Nowości
Brak okładki
Tadeusz Kotarbiński
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony
Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi zwirzath y ptakow kstałty przypadki y obyczaye są własnie wypisaneA zwłaszcza ku czasom dzisieyszym naszym nieiako przypadaiące Na rok od narodzenia Pańskiego 1562
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
Incipit Żołnierze! Wodezwie którą dziś do waszey podaię wiadomości niosę wam naychlubnieyszą iedyną Polskich rycerzy prawdziwie godną nagrodę