58748
No cover
Manuscript
In basket
Tytuł: "Korrespondencya polska króla..." Stanisława Augusta z l. 1764-1780 [Rękopis].
Adres wydawniczy: 1763-1780.
Opis fizyczny: 808 stron : pismo różnych rąk ; 38,5 x 25 cm.
Uwaga: Strony niezapisane: 65-66, 73-74, 101-104, 275-278; 421-424; 431-438; 481-484; 491-492; 497-498; 503-506; 555-558, 567-570, 595-598, 627-630, 683-686, 727-730, 789-790, 793-794, 797-798, 801-806.
Uwaga: Błąd w paginacji: po s. 109 - 109a.
Uwaga: 1.Listy następujących (oryginały i kopie): - Aksak Kajetan, szambelan, 1779, s. 31-32; - Aleksandrowicz Dominik, marszałek trybunału głównego litewskiego, 1770-1771 (3), s. 37-42; - Aleksandrowicz Tomasz, 1772, s. 45-46; - Ankwicz A., ksiądz, 1771, s. 47-48; - Antoszewski W., 1772, s. 49-50;- Awedyk Antoni, 1775, s. 51-524;- Axamitowski Ignacy, 1770-1775 (6), s. 55-72, w tym: ,,Specyfikacja poczynionych szkód we wsi Nagurzany przez wojsko rosyjskie w 1769 r”; - Chalecki Kazimierz Antoni, Sołtan Józef Kazimierz, Pruszanowski Antoni, Sołtan Franciszek, Chalecki Józef, Skoryna Jerz Jan, Chalecki Ignacy Felicjan, Rahuza Adam Karol, Chaltecki Stanisaw Karol, Pruszanowski Józef, Wołk Lewonowicz Michał, Kiełczewski, b.d., s. 75-76; - Chomiński Ksawery, 1776, s. 77-78; - Celiński Józef, 1767, s. 79-80; - Ciopałkowski Sebastian, b.d., s. 81-82; - Cieszkowski J., 1774, s. 83-84; - Czarnecki J, A., b.d., 85-86; - Czarnek G., porucznik, 1780, s. 87-88; - Czarnowski Józef, 1765-1767 (2), s. 89-92; - Darewski Jerzy, generała adiunkta, 1772, s. 109-109 a; - Dauksza Michał, sędzia ziemski, 1771, s. 105-106; - Dąmbski Paweł, kasztelan brzesko-kujawski, 1765-1780 (4), s. 111-122, 125-126, 129-130 w tym specyfikacja dóbr Dąmbskiego; - Denisko M., 1778-1780 (4), s. 131-134; 137-140; - Dembowski Stefan, kasztelan czechowski 1765-1776 (5), s. 141-144, 147-150, 153-154; - Dziegiewski, pisarz, 1779 (3), s. 157-166; - Dobiecki, chorąży chęciński, 1775, s. 167-168; - Dobrosławski Antoni, b.d., s. 171-172; - Domański, b.d., s. 173-174;- Dowbor, miecznik chełmiński, 1779, s. 175; dołączony list Jana Stokowskiego, sługi Dowbora, potwierdzenie odebrania pieniędzy, 1779, s. 177-178; - Drohojowski Józef, kasztelan przemyski, 1769, s. 179-180, - de Drost Jan, kapitan, b.d., s. 181-182; - Dubrawski A., 1769-1770 (2), s. 183-190; - Duchnowski S., 1764, s. 191-192; - Dulęba J., 1770, s. 193-194; - Dzierzbicki T., 1967, b.d., (2), s. 197-200; - Dunin-Thomaszewicz Bogusław, sędzia grodzki powiatu brasławskiego, b.d., 1772 (2), s. 201-204; - Dunin H., [czy nie Fryderyk Piotr?] starosta zatorski, 1776, s. 207-208; - Dzwonkowski Ignacy, konsyliarz i sędzia ziemski, 1780, s. 209-210; - Essen Henryk, burmistrz Kowna, 1778-1780 (6), s. 213-213, 219-222, 229-244 wraz z „Excerpt z Protokołu Procesowego Miasta Kowno z 1779 r; 253-256; - Filipowicz Jan, komornik, 1779, s. 269-270; - Frąckiewicz Piotr, 1767, s. 271-274; - Gadomski S., 1766, s. 279-280; - Gadomski F., 1771, s. 281-282;- Gasiński Antoni, 1773, s. 283-284; - Garczyński S., adiutant, 1770, s. 285-286; - Garlicki Tomasz ksiądz, b.d., (2) s. 287-292; - Garlicki Filip, komisarz wojewody wołyńskiego, b.d., s. 293-296; - Gawroński S., 1766-1778 (3), s. 297-298; 301-304; - Gawroński Franciszek Rawa, b.d., s. 299-300; - Georgij Dymitr, b.d., 305-306; - Giełgud K., 1777, s. 307-310; - Gintowt-Dziewiałtowski Antoni, 1771, s. 311-312; - Głębocki Józef, kasztelan kruszwicki, b.d., 313-316; - Gliszczyński Kajetan, ksiądz, 1763, 317-318; - Gieysztor A., 1770 (2), s. 319-322; - Głowiński Samuel, biskup hebronski, sufragan lwowski, s. 1765, s. 323-326; - Głuski J., b.d., 1780 (3), s. 327-330, 333-336; - Gniewosz Stanisław z Oleksowa, b.d., (2), s. 337-342; - Golejewski Jan, 1764, s. 353-354; - Gołuchowska Felicjana z Wyszpolskich, starościna letniowiecka, 1771, s. 355-358; dołączona kopia listu marszałka Romanzoff do Gołuchowskiej, 1771, s. 359-360; wraz z ,,Opisaniem interesu J. Pani Gołuchowskiej”, s. 361-364; - Gostkowski, pisarz, 1775, s. 365-366; - Gorski, b.d., s. 367-368; - Gorzeński Paweł Tymoteusz, ks., 1768, s. 369-370; - Gozimirski, S. 1774-1775 (2), s. 375-376, 379-382; - Gozimirski W., 1777, s. 383-384; - Gorżkowski A., 1766, s. 385-388; - Gradzki A., 1778 (2), s. 389-392; - Grodzicki M., 1778 (3), s. 393-398; -Gruszewski Lech, 1771 (3), s. 399-406 w tym odpowiedź na pismo majora Pletza, b.d., s. 407-410; - Grużewski Marcjan, 1772, s. 411-414; - Gutakowski Ludwik, szmbelan, 1771, s. 415-416; - Gutakowski Tadeusz, 1771, b.d., (2), s. 417-420; - Gyngwer Krzysztof, sołtys hansfeldzki, 1766, s. 427-430; - Huba S., chorąży, 1771, s. s. 425-426; - Judycki Józef, Strażnik Wielki i marszałek Trybunału Głównego WKL, 1778 (4), s. 435-444; - Korsak Jerzy, 1770 (2), s. 473-476; 479-480 wraz z ,,Interrogatoria JW. Arcybiskupa połockiego i XX Jezuitów Połockich”, b.d., 485-486 oraz ,,Rezolucya na punkta podane” b.d., s. 487-490; - Kozioł Andrzej, 1770, s. 477-478; -Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, b.d., s. 97-98; - Kowno magistrat i urzędnicy (Essen Henryk, Abramowicz Jakub, Nawocki Antoni, Kulesza Maciej, Szrewen Jan, Reufr? Reusz ???, Gerlei Walentyn, Willenius Karol, Frentzel Piotr, Wilhelmi Jan), 1778-1780 (7), 211-212;217-218, 223-228; 245-248, 251-252; - Miecznikowski Daniel, Staniszewski Michał, Albin Zaruski, b.d., 499-450; - Muśnicki J., 1769, s. 501-502; - Obywatela Miasta Przemyśla, b.d., 791-792; - Odachowski Stanisław, 1770, s. 507-508; - Ossolińska Teresa ze Stadnickich, wojewodzina wołyńska, 1772-1776 (4), s. 509-512, 519-522, 545-548, 551-554; - Ossoliński Józef Kanty, wojewoda wołyński, 1772, b.d., (2), 515-518, 527-531 wraz z ,,Specyfikacyą Summ wyiętych z Inwentarza Urzędów nie post Fata Spisanego; - Orański Jakub, 1780, s. 559-562; - Ożarowski P., 1767, s. 563-564; - Papara Konstanty, 1764, 571-572; - Paprocki Jan, 1780, s. 573-574; - Parys Angela z Ogińskich, 1764, s. 575-576; - Pawsza J., podkomorzy, 1769-1770 (3), s. 577-588; - Pawłowski J., 1765, s. 589-592; -Pawłowska Marcjanna, b.d., 593-594; -Pełka F., 1775 (2), s. 599-606; - Piasecka M., 1766 (2), s. 603-606; - Piaskowski Mikołaj Junosza, 1762-1766 (2), s. 607-614; - Piwko Ignacy, 1779, s. 615-618; - Piwnicki, chorąży malborski, 1764, s. 619-622; - Petrowicz Wasilij, metropolita czernohorski i prymorski, 1765, s. 93-96 (w tym tłumaczenie listu na j. polski); - Poczobut Marcin SJ, 1766-1777 (11), s. 631-646, 649-652, 655-672, 675-678; - Podhorodeński Ludwik Władysław, kasztelan czernichowski, 1776 (2), s. 691-696; - Podhorski M., podczaszy krzemieniecki, 1777, s. 699-700; - Poleska Konstancja, 1779, s. 707-710 wraz z ,,Ordynacją dla Imć PP. Przepisujących Prawa, 1766 napisana”; - Połubiński J., 1778, s. 711-712; - Ponicki J., b.d., 713-714; - Popielowa E., kasztelanowa sierpska, 1773, s. 715-716; - Potkański Antoni, b.d., 719-720; - Poniatowski J. C., 1778 (2), s. 721-726; - Przeciszewski Kazimierz SJ, rektor Akademii Wileńskiej, 1767, s. 731-734, - Przedwojewski Antoni OFM CAP, biskup bolinenski, sufragan gnieźnieński, 1771, s. 737-740; - Przerodzka A., b.d., 741-742; - Prószyński Józef., 1771-1775 (3), s. 743-748; - Przygodzki J., 177-1778 (5), s. 749-750, 755-766; - Przyłubski W., 1769 (2), s. 769-774; - Prymowicz M., ks., 1770-1779 (2), s. 781-786; - Psarski Władysław, 1778, s. 795-796; - Puzyna, 1765, s. 787-7888; - Rudkowski Kajetan, 1770, s. 687-690; - Sobolewski J., 1771, s. 751-754; - NN, 1768, s. 799-800.
Uwaga: 2. Stanisław August – bruliony i kopie listów do następujących: - Aleksandrowicz Dominik, marszałek trybunału głównego litewskiego, 1770, 43-44; - Dauksza Michał, sędzia ziemski upitski, 1772, s. 107-108; - Dąmbski Paweł, kasztelan brzesko-kujawski, 1777-1778 (2), s. s. 123-124; 127-128; - Dembowski Stefan, kasztelan czechowski, marszałek trybunału koronnego, 1775-1776 (2), s. 151-152; 155-156; - Dobiecki, chorąży chęciński, 1776, s. 1776; - Dunin-Thomaszewicz Bogusław, sędzia grodzki powiatu bracławskiego, 1772, s. 205-206; - Golejowski Ignacy, 1768, s. 349-350; - Godurowski ksiądz, 1766, s. 351-352; - Odrowążek Kazimierz, stolnik owrucki 1773, s. 377-378; - Judycki Józef, strażnik wielki i marszałek Trybunału Głównego WKL, 1777-1778 (9), s. 445-448; 451 (na odwrocie list do Brzostowskiego Michała]; 460-472, - Brzostowski Michał, podskarbi wielki litewski, 1777-1778 (2), s. 449-450; 452-454 (wraz z kopią ugody); - Ossolińska Teresa ze Stadnickich, wojewodzina wołyńska, 1772-1776 (3), s. 513-514; 523-524, 549-550; - Ożarowski P., b.d., s. 565-566; - Poczobut Marcin SJ, 1773-1777 (5), s. 647-648, 653-654, 673-674, 679-682; - Podhorodeński Ludwik Władysław, kasztelan czernichowski, 1776, s. 697-698; - Podhorski M., podczaszy krzemieniecki,1777, s. 701-702; - Popielowa E., kasztelanowa sierpska, 1773, s. 717-718; - Przeciszewski Kazimierz SJ, rektor Akademii Wileńskiej, 1767, s. 735-736.
Uwaga: 3.Korespondencja różna: – Dembowska E. [Ewa z Tarłów] list do księdza Andrzeja Młodziejowskiego kanclerza wielkiego koronnego, 1771, s. 145-146; - Ogrodzki Jacek, sekretarz wielki koronny do Henryka Essena burmistrza miasta Kowno, 1780, s. 249-250; - Ogrodzki Jacek, sekretarz wielki koronny do NN, b.d., 1780 (2), s. 257-260; - NN [Ogrodzki Jacek] do NN, b.d., s. 331-332; - Gozimirski S., do Jacka Ogrodzkiego, sekretarza wielkiego koronnego, 1773, s. 371-374; - Prezydent i Rada Miasta Lwowa do Jacka Ogrodzkigo, sekretarza wielkiego koronnego, 1771, s. 493-494; - Ogrodzki Jacek, sekretarz wielki koronny do Prezydenta i Rady Miasta Lwowa, 1772, s. 495-496; - Przyłubski W., kopia listu do Regimentarza Konfederackiego, b.d., 779-780.
Uwaga: 4. 4.Ponadto: - ,,Wykład sprawy Kajetana Aksaka z Zielińskiemi”, b.d. [1779], s. 33-36, - ,,Contenta z listu pisanego z Częstochowy de data 4. Prasentis do Warszawy”, 1768, s. 99-100; -,,Summariusz dokumentów Karmelitów Horodyńskich w sprawie o kaduka z Witosławskim oboźnym”, 1779, s. 135-136; - ,,Notacya Przywileiow na urzędy Powiatu Lidzkiego do podpisu JKM podany”, b.d., s. 195-196; - Potwierdzenie wyboru Henryka Essena na burmistrza Kowna, 1778, s. 215-216; - ,,Excerpt z Protokołu Potocznego Księgi Powiatu Kowieńskiego z 29 lutego 1780 r.”, s. 261-264; - Jan Jerzy elektor saski, potwierdzenie pożyczki od Krystiana Frankensteina, 1622, s. 265-268 (kopia); - ,,Mowa Imć Pana Głuskiego podsędka lubelskiego na limicie trybunału roku 1778 w Lublinnie miana”, s. 343-344; - ,,Mowa Imć Pana Głuskiego podsędka lubelskiego na limicie trybunału roku 1779 w Lublinie miana, s. 345-348”; - ,,Extrakt Rezolucji Najjaśniejszego Pana za zdaniem Rady przy boku jego Nieustającej na notę Komisji Skarbowej” , 1777, s. 455-458; - ,,Copie du Traité fait en latin le 24 aout 1763 Entre Mr Le Comte Ossoliński et M. M. Lővvendal”, 1765, s. 533-545; - Piotrowski Łukasz, Rewers dłużny na 500 czerwonych złotych, które za niego zaręczył Ogrodzki Jacek, sekretarz wielki koronny, wraz z dołączonym listem potwierdzającym wysłanie rewersku, 1771, s. 623-626; - ,,Status Causae WIm. Pana Potulickiego starosty borzechowskiego z WIm. P. Jakubem Przebendowskim kasztelanem elbląskim, b.d., s. 703-706; - Kopia zalecenia do p. Suhaka, b.d., s. 767; - ,,Kopia listu z Chwalborza die 9 obris 69. Pisanego donoszącego o uczynionych tamże wiolencyach”, s. 775-776; - ,,Oblata dokumentu dotyczącego wsi Chwalborz w województwie brzesko-kujawskim”, 1769, s. 777-778.
Cytata bibliogr.: J. Korzeniowski, Catalogus I, Cracoviae 1887-1893, s. 212-213
Cytata bibliogr.: P. Bańkowski, Archiwum St. Augusta, Warszawa 1958, s. 95, 97, 101, 117, 203
Uwaga: Mikrofilm 19122 BN
Proweniencja: Archiwum Stanisława Augusta.
Proweniencja: Biblioteka Porycka Tadeusza Czackiego.
Proweniencja: Biblioteka Puławska.
Oprawa: Półskórek
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Temat: Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798).
Temat: Archiwum króla Stanisława Augusta
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18 w.
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 654 IV Rkps (1 egz.)
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 654 IV Rkps MF 148
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again