62238
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: Konstancja Wolska : Papiery osobiste. Papiery majątkowo-finansowe. Reskrypty dłużne. Papiery spadkowe. Kopia testamentu.
Adres wydawniczy: [Około 1795-1861].
Opis fizyczny: 65 kart : pismo wielu rąk ; 37x23,5 cm i mniej.
Uwaga: Dawna sygn. Ew. 1476.
Uwaga: Papiery osobiste: 1."Exemption [-] très bonne conduite et bon travail accordée à l’éléve Czartoriski", 1834, k. 1, podp. Maria Wirtemberska. 2.NN do Konstancji Wolskiej, b. d., k. 2. 3.Wypisy poezji: -"A Carlo Soliva Egregio Maestro di Capella mancato si[?] vivi in Parigi il 20 Xbre 1853. Sonetto del Cte Cesare di Castelbarco milanese", b. d. [1853?], k. 3. Na odwrociu: "Traduction par Madame George Sand". -"Wisła i Zima" (parafraza wiersza Franciszka Dzierżykraja Morawskiego), b. d., k. 4-5. 4.Pukiel włosów NN ("księżney"), k. 6.
Uwaga: Papiery majątkowo-finansowe: 1.Czartoryski Adam Jerzy, Skrypt na 450 zł pożyczonych od Konstancji Wolskiej, 1827, k. 7-8, piecz. lakowa. 2.Czartoryska Izabela, Skrypt na 100 zł pożyczonych od Konstancji Wolskiej, 1795-1813, k. 9-10, papier stemplowy, kopia. 3.Czartoryska Izabela, Skrypt obligacyjny na w złocie holenderskim czerwonych złotych sztuk 300 pożyczonych od Konstancji Wolskiej – kaucja za państwa Karola i Elżbietę Belków (Bielke), 1809, k. 11-12, pap. stemplowy, podp. i piecz. lakowe: Marian Piramowicz, Izabella Czartoryska. Dopiski z lat 1813-1819: J. Young, J. Kulczycki, [Stanisław] Hempel. 4.Rachunki i stany kapitału Konstancji Wolskiej ręką Karola Sienkiewicza, 1841-1858, (5), k. 13-22, w tym podp.: Adam Jerzy Czartoryski, Anna Czartoryska, Władysław Czartoryski, Karol Sienkiewicz, Anna Sapieżyna, Konstancja Wolska (potwierdzenie odebrania renty), bankier L. Cayard. W tym na k. 19-20, 22-23 list Karola Sienkiewicza do NN, 1858 z załączonym "Obrachunkiem z Panną Wolską". 5.Stan finansów Konstancji Wolskiej, 1858, k. 23-24, ręką Hieronima Żychonia.
Uwaga: Materiały dotyczące pochówku: 1.[Czartoryski Adam Jerzy], Brulion listu do min. spraw wewn. Francji Adolphe’a Billaulta, 1860, k. 25-26, ręką Hipolita Błotnickiego. 2."Frais d’enterrement de M[ademois]elle Wolska au Cimetière du Père Lachaise à Paris" – koszty pogrzebu, 1860, k. 27-28, ręką Hieronima Żychonia. 3."Enterrement de M[ademois]elle Wolska" – wydatki pogrzebowe, b. d., k. 29-30, ręką Hieronima Żychonia. 4.Reitzenheim Józef, Listy do [Hieronima Żychonia], 1860, b. d., (3), k. 31-38. 5.Thuillier Jean-Baptiste-Firmin-Aimable ks. proboszcz w Montmorency, -Potwierdzenie opłaty wieczystej za grób na cmentarzu Montmorency dla Konstancji Wolskiej, 1860, k. 39. -List do [Hieronima Żychonia], 1860, k. 40-41.
Uwaga: Papiery spadkowe: 6.Kopia testamentu Konstancji Wolskiej, 1859, k. 42-43, ręką Hieronima Żychonia. 7.Bielke Karol, List do Hieronima Żychonia, 1860, k. 44-46, w tym załączony "Spis pozostałości po ś. p. Pannie Wolskiej". 8.Maurice Julie, Pokwitowania, 1861 (2), k. 47-48, drugie z nich wystawione przez Hieronima Żychonia. 9.Obrachunek z sukcesji po Konstancji Wolskiej, 1861, k. 49-52, oryg., podp. Hieronim Żychoń, Karol Józef Bielke, Hipolit Błotnicki, Anna z Sapiehów Czartoryska, 2 k., brulion ręką Hieronima Żychonia. 10.Roland-Gosselin, Dowód sprzedaży dla Hieronima Żychonia, dopisek ręką Hieronima Żychonia, 1860, k. 53. 11.Roland-Gosselin, do Hieronima Żychonia, 1860-1861 (2), k. 54-57, w tym notatki na odwrociu ołówkiem. 12.Żychoń Hieronim, Pismo do Rolanda-Gosselina, 1860, k. 58-59. 13.Żychoń Hieronim, Notatka dot. sprzedaży kapitału po Konstancji Wolskiej, 1860, k. 60-61, na odwrociu druk dot. wenty, 1860. 14.Spisy ruchomości, b. d. (2), k. 62-63, z uwagami ołówkiem.
Uwaga: Varia: 15.Koperta z notą Hieronima Żychonia dotycząca jej zawartości, b. d., k. 64. 16.Koperta "Papiers de Melle Wolska", b. d., k. 65.
Proweniencja: Notatka: „Ew. 1476. Papiery i listy po Konstancji Wolskiej (wg M. K.) ok. r. 1841 wraz z pismem x. Izabeli Czartoryskiej z r. 1795.”, „Paczkę z listami do Izy Dział. przełożono do Ew. 1462” podp. Adam Homecki, 3 X 1968.
Oprawa: Nieoprawny.
Temat: Wolska Konstancja (1778-1860).
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 19 w.
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 7486 IV Rkps (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again