New items
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
No cover
Tadeusz Kotarbiński
Incipit Żołnierze! Wodezwie którą dziś do waszey podaię wiadomości niosę wam naychlubnieyszą iedyną Polskich rycerzy prawdziwie godną nagrodę
Uniwersał Urządzaiący powinności gruntowe Włościan i zapewniaiący dla nich skuteczną Opiekę Rządową bespieczeństwo Własności i Sprawiedliwość Incipit Nigdyby Polakom broń Ich Nieprzyiacioł straszną nie była Dan w Obozie pod Połańcem dnia 7 Maia 1794 Roku
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony