Nowości
Cronica Ungarorum
Adam Kazimierz Czartoryski Pogrzebowe księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich w r 1823 różne zapisy i rozporządzenia
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Herbarium Vivum albo zielnik naturalnie rosnących zioł niektorych tu wkleionych dla lepszego ich rozeznania roku 1746
Mowy i kazania pogrzebowe oraz wiersze na śmierć śp Adama Kazimierza Księcia Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich