Nowości
Cronica Ungarorum
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Monnaie Sprawy mennicze T 8 1779 1784 Rękopis
Herbarium Vivum albo zielnik naturalnie rosnących zioł niektorych tu wkleionych dla lepszego ich rozeznania roku 1746
Adam Kazimierz Czartoryski Pogrzebowe księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich w r 1823 różne zapisy i rozporządzenia