62238
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Tytuł: Konstancja Wolska : Papiery osobiste. Papiery majątkowo-finansowe. Reskrypty dłużne. Papiery spadkowe. Kopia testamentu.
Adres wydawniczy: [Około 1795-1861].
Opis fizyczny: 65 kart : pismo wielu rąk ; 37x23,5 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygn. Ew. 1476.
Uwaga: Papiery osobiste: 1."Exemption [-] très bonne conduite et bon travail accordée à l’éléve Czartoriski", 1834, k. 1, podp. Maria Wirtemberska. 2.NN do Konstancji Wolskiej, b. d., k. 2. 3.Wypisy poezji: -"A Carlo Soliva Egregio Maestro di Capella mancato si[?] vivi in Parigi il 20 Xbre 1853. Sonetto del Cte Cesare di Castelbarco milanese", b. d. [1853?], k. 3. Na odwrociu: "Traduction par Madame George Sand". -"Wisła i Zima" (parafraza wiersza Franciszka Dzierżykraja Morawskiego), b. d., k. 4-5. 4.Pukiel włosów NN ("księżney"), k. 6.
Uwaga: Papiery majątkowo-finansowe: 1.Czartoryski Adam Jerzy, Skrypt na 450 zł pożyczonych od Konstancji Wolskiej, 1827, k. 7-8, piecz. lakowa. 2.Czartoryska Izabela, Skrypt na 100 zł pożyczonych od Konstancji Wolskiej, 1795-1813, k. 9-10, papier stemplowy, kopia. 3.Czartoryska Izabela, Skrypt obligacyjny na w złocie holenderskim czerwonych złotych sztuk 300 pożyczonych od Konstancji Wolskiej – kaucja za państwa Karola i Elżbietę Belków (Bielke), 1809, k. 11-12, pap. stemplowy, podp. i piecz. lakowe: Marian Piramowicz, Izabella Czartoryska. Dopiski z lat 1813-1819: J. Young, J. Kulczycki, [Stanisław] Hempel. 4.Rachunki i stany kapitału Konstancji Wolskiej ręką Karola Sienkiewicza, 1841-1858, (5), k. 13-22, w tym podp.: Adam Jerzy Czartoryski, Anna Czartoryska, Władysław Czartoryski, Karol Sienkiewicz, Anna Sapieżyna, Konstancja Wolska (potwierdzenie odebrania renty), bankier L. Cayard. W tym na k. 19-20, 22-23 list Karola Sienkiewicza do NN, 1858 z załączonym "Obrachunkiem z Panną Wolską". 5.Stan finansów Konstancji Wolskiej, 1858, k. 23-24, ręką Hieronima Żychonia.
Uwaga: Materiały dotyczące pochówku: 1.[Czartoryski Adam Jerzy], Brulion listu do min. spraw wewn. Francji Adolphe’a Billaulta, 1860, k. 25-26, ręką Hipolita Błotnickiego. 2."Frais d’enterrement de M[ademois]elle Wolska au Cimetière du Père Lachaise à Paris" – koszty pogrzebu, 1860, k. 27-28, ręką Hieronima Żychonia. 3."Enterrement de M[ademois]elle Wolska" – wydatki pogrzebowe, b. d., k. 29-30, ręką Hieronima Żychonia. 4.Reitzenheim Józef, Listy do [Hieronima Żychonia], 1860, b. d., (3), k. 31-38. 5.Thuillier Jean-Baptiste-Firmin-Aimable ks. proboszcz w Montmorency, -Potwierdzenie opłaty wieczystej za grób na cmentarzu Montmorency dla Konstancji Wolskiej, 1860, k. 39. -List do [Hieronima Żychonia], 1860, k. 40-41.
Uwaga: Papiery spadkowe: 6.Kopia testamentu Konstancji Wolskiej, 1859, k. 42-43, ręką Hieronima Żychonia. 7.Bielke Karol, List do Hieronima Żychonia, 1860, k. 44-46, w tym załączony "Spis pozostałości po ś. p. Pannie Wolskiej". 8.Maurice Julie, Pokwitowania, 1861 (2), k. 47-48, drugie z nich wystawione przez Hieronima Żychonia. 9.Obrachunek z sukcesji po Konstancji Wolskiej, 1861, k. 49-52, oryg., podp. Hieronim Żychoń, Karol Józef Bielke, Hipolit Błotnicki, Anna z Sapiehów Czartoryska, 2 k., brulion ręką Hieronima Żychonia. 10.Roland-Gosselin, Dowód sprzedaży dla Hieronima Żychonia, dopisek ręką Hieronima Żychonia, 1860, k. 53. 11.Roland-Gosselin, do Hieronima Żychonia, 1860-1861 (2), k. 54-57, w tym notatki na odwrociu ołówkiem. 12.Żychoń Hieronim, Pismo do Rolanda-Gosselina, 1860, k. 58-59. 13.Żychoń Hieronim, Notatka dot. sprzedaży kapitału po Konstancji Wolskiej, 1860, k. 60-61, na odwrociu druk dot. wenty, 1860. 14.Spisy ruchomości, b. d. (2), k. 62-63, z uwagami ołówkiem.
Uwaga: Varia: 15.Koperta z notą Hieronima Żychonia dotycząca jej zawartości, b. d., k. 64. 16.Koperta "Papiers de Melle Wolska", b. d., k. 65.
Proweniencja: Notatka: „Ew. 1476. Papiery i listy po Konstancji Wolskiej (wg M. K.) ok. r. 1841 wraz z pismem x. Izabeli Czartoryskiej z r. 1795.”, „Paczkę z listami do Izy Dział. przełożono do Ew. 1462” podp. Adam Homecki, 3 X 1968.
Oprawa: Nieoprawny.
Temat: Wolska Konstancja (1778-1860).
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Status dostępności:
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7486 IV Rkps (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej