55702
Manuscript
In basket
Tytuł: Evangelistarium - Ewangelistarz płocki [Kodeks Pułtuski , tzw. Codex aureus pultoviensis].
Adres wydawniczy: Ratyzbona lub opactwo Niederalteich lata 80-te XI w. ( po 1075).
Opis fizyczny: 171 kart perg. ; pismo: majuskuła romańskailuminacje, bordiury 350 x250 mm.
Uwaga: Kodeks pisany farbą srebrną i złotą zmieszana z minią. Dekoracja malarska: 17 miniatur cało- i półstronicowych, trzy stylizowane litery :Q [uoniam], L[iber] i I[nitium], szereg drobnych inicjałów ornamentalnych , ozdobne ramki w postaci listew z motywami palmet. Dekoracja malarska pokrewna z trzema innymi rękopisami : tzw. Kodeksem Vysehradskim i Ewangeliarzami : praskim ( Kopitulni knihovna ) i Gnieźnieńskim ( Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie) .
Cytata bibliogr.: St. Kutrzeba, Catalogus II, Cracoviae 1908-1913, s. 142
Cytata bibliogr.: M. Sokołowski, Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie [in:] Kwartalnik historyczny VI (1892) p.255 (datuje na koniec XI lub pocz. XII w. i że charakter miniatur podobny do miniatur w Ewangeliarzu gnieźnieńskim i kodeksie wyszehradzkim); Sokołowski, Rzeźba z kości słoniowej XI w. i najstarsze książki liturgiczne w Polsce, Kraków 1896 p.18-20, 25 (odbitka z: Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, V z.4 p.CIV-CXII); F.I. Lehner, Česká Škola malířská XI. věku, I, Korunovační evangelistář krále Vratislava řečený Kodex Vyšehradský, Praha 1902 (p.1-29 non vidi); Lehner, Dějiny uměni národa českého. D.1 Dobá romanská, Praha 1907; Komornicki, p.17-18, il.4; W. Podlacha, Historia malarstwa polskiego, Lwów 1914, vol.I Malarstwo średniowieczne p.34-5, 38-9; F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, Cz.1 Średniowieczne malarstwo w Polsce, Kraków 1925 p.12, 14-16, tabl.3, 4; Jarosławiecka-Gąsiorowska 1934 p.6, 8-13, il.1-4; M. Walicki, Sztuka polska za Piastów i Jagiellonów [in:] J. Starzyński, M. Walicki, Dzieje Sztuki polskiej ([in:] R. Hamann, Historia Sztuki), Warszawa 1934 wyd.2 1936, t.II p.918, 920-21, il.1115; Sichergestellte p.47; W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951 p.231; M. Rostworowski, Katalog średniowiecznych emalii na miedzi z wieków XII-XIV w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1953 p.20-22, tabl.XI; Sztuka sakralna w Polsce, Malarstwo, T. Dobrzeniecki, J. Ruszczycówna, Z. Niesiołowska-Rothertowa oprac., Warszawa 1958 p.335, il.4, 5; G. Reimann, H. Büttner, Mittelalterliche Buchmalerei in Sammlungen Volksdemokratischer Laender, Leipzig 1961 p.16, 17, 35-36, il.10-15; S. Sawicka [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich, Wrocław, Warszawa 1961, I p.465 (mentio); Historia Sztuki Polskiej, T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz red., Kraków 1962, 2 wyd. 1965, t.1 Sztuka Średniowieczna p.136, 138, il.81; B. Kürbis [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich, Warszawa 1964, II p.543; Z. Rozanow, Muzyka w miniaturze polskiej, Kraków 1965 p.67, il.6; P. Spunar, O kodexu Vyšehradském z liturgického hlediska [in:] Československý časopis historický XVI (1968) p.755-85 (non vidi); Spunar, Ein Beitrag zur Festlegung des Platzes des Vyšehrader Kodex in der Entwicklung der Schreiberkunst Mitteleuropas [in:] Scriptorium XXIII (1969) p.13-23; Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku [in:] Dzieje Sztuki Polskiej, M. Walicki red., Warszawa 1971, I 1 p.256-8 (il.776-786), I 2 p.745 (bibliogr.); A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973 il.11 (do f.74); Historia Kościoła w Polsce, B. Kumor i Z. Obertyński red., Poznań, Warszawa 1974, I cz.1 p.190 (mentio); I. Hlavaček, Przyczynek do czesko-polskich kontaktów książkowych za panowania Przemyślidów [in:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 33 (1976) p.319-320; B. Miodońska [in:] The National Museum in Cracow, The Czartoryski Collection, Warszawa 1978 p.154 5 nr 26, il.; T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978 p.58; Encykl. KUL IV col.1386; Potkowski, Książka p.23 przyp.30, il.11; B. Frey-Stec, Średniowieczne emalie [in:] Biuletyn Historii Sztuki, XLIX (1987) 1-2 p.57, 59; T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993 s. 96; R. Michałowski, Princeps fundator, Warszawa 1993 s. 99 101; Dzieje Mazowsza do r.1526, red. A. Gieysztor i H. Samsonowicz, Warszawa 1994 il. na obwolucie i wyklejkach (w rkpsie f.18v i 9v), po s.192 il.30 i 31; T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995 p.47, 750, il.; Muz. Czart. 1998 p.61 il.131, p.64 il.133; Boguniowski J.W., Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej..., Kraków 2001 (non vidi); Pavel Brodský, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách, Praha 2004 s.26-27, 90-92 nr 26; Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w., Katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, kuratorzy E. Firlet, E. Zaitz, Kraków 2006 p.448-451; C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek, WUW, Warszawa 2010 s. 59-62
Uwaga: mikr. Bibl. Narodowej sygn. 17354 (Zawadzki, 10 s. 62).
Proweniencja: domniemany dar Władysława Hermana ( 1076 - 1102) i księżnej Judyty dla nowo erygowanej ( 1075 r.) katedry w Płocku , w czasach nowożytnych w zbiorach kolegiaty w Pułtusku, w w.XVIII własność braci Załuskich , następnie w Bibliotece Poryckiej Tadeusza Czackiego. Zakupiony do Biblioteki Czartoryskich w r. 1818.
Oprawa: Deski pokryte aksamitem i obite blachą , ozdobione gemmami antycznymi, perłami, szklanymi kaboszonami , oraz figurkami metalowymi wykonanymi w Limoges (zachowane resztki emalii); całość skomponowana w XIX w. ( ok. 1878), z wykorzystaniem elementów średniowiecznych.
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopis iluminowany.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 11 w.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Niemcy Bawaria Ratyzbona.
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Niemcy Bawaria opactowo Niederalteich.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/19183 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Availability:
Czytelnia - zbiory specjalne z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 1207 IV Rkps (1 egz.)
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 1207 IV Rkps MF 229
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again