New items
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
Cypryana Norwida rzecz o wolności słowa wygłoszona przez autora na jednym z odczytów publicznych urządzonych przez Komitet Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu dnia 13 maja 1869 roku
Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi zwirzath y ptakow kstałty przypadki y obyczaye są własnie wypisaneA zwłaszcza ku czasom dzisieyszym naszym nieiako przypadaiące Na rok od narodzenia Pańskiego 1562
No cover
Tadeusz Kotarbiński