Nowości
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony
Brak okładki
Tadeusz Kotarbiński
Uniwersał Urządzaiący powinności gruntowe Włościan i zapewniaiący dla nich skuteczną Opiekę Rządową bespieczeństwo Własności i Sprawiedliwość Incipit Nigdyby Polakom broń Ich Nieprzyiacioł straszną nie była Dan w Obozie pod Połańcem dnia 7 Maia 1794 Roku
Incipit Żołnierze! Wodezwie którą dziś do waszey podaię wiadomości niosę wam naychlubnieyszą iedyną Polskich rycerzy prawdziwie godną nagrodę