54887
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: Witold Leon Czartoryski. Papiery bankowe.
Adres wydawniczy: 1915-1916.
Opis fizyczny: Kart 39 ; 34,5x21 cm i mniej.
Uwaga: Materiał luźny.
Uwaga: Dawna sygn. AD 660; Ew. 1292.
Uwaga: 1.K. k. Privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Wien: - Pisma w sprawie prowadzonego rachunku, 1915 - 1916, (10), k.12, w tym dwie koperty. - Rozliczenie rachunku za pierwsze półrocze 1915 roku, 1915, k. 1. 2. Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim: - Zawiadomienie o przesłaniu wyciągu z rachunku otwartego kredytu nr 628, 1915, k. 2. - Informacja odnośnie dyspozycji dla Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej, 1915, k. 1. - Zawiadomienie o wpłacie pieniędzy na rachunek otwartego kredytu, 1915, k. 1. - Zawiadomienie o wezwaniu c. k. Urzędu Podatkowego w Rzeszowie do uiszczenia opłaty intabulacyjnej, 1915, k. 1. - Zawiadomienie o przesłanym wyciągu z rachunku kredytowego należącego do zmarłej Marii z Čermáków Czartoryskiej, 1916, k. 2. - Zawiadomienie dla N.N. wysokości oprocentowania sum zaliczkowanych w rachunkach kredytów otwartych, b. d., (1), k. 1. - Zgoda Witolda Czartoryskiego jako jednego ze spadkobierców Marii z Čermáków Czartoryskiej na dysponowanie przez Wandę Czartoryską, środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku zmarłej, Lwów, b. d. Dopisek ręką Witolda Czartoryskiego: „posł p. Godlewskiemu 26/9” [1916], (1), k. 1. - Wyciąg z rachunku kredytu należącego do Witolda Czartoryskiego, 1915, k. 2, w tym dodatek do tego wyciągu z informację o odsetkach. - Wykaz „papierów publicznych” złożonych przez Witolda Czartoryskiego do depozytu otwartego kredytu nr 628, 1 lipca 1915, k. 1. - Notatka - bilans rachunku za pierwsze półrocze 1915 roku, 1915, k. 1. -Notatka wyszczególniająca braki wśród rachunków Banku Krajowego i Związku Ziemian oraz zestawienie wydatków, 1915, k. 1. -Wykaz „papierów publicznych” złożonych przez Witolda Czartoryskiego do depozytu otwartego kredytu, 1915, k. 1. -Wyciąg z rachunku otwartego kredytu nr. 629 należącego Marii z Čermáków Czartoryskiej, 30 czerwca 1916, k. 1. -Odcinek przekazu bankowego potwierdzający wpłatę dokonaną przez Witolda Czartoryskiego na rachunek Ludwika Badeniego, Lwów, 19 sierpnia 1916, k. 1. 3.Bilans aktywów na kontach w k. k. Privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe i w Banku Krajowym Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, 12 grudnia 1915, k. 2. 4.Pisma do Witolda Czartoryskiego od różnych osób i instytucji: -Behördl. Bew. Bureau für Militär - Angelegenheiten Wien (Baron Hammerstein & Tagleicht), 1916, k. 3, w tym przekaz bankowy i koperta. -Oesterreichische Aktiengesellschaft für Bauunternehmungen, 1916, k. 1. -K.K. Privilegirte Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt, 1916, k. 1. -Pawlikowski Henryk, 23 września 1916, k. 1. 5.Varia - Przekaz bankowy K. u. k. Kriegsministerium, Kriegsfürsorgeamt Wien, b.d., k. 1.
Temat: Witold Leon Czartoryski (1864-1945)
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 20 w.
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 7626 IV Rkps (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again