Nowości
Brak okładki
Tadeusz Kotarbiński
Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi zwirzath y ptakow kstałty przypadki y obyczaye są własnie wypisaneA zwłaszcza ku czasom dzisieyszym naszym nieiako przypadaiące Na rok od narodzenia Pańskiego 1562
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony
Incipit Żołnierze! Wodezwie którą dziś do waszey podaię wiadomości niosę wam naychlubnieyszą iedyną Polskich rycerzy prawdziwie godną nagrodę