New items
Monnaie Sprawy mennicze T 8 1779 1784 Rękopis
Mowy i kazania pogrzebowe oraz wiersze na śmierć śp Adama Kazimierza Księcia Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich
Cronica Ungarorum
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Adam Kazimierz Czartoryski Pogrzebowe księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich w r 1823 różne zapisy i rozporządzenia