Nowości
Monnaie Sprawy mennicze T 8 1779 1784 Rękopis
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Cronica Ungarorum
Herbarium Vivum albo zielnik naturalnie rosnących zioł niektorych tu wkleionych dla lepszego ich rozeznania roku 1746
Mowy i kazania pogrzebowe oraz wiersze na śmierć śp Adama Kazimierza Księcia Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich