Form of Work
Książki
(14)
Starodruki
(6)
Status
unknown
(12)
available
(8)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(20)
Author
Murczyński Andrzej (?-1754).
(3)
Czartoryski Kazimierz Florian (około 1614-1674).
(2)
Regulus Wojciech (około 1595-1652).
(2)
Bielski Jan (1714-1768).
(1)
Chokier Jean de (1571-1656).
(1)
Humiecki Stefan ( -1736).
(1)
Jaworski Jan (1687-1753).
(1)
Koźmiński Teodor Józef (ca 1741-1778).
(1)
Krasińska Marianna (16..-1745).
(1)
Krasiński Błażej Jan (1705-1751).
(1)
Krzykowski Wacław (około 1599-1660).
(1)
Luder Bartłomiej (1679-1747).
(1)
Opaliński Andrzej (1576-1623).
(1)
Pigłowski Jan.
(1)
Rosenberger Wacław Ludwik (15..-16..).
(1)
Rudomina Andrzej (1595-1631).
(1)
Rudomina Dusiacki Krzysztof (?-1655).
(1)
Sieniawski Mikołaj ( -1636).
(1)
Sierakowski Łukasz (1574-1628).
(1)
Szołdrski Andrzej (1583-1650).
(1)
Wolrab Jan (około 1583-około 1630).
(1)
Year
1790 - 1799
(1)
1760 - 1769
(1)
1750 - 1759
(3)
1740 - 1749
(1)
1720 - 1729
(8)
1650 - 1659
(3)
1630 - 1639
(1)
1620 - 1629
(1)
1590 - 1599
(1)
Country
Poland
(11)
Lithuania
(7)
Ukraine
(2)
Language
Latin
(10)
Polish
(10)
Subject
Wiśniowiecka, Magdalena
(6)
Wiśniowiecki, Michał Serwacy
(6)
Kazania polskie
(3)
Kazania na rok liturgiczny
(2)
Kościół katolicki
(2)
Albertrandy, Jan Chrzciciel
(1)
Biskupi
(1)
Czartoryska, Maria Zofia
(1)
Denhoff, Stanisław Ernest
(1)
Jezuici
(1)
Krosnowski, Mikołaj
(1)
Krotoski, Andrzej
(1)
Nauki polityczne
(1)
Potocki, Teodor
(1)
Sieniawska, Urszula
(1)
Stanisław Kostka
(1)
Szołdrski, Andrzej
(1)
Sztuka i nauka wojenna
(1)
Teatr jezuicki
(1)
Uroczystości zaślubin
(1)
Życie duchowe
(1)
Subject: time
1701-
(1)
Genre/Form
Epitalamium polskie
(6)
Druki ulotne
(2)
Poezja okolicznościowa polska
(2)
Dramat polski
(1)
Panegiryki
(1)
34 results Filter
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Kalisz). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitej (Kalisz). (hasło formalne) ; Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego (Kalisz). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Typographia PP Societatis Iesu. ; Typographia Societatis Iesu. ; Typographia SI. ; Typograhia Collegii Karnkoviani. ; Koleium Societatis Iesu. Drukarnia. ; Drukarnia Koleium Soc. Iesu. ; Drukarnia Koleium Soc. Iesv. ; Typographia Collegii Societatis Jesu. ; Collegium Societatis Iesu. Typograhia. ; Drukarnia JKM Coll. Soc. Jesu. ; Typis Collegij Calissiensis Soc. Iesv. ; Drukarnia JKM Collegii SJ. ; Calissiense Soc: Iesu Collegium. ; Kollegium Societatis Iesv. ; Drukarnia Kollegium Soc. Jesu. ; Typis Collegii Karnkoviani Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kolegium Kaliskiego Societ. Jesv. ; Kolegium Societatis Iesu. ; Typografia SJ. ; Typografia Kaliska SJ. ; Typis Collegii SRM Societatis Jesu. ; Typis Karnkowianis. ; Drukarnia Kollegium Karnkow. Societatis Jesv. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczy-Pltey. ; Drukarnia JKM Colleg. Soc. Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kolegium Kaliskiego Soc. Jesv. ; Drukarnia JKM Rzeczypltey in Collegio Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM i Rzeczypltey. ; Typis Collegii Societatis Iesu. ; Collegium Karnkovianum Societatis Jesu. ; Koleium Kaliskie Societatis Iesu. ; Typis Collegii Societatis Jesv. ; Drukarnia Kollegium Societatis Jesu.
Drukarnia działająca przy jezuickim Kolegium Karnkowskiego w Kaliszu. Działała w latach 1633 (?)-1773. Korzystała z warsztatu, który należał wcześniej do Jana Wolraba II (1603-1605) i Wojciecha Gedeliusza (1605-1632), a po śmierci tego ostatniego prawdopodobnie przeszła w ręce jezuitów; przywilej królewski posiada do 1697. Pod zwierzchnictwem rektora kolegium, zarządzana przez prefektów. Po rozwiązaniu Towarzystwa Jezusowego w 1773 drukarnię przejęła Komisja Edukacji Narodowej; wydzierżawiono ją eks-jezuicie, ks. Wiktorowi Wargawskiemu, który prowadził ja do listopada 1781 po szyldem "Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitej". Od 1782 funkcjonuje pod nazwą: Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Lwów). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Collegium Societatis Iesu. Typograhia. ; Drukarnia Oycow Jesuitow. ; Drukarnia Collegium Lwowskiego Societatis Iesu. ; Drukarnia Akademii JK Mci Soc. Jesu. ; Drukarnia Kollegium Soc. Iesu. ; Drukarnia Lwowska Societatis Iesu. ; Drukarnia Collegium Societ. Iesv. ; Drukarnia Colleg: Societ: Iesv. ; Typis Collegij SJ. ; Typis Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Coll. Soc. Jesu. ; Typ: Col: Soc: I. ; Drukarnia JKM Akademicka. ; Drukarnia Coll: Soc: Jesu. ; Drukarnia Kollegium SJ. ; Drukarnia Akademicka Towarzystwa Jezusowego. ; Drukarnia Akademicka JKM Coll. Societatis Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci Colleg. Leop. Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci Collegii Leopoliensis Societatis Jesu. ; Drukarnia Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia Coll. Societatis Jesu. ; Drukarui JKM. ; Drukarnia Coll. Societ. Iesv. ; Drukarnia Akademicka JKM Collegii Soc. Jesu. ; Drukarnia Collegium Sieniaviani Societatis Jesu. ; Typis Collegium Sieniavianum Societatis Jesu.
Oficyna powstala być może ok. 1615, jednak znaczna część badaczy przesuwa rozpoczęcie działalności na 1642. Prawdziwy rozkwit drukarni przypada na lata 20 XVIII wieku. Po kasacie zakonu w 1773 prawdopodobnie przestała istnieć.
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Lublin). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Drukarnia JKM Soc. Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Collegium Lublinense Societatis Iesv. ; Drukarnia Collegium Societatis Iesv. ; Drukarnia JKM Collegium SJ. ; Lubelska Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Collegium Lubelskiego Societatis Jesu. ; Typographia SRM Collegii SJ. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypospolitey w Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kollegium Lubelskiego Societatis Iesu. ; Drukarnia IKM Societatis Iesu. ; Drukarnia Lubelska Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM Collegii Societatis Jesu. ; Typis SRM Collegii Lublinensis Societatis Jesu. ; Drukarnia IKMci Collegium Societatis Jesu. ; Typis SRM Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Coll. Soc. Iesu. ; Typis SRM Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Kollegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM w Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci Colleg: Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM Collegium Soc: Jesu. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mości Collegium Societatis Jesu. ; Typis S:R:M: in Collegio Lublinensi Soc: J:. ; Drukarnia Lubelskiego Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Jkmci i RPtey Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Societatis Jesu. ; Drukarnia JKM w Collegium Lubelskim Soc. Jesu. ; Typis Collegii Societatis Jesu. ; Typis Collegii Lublinensis Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci Coll: SJ. ; Drukarnia Soc. Jesu. ; Typis Collegij Soc. Iesu. ; Typis SRM & Reipublicæ in Collegio Societatis Jesu. ; Drukarnia Coll. Societatis Jesu. ; Drukarnia Kol. Soc. Iesu. ; Drukarnia JKMci Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Col. Soc. Jesu.
Drukarnia zakonu jezuitów istniała w Lublinie w l. 1683-1773.
No cover
Book
In basket
Tytuł: Cvrsvs Olympicvs [...] Casimiri Floriani Czartoryski Dvcis in Klevan episcopi Posnaniensis per vestigia generis, virtutis, scientiae, honoris collectus eidemq. [...] Limina Principum Apostolorum Cathedrae Posnaniensis adeunti / A Collegio Posnaniensi Societatis Iesv, promptissime & oblatus.
Wariant tytułu: Cursus Olympicus
Wydanie: War. C.
Adres wydawniczy: Po[snaniae] : In Officina T[ypographica Alberti Regvli], 1651.
Opis fizyczny: [34] k., sygnowanie []₁, A-Q², []₁ ; 2°.
Uwaga: War. C: na k.tyt.v. miedz. herb Czartoryskich Pogoń; na k. Ar ostatni wyraz "cura"; na k. A₂r pierwszy wyraz "Pontifex"; sygn. A₂ jest wybita.
Uwaga: Dedykacja dla Kazimierza Floriana Czartoryskiego podp. Jezuici z Kolegium w Poznaniu.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 544.
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 349 [war. A-B].
Oprawa: Papier.
Hasło dodatkowe: Czartoryski Kazimierz Florian (około 1614-1674).
Hasło dodatkowe: Regulus Wojciech (około 1595-1652).
Hasło dodatkowe: Collegium Societatis Iesu (Poznań).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Poznań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 104088 III
No cover
Book
In basket
Tytuł: Cvrsvs Olympicvs [...] Casimiri Floriani Czartoryski Dvcis in Klevan episcopi Posnaniensis Per vestigia generis, virtutis, scientiae, honoris collectus eidemq. [...] Limina Principum Apostolorum Cathedrae Posnaniensis adeunti / A Collegio Posnaniensi Societatis Iesv, promptissime & oblatus.
Wariant tytułu: Cursus Olympicus
Wydanie: War. D.
Adres wydawniczy: Posnaniae : In Officina Typographica Alberti Regvli, 1651.
Opis fizyczny: [34] k., sygnowanie []₁, A-Q², []₁ ; 2°.
Uwaga: War. D: k.tyt. czysta - bez miedz. herbu Pogoń; na k. tyt.: "Per vestigia"; na k. Ar ostatni wyraz "cura"; na k. A₂r pierwszy wyraz "Pontifex"; sygn. A₂ jest wybita.
Uwaga: Dedykacja na k. A1r.: "Ad Illvstrissimvm Et Reverendissimvm Principem Dominvm Dominvm Casimirvm Florianvm Czartoriski [...] Præfatio". podp. Jezuici z Kolegium w Poznaniu.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 14, 544.
Hasło dodatkowe: Czartoryski Kazimierz Florian (około 1614-1674).
Hasło dodatkowe: Regulus Wojciech (około 1595-1652).
Hasło dodatkowe: Collegium Societatis Iesu (Poznań).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Poznań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 104089 III
No cover
Book
In basket
Autor: Collegium Societatis Iesu (Poznań).
Tytuł: Lvna Sieniaviorvm Pronvba [...] Cvm [...] Nicolavs Sieniawski [...] Sibi Sociaret Conivgio [...] Vrsvlam Krotoska Filiam [...] Andreae Krotoski [...] / Interfvit Astrorvm Choris [...] Collegij Posnaniensis Societatis Iesu Iuuentus, & exceptos cantus [...] Sponsis gratulata obtulit, Anno [...] M.DC.XXIII.
Wariant tytułu: Luna Sieniaviorum pronuba
Adres wydawniczy: Posnaniae : In Officina Ioannis Wolrabi, [1623].
Opis fizyczny: [20] k., sygnowanie A-K² ; 2°.
Uwaga: Na karcie tytułowej v. drzeworytowy herb Leliwa Sieniawskich; na k. A₂ drzeworytowy herb Leszczyc Krotoskich.
Uwaga: Tekst w drzeworytowych ramkach.
Uwaga: Dedykacja Jana Pigłowskiego na k. A2v.: "Illvstrissimo Domino, D. Nicolao Sieniawski [...]".
Cytata bibliogr.: Estr XV-XVIII, 28, 32 (Sieniawski Mikołaj).
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII w., 4, 4105.
Proweniencja: Batowski Aleksander Konstanty (1799-1862): "Z zbioru Alex. Kons. Batowskiego" [eksl. na wyklejce okł. górnej]; "Aleksander Batowski" [pieczęć na stronie tytułowej oraz na stronie ostatniej].
Proweniencja: "Z Archiwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego" [pieczęć na stronie tytułowej oraz na stronie ostatniej].
Oprawa: Tektura - 19 w.
Temat: Sieniawska Urszula (1590-1637).
Temat: Krotoski Andrzej (kasztelan kaliski; ca 1550-1624).
Hasło dodatkowe: Pigłowski Jan.
Hasło dodatkowe: Sieniawski Mikołaj ( -1636).
Hasło dodatkowe: Wolrab Jan (około 1583-około 1630).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Poznań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 119446 III
Authority data
Collegium Societatis Iesu (Wilno). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Akademia Wileńska. (hasło formalne) ; Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego (Wilno). (hasło formalne) ; Szkoła Główna Wileńska. (hasło formalne) ; Imperatorskij Vilenskij universitet. (hasło formalne) ; Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno). (hasło formalne) ; Vilniaus universitetas (1939-1940). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kolegium Jezuitów Wilno. ; Collegium Nobilium Wileńskie Societatis Jesu. ; Kolegium Jezuitów w Wilnie. ; Kolegium Jezuicie w Wilnie. ; Wileńskie Kolegium Jezuicie. ; Kolegium Jezuickie w Wilnie.
W 1570 powst. w Wilnie Collegium Societatis Iesu. W 1579 z inicjatywy Stefana Batorego przekształcone w Akademię Wileńską. W latach 1781-1797 - Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1797-1803 - Szkoła Główna Wileńska. 1803-1832 - Imperatorskij Vilenskij universitet. Po upadku powstania listopadowego uczelnię zamknięto. 1919-1939 - Uniwersytet Stefana Batorego. Od 1939 - Vilniaus universitetas. W 1940 dokonano reorganizacji uczelni przez połączenie jej z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. Od 1955 - Vilniaus valstybinis Vinco Kapsuko universitetas. W 1990 Uniwersytet odzyskał autonomię i powraca do nazwy Vilniaus Universitetas.
No cover
Book
In basket
Autor: Bielski Jan (1714-1768).
Tytuł: Apolloniusz Chrystusow Rycerz : Tragedya Przeswietnym [...] Teodora [...] Kozminskiego [...] Imieniem Zaszczycona : Od [...] Młodzi Na Publiczney Sali Szkoł Poznańskich Societatis Jesu Na widok dana Roku 1755 Dnia 8 Lutego [...] /[x. Jan Bielski S. J.].
Adres wydawniczy: Poznań : w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, [około 8 II 1755].
Opis fizyczny: [8], 54 strony, [1 cz.] k. : ilustracje ; 19 cm.
Uwaga: Nazwa autora pod dedykacją: [do Teodora Koźmińskiego]: X. Jan Bielski S. J.
Uwaga: Na verso karty tyt. wiersz "Na Herbowy Kleynot [...] Domu Kozminskich" oraz drzeworytowy herb Poraj Koźmińskich.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII t. 13 strona 79.
Cytata bibliogr.: NKor, 4, 245
Cytata bibliogr.: Dramat staropolski, t. 1 poz. 36.
Cytata bibliogr.: Karkucińska, Jezuici-Poznań 457.
Oprawa: Tektura, papier niebieski marmoryzowany, na grzbiecie u góry: kremowa naklejka z tyt.: Apoloniusz Tragedya x. Jana Bielskiego, na dole naklejka z datą: 1755 i numerami: 16021 do 16021
Temat: Jezuici - szkolnictwo - Polska - 18 w.
Temat: Jezuici - teatr - Polska - 18 w.
Temat: Teatr jezuicki - 19 w.
Gatunek, rodzaj, forma: Dramat polski - 18 w.
Hasło dodatkowe: Koźmiński Teodor Józef (ca 1741-1778).
Hasło dodatkowe: Collegium Societatis Iesu (Poznań).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Jezuitów (Poznań).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 39327 II
No cover
Book
In basket
Tytuł: Epicedia in Obitvm Illvstris et Magnifici Domini, D. Andreae à Bnin, Opalenski, Supremi Regni Poloniae Marschalci, Maioris Poloniae Generalis, Srzemeñ. Rogosneñ. Colesis, &.&. Capitanei. (?) / a nonnullis Studiosis, Collegij Posnaniensis Iesv, scripta.
Wariant tytułu: Epicedia in obitum Andreae a Bin Opaleński
Adres wydawniczy: Posnaniae : Apud Viduam Ioannis VVolrabi, & haeredes eius, [po 14 IV] 1593.
Opis fizyczny: [16] kart, sygnowanie A-D⁴ : ilustracje ; 4°.
Uwaga: Data na stronie tytułowej: cIc.Ic.XCIII. Tekst w ramce typograficznej.
Uwaga: Dedykacja: "Admodvm Reverendo D. Andreæ Opalenski, Praeposito Plocensis [...] Domini D. Andreae [...] Opalenski, Supremi Regni Poloniæ Marschalci [...] Filio / Lvcas Sierakowski, Castellani Lendensis [...] filius, Eloquentiæ in Collegio Posnaniensi studiosus, Salutem [...] Posnaniæ, XVIII. Calend. Maii cIc. Ic. XCIII".
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 23, 357 (Opaliński A.)
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 28, 60 (Sierakowski Ł.)
Cytata bibliogr.: Ossol. XVI, 679
Oprawa: Papier niebieski, tytuł, miejsce, data druku i autor kaligraficznie na górnej okładzinie - 19 w.
Hasło dodatkowe: Opaliński Andrzej (1576-1623).
Hasło dodatkowe: Sierakowski Łukasz (1574-1628).
Hasło dodatkowe: Wolrab Jan - Wdowa i Dziedzice.
Hasło dodatkowe: Collegium Societatis Iesu (Poznań).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Poznań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1920 I Cim (1 egz.)
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Przemyśl). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia J. Ces. Król. Mci. (hasło formalne)
zob. też Drukarnia Jego Krolewskiey Mości. (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Drukarnia JK Mci. ; Drukarnia Kolegium Soc. Jesu J. K. Mci. ; Drukarnia JK Mci Coll. Societatis Jesu. ; Typis SRM Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Kollegium Societatis Iesu.
Tłocznia została ufundowana w 1754 i działała do 1756. Zarządzał nią wówczas Adam Klein, tytułujący się drukarzem J. K. Mci i Biskupa. Po dwuletniej przerwie typografia wznowiła działalność jako drukarnia jezuicka, pod nazwą Drukarnia J. K. Mci, następnie Drukarnia Kolegium Soc. Jesu J. K. Mci. Po 1773 oficyna przeszła na własność państwa i funkcjonowała jako Drukarnia J. Ces. Król. Mci. W 1784 nabył ją na własność Antoni Matyaszowski.
No cover
Book
In basket
Autor: Chokier Jean de (1571-1656).
Tytuł ujednolicony: Thesaurus politicorum aphorismorum pol
Tytuł: O Odmianie Państw y Zgubie Panuiących Y o slusznym ratunku / Iana à Chokier I. V. D. Polytyckie Nauki y przestrogi na Polski ięzyk Przez W. X. Andrzeia Rvdomine Societ. Iesv dawno przetłumaczone Kv Pospolitemv Pozytkowi teraz do Druku podane.
Wariant tytułu: O odmianie państw i zgubie panujących i o słusznym ratunku
Adres wydawniczy: Vilnae : Typis Acad. S.I., [po 1 VII] 1652.
Opis fizyczny: [11] kart, 126 stron ; 4°.
Uwaga: Na karcie tytułowej data wyd.: M.DC.LII.
Uwaga: Dedykacja: Jaśnie Wielmożnemu á Naszemu Miłościwemu Pánu Iego Mosci Panv Chrisztophowi Rvdominie Kasztelanowi Połockiemu [...] Collegium Wileńskie Societatis Iesv.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII 14, 198
Cytata bibliogr.: Ossol. XVII, 1127
Adnotacja: Książkę Jeana de Chokiera de Surleta "Thesaurus politicorum aphorismorum" (Rzym, 1610) przetłumaczył na język polski Andrzej Rudomina ok. roku 1618 i wydał drukiem pod tytułem "O odmianie państw i zgubie panujących i o słusznym ratunku" (Wilno 1652), wznowiona została w roku w 1738, pt. Fortuna państw i panujących.
Proweniencja: "Monasterii Basiliani Vilnensis" [notatka atramentem na stronie tytułowej].
Proweniencja: "Monasterii Vilnensis SS. Trinitati" [notatka atramentem na s.dedyk.].
Oprawa: Brak oprawy, obcięcia prószone czerwono.
Temat: Nauki polityczne - dzieła przed 1800.
Temat: Sztuka i nauka wojenna - dzieła przed 1800.
Hasło dodatkowe: Rudomina Dusiacki Krzysztof (?-1655).
Hasło dodatkowe: Rudomina Andrzej (1595-1631).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Akademicka (Wilno).
Hasło dodatkowe: Collegium Societatis Iesu (Wilno).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Litwa Wilno.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 12824 I (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krzykowski Wacław (około 1599-1660).
Tytuł: Sacro-Civilis Politia Ex Publicis Honoribus [...] D. Andreæ Szołdrski Episcopi Posnaniensis concin[n]ata, Eidemqve Episcopatum Posnanien[sem] ineunti / A Gratulante Collegio Posnanien[si] Societatis Iesv oblata.
Wydanie: [Variant A].
Adres wydawniczy: Calissii : Typis Collegii Soc. Iesv [...], 1636.
Opis fizyczny: [4] karty, 40 stron, [2] karty : ilustracje, frontispis ; 2°.
Uwaga: Variant A - na verso karty tytułowej herb Łodzia A. Szołdrskiego odbity ponad 1. linią wiersza; karta sygnowana sygn. )+(3 kustosz SER-.
Uwaga: Rycina tytułowa z datą M.DC.XXXVI przedstawia m.in. personifikację władzy duchownej i świeckiej, jest sygn. "Excudebat Venceslaus Ludouicus Rosenberger" (zob. Grafika polska XVII w. [...] / Jolanta Talbierska. - Warszawa 2011, s. 56).
Uwaga: Dedykacja: "Illvstris[si]mo [...] D. Andreæ Szoldrski [...] Episcopo Posnaniensi / Collegium Posnaniense Societatis Iesv [...]".
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 30, 288 (Szołdrski A., bez rozróż. war.)
Cytata bibliogr.: Bibliogr. Kalis., 99 (bez rozróż. war.)
Proweniencja: "9395" [dawna sygnatura Biblioteki Puławskiej; szyldzik papierowy na grzbiecie, prawy narożnik strony tytułowej].
Oprawa: Papier.
Temat: Szołdrski Andrzej (1583-1650) - poezje.
Temat: Biskupi - ingres - poezje.
Hasło dodatkowe: Szołdrski Andrzej (1583-1650).
Hasło dodatkowe: Rosenberger Wacław Ludwik (15..-16..).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Jezuitów (Kalisz).
Hasło dodatkowe: Collegium Societatis Iesu (Poznań).
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Kalisz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 14949 III (1 egz.)
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Wrocław). (hasło formalne)
zob. też Schluncke Johann Christian. (hasło formalne) ; Morauer Franz. (hasło formalne) ; Olbrich Gabriel. (hasło formalne) ; Kraus Ignaz. (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Typis Academiae Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia Akademicka Societatis Jesu we Wrocławiu. ; Uniwersytet Wrocławski. Drukarnia. ; Akademia Jezuitów we Wrocławiu. Drukarnia. ; Academische Buchdruckerey deß Collegii Societatis Jesu. ; Universitätsbuchdruckerey. ; Akademische Buchdruckerey. ; Typis Universitatis Vratislaviensis. ; Akademickiemi Literami. ; Academische Buchdruckerey der Gesellschafft Jesu. ; Drukarnia Academicka Colleg. Societ. Jesu Wratislaviae. ; Verlag der Breslauer Universität. ; Mit Schriften der Universität. ; Academische Buchdruckerey SJ. ; Literis Univers. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Akadem. S. Jesu. ; Typographia Academica. ; Collegium Societatas Jesu. ; Typis Universitatis ARS. ; Litteris Universitatis. ; Drukarnia Kollegium Societatis Iesu.
Drukarnia założona za zgodą cesarza Karola VI w 1726 przez kanclerza Uniwersytetu Franciszka (Franciscus) Herziga, który nominalnie objął jej kierownictwo. Poddana cenzurze magistratu od 27 X 1741, po wkroczeniu wojsk Fryderyka II. Po kasacji zakonu jezuitów kierowali nią ex-jezuici, tzw. petrynowie. W 1770 przestała być oficyną wyłącznie katolicką, a wkrótce została przeniesiona do głównego gmachu uniwersyteckiego. W 1804 została wydzierżawiona Janowi Augustowi Barthowi, który, połączywszy ją z własną drukarnią, stworzył zakład zwany "Stadt und Universitätsbuchdruckerey".
Authority data
Drukarnia Jezuitów (Warszawa). (hasło formalne)
(nazwa późniejsza) zob. też Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości (Warszawa). (hasło formalne) ; Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości i Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa). (hasło formalne) ; Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej. (hasło formalne) ; Drukarnia Pojezuicka (Warszawa). (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Typ. Regiae Majestatis et Reipublicae Collegii SJ. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypltey w Kollegium Societatis Jesu. ; Typis Regiis et Reipublicae in Collegio Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey w Kollegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey w Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey Kollegium Warszawskiego. ; Drukarnia JKMci Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Nadworna JKMci i P. Kom. E. N. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypltey w Collegium Soc. Jesu. ; Typis Sacrae Regiae Majestatis in Collegio Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey in Collegio Soc. Jesu. ; Typis Collegii Varsaviensis SJ. ; Typografia Krole. Collegium Warszawskiego Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey u xx. Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM Mci y Rzeczypospolitey u xx. Societatis Jesu. ; Drukarnia Jego Krolew: Mci y Rzeczypospolitey Collegium Soc: Jesu. ; Drukarnia JK Mci y Rzeczyplitey Coll. Soc. Jesu. ; Drukarnia Col. Krolew. Societatis Jesu. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mci y Rz Pltey Collegium SJ. ; Typis Varsaviæ SRM & Reipublicæ Collegii Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMCI y Rzepltey w Kollegium xx. Jezuitow. ; Typis SR Maiestatis. ; Drukarnia Collegium Societatis Jesu. ; Drukarnia Coll. Societatis Jesu. ; Typis Varsaviensibus. ; Drukarnia IKMCi y Rzeczypospolitey Soc. Jesu. ; Drukarnia JCK Mości Rządowey. ; Typografia Warszawska Soc. Jesu. ; Drukarnia Jego Krolewskiey Mości y Rzeczypospolitey Kollegium Societatis Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzepltey Soc. Jesu. ; Drukarna Jego Krolewskiey Mći Collegii Societatis IESU. ; Drukarnia J.K.Mci y Rzeczypospolitey Coll. Societatis Jesu. ; Drukarnia IKM y Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypospolitey Societatis Jesu. ; Drukarnia JK Mości Kol. Soc. Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzeczypospolitey w Kollegium XX. Jezuitow. ; Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu. ; Drukarnia JKMci y Rzeczyplitey Coll. Soc. Jesu.
Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stefana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again