Nowości
Monnaie Sprawy mennicze T 8 1779 1784 Rękopis
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Herbarium Vivum albo zielnik naturalnie rosnących zioł niektorych tu wkleionych dla lepszego ich rozeznania roku 1746
Cronica Ungarorum
Adam Kazimierz Czartoryski Pogrzebowe księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich w r 1823 różne zapisy i rozporządzenia