 k. na spis treści (s. I-XII). Tekst pis. z pozostawionym szerokim marginesem przeznaczonym na notatki.
Uwaga: Mikrofilm 80181 BN jak w 2988 IV T.1 Rkps
Proweniencja: Na s. 441 pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Oprawa: Skóra. Opr. wykonana przez A. Binanta w Paryżu. Na grzbiecie tłocz. tyt. „F. Biernacki, Extraits de David Hart, t.1”.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Binant Alfred (1822-1904).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2988 IV T.2 Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2988 IV T.2 Rkps MF 311
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: [Felicjan Biernacki. Instrukcja Tadeusza Czackiego dla Felicjana Biernackiego przed wyjazdem do Szwecji].
Adres wydawniczy: 1810.
Opis fizyczny: 16 stron ; 31,5 x 20 cm.
Uwaga: Dawna sygn. Ew. 1087.
Uwaga: Na s. 14 nota ręką Karola Sienkiewicza: „3 Lipca 1810. Wilno. Taka data stoi na bilecie przy którym Czacki posyła te instrukcje Biernackiemu”.
Uwaga: Instrukcja dla Felicjana Biernackiego przed wyjazdem do Szwecji, 1810, s. 1-8 oryg.; s. 9-16, kopia z podp. T. Czackiego.
Cytata bibliogr.: Inwentarz Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 6000-13522, oprac. J. Nowak, J. Pezda
Oprawa: Nieoprawny.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Czacki Tadeusz (1765-1813).
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 6064 V T.2 Rkps
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: [Felicjan Biernacki. Korespondencja].
Adres wydawniczy: [około 1804-1848].
Opis fizyczny: 1074 karty, 2 karty ochronne, 2 karty dodatkowe ; 37,5 x 21,5 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygn. A.D. 277; Ew. 3715.
Uwaga: Oddane przez rodzinę Czartoryskich w końcu lat 90. XX w.
Uwaga: Na s. 1 spisy zawartości ręką Antoniego Rutkowskiego, przy wielu listach i dokumentach także uwagi Antoniego Rutkowskiego.
Uwaga: 1. Listy od następujących osób: – Arbib Léon bankier w Livorno, 1836-1847 (5), s. 765-766, 775-778, 783-791, 793-796. – Bandtkie Jan Wincenty, 1832, b.d. (3), s. 503-504, 631-638. – Berger Daniel, 1804, s. 707-710, podp. także Litzmann, Lazarus Bendavid. – Beydale Cecylia, 1810-1821, b.d. (22), s. 373-456. – Biernacki Alojzy, 1819-1820, b.d. (6), s. 515-522, 595-602, 607-622. – Biernacki Dionizy, 1819-1827 (3), s. 591-594, 623-630, w tym dopisek Julii Biernackiej. – Biernacki Roch, 1820, b.d. (2), s. 511-514, 603-606. – Bronic Adam, b.d. (2), s. 525-530. – Casa Va…, b.d., s. 687-690. – Chodakowski Zorian Dołęga (wł. Adam Czarnocki), 1817, s. 559-562. – Comneno M., b.d., s. 691-694. – Czartoryska Izabela z Flemingów, b.d., s. 279-281. – Czartoryski Adam Jerzy, 1810-1848, b.d. (47), s. 5-194, 813-820, oryg, kopie. – Czartoryski Adam Kazimierz, 1812-1814, b.d. (4), s. 287-300. – Dembińska, 1818 (2), s. 571-576. – Dobrowolski Adolf, [1834], s. 531-534. – Dembowska Konstancja z Narbuttów, b.d., s. 283-286, w tym nota Feliksa Biernackiego. – Fiszer Wirydiana z Radolińskich, b.d., s. 699-702. – Fraenkel Samuel Leopold, 1818, s. 749-752. – Friedlein Daniel Edward, 1834-1835 (2), s. 663-672, w tym kopia listu Daniela Edwarda Friedleina do Jakuba Reichela. – F… Emm., 1837 (2), 771-774, 779-782. – Garbiński Kajetan, 1833, s. 639-642. – Kluczewski Piotr, 1818 (2), s. 567-570, 577-580. – Krukowiecki Jan, b.d. (2), s. 505-510. – Lanckorońska Józefa z Biernackich, 1819-1834 (6), s. 587-590, 643-662. – Linowski Aleksander, 1815, s. 547-550, w tym nota Felicjana Biernackiego z 1836 o Aleksandrze Linowskim. – Magnus Friedrich Martin, 1834-1848 (3), s. 761-764, 801-802. – Matuszewiczówna Zofia, b.d., s. 485-488. – Niemcewicz Julian Ursyn, b.d. (2), s. 677-684. – Nowosilcow Nikołaj, b.d., s. 807-810. – Paszkowska Tekla, 1818, s. 565-568. – Paszkowski, 1818, s. 585-586. – Pawłowska Agnieszka, 1818, s. 563-564. – Radziwiłł, b.d., s. 499-502, w tym nota Felicjana Biernackiego. – Scholtz Karol, 1836, s. 767-770. – Sobolewski Ignacy, 1817, s. 555-558. – Sokołowski Stefan, b.d., s. 491-494. – Stametz H., 1848, s. 803-806. – Staszic Stanisław, 1817, s. 459-460. – Türke Friedrich Gottlieb 1817-1818 (11), s. 711-740, 745-748, 753-760, – Ville de ks., 1818, s. 741-744. – Viollier A. J., 1838, b.d. (2), s. 695-698, 791-792. – Wawrzecki Tomasz, 1813, b.d. (3) s. 535-546. – Wirtemberska Maria z Czartoryskich, b.d., s. 489-490. – Wiszniewski Michał, 1835, s. 673-676. – Włodek Michał gen. ros., 1819-1834, b.d. (7), s. 303-320, 341-344, 347-354, w tym kopia oświadczenia Adolfa Dobrowolskiego o złożonych wekslach w Kasie Generalnej ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego. – Zamoyska Zofia z Czartoryskich, 1816, b.d. (6), s. 243-266. – Zamoyski Stanisław Kostka, 1835 (3), s. 267-276. – NN, 1817-1836, b.d. (6), s. 481-484, 495-498, 551-554, 581-584, 703-706.
Uwaga: Kopie i bruliony listów do następujących: – Arbib Léon, 1847, s. 1071-1072. – Bandtkie Jan Wincenty, 1832 (2), s. 333-334. – Czartoryski Adam Jerzy, 1834-1835 (4), s. 905-921, 928-929, 934-935, 936, 938. – Czartoryski Konstanty, 1834, s. 904. – Dobrowolski Adolf, 1832-1833 (2), s. 879-886, 895. – Evans Thomas, 1834-1835 (5), s. 921, 930-932, 935, 957-960, oryg., kopie. – Fossombroni Vittorio premier Sardynii, 1838, s. 973-978, oryg., kopia. – Fraenkel Samuel Leopold, 1832-1834 (2), s. 893-894, 901. – Friedlein Daniel Edward, 1834 (2), s. 901-903, 922-925. – Łaski Aleksander, 1829, s. 937 – Magnus Friedrich Martin, 1834-1835 (2), s. 891, 904. – Reichel Jakub, 1834, s. 922. – Scholtz Karol, [1835]-1836 (2), s. 935, 951-954, oryg., kopia. – Szymański, 1832, s. 887-888. – Viollier A. J., 1835, s. 928. – Włodek Michał gen. ros., 1832-1835 (11), s. 321-333, 345-346, 355-358, 899-900, 926-927, 933. – Zamoyski Jan Kanty, 1833, s. 895-898. – NN, 1835-1847 (8), s. 892, 929-930, 955-956, 961-972, 993-1007, 1011-1024, 1043-1066, 1073-1074.
Uwaga: 2. Czartoryski Adam Jerzy, listy od następujących: – Ciesielski Stanisław, 1817, s. 461-464. – Czacki Tadeusz, 1810, s. 469-470. – Dupont de Nemours Pierre Samuel, 1811, s. 471-474. – Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie, 1817, s. 475-478, podp. Julian Ursyn Niemcewicz.
Uwaga: 3. Korespondencja różna: – Biernacki Jan Chryzostom, list do Fünke komisarza sprawiedliwości, 1804, s. 465-468. – Fraenkel Samuel Antoni, list do François Borri, 1848, s. 797-800, kopia. – Teignmouth John Shore prezydent Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, list do Adama Jerzego Czartoryskiego, 1817, s. 855-858, kopia.
Uwaga: 4. Czartoryski Adam Jerzy, Listy z rekomendacjami i poleceniem Feliksa Biernackiego kierowane do następujących: – Potocki Stanisław Kostka, b.d., s. 195-196, kopia. – Razumowski Aleksiej Kiryłłowicz min. oświecenia Rosji, 1813 (2), s. 197-204, w tym nota Feliksa Biernackiego z 1836 r.
Uwaga: Ponadto: 5. Czartoryski Adam Jerzy, Uwagi do instrukcji dla Feliksa Drzewińskiego, Ludwika Sobolewskiego Karola Podczaszyńskiego wysłanych za granicę na kontynuowanie nauki, b.d., s. 205-206. 6. Czartoryski Adam Jerzy, „Mowa o zajęciu się historią narodową”, b.d., s. 207-216. 7. Czartoryski Adam Jerzy, Mowa przy otwarciu Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie, [1814], s. 217-220, brulion. 8. Czartoryski Adam Jerzy, Mowa na posiedzeniu Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie, b.d., s. 221-228, brulion. 9. Czartoryski Adam Jerzy, Mowa przy ogłoszeniu Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego, [1815], s. 229-232, brulion. 10. Czartoryski Adam Jerzy, Uwagi o sądach i środkach nadzwyczajnych, 1817, s. , s. 233-236, brulion. 11. Czartoryski Adam Jerzy, Uwagi o kapitałach polskich zdeponowanych w Banku Prus, 1817, s. 237-240, brulion. 12. Biernacki Felicjan, Nota o propozycjach Piotra Osieckiego zakupu Woli i Czystego z powodami odmowy jej przyjęcia, 1837, s. 335-340. 13. Biernacki Felicjan, „Pro memoria do interesu z Panem Gen[erałem Michałem] Włodkiem”, 1832, s. 359-370. 14. Biernacki Felicjan, Pisma kierowane do rodziny Czartoryskich z przedstawieniem swego życia i próśb o pomoc na starość, 1832, b.d. (5), s. 825-854, 859-878. 15. NN, Pismo w sprawach rodzinnych, b.d., s. 821-824. 16. Biernacki Felicjan, „Pro memoria. Nota próźb które zanosiłem w czasie bytności mojej w Warszawie do osób które mnnie zaszczycały swoja protekcją, zrobiona w celu zostawienia sladu że nie własnej korzyści szukałem”, 1836, s. 939-948. 17. Biernacki Felicjan, Wypisy i uwagi, b.d., s. 981-984. 18. Biernacki Felicjan, Rozliczenie poniesionych kosztów i wydatków od 5 IX 1837 do 2 V 1838, s. 985-992, 1027-1036.
Proweniencja: Na s. 1 odciśnięta piecz. : „Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich”.
Oprawa: Półskórek, na grzbiecie wytłoczony tytuł : „Listy Biernackiego”.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Hasło dodatkowe: Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 6065 III T.4 Rkps (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: [Adam Kazimierz Czartoryski. Korespondencja] : [Listy w sprawach majątkowych adresowane do Adama Kazimierza Czartoryskiego, Adama Jerzego Czartoryskiego, Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, Felicjana Biernackiego].
Adres wydawniczy: 1788–1830.
Opis fizyczny: 368 stron, 2 karty ochronne, VI kart dodatkowych ; 29 x 22,5 cm.
Uwaga: Dawne sygn. A.D. 32 ; Ew. 600.
Uwaga: Luźne s. 167-198.
Uwaga: Na s. 165 nota ręką Mariana Kukiela o przeniesieniu przez Stanisława Smolkę listu Nikołaja Repnina.
Uwaga: 1. Listy od następujących osób: – Bertrand C., b.d., s. 23-26. – Chreptowicz Joachim, 1795 (4), s. 29-44. – Kruszyński Jan, 1813 (3), s. 47-60, w tym kopia ukazu carskiego w sprawie konfiskaty dóbr Łobaczów oraz kopia ukazu gubernatora o wstrzymaniu konfiskaty. – Kukiel Adam, 1794, s. 63-70. – Maria Fidorowna [Zofia Dorota Wirtemberska] cesarzowa ros., 1813, s. 73-74. – Orłowski Sebastian, 1813 (13), s. 77-188, w tym kopia listu Aleksandra Kempskiego do Sebastiana Orłowskiego oraz „Wykaz ile gmina Puławy i Końskowola dwór a ile Gromady winne są zaległych liwerunków do magazynów woyskowych…”. – Przebyłecki, 1810, s. 141-164. – Rall Aleksander K., 1813 (2), s. 277-282, kopie. – Reüter Franciszek, 1810-1813 (10), s.169-218, w tym tłumaczenie na jęz. pol. jednego listu.– Rupeyko Franciszek, 1813 (11), s. 221-276, 283-289, w tym kopia prośby Adama Jerzego Czartoryskiego do ministra finansów Dymitra Guriewa, rozliczenia finansowe (7), kopia wystąpienia ministra finansów Dymitra Guriewa na posiedzeniu Komitetu Ministrów, kopia listu Franciszka Rupejko do Aleksandra Ralla, kopia noty do ministra wojny Aleksieja Gorczakowa. – Schneider, b.d., s. 293-296. – Sudnik Ignacy, 1810-1813, b.d. (7), s. 299-326. – Willamov Grigorij G., 1813, s.329-330. – Witski Tadeusz, 1809 (3), s. 333-344. – Zaleski Józef, 1795 (2), s. 347-354. – Zawadzki, 1813 (2), s. 357-362. – Żurakowski Jan, 1813, s. 365-368.
Uwaga: Bruliony listów do następujących osób: – Kochlewski Jan, 1795, s. 9-14. – Orłowski Sebastian, 1813, s. 15-16, oryg. – Paszkowski Jacek koniuszy stad podolskich, 1788, s. 17-20, oryg., w tym dopisek Andrzeja Czatowskiego, ślad o piecz. – Zaleski Michał Antoni oboźny litewski, b.d., s. 1-4.
Uwaga: 2. Listy różnych osób: – R… do Salomei z Kosińskich Oleszczyńskiej, 1830, s. 5-8.
Cytata bibliogr.: Inwentarz Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 6000-13522, oprac. J. Nowak , J.Pezda
Oprawa: Półskórek, na grzbiecie wytłoczono: „X. Jt. T. Korespondencya”. Na wewn. s. okładki naklejka: „A. Binant Paris”.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18-19 w.
Hasło dodatkowe: Czartoryski Adam Kazimierz (1734-1823).
Hasło dodatkowe: Biernacki Felicjan (1775-około 1852/53).
Hasło dodatkowe: Czartoryska Izabela Elżbieta (1746-1835).
Hasło dodatkowe: Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 6042 IV Rkps (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again