52493
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Tytuł: Witold Leon Czartoryski. Papiery bankowe.
Adres wydawniczy: 1915-1916
Opis fizyczny: Kart 39 ; 34,5x21 cm
Uwaga: Materiał luźny.
Uwaga: Dawna sygn. AD 660; Ew. 1292
Uwaga: 1.K. k. Privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Wien: - Pisma w sprawie prowadzonego rachunku, 1915 - 1916, (10), k.12, w tym dwie koperty. - Rozliczenie rachunku za pierwsze półrocze 1915 roku, 1915, k. 1. 2. Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim: - Zawiadomienie o przesłaniu wyciągu z rachunku otwartego kredytu nr 628, 1915, k. 2. - Informacja odnośnie dyspozycji dla Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej, 1915, k. 1. - Zawiadomienie o wpłacie pieniędzy na rachunek otwartego kredytu, 1915, k. 1. - Zawiadomienie o wezwaniu c. k. Urzędu Podatkowego w Rzeszowie do uiszczenia opłaty intabulacyjnej, 1915, k. 1. - Zawiadomienie o przesłanym wyciągu z rachunku kredytowego należącego do zmarłej Marii z Čermáków Czartoryskiej, 1916, k. 2. - Zawiadomienie dla N.N. wysokości oprocentowania sum zaliczkowanych w rachunkach kredytów otwartych, b. d., (1), k. 1. - Zgoda Witolda Czartoryskiego jako jednego ze spadkobierców Marii z Čermáków Czartoryskiej na dysponowanie przez Wandę Czartoryską, środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku zmarłej, Lwów, b. d. Dopisek ręką Witolda Czartoryskiego: „posł p. Godlewskiemu 26/9” [1916], (1), k. 1. - Wyciąg z rachunku kredytu należącego do Witolda Czartoryskiego, 1915, k. 2, w tym dodatek do tego wyciągu z informację o odsetkach. - Wykaz „papierów publicznych” złożonych przez Witolda Czartoryskiego do depozytu otwartego kredytu nr 628, 1 lipca 1915, k. 1. - Notatka - bilans rachunku za pierwsze półrocze 1915 roku, 1915, k. 1. -Notatka wyszczególniająca braki wśród rachunków Banku Krajowego i Związku Ziemian oraz zestawienie wydatków, 1915, k. 1. -Wykaz „papierów publicznych” złożonych przez Witolda Czartoryskiego do depozytu otwartego kredytu, 1915, k. 1. -Wyciąg z rachunku otwartego kredytu nr. 629 należącego Marii z Čermáków Czartoryskiej, 30 czerwca 1916, k. 1. -Odcinek przekazu bankowego potwierdzający wpłatę dokonaną przez Witolda Czartoryskiego na rachunek Ludwika Badeniego, Lwów, 19 sierpnia 1916, k. 1. 3.Bilans aktywów na kontach w k. k. Privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe i w Banku Krajowym Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, 12 grudnia 1915, k. 2. 4.Pisma do Witolda Czartoryskiego od różnych osób i instytucji: -Behördl. Bew. Bureau für Militär - Angelegenheiten Wien (Baron Hammerstein & Tagleicht), 1916, k. 3, w tym przekaz bankowy i koperta. -Oesterreichische Aktiengesellschaft für Bauunternehmungen, 1916, k. 1. -K.K. Privilegirte Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt, 1916, k. 1. -Pawlikowski Henryk, 23 września 1916, k. 1. 5.Varia - Przekaz bankowy K. u. k. Kriegsministerium, Kriegsfürsorgeamt Wien, b.d., k. 1.
Temat: Witold Leon Czartoryski (1864-1945)
Status dostępności:
Czytelnia - zbiory z magazynu
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7626 IV Rkps (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej