62496
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: Archiwum Hotelu Lambert.
Adres wydawniczy: [Około 1832-1899].
Uwaga: Materiały dotyczące działalności Hotelu Lambert – obozu arystokratyczno-konserwatywnego, którym kierował Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) oraz jego syn Władysław (1828-1894). Zawiera materiały Agencji Głównej (m.in. sprawozdania agencji dyplomatycznych Hotelu Lambert, papiery współpracowników Hotelu Lambert) towarzystw i instytucji emigracyjnych, redakcji czasopism emigracyjnych, tzw. Teki Emigrantów.
Uwaga: Obejmuje sygnatury rkps 6464-6992.
Uwaga: Stanowiło część Archiwum Domowego książąt Czartoryskcich.
Uwaga: Biblioteka XX Czartoryskich, uzup. i popr. J. Pezda (wyd. 1 A. Homecki), [w:] Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współpracy T. Sieniateckiej, Warszawa 2003 wyd. 2, s. 169-170
Uwaga: Pezda J., Żaliński H., Materiały do historii emigracji i biografii wychodźców w bibliotekach krakowskich, [w:] Materiały III Sympozjum biografistyki polonijnej. Rzym, 25-26 września 1998. Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XX-lecia pontyfikatu, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Lublin 1998, s. 90-99
Temat: Wielka Emigracja.
Hasło dodatkowe: Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861).
Hasło dodatkowe: Czartoryski Władysław (1828-1894).

Zawiera:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again