62064
Manuscript
In basket
Autor: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387).
Tytuł ujednolicony: Chronicon Polonorum
Tytuł: "Kronika tak zwana Bogufała".
Adres wydawniczy: [około 1450-1500].
Opis fizyczny: 168 stron : pismo jednej ręki ; 28,5 x 21 cm.
Uwaga: tytuł przejęty z Kutrzeby s. 167.
Zawiera: s. 1-102: Ioannes de Czarnków(?), Chronica Magnae Poloniae (Kronika Wielkopolska) ; s. 102-134: Annales (Roczniki): s. 102-103, 108-110: Cracoviae brevior Chronica/Annales capituli Cracoviensis dicti breves (Rocznik krótki), s. 103-106: Calendarium et Memorabilia Wladislaviensia (Kalendarz i Spominki włocławskie), s. 106-108, 110-124: Annales capituli Posnaniensis (Rocznik kapituły poznańskiej), s. 124-127: Annales capituli Gnesnensis (Rocznik kapituły gnieźnieńskiej), s. 127-129, 110: Notae Gnesnenses (Spominki gnieźnieńskie), s. 129: Annales capituli Posnaniensis vel Annales Cuiavienses (Rocznik kapituły poznańskiej lub Rocznik kujawski), s.130-131: Annales dicti Poloniae Maioris (Rocznik tzw. Wielkopolski), s. 131-134: Chronica Cracoviensis tempore Ludovici regis Hungariae (Kroniczka krakowska z czasów Ludwika Węgierskiego) ; s. 134-168: Ioannes de Czarnków, Chronica (fragm. o śmierci Władysława Łokietka)
Cytata bibliogr.: St. Kutrzeba, Catalogus II, Cracoviae 1908-1913, s. 167
Cytata bibliogr.: Monumenta Poloniae Historica II, s. 461-462, 611; III s. 6, 7, 42, i w wielu miejscach ; MPH n.s.VIII, Warszawa 1970 s. IX, X, B. Kürbisówna ed.; MPH n.s.V, s. LVI, LXX; MPH n.s.VI, Warszawa 1962, s. XXI, XXVII, XXVIII i inne
Cytata bibliogr.: W. Kętrzyński, O kronice wielkopolskiej [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydz. hist.-filoz. XXXIII, Kraków 1896, s.12, 17 (podział rkpsu)
Cytata bibliogr.: Kürbis, Studia nad Kroniką, s. 41, tabl. przed s. 55 (Układ Wielkiej Kroniki), 55, 59
Cytata bibliogr.: M. Plezia, Od Arystotelesa do "Złotej legendy", Warszawa 1958, s. 330 (wzmianka)
Cytata bibliogr.: B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959, s. 26, 75 (na s. 10 i nast. o starszych wydaniach: M. Perlbacha, F. Sommersberga, J. Lelewela, i innych)
Cytata bibliogr.: Wiesiołowski, Kolekcje, s. 36, 45, 52, 57
Uwaga: Mikrofilm BN 16167 (Zawadzki, 10 s. 67).
Proweniencja: Małopolska 2 poł. XV w.
Proweniencja: Biblioteka Porycka Tadeusza Czackiego (zob. Rejestr bibl. Poryckiej B.Czart.2916 IV vol.II p.764).
Proweniencja: Biblioteka Puławska.
Proweniencja: s. 1 i inne pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Oprawa: Półskórek, marmurkowy introligatorski papier.
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 15 w.
Hasło dodatkowe: Jan z Czarnkowa (ca 1320-1387).
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/22521 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1314 III Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1314 III Rkps MF 112
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again