Form of Work
Książki
(11)
Status
unknown
(10)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(12)
Author
Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
(12)
Daubmann Jan (15..-1573).
(3)
Malecki Hieronim (1526-1583).
(2)
Radomski Jan (?-1572).
(2)
Augezdecki Aleksander ( -1577).
(1)
Fabricius Jan (15..-1623).
(1)
Franconius Maciej ( -około 1552).
(1)
Melanchthon Philipp (1497-1560).
(1)
Morhart Ulrich ( -1568).
(1)
Murzynowski Stanisław (1528-1553). Ortographia polska
(1)
Radziwiłł Mikołaj.
(1)
Seklucjan Jan (około 1510-1578).
(1)
Szarfenberg Hieronim (około 1531-1555).
(1)
Vergerio Pietro Paolo (1498-1565).
(1)
Year
1610 - 1619
(1)
1560 - 1569
(6)
1550 - 1559
(2)
1540 - 1549
(1)
1510 - 1519
(2)
Country
Russia (Federation)
(6)
Poland
(4)
Germany
(1)
Language
Latin
(5)
Polish
(5)
German
(1)
Subject
Reformacja
(3)
Albertus-Universität Königsberg
(1)
Dantyszek, Jan
(1)
Hozjusz Stanisław
(1)
Kościół ewangelicko-augsburski
(1)
Luteranizm
(1)
Ocieski, Jan
(1)
Teologia
(1)
Zygmunt
(1)
Subject: work
Biblia
(1)
Subject: time
1501-
(1)
Subject: place
Prusy Książęce
(1)
Genre/Form
Rękopisy
(3)
Listy
(1)
Pieczęcie luźne
(1)
Stare druki
(1)
12 results Filter
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 922 Perg.
Manuscript
In basket
Autor: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Tytuł: Alberta starszego Margrabi Brandenburskiego Xcia Pruskiego list do kanclerza Jana Ocieskiego, polecający posłów Xcia do Stanów Rzeczypospolitej wysłanych.
Adres wydawniczy: 14 IV 1562.
Opis fizyczny: 1 karta ; 41,6 x 30,0 cm.
Cytata bibliogr.: Tomaszewicz, J., Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. II
Temat: Ocieski Jan (1501-1563).
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 16 w.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/13082 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 921 Perg.
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: "Alberti senioris, ducis Prussiae, epistolae 1514-1566" [Rękopis].
Wariant tytułu: Listy oryginalne Albrechta księcia Prus do różnych osób, szczególnie do Jana Dantyszka biskupa chełmińskiego, potem warmińskiego i do innych biskupów warmińskich oraz kopie niektórych listów do księcia z l. 1513-1566
Adres wydawniczy: 1513-1566.
Opis fizyczny: 1004 strony : pismo kilku rąk ; 35,5 x 22 cm.
Cytata bibliogr.: Kutrzeba, Catalogus II, Cracoviae 1908-1913, s. 266-267
Uwaga: Mikrofilm BN 21499.
Proweniencja: rewindykat ze Szwecji z r. 1810.
Oprawa: Karta papierowa i pergaminowa.
Temat: Dantyszek Jan (1485-1548).
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 16 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Listy - 16 w.
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1606 IV Rkps (1 egz.)
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1606 IV Rkps MF 164
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 2308 III Cim
No cover
Other collections
In basket
Tytuł: Pieczęć luźna herbowa.
Adres wydawniczy: [około 1511-1568].
Opis fizyczny: 1 pieczęć ; 44 mm, miska 70 mm.
Uwaga: Legenda na banderoli: S ALBREC / HT[?] HERC / ZOG CZ9 / [...]V[?] BRANDENBVRG IN / PREWSSEN. W polu pieczęci tarcza dzielona w krzyż, w ćw. 1 - orzeł, w ćw. 2 - gryf, w ćw. 3 - lew wspięty na tylnych łapach, w ćw. 4 - szachownica czy cztery „kamienie”. Na środku mniejsza tarcza z orłem, który na piersiach ma tarczę z literą S. Po bokach dużej tarczy małe gałązki.
Uwaga: Na jednym z pasków XIX w. napis: „Pieczęc Xjążat po Morskich”.
Uwaga: Pieczęć okrągła, w czerwonym wosku w misce z naturalnego wosku, zawieszona na 3 paskach pergaminowych.
Cytata bibliogr.: Materiały do katalogu pieczęci luźnych [dostęp: Biblioteka Czartoryskich].
Uwaga: Corpus Iuris Pol. IV s. 141-142 (inne odczytanie); Tomaszewicz, Katalog s. 34 nr 830 perg.756 (z 1525 r.); MNK odl.1859; https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Hohenzollern_(1490-1568) [dostęp 15 I 2020]
Gatunek, rodzaj, forma: Pieczęcie luźne - 16 w.
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 13069/14 Rkps
No cover
Book
In basket
Tytuł: Repetitio Corporis Doctrinæ Ecclesiasticæ Albo, Powtorzenie summy a gruntownego zamknienia, prawey, pospolitey, chrzesćiańskiey Kosćielney nauki, iako ona z słowa Bożego w wyznaniu Augspurskim, Apologiey, y w Szmalkaldskich Artikulech, zebrána iest, y od Książećia iego M. wiernych Stanow ziemskich, y poddanych, Duchownych y Swieckrich, w Xiestwie Pruskim iednomyslnie y stale zezwolona y przyieta iest, krotko zebrane [...] / [Tł. Jan Radomski].
Adres wydawniczy: Imprimowano w Krolewcu Pruskim : v Jana Daubmana, 1569.
Opis fizyczny: [4], 1-75 kart, sygnowanie []⁴, A-S₄, T₁-3 ; 4°.
Uwaga: Na pierwszych czterech kartach list w języku polskim księcia Albrechta Pruskiego, zalecający dbałość o czystość obrzędów wyznania augsburskiego, datowany 9 VI 1567.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 26, 246-247
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 2045
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 2042
Proweniencja: "Stanisław Kilck (...) Confrat" [strona tytułowa].
Oprawa: Półpergamin biały, szyldzik papierowy na grzbiecie, brzegi kart barwione czerwono - 19/20 w.
Temat: Kościół ewangelicko-augsburski - doktryny - 16 w. - źródła.
Temat: Kościół ewangelicko-augsburski - Prusy Wschodnie (prowincja) - 16 w. - źródła.
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Hasło dodatkowe: Radomski Jan (?-1572).
Hasło dodatkowe: Daubmann Jan (15..-1573).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Rosja Królewiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1559 I Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Tytuł: [Ustawa albo porząd kościelny i ceremonie] / [Z niemieckiego języka na polski przełożony przez Hieronima Maleckiego].
Wariant tytułu: Tytuł oryginału: Ordinatio
Adres wydawniczy: [Królewiec] : [Daubmann Jan], [1560].
Opis fizyczny: [3] karty, karty 5-180, sygnowanieb₁,4,c₁,B-Z⁴,aa-yy⁴ ; 4°.
Uwaga: Pomyłki w liczbowaniu kart
Uwaga: Egzemplarz zdefektowany, w miejsce brakującej składki A wstawiono 4 karty czyste.
Uwaga: Na górnej karcie ochronnej notatka bibliotekarza na temat druku oraz tytuł i miejsce, rok druku.
Uwaga: Odrębna karta tytułowa dla drugiej części druku: O ceremoniach i obyczajach kościelnych, paginacja kart ciągła.
Uwaga: W drugiej części tekstu zapis nutowy.
Cytata bibliogr.: E XV-XVIII, 32, 87
Cytata bibliogr.: W, 1390
Cytata bibliogr.: PK, 8
Proweniencja: 1032 [sygnatura Biblioteki Puławskiej na górnej karcie ochronnej]
Proweniencja: 4547/2 [dawna sygnatura na górnej wyklejce]
Proweniencja: Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich [pieczęć na karcie c₁r i yy₄v]
Oprawa: Półpergamin z kolorowym zapisem rękopiśmiennym, narożniki, tektura, papierowe naklejki z nadrukiem: Biblioteka Sieniawska i druga z tytu.
Temat: Reformacja - dzieła przed 1800.
Temat: Luteranizm - Katechizm
Hasło dodatkowe: Malecki Hieronim (1526-1583).
Hasło dodatkowe: Daubmann Jan (15..-1573).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Rosja Królewiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 871 II Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Tytuł: Ustawa albo porząd kościelny y ceremonie. Jako w Nauczaniu słowa Bożego y podawaniu Swiatości w Kościelech Xięstwa pruskiego ma być zachowany (...) ; z niemieckiego jezyka na polski pilnie przełożony przez Hieronyma Maleckiego, Plebana Leckiego.
Wariant tytułu: Ustawa albo Porząd kościelny w księstwie pruskiem
Wydanie: Znowu drukowano
Adres wydawniczy: W Krolewcu : Znowu drukowano przez Jana Fabriciussa, 1615.
Opis fizyczny: [1], 133 [właść. 134], [1] karta (karty 1-55, [1], 57-115, 115, 116-134) sygnowanie A-Z⁴, Aa-Ll⁴ : ilustracje, nuty ; 4°.
Uwaga: Przedruk.
Uwaga: Na stronie tytułowej: "Roku narodzenia Pańskiego M. D. LXXI." natomiast w kolofonie: "1615"
Uwaga: Na końcu odezwa tłumacza do czytelnika.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 22, 86
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 32, 89
Cytata bibliogr.: NKor., II, 502
Cytata bibliogr.: Por. BJ, 34 (Albertus Senior, marchio Brandenburgensis, dux Prusiae - Ordinatio, wyd. z 1571].
Proweniencja: "R.D.Johannis (...) fidelio (...)" [nieczytelne na stronie tytułowej].
Proweniencja: "704" [narożnik górnej wyklejki, dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej].
Oprawa: Półskórek, tłoczone złocenia, brzegi kart barwione czerwono - 19 w.
Temat: Reformacja - Prusy - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Malecki Hieronim (1526-1583).
Hasło dodatkowe: Fabricius Jan (15..-1623).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Rosja Kaliningrad.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1542 I Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Vergerio Pietro Paolo (1498-1565).
Tytuł: Dialogi qvatvor de libro, qvem Stanislavs Osivs ... contra Brentium & Vergerium Coloniae edit. Deqve aliis dvobvs eivsdem Osii libellis Dilingae impressis... / Avtore Vergerio.
Adres wydawniczy: [Tübingen : Ulrich Morhard I], III 1559.
Opis fizyczny: 104 karty, sygnowanie A-Z⁴, a-c⁴ ; 4°.
Uwaga: Rękopiśmienna notatka na stronie tytułowej.
Cytata bibliogr.: E XV-XVIII, 32, 359/360
Cytata bibliogr.: W, 2349
Cytata bibliogr.: Ossol., 2621
Cytata bibliogr.: BJ, 2548
Proweniencja: Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich [pieczęć na odwrociu karcie tytułowej]
Proweniencja: 1296/4 [dawna sygnatura na wewnętrznej stronie górnej okładki].
Oprawa: Pergamin barwiony zielono, ślady wiązań.
Temat: Teologia
Temat: Hozjusz Stanisław - Polemika
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Hasło dodatkowe: Radziwiłł Mikołaj.
Hasło dodatkowe: Morhart Ulrich ( -1568).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Niemcy Tybinga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
All copies are currently on loan: sygn. 882 II Cim (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Franconius Maciej ( -około 1552).
Tytuł: Oratio funebris in mortem divi principis et domini Do : Sigismundi Primi invictissimi optimique Poloniae etc.regi / Matth.Franconij.
Adres wydawniczy: Cracoviae : Apud Hieronymum Scharffenbergum, 1568.
Opis fizyczny: [24] karty, sygnowanie A-F⁴ : ilustracje ; 4°.
Uwaga: Na karcie tytułowe r. w medalionie portret Zygmunta I Starego,na ostatniej stronie druku gryfy podtrzymują tarczę czteropolową ,w sercu której znajduje się tarcza a na niej korona,przemiennie na dużej tarczy umieszczono Orły Zygmuntowskie z Pogonią Litewską.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII w., t. 16, s.296.
Cytata bibliogr.: BJ Pol., I,239
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI., 793.
Cytata bibliogr.: Wierzb. Pol. 1252
Oprawa: Półskórek biały,tektura,papier,na grzbiecie czerwony szyldzik.
Temat: Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548).
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Hasło dodatkowe: Szarfenberg Hieronim (około 1531-1555).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kraków.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/7623 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 244 II Cim
No cover
Book
In basket
Autor: Melanchthon Philipp (1497-1560).
Tytuł: Examen Ttheologicvm : to yest Słuchanie albo doświadczanie w nauce słowa Bożego, tych którzy bywayą na urząd kaznodzieyski wezwani y posłani / Przes Philippa Melanchtona po łaćinie napisane A przes Jana Radomskiego Ministra zebrania Nidorskiego w yezyk polski przełożone.
Adres wydawniczy: Drukowano w Królewcu : przes [!] Jana Daubmana, 1566.
Opis fizyczny: [4] karty, 309, [8] stron (strony 1-32, 34-55, 50, 57-152, 163, 154-155, 159, 157-190, 91, 192-211, 202, 213-214, 205-206, 217 -238, 237, 240-244, 246-309) sygnowanie A-Z⁴, Aa-Qq⁴, R⁶ : ilustracje ; 4°.
Uwaga: Na stronie tytułowej druk czarny i czerwony.
Uwaga: Tytuł oraz tekst w ramkach prostych.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 22, 271-272
Cytata bibliogr.: BJ Pol., 1568
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI 1549
Cytata bibliogr.: NUKAT online
Uwaga: Po stronie tytułowej Edykt Albrechta Hohenzollerna w języku łacińskim.
Proweniencja: "*Zur Universitäts Bibl*" [Królewiec? pieczęć].
Proweniencja: "RTW" [pieczęć owalna, inicjały splecione pod koroną książęcą].
Proweniencja: "Dupl. Bibl. Reg. [...]" [pieczęć owalna].
Oprawa: Pergamin biały, na grzbiecie tytuł kaligraficzny, brzegi kart barwione zielono - 16 w.
Temat: Reformacja - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Radomski Jan (?-1572).
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Hasło dodatkowe: Daubmann Jan (15..-1573).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Rosja Kaliningrad.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 947 I Cim
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia NT Ewangelia według św Mateusza pol
Tytuł: Evangelia Swieta Pana Iesvsa Christvsa Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona I wykladem krotkim [...] obiasniona [...]. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego, ku tym Księgam i inszem pozyteczna [...].
Wariant tytułu: Ewangelia święta Pana Jesusa Chrystusa wedle Mateusza świętego
Adres wydawniczy: W Krolewcu Pruskiem : [Aleksander Augezdecki], 1551.
Opis fizyczny: [16], CCL, [6] kart, sygnowanie A-B⁴, A-B⁴, A-Z⁴, aa-zz⁴, aaa-ggg⁴, hhh², iii-rrr⁴, A⁶ : ilustracje ; 4°.
Uwaga: Autor przekładu oraz współwydanie tekstu pt. "Orthographia Polska" (z tytułem nagłówkowym, karty B2-3) jest Stanisław Murzynowski (Pol. Typ., VIII, strony 14-17).
Uwaga: Dedykacja "Illvstrissimo Principi [...] Alberto Seniori, Dei gratia Marchioni Branderburgensi Prussi[a]e [...] Principi [...] / Ioannes Seclucianus".
Uwaga: Na stronie tytułowej: "M D L I. Mense Octob:". Zawiera Stanisława Murzynowskiego, Ortografię polską. karty B₁-3 Drzeworyt całostronicowy na karcie kk₄ verso.
Uwaga: Strona tytułowa oraz dedykacje drukowane czerwono i czarno.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 27, 359 (Seklucjan).
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 173.
Cytata bibliogr.: Pol. Typ., VIII, 4-4a.
Cytata bibliogr.: NUKAT online.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Uwaga: Dedykacja w języku łacińskim.
Proweniencja: "Z Biblioteki Puławskiey XX. Czartoryskich" [pieczęć podłużna na kartach A₁ verso, rrr₄ verso].
Oprawa: Półskórek brązowy tłoczony, złocenia, superekslibris grzbietowy - 19 w.
Temat: Biblia. NT. Ewangelia według św. Mateusza - komentarze - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Murzynowski Stanisław (1528-1553). Ortographia polska
Hasło dodatkowe: Seklucjan Jan (około 1510-1578).
Hasło dodatkowe: Albrecht Hohenzollern Ansbach (książę Prus ; 1490-1568).
Hasło dodatkowe: Augezdecki Aleksander ( -1577).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Rosja Kaliningrad.
Wersja elektroniczna: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=104566 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/19231 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 914 II Cim
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again