New items
Cronica Ungarorum
Mowy i kazania pogrzebowe oraz wiersze na śmierć śp Adama Kazimierza Księcia Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich
Herbarium Vivum albo zielnik naturalnie rosnących zioł niektorych tu wkleionych dla lepszego ich rozeznania roku 1746
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Monnaie Sprawy mennicze T 8 1779 1784 Rękopis